Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

64
Cổ phiếu
409.727B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.813M
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
+3.61%
Hiệu suất Tháng
+22.62%
Hiệu suất Năm
+0.79%
Hiệu suất YTD
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Bán3.328M1.929B4.540.09Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán3.328M1.929B4.540.09Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Bán195.100K181.740M121.880.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán195.100K181.740M121.880.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
29.25-0.85%-0.25Bán37.800K18.806B19.571.51Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
29.25-0.85%-0.25Bán37.800K18.806B19.571.51Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.52-1.56%-0.04Bán157.900K2.755B34.920.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.52-1.56%-0.04Bán157.900K2.755B34.920.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.881.41%0.04Mua31.200K2.330B17.020.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.881.41%0.04Mua31.200K2.330B17.010.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.43-2.27%-0.01Bán3.232M2.483B-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.43-2.27%-0.01Bán3.232M0-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-5.08%-0.30Mua11.938M3.717B31.980.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-5.08%-0.30Mua11.938M3.717B31.980.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.140.00%0.00Bán186.400K291.228M3.000.38Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.140.00%0.00Bán186.400K291.228M7.770.15Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00Mua17.808M1.611B-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00Mua17.808M1.611B-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.62-0.55%-0.02Bán217.300K3.355B8.430.43In ấn thương mại /Theo mẫu
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.62-0.55%-0.02Bán217.300K3.355B8.430.43In ấn thương mại /Theo mẫu
FE FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY
200.000.00%0.00Bán2001.574B16.3412.24Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
FE.R FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY NON-VOTING
200.000.00%0.00Bán2001.574B16.3412.24Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.720.00%0.00Bán84.300K180.000M9.890.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.720.00%0.00Bán84.300K180.000M9.890.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.150.00%0.00Mua303.300K5.542B41.330.20Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.150.00%0.00Mua303.300K5.542B41.330.20Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
22.10-0.45%-0.10Mua2.645M19.725B32.110.69Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.10-0.45%-0.10Mua2.645M19.725B32.110.69Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.190.00%0.00Mua57.500K285.600M-0.39Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.190.00%0.00Mua57.500K285.600M-0.39Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.40-1.41%-0.02Bán245.700K6.151B40.110.04Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.40-1.41%-0.02Bán245.700K6.151B40.110.04Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.66-0.60%-0.01Sức bán mạnh606.000K334.000M63.260.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.66-0.60%-0.01Sức bán mạnh606.000K334.000M63.260.03Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
34.750.00%0.00Mua1.990M6.950B39.610.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.750.00%0.00Mua1.990M6.950B39.610.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-4.69%-0.09Bán2.600K2.651B14.660.13Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-4.69%-0.09Bán2.600K2.651B14.660.13Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
3.220.00%0.00Mua18.200K901.600M26.810.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.220.00%0.00Mua18.200K901.600M26.810.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-2.46%-0.10Bán2.300K874.098M16.700.23Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-2.46%-0.10Bán2.300K874.098M16.700.23Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.300.00%0.00Bán3.763M28.343B39.100.19399.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.300.00%0.00Bán3.763M28.343B39.100.19399.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Mua3.900K622.638M10.910.94Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Mua3.900K622.638M10.910.94Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.490.00%0.00Mua17.100K588.000M-0.02In ấn thương mại /Theo mẫu
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.490.00%0.00Mua17.100K588.000M-0.02In ấn thương mại /Theo mẫu
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.100.92%0.01Bán12.700K327.000M139.740.01In ấn thương mại /Theo mẫu
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.100.92%0.01Bán12.700K327.000M139.740.01In ấn thương mại /Theo mẫu
SST SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-6.38%-0.24Bán69.600K1.714B57.760.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SST.R SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-6.38%-0.24Bán69.600K1.714B57.760.07Dịch vụ thương mại hỗn hợp
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.660.00%0.00Mua20.200K1.249B11.750.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.660.00%0.00Mua20.200KDịch vụ thương mại hỗn hợp
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.900.00%0.00Mua5001.529B12.731.09In ấn thương mại /Theo mẫu
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.900.00%0.00Mua5001.529B12.731.09In ấn thương mại /Theo mẫu
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.344.46%0.10Sức mua mạnh6.936M1.523B14.990.15Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.344.46%0.10Sức mua mạnh6.936M1.523B14.990.15Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
6.451.57%0.10Mua37.000K2.935B14.170.45In ấn thương mại /Theo mẫu
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.451.57%0.10Mua37.000K2.935B14.170.45In ấn thương mại /Theo mẫu
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.980.00%0.00Bán1.000K3.466B9.910.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.980.00%0.00Bán1.000K3.466B9.910.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.550.53%0.05Bán8.722M81.806B65.700.14Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.550.53%0.05Bán8.722M81.806B65.700.14Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất