Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

86
Cổ phiếu
368.873B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.023M
Khối lượng
+0.37%
Thay đổi
−2.36%
Hiệu suất Tháng
−28.67%
Hiệu suất Năm
−28.79%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR
1.24 THB−1.59%527.001K3.48529.2M THB78.980.02 THB1.59%Dịch vụ Thương mại
AMARC.RASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.24 THB−1.59%527K3.48Dịch vụ Thương mại
AQUAAQUA CORPORATION PCL
0.35 THB0.00%4.129M0.092.069B THB−0.04 THB−131.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
AQUA.RAQUA CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.35 THB0.00%4.129M0.092.069B THB−0.04 THB−131.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
ARIPARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.79 THB0.00%130.2K0.10368.14M THB31.730.02 THB−30.25%2.72%Dịch vụ Thương mại
ARIP.RARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.79 THB0.00%130.2K0.10368.14M THB31.730.02 THB−30.25%2.72%Dịch vụ Thương mại
BBIKBLUEBIK GROUP PCL
92.00 THB0.00%139.717K0.869.2B THB42.312.17 THB+84.90%0.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BBIK.RBLUEBIK GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
92.00 THB0.00%139.7K0.869.2B THB42.312.17 THB+84.90%0.43%Dịch vụ Thương mại
BROOKBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)
0.50 THB+4.17%37.567M0.684.471B THB−0.03 THB−95.95%2.60%Dịch vụ Thương mại
BROOK.RBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.50 THB+4.17%37.567M0.684.471B THB−0.03 THB−96.53%2.60%Dịch vụ Thương mại
CHAYOCHAYO GROUP PCL
5.40 THB−1.82%3.854M1.476.254B THB17.360.31 THB+68.56%0.04%Dịch vụ Thương mại
Mua
CHAYO.RCHAYO GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.40 THB−1.82%3.854M1.476.254B THB17.360.31 THB+68.56%0.04%Dịch vụ Thương mại
CMOCMO PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96 THB−4.00%516.93K0.36561.925M THB−0.52 THB−247.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
CMO.RCMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.96 THB−4.00%516.9K0.36561.925M THB−0.52 THB−247.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
DEXONDEXON TECHNOLOGY PCL
2.08 THB+1.96%287.9K0.83972.06M THB0.00%Dịch vụ Thương mại
DEXON.RDEXON TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.08 THB+1.96%287.9K0.83972.06M THB0.00%Dịch vụ Thương mại
ETEEASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL
1.15 THB−4.96%43.393M12.90677.6M THB13.020.09 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
ETE.REASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.15 THB−4.96%43.393M12.90677.6M THB13.020.09 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
FEFAR EAST FAME LINE
170.0 THB+6.25%1000.501.338B THB17.629.65 THB+76.01%2.06%Dịch vụ Thương mại
FE.RFAR EAST FAME LINE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
170.0 THB+6.25%1000.501.338B THB17.629.65 THB+76.01%2.06%Dịch vụ Thương mại
GPIGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD
1.60 THB+0.63%309.4K1.91954M THB13.500.12 THB+94.58%6.60%Dịch vụ Thương mại
GPI.RGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.60 THB+0.63%309.4K1.91954M THB13.500.12 THB+94.58%6.60%Dịch vụ Thương mại
GSCGLOBAL SERVICE CENTER PCL
1.31 THB0.00%13.1K0.18327.5M THB7.340.18 THB+330.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
GSC.RGLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.31 THB0.00%13.1K0.18327.5M THB7.340.18 THB+330.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
HUMANHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.9 THB−0.91%839.715K0.679.542B THB32.280.34 THB+65.46%1.82%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HUMAN.RHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.9 THB−0.91%839.7K0.679.542B THB32.280.34 THB+65.46%1.82%Dịch vụ Thương mại
IIGI&I GROUP PCL
10.9 THB0.00%105.91K0.601.185B THB−1.19 THB−229.38%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IIG.RI&I GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.9 THB0.00%105.9K0.601.185B THB−1.19 THB−229.38%0.00%Dịch vụ Thương mại
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
28.25 THB+4.63%15.286M1.3639.393B THB21.041.34 THB+10.38%3.44%Dịch vụ Thương mại
Mua
JMT.RJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
28.25 THB+4.63%15.285M1.3639.393B THB21.041.34 THB+10.38%3.44%Dịch vụ Thương mại
KISSROJUKISS INTERNATIONAL PCL
4.50 THB−0.44%187.152K0.782.712B THB21.830.21 THB+16.05%3.10%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
KISS.RROJUKISS INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.50 THB−0.44%187.1K0.782.712B THB21.830.21 THB+16.05%3.10%Dịch vụ Thương mại
KWCKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD
247 THB−0.40%1.5K3.331.482B THB15.1916.26 THB+9.81%4.05%Dịch vụ Thương mại
KWC.RKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
247 THB−0.40%1.5K3.331.482B THB15.1916.26 THB+9.81%4.05%Dịch vụ Thương mại
MACOMASTER AD PUBLIC CO LTD
0.58 THB0.00%3.679M0.584.708B THB28.860.02 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
MACO.RMASTER AD PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.58 THB0.00%3.679M0.584.708B THB28.860.02 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
MCAMARKET CONNECTIONS ASIA PCL
1.40 THB−2.78%4.038M0.48Dịch vụ Thương mại
MCA.RMARKET CONNECTIONS ASIA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.40 THB−2.78%4.038M0.48Dịch vụ Thương mại
MONOMONO NEXT PCL
0.93 THB+1.09%12.21M2.773.193B THB182.350.01 THB−86.82%0.00%Dịch vụ Thương mại
MONO.RMONO NEXT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.93 THB+1.09%12.21M2.773.193B THB182.350.01 THB−86.82%0.00%Dịch vụ Thương mại
MVPM VISION PCL
1.43 THB+1.42%3.55M0.69475.536M THB−0.15 THB−401.29%0.00%Dịch vụ Thương mại
MVP.RM VISION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.43 THB+1.42%3.55M0.69475.536M THB−0.15 THB−401.29%0.00%Dịch vụ Thương mại
OTOONE TO ONE CONTACTS PUBLIC CO LTD
0.87 THB−2.25%21.136M0.20705.98M THB−0.39 THB−94.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
OTO.RONE TO ONE CONTACTS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.87 THB−2.25%21.136M0.20705.98M THB−0.39 THB−94.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
PICOPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD
4.98 THB0.00%7000.201.072B THB40.130.12 THB+404.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
PICO.RPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.98 THB0.00%7000.201.072B THB40.130.12 THB+404.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
PLANBPLAN B MEDIA PCL
8.35 THB−1.76%47.25M4.9736.374B THB41.560.20 THB+36.39%0.82%Dịch vụ Thương mại
Mua
PLANB.RPLAN B MEDIA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.35 THB−1.76%47.25M4.9736.374B THB41.540.20 THB+36.46%0.82%Dịch vụ Thương mại
PRAKITPRAKIT HOLDINGS
11.0 THB+0.92%59.6K4.50658.908M THB2.564.30 THB9.17%Dịch vụ Thương mại
PRAKIT.RPRAKIT HOLDINGS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.0 THB+0.92%59.6K4.50658.908M THB2.564.30 THB9.17%Dịch vụ Thương mại
PRTRPRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00 THB−0.99%326.531K0.463.03B THB13.860.36 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
PRTR.RPRTR GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.00 THB−0.99%326.5K0.4613.860.36 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
PTECHPLUS TECH INNOVATION PCL
11.0 THB+0.92%2100.152.671B THB−0.01 THB−100.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
PTECH.RPLUS TECH INNOVATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.0 THB+0.92%2000.152.671B THB−0.01 THB−100.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
READYREADYPLANET PCL
11.6 THB0.00%5.8K0.211.16B THB42.210.27 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
READY.RREADYPLANET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.6 THB0.00%5.8K0.2142.210.27 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
SAMARTSAMART CORP
4.12 THB+0.98%518.611K0.594.107B THB−0.57 THB+16.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
SAMART.RSAMART CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.12 THB+0.98%518.5K0.594.107B THB−0.57 THB+16.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
SFTSHRINKFLEX (THAILAND) PCL
4.00 THB0.00%43.83K2.981.76B THB71.680.06 THB−67.75%1.75%Dịch vụ Thương mại
SFT.RSHRINKFLEX (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.00 THB0.00%43.8K2.981.76B THB71.680.06 THB−67.75%1.75%Dịch vụ Thương mại
SGFSGF CAPITAL PCL
0.43 THB−4.44%817.8K0.95589.5M THB−0.01 THB−133.70%0.00%Dịch vụ Thương mại
SGF.RSGF CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.43 THB−4.44%817.8K0.95589.5M THB−0.01 THB−133.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
SIMATSIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC CO. LTD.
1.99 THB−0.50%1.182M1.361.297B THB−0.01 THB−107.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
SIMAT.RSIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC CO. LTD. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.99 THB−0.50%1.182M1.361.297B THB−0.01 THB−107.81%0.00%Dịch vụ Thương mại
SLPSALEE PRINTING PUBLIC CO LTD
0.39 THB0.00%428.6K3.31468M THB−0.04 THB−25.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
SLP.RSALEE PRINTING PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.39 THB0.00%428.6K3.31468M THB−0.04 THB−25.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
SOSIAMRAJATHANEE PCL
7.45 THB0.00%14.57K0.453.326B THB16.210.46 THB+34.49%5.37%Dịch vụ Thương mại
SO.RSIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.45 THB0.00%14.5K0.453.326B THB16.210.46 THB+34.49%5.37%Dịch vụ Thương mại
SPACKS PACK & PRINT
1.90 THB−0.52%175.8K0.39573M THB28.440.07 THB+25.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
SPACK.RS PACK & PRINT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.90 THB−0.52%175.8K0.39573M THB28.490.07 THB+25.61%0.00%Dịch vụ Thương mại
STISTONEHENGE INTER PCL
3.60 THB0.00%58.61K0.882.171B THB15.020.24 THB+6.77%4.72%Dịch vụ Thương mại
STI.RSTONEHENGE INTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.60 THB0.00%58.5K0.872.171B THB15.020.24 THB+6.77%4.72%Dịch vụ Thương mại
STPSAHATHAI PRINTING & PACKAGING PCL
9.10 THB−0.55%15.105K0.88915M THB12.720.72 THB−51.43%3.83%Dịch vụ Thương mại
STP.RSAHATHAI PRINTING & PACKAGING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.10 THB−0.55%15.1K0.88Dịch vụ Thương mại
TEAMGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
4.88 THB−1.61%2.054M1.034.057B THB27.970.17 THB+36.76%0.19%Dịch vụ Thương mại
TEAMG.RTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.88 THB−1.61%2.054M1.034.057B THB27.970.17 THB+36.76%0.19%Dịch vụ Thương mại
TKST.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC CO.LTD
6.90 THB−0.72%142.616K0.683.534B THB12.080.57 THB−60.88%5.47%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TKS.RT.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC CO.LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.90 THB−0.72%142.5K0.683.534B THB12.080.57 THB−60.88%5.47%Dịch vụ Thương mại
TMTTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15 THB−0.81%53.15K0.935.399B THB15.000.41 THB−2.84%4.84%Dịch vụ Thương mại
TMT.RTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.15 THB−0.81%53.1K0.935.399B THB15.000.41 THB−2.84%4.84%Dịch vụ Thương mại
TNDTTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING
0.30 THB0.00%767.3K1.00206.588M THB90.910.00 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
TNDT.RTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.30 THB0.00%767.3K1.00206.588M THB93.750.00 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
TVDHTVD HOLDINGS PCL
0.36 THB+2.86%1.381M0.66599.059M THB−0.25 THB+33.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
TVDH.RTVD HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.36 THB+2.86%1.381M0.66599.059M THB−0.25 THB+33.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
VGIVGI PCL
1.94 THB−2.02%30.411M2.8422.165B THB−0.03 THB−492.59%4.04%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
VGI.RVGI PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.94 THB−2.02%30.41M2.8422.165B THB−0.03 THB−494.44%4.04%Dịch vụ Thương mại