Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

68
Cổ phiếu
417.551B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.909M
Khối lượng
−1.21%
Thay đổi
−3.31%
Hiệu suất Tháng
+42.16%
Hiệu suất Năm
+17.95%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.422.44%0.01Bán7.882M1.929B14.040.03Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.422.44%0.01Bán7.882M1.929B14.040.03Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.001.01%0.01Mua12.332M466.000M130.260.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.001.01%0.01Mua12.332M466.000M130.260.01Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.75-0.51%-0.05Sức bán mạnh836.200K5.362B21.990.45Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.75-0.51%-0.05Sức bán mạnh836.200K5.362B21.990.45Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-1.77%-0.04Bán46.600K2.389B-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-1.77%-0.04Bán46.600K2.389B-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.61-1.61%-0.01Bán28.036M5.019B7.820.08Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.61-1.61%-0.01Bán28.036M5.019B7.820.08Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
14.20-0.70%-0.10Bán2.100M13.542B64.040.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.20-0.70%-0.10Bán2.100M13.542B64.040.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00Mua503.979M4.189B32.500.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00Mua503.979M4.189B32.500.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.53-1.92%-0.03Bán194.100K382.500M-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.53-1.92%-0.03Bán194.100K382.500M-0.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.452.16%0.20Mua446.800K6.426BDịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.452.16%0.20Mua446.800K6.426B41.330.22Dịch vụ thương mại hỗn hợp
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
26.00-0.95%-0.25Bán122.500K2.600B41.110.64Dịch vụ thương mại hỗn hợp
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.00-0.95%-0.25Bán122.500K41.110.64Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
44.50-3.78%-1.75Mua5.485M39.539B40.791.20Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.50-3.78%-1.75Mua5.485M39.539B40.791.20Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.370.00%0.00Bán424.300K493.199M-0.23Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.370.00%0.00Bán424.300K493.199M-0.23Dịch vụ thương mại hỗn hợp
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
10.80-1.82%-0.20Bán1.813M6.480BDịch vụ thương mại hỗn hợp
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.80-1.82%-0.20Bán1.813MDịch vụ thương mại hỗn hợp
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68-1.45%-0.01Bán24.243M3.680B-0.18Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.68-1.45%-0.01Bán24.243M3.680B-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MONO MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.770.00%0.00Bán2.884M6.144B-0.07In ấn thương mại /Theo mẫu
MONO.R MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.770.00%0.00Bán2.884M6.144B-0.07In ấn thương mại /Theo mẫu
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.550.91%0.05Mua2.494M1.110B-0.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.550.91%0.05Mua2.494M1.110B-0.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
25.25-0.98%-0.25Bán48.600K5.050B32.130.79Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.25-0.98%-0.25Bán48.600K5.050B32.130.79Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.500.81%0.02Bán19.500K3.451B-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.500.81%0.02Bán19.500K3.451B-0.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
6.500.78%0.05Mua4.244M1.820B-0.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.500.78%0.05Mua4.244M1.820B-0.12Dịch vụ thương mại hỗn hợp
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.265.16%0.16Mua223.100K701.860M-0.18Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.265.16%0.16Mua223.100K701.860M-0.18Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.35-4.46%-0.25Sức bán mạnh23.099M20.772B232.370.02Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.35-4.46%-0.25Sức bán mạnh23.099M20.772B232.370.02Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.753.72%0.35Sức mua mạnh14.500K589.390MDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.753.72%0.35Sức mua mạnh14.500K589.390MDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.75-4.32%-0.35Bán3.650M7.800B-0.41Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.75-4.32%-0.35Bán3.650M7.800B-0.41Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.75-1.46%-0.10Mua894.500K2.970B33.880.20In ấn thương mại /Theo mẫu
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.75-1.46%-0.10Mua894.500K33.880.20In ấn thương mại /Theo mẫu
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.038.42%0.08Sức mua mạnh43.300M1.236B-0.02In ấn thương mại /Theo mẫu
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.038.42%0.08Sức mua mạnh43.300M1.236B-0.02In ấn thương mại /Theo mẫu
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-1.79%-0.20Bán416.700K4.092B34.44Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-1.79%-0.20Bán416.700K34.44Dịch vụ thương mại hỗn hợp
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.300.00%0.00Mua1.824M990.000M11.670.28In ấn thương mại /Theo mẫu
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.300.00%0.00Mua1.824M990.000M11.670.28In ấn thương mại /Theo mẫu
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.250.69%0.05Bán472.800K1.943B11.740.61Dịch vụ thương mại hỗn hợp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.250.69%0.05Bán472.800K1.943B11.740.61Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
16.000.00%0.00Mua1.600K1.760B144.800.11In ấn thương mại /Theo mẫu
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.000.00%0.00Mua1.600K1.760B144.800.11In ấn thương mại /Theo mẫu
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.280.88%0.02Bán226.600K1.550B13.230.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.280.88%0.02Bán226.600K1.550B13.230.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
9.55-1.55%-0.15Bán1.772M4.414B15.380.63In ấn thương mại /Theo mẫu
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.55-1.55%-0.15Bán1.772M4.414B15.380.63In ấn thương mại /Theo mẫu
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.404.00%0.40Mua1.690M9.056B10.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.404.00%0.40Mua1.690M9.056B10.40Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-0.95%-0.01Sức bán mạnh2.644M676.398M57.070.02Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Sức bán mạnh2.644M676.398M57.070.02Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.600.00%0.00Bán14.642M48.223B49.210.11Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.600.00%0.00Bán14.642M48.223B49.210.11Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm