Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

70
Cổ phiếu
598.513B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.793M
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
−2.38%
Hiệu suất Tháng
+45.79%
Hiệu suất Năm
−1.94%
Hiệu suất YTD
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.580.00%0.00Bán10.452M6062392.003.429B17.630.03
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.580.00%0.00Bán10.452M6062392.003.429B17.630.03
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.820.00%0.00Bán548.200K449524.00382.120M65.080.01
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.820.00%0.00Bán548.200K449524.00382.120M65.080.01
BBIK BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
68.000.37%0.25Mua212.186K14428648.006.775B89.00
BBIK.R BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.000.37%0.25Mua212.100K14422800.0089.00
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.573.64%0.02Bán23.468M13377036.455.123B12.110.09
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.573.64%0.02Bán23.468M13376475.005.123B
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.300.00%0.00Bán1.060M11975660.9012.050B53.180.22
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.300.00%0.00Bán1.059M11967830.0012.050B53.200.22
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.255.07%0.35Mua2.709M19642512.001.939B-0.41
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.255.07%0.35Mua2.709M19642425.001.939B-0.41
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.390.72%0.01Bán45.300K62967.00772.800M95.170.01
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.390.72%0.01Bán45.300K62967.00772.800M95.170.01
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
3.080.65%0.02Bán385.800K1188264.00765.000M-0.06
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.080.65%0.02Bán385.800K1188264.00765.000M-0.06
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
11.90-1.65%-0.20Bán4.905M58374343.3010.496B48.730.25
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.90-1.65%-0.20Bán4.905M58371880.0010.496B48.730.25
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
40.000.63%0.25Mua632.816K25312640.003.975B48.330.82
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.000.63%0.25Mua632.800K25312000.0048.330.82
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
74.250.34%0.25Theo dõi7.671M569546579.25107.967B63.191.19
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
74.250.34%0.25Theo dõi7.670M569527200.00107.967B63.191.19
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.201.41%0.10Bán441.462K3178526.404.260B43.830.16
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.201.41%0.10Bán441.400K3178080.0043.830.16
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
248.00-0.80%-2.00Bán Mạnh5.003K1240744.001.500B16.5814.96
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
248.00-0.80%-2.00Bán Mạnh5.000K1240000.001.500B16.5814.96
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.630.00%0.00Bán6.688M4213226.435.114B-0.06
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.630.00%0.00Bán6.688M4213188.005.114B-0.06
MONO MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.631.24%0.02Bán3.934M6413148.615.588B128.800.01
MONO.R MONO NEXT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.631.24%0.02Bán3.934M6413072.005.588B129.840.01
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.76-1.05%-0.04Bán Mạnh1.355M5093273.44943.964M165.940.07
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.76-1.05%-0.04Bán Mạnh1.355M5092920.00943.964M165.940.07
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
13.800.00%0.00Mua1.784M24626100.007.728B219.050.06
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.800.00%0.00Mua1.784M24626100.007.728B219.400.06
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
6.9529.91%1.60Sức mua mạnh7.354M51109744.001.152B-0.12139.00
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.9529.91%1.60Sức mua mạnh7.354M51108910.001.152B-0.12139.00
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
6.850.00%0.00Bán9.706M66486421.9528.723B213.400.03
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.850.00%0.00Bán9.706M66486100.0028.723B213.400.03
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-0.50%-0.05Bán4003980.00604.503M26.640.38
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-0.50%-0.05Bán4003980.00604.503M26.630.38
PTECH PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
21.00-7.89%-1.80Bán1.628K34188.005.587B-1.58
PTECH.R PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.00-7.89%-1.80Bán1.600K33600.005.587B-1.58
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.000.00%0.00Bán305.600K1833600.006.039B-0.41
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.000.00%0.00Bán305.600K1833600.006.039B-0.41
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.98-0.40%-0.02Bán15.800K78684.002.200B18.310.27
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.98-0.40%-0.02Bán15.800K78684.0018.310.27
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
2.220.91%0.02Bán861.000K1911420.001.321B18.950.13
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.220.91%0.02Bán861.000K1911420.001.321B18.950.13
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85-2.30%-0.02Bán1.252M1064157.501.044B-0.03
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.85-2.30%-0.02Bán1.252M1064115.001.044B-0.03
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.801.72%0.20Bán241.818K2853452.405.178B32.030.36
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.801.72%0.20Bán241.600K2850880.0032.030.36
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-0.88%-0.02Bán251.900K564256.00678.000M10.630.21
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-0.88%-0.02Bán251.900K564256.00678.000M
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.140.98%0.04Bán189.325K783805.502.472B18.400.22
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.140.98%0.04Bán189.300K783702.002.472B18.400.22
STP SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY
16.100.62%0.10Bán Mạnh2.401M38654634.90
STP.R SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.100.62%0.10Bán Mạnh2.401M38654490.00
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
6.60-0.75%-0.05Bán5.474M36129561.604.522B41.670.16
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05Bán5.474M36127740.004.522B41.670.16
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
9.851.03%0.10Bán1.402M13808774.104.957B4.002.44
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.851.03%0.10Bán1.402M13806745.004.957B4.002.44
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.701.75%0.15Bán226.714K1972411.807.445B6.031.42
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.701.75%0.15Bán226.700K1972290.007.445B6.031.42
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
0.880.00%0.00Bán580.222K510595.36605.992M117.330.01
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
0.880.00%0.00Bán580.200K510576.00605.992M117.330.01
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.190.85%0.01Bán3.470M4129587.982.020B-0.301037.00
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.190.85%0.01Bán3.470M4129419.002.020B-0.301037.00
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.150.98%0.05Mua20.479M105467771.8557.092B-0.01
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.150.98%0.05Mua20.479M105466850.0057.092B-0.01
Tải thêm