Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

62
Cổ phiếu
330.314B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.113M
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
−1.94%
Hiệu suất Tháng
−3.55%
Hiệu suất Năm
+3.36%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán9.977M1.883B3.540.12Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán9.977M1.883B3.540.12Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.372.78%0.01Mua811.600K172.420M128.570.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.372.78%0.01Mua811.600K172.420M128.570.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
9.403.30%0.30Mua18.400M5.170B19.660.46Dịch vụ thương mại hỗn hợp
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.403.30%0.30Mua18.400M5.170B19.660.46Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.960.00%0.00Sức bán mạnh31.300K2.109B38.810.05Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.960.00%0.00Sức bán mạnh31.300K2.109B38.810.05Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.08-0.49%-0.02Mua819.900K3.348B21.970.19Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.08-0.49%-0.02Mua819.900K3.348B23.380.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Mua902.600K2.506B5.690.08Dịch vụ thương mại hỗn hợp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Mua902.600K2.506B5.56Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.301.84%0.15Mua9.201M5.578B45.280.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.301.84%0.15Mua9.201M5.578B45.280.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Bán3.808M966.600M-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán3.808M966.507MDịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.32-4.35%-0.06Mua2.019M165.000M80.700.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.32-4.35%-0.06Mua2.019M165.000M80.700.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.551.79%0.15Mua7.777M5.814B35.370.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.551.79%0.15Mua7.777M5.814B35.370.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.3012.63%2.5070.889M2.230BDịch vụ thương mại hỗn hợp
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.3012.63%2.5070.889MDịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
30.002.56%0.75Mua6.138M26.655B34.930.84Dịch vụ thương mại hỗn hợp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.002.56%0.75Mua6.138M26.655B34.930.84Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
0.832.47%0.02Bán100199.200M-0.68Dịch vụ thương mại hỗn hợp
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.832.47%0.02Bán100199.200M-0.68Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
0.671.52%0.01Bán3.798M3.626B286.960.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.671.52%0.01Bán3.798M3.626B275.000.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.62-2.24%-0.06Bán1.720M9.094B-0.26In ấn thương mại /Theo mẫu
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.62-2.24%-0.06Bán1.720M9.094B-0.18In ấn thương mại /Theo mẫu
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.18-3.28%-0.04Sức bán mạnh10.000K236.000M8.760.14Dịch vụ thương mại hỗn hợp
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.18-3.28%-0.04Sức bán mạnh10.000K236.000M8.760.14Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
31.250.00%0.00Bán375.200K6.250B35.150.89Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.250.00%0.00Bán375.200K6.250B35.150.89Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.31-0.76%-0.01Bán249.500K1.809B-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.31-0.76%-0.01Bán249.500K1.809B-0.02Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
3.10-1.27%-0.04Mua678.300K868.000M33.620.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-1.27%-0.04Mua678.300K868.000M33.620.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.58-0.56%-0.02Mua6.300K770.756M-0.04Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.58-0.56%-0.02Mua6.300K770.756M-0.04Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.35-1.83%-0.10Bán5.776M20.772B31.450.17Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.35-1.83%-0.10Bán5.776M20.772B31.450.17Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.550.00%0.00Bán6.400K456.400M8.490.89Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.550.00%0.00Bán6.400K456.400M8.490.89Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.430.00%0.00Bán113.400K516.000M-0.03In ấn thương mại /Theo mẫu
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.430.00%0.00Bán113.400K516.000M-0.03In ấn thương mại /Theo mẫu
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.544.96%0.12Mua1.216M762.000M39.030.06In ấn thương mại /Theo mẫu
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.544.96%0.12Mua1.216M762.000M39.030.06In ấn thương mại /Theo mẫu
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.700.00%0.00Mua934.500K2.064B21.830.35Dịch vụ thương mại hỗn hợp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.700.00%0.00Mua934.500KDịch vụ thương mại hỗn hợp
TBSP TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.000.78%0.10Sức bán mạnh2001.430B12.691.02In ấn thương mại /Theo mẫu
TBSP.R TBSP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.000.78%0.10Sức bán mạnh2001.430B12.69In ấn thương mại /Theo mẫu
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.24-2.61%-0.06Mua7.688M1.523B13.630.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.24-2.61%-0.06Mua7.688M1.523B13.630.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
5.500.00%0.00Mua451.100K2.542B8.300.66In ấn thương mại /Theo mẫu
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.500.00%0.00Mua451.100K2.542B8.300.66In ấn thương mại /Theo mẫu
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.260.00%0.00Mua28.500K3.709B14.500.29Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.260.00%0.00Mua28.500K3.709B13.390.32Dịch vụ thương mại hỗn hợp
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-7.02%-0.08Mua4.311M689.406M-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-7.02%-0.08Mua4.311M689.406M-0.01Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-1.59%-0.10Sức bán mạnh10.147M53.389B40.650.16Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-1.59%-0.10Sức bán mạnh10.147M53.389B40.650.16Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất