Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

109
Cổ phiếu
14885.111B
Giá trị vốn hóa thị trường
149.749K
Khối lượng
+0.47%
Thay đổi
−2.45%
Hiệu suất Tháng
−2.81%
Hiệu suất Năm
−2.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAIASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PCL
3.94 THB−2.48%14.203M0.588.245B THB16.190.24 THB6.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AAI.RASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.94 THB−2.48%14.203M0.5816.190.24 THB6.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APCOASIAN PHYTOCEUTICALS PCL
5.15 THB+0.98%8.1K0.063.06B THB26.670.19 THB+53.86%3.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APCO.RASIAN PHYTOCEUTICALS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.15 THB+0.98%8.1K0.063.06B THB26.670.19 THB+53.86%3.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APUREAGRIPURE HOLDINGS PCL
4.58 THB−0.43%20.3K0.034.258B THB15.240.30 THB+4.16%4.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APURE.RAGRIPURE HOLDINGS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.58 THB−0.43%20.3K0.034.258B THB15.240.30 THB+4.16%4.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BLCBANGKOK LAB AND COSMETIC PCL
4.58 THB0.00%390.408K0.042.748B THB20.070.23 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BLC.RBANGKOK LAB AND COSMETIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.58 THB0.00%390.4K0.0420.070.23 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
83.75 THB−0.59%898.95K0.2482.25B THB49.761.68 THB−32.43%1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CBG.RCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
83.75 THB−0.59%898.8K0.2482.25B THB49.761.68 THB−32.43%1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFRESHSEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.78 THB−1.66%205.1K0.241.622B THB26.970.07 THB−78.69%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFRESH.RSEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.78 THB−1.66%205.1K0.241.622B THB27.010.07 THB−78.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHCHIN HUAY PCL
2.38 THB−0.83%7K0.031.92B THB40.340.06 THB2.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CH.RCHIN HUAY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.38 THB−0.83%7K0.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
CMCHIANGMAI FROZEN FOOD CO
2.16 THB0.00%8K0.07823.275M THB16.860.13 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CM.RCHIANGMAI FROZEN FOOD CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.16 THB0.00%8K0.07823.275M THB16.860.13 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COCOCOTHAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED
8.15 THB−1.21%2.159M0.1811.907B THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
COCOCO.RTHAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.15 THB−1.21%2.159M0.180.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPHCASTLE PEAK HLDGS
13.9 THB−0.71%4.1K0.02564M THB5.002.78 THB−59.99%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.RCASTLE PEAK HLDGS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.9 THB−0.71%4.1K0.02564M THB5.002.78 THB−59.99%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CVCLOVER POWER PCL
0.50 THB−1.96%2.028M0.461.958B THB−0.13 THB−295.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CV.RCLOVER POWER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.50 THB−1.96%2.028M0.461.958B THB−0.13 THB−295.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DDDDO DAY DREAM PCL
9.90 THB−0.50%2.501K0.063.131B THB132.350.07 THB−83.46%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DDD.RDO DAY DREAM PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.90 THB−0.50%2.5K0.063.131B THB132.350.07 THB−83.46%3.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
F&DFOOD & DRINK PUBLIC CO
30.50 THB+1.67%1K0.72528.729M THB11.222.72 THB+213.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
F&D.RFOOD & DRINK PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
30.50 THB+1.67%1K0.72528.729M THB11.222.72 THB+213.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GFPTGFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
10.7 THB−0.93%187.433K0.1013.165B THB9.461.13 THB−13.92%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GFPT.RGFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.7 THB−0.93%187.4K0.1013.165B THB9.461.13 THB−13.92%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HTCHAAD THIP
15.7 THB−1.26%41.202K0.086.31B THB10.751.46 THB+43.90%6.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HTC.RHAAD THIP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.7 THB−1.26%41.2K0.086.31B THB10.751.46 THB+43.90%6.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICHIICHITAN GROUP PCL
14.7 THB−0.68%1.036M0.1518.33B THB19.140.77 THB+71.71%7.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ICHI.RICHITAN GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.7 THB−0.68%1.036M0.1518.33B THB19.140.77 THB+71.71%7.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITCI-TAIL CORPORATION PCL
21.2 THB−1.85%1.052M0.1662.7B THB29.100.73 THB2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ITC.RI-TAIL CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
21.2 THB−1.85%1.052M0.1662.7B THB29.100.73 THB2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KCGKCG CORPORATION PCL
8.85 THB−0.56%76K0.024.823B THB14.920.59 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KCG.RKCG CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.85 THB−0.56%76K0.0214.920.59 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LSTLAM SOON(THAILAND)
4.90 THB−0.41%22.12K0.364.018B THB7.370.66 THB+23.77%3.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LST.RLAM SOON(THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.90 THB−0.41%22.1K0.364.018B THB7.370.66 THB+23.77%3.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LVMH01BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO
Chứng chỉ lưu ký
17.0 THB+0.59%5600.0013.572T THBHàng tiêu dùng không lâu bền
MALEEMALEE GROUP PCL
9.50 THB−0.52%529.805K0.055.13B THB−0.17 THB+47.60%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MALEE.RMALEE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.50 THB−0.52%529.8K0.055.13B THB−0.17 THB+47.60%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCMC GROUP PUBLIC CO LTD
11.7 THB+0.86%1.073M0.428.624B THB14.100.83 THB+13.74%7.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MC.RMC GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.7 THB+0.86%1.073M0.428.624B THB14.100.83 THB+13.74%7.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NPKNEW PLUS KNITTING CO
17.0 THB+0.59%1000.11159M THB−0.13 THB+94.30%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NPK.RNEW PLUS KNITTING CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.0 THB+0.59%1000.11159M THB−0.13 THB+94.30%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NRFNR INSTANT PRODUCE PCL
5.35 THB−1.83%429.5K0.057.655B THB130.490.04 THB−84.80%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NRF.RNR INSTANT PRODUCE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.35 THB−1.83%429.5K0.057.655B THB130.490.04 THB−84.80%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NSLNSL FOODS PCL
18.7 THB−1.58%106.82K0.205.61B THB18.171.03 THB+17.04%3.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NSL.RNSL FOODS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
18.7 THB−1.58%106.8K0.205.61B THB18.171.03 THB+17.04%3.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTSCNUTRITION SC PCL
14.3 THB+5.15%3000.011.32B THB23.320.61 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTSC.RNUTRITION SC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.3 THB+5.15%3000.0123.320.61 THB0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OSPOSOTSPA PCL
22.6 THB−0.88%1.121M0.1267.584B THB29.440.77 THB−5.80%7.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
OSP.ROSOTSPA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.6 THB−0.88%1.121M0.1267.584B THB29.440.77 THB−5.80%7.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PAFPAN ASIA FOOTWEAR
1.12 THB+0.90%21K0.07590.041M THB140.000.01 THB−82.26%0.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PAF.RPAN ASIA FOOTWEAR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.12 THB+0.90%21K0.07590.041M THB140.000.01 THB−82.26%0.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PBPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO
69.75 THB0.00%20.616K16.2031.388B THB18.653.74 THB+1.56%2.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PB.RPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
69.75 THB0.00%20.6K16.3531.388B THB18.653.74 THB+1.56%2.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PGPEOPLE'S GARMENT CO
8.90 THB0.00%30.1K2.68854.4M THB44.430.20 THB−63.01%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PG.RPEOPLE'S GARMENT CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.90 THB0.00%30.1K2.69854.4M THB44.430.20 THB−63.00%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PLUSROYAL PLUS PCL
6.50 THB−1.52%52.32K0.124.389B THB27.020.24 THB1.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PLUS.RROYAL PLUS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.50 THB−1.52%52.3K0.124.389B THB27.020.24 THB1.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRAPATPEERAPAT TECHNOLOGY PCL
1.42 THB−0.70%27.813K0.04531.08M THB11.330.13 THB+580.98%2.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRAPAT.RPEERAPAT TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.42 THB−0.70%27.8K0.04531.08M THB11.330.13 THB+580.98%2.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RBFR&B FOOD SUPPLY PCL
13.2 THB−0.75%532.7K0.1026.4B THB43.750.30 THB+22.69%0.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RBF.RR&B FOOD SUPPLY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.2 THB−0.75%532.7K0.1026.4B THB43.750.30 THB+22.69%0.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
S&JS & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
52.00 THB−1.89%4000.337.871B THB11.014.72 THB+46.77%3.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
S&J.RS & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
52.00 THB−1.89%4000.347.871B THB11.014.72 THB+46.77%3.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SABINASABINA PUB CO LTD
26.25 THB0.00%46.545K0.129.035B THB19.951.32 THB+11.79%4.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SABINA.RSABINA PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.25 THB0.00%46.5K0.119.035B THB19.951.32 THB+11.79%4.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAPPESAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
73.75 THB−1.99%145.601K0.2422.505B THB21.443.44 THB+91.07%2.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SAPPE.RSAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
73.75 THB−1.99%145.6K0.2422.505B THB21.443.44 THB+91.07%2.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAUCETHAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
38.50 THB0.00%4.501K0.3513.86B THB19.072.02 THB+19.12%4.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAUCE.RTHAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
38.50 THB0.00%4.5K0.3513.86B THB19.072.02 THB+19.12%4.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SNNPSRINANAPORN MARKETING PCL
16.4 THB−1.20%325.4K0.1115.552B THB25.260.65 THB+28.73%2.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SNNP.RSRINANAPORN MARKETING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
16.4 THB−1.20%325.4K0.1115.552B THB25.260.65 THB+28.73%2.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSCSERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
32.75 THB−1.50%1.805K0.398.841B THB35.110.93 THB+1859.45%1.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSC.RSERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
32.75 THB−1.50%1.8K0.398.841B THB35.110.93 THB+1859.45%1.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSFSURAPON FOODS PUBLIC CO
7.75 THB+0.65%1.8K1.442.092B THB20.380.38 THB−21.69%6.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSF.RSURAPON FOODS PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.75 THB+0.65%1.8K1.452.092B THB20.380.38 THB−21.69%6.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUNSUNSWEET PCL
4.76 THB−0.42%254K0.133.019B THB11.120.43 THB+79.00%4.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SUN.RSUNSWEET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.76 THB−0.42%254K0.133.019B THB11.120.43 THB+79.00%4.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SVTSUN VENDING TECHNOLOGY PCL
2.44 THB+1.67%75.517K0.031.582B THB26.010.09 THB−24.23%2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SVT.RSUN VENDING TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.44 THB+1.67%75.5K0.031.582B THBHàng tiêu dùng không lâu bền
TACCTAC CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.28 THB−0.47%205.301K0.252.578B THB13.520.32 THB−22.55%8.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TACC.RTAC CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.28 THB−0.47%205.3K0.252.578B THB13.510.32 THB−22.53%8.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TCTROPICAL CANNING(THAILAND)CO
6.00 THB+0.84%3.3K0.021.93B THB30.830.19 THB−86.15%8.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TC.RTROPICAL CANNING(THAILAND)CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.00 THB+0.84%3.3K0.021.93B THB30.830.19 THB−86.15%8.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
218 THB+0.93%1310.0371.546B THB20.2210.78 THB+25.99%2.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TFMAMA.RTHAI PRESIDENT FOODS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
218 THB+0.93%1000.0371.546B THB20.2210.78 THB+25.99%2.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TIPCOTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.00 THB−0.55%44.8K0.064.319B THB10.640.85 THB+55.55%9.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TIPCO.RTIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.00 THB−0.55%44.8K0.064.319B THB10.640.85 THB+55.58%9.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TKNTAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
9.35 THB−2.09%3.299M0.4112.765B THB18.510.51 THB+75.14%4.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TKN.RTAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.35 THB−2.09%3.299M0.4112.765B THB18.510.51 THB+75.14%4.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TNLTHANULUX PUBLIC CO
34.50 THB0.00%2.1K1.2110.738B THB17.711.95 THB+169.87%0.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TNL.RTHANULUX PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
34.50 THB0.00%2.1K1.2210.738B THB17.711.95 THB+169.87%0.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TUTHAI UNION GROUP
14.9 THB−1.32%7.809M0.4068.526B THB16.300.91 THB−44.05%4.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TU.RTHAI UNION GROUP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.9 THB−1.32%7.809M0.4068.526B THB16.300.91 THB−44.05%4.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWPCTHAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84 THB+0.52%23.803K0.123.381B THB44.390.09 THB−77.67%5.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWPC.RTHAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.84 THB+0.52%23.8K0.123.381B THB44.390.09 THB−77.67%5.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VPOVICHITBHAN PALMOIL PUBLIC CO LTD
0.71 THB−1.39%41.4K0.07676.8M THB−0.09 THB−309.24%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền