Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

102
Cổ phiếu
1293.001B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.885M
Khối lượng
+0.21%
Thay đổi
+0.20%
Hiệu suất Tháng
−3.14%
Hiệu suất Năm
−2.95%
Hiệu suất YTD
           
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.550.00%0.00Mua532.600K4021130.001.845B28.370.27
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.550.00%0.00Mua532.600K4021130.001.845B28.370.27
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
4.920.00%0.00Bán96.920K476846.402.952B42.970.11
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.920.00%0.00Bán96.900K476748.002.952B42.970.11
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.54-2.75%-0.10Bán5.236M18534378.003.231B-0.00
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.54-2.75%-0.10Bán5.236M18534378.003.231B-0.00
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
109.000.46%0.50Mua3.835M417971509.00109.000B38.192.84
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
109.000.46%0.50Mua3.834M417895100.00109.000B38.192.84
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.04-4.27%-0.18Mua45.815M185091101.163.745B13.940.30
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.04-4.27%-0.18Mua45.814M185090176.003.745B13.940.30
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
3.70-3.65%-0.14Mua15.597M57708311.701.410B-0.18
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.70-3.65%-0.14Mua15.597M57707420.001.410B-0.18
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
24.80-7.29%-1.95Mua2.638M65411212.56992.000M-1.30
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.80-7.29%-1.95Mua2.637M65392637.36992.000M-1.30
CV CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.260.89%0.02Bán1.403M3170780.002.893B18.210.12
CV.R CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.260.89%0.02Bán1.403M3170780.0018.210.12
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
14.700.68%0.10Bán28.600K420420.004.673B-0.37
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.700.68%0.10Bán28.600K420420.004.673B-0.37
F&D FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.50-2.17%-0.50Mua60013500.00396.547M43.650.53
F&D.R FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.50-2.17%-0.50Mua60013500.00396.547M43.650.53
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
17.90-2.19%-0.40Mua4.077M72974720.0022.443B37.960.48
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.90-2.19%-0.40Mua4.077M72972930.0022.443B37.960.48
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
29.000.00%0.00Bán Mạnh183.697K5327213.005.828B11.852.45
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.000.00%0.00Bán Mạnh183.400K5318600.005.828B11.852.45
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.101.25%0.10Bán3.490M28270206.9010.530B19.660.41
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.101.25%0.10Bán3.490M28268190.0010.530B19.660.41
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
4.74-0.42%-0.02Bán143.800K681612.0018.296B1012.770.00
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
4.74-0.42%-0.02Bán143.800K681612.0018.296B1034.780.00
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
5.350.94%0.05Bán542.406K2901872.104.387B7.370.72427.00
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.350.94%0.05Bán542.400K2901840.004.387B7.360.72427.00
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-3.03%-0.20Bán823.533K5270611.201.792B-0.31
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-3.03%-0.20Bán823.500K5270400.001.792B-0.31
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.501.06%0.10Mua1.247M11844799.507.448B19.540.48
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.501.06%0.10Mua1.247M11844600.007.448B19.540.48
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
15.20-2.56%-0.40Mua1001520.00152.000M-1.07
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.20-2.56%-0.40Mua1001520.00152.000M-1.07
NRF NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.200.00%0.00Bán1.368M8483230.608.789B37.350.17
NRF.R NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.200.00%0.00Bán1.368M8481600.0037.350.17
NSL NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
16.30-2.98%-0.50Bán Mạnh406.256K6621972.394.890B21.950.77
NSL.R NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.30-2.98%-0.50Bán Mạnh406.100K6619429.5921.950.77
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
12.000.00%0.00Bán1001200.00720.000M-0.04
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.000.00%0.00Bán1001200.00720.000M-0.04
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
34.001.49%0.50Bán26.223M891584142.00102.127B33.531.00
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.001.49%0.50Bán26.223M891571800.00102.127B33.531.00
PAF PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.830.55%0.01Bán291.102K532716.66981.614M-0.00
PAF.R PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.830.55%0.01Bán291.100K532713.00981.614M-0.00
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
68.500.00%0.00Mua60041100.0030.825B17.853.84
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.500.00%0.00Mua60041100.0030.825B17.853.84
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.00-0.71%-0.05Bán21.400K149800.00672.000M30.720.23
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.00-0.71%-0.05Bán21.400K149800.00672.000M30.720.23
PLUS ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.500.00%0.00Mua13.340M86709350.004.355B563.00
PLUS.R ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.500.00%0.00Mua13.340M86708700.00
PRAPAT PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
1.351.50%0.02Bán440.759K595024.65504.900M-0.01
PRAPAT.R PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.351.50%0.02Bán440.700K594945.00-0.01
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
14.90-0.67%-0.10Bán1.131M16851914.9029.800B59.060.25
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.90-0.67%-0.10Bán1.131M16848920.0029.800B59.080.25
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
23.002.22%0.50Mua988.995K22746885.007.992B24.630.91
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.002.22%0.50Mua988.800K22742400.007.992B24.630.91
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
36.502.82%1.00Sức mua mạnh3.029M110569632.5011.110B22.831.56
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.502.82%1.00Sức mua mạnh3.029M110565800.0011.110B22.831.56
SAUCE THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
27.50-0.90%-0.25Bán Mạnh51.702K1421805.009.900B17.081.62
SAUCE.R THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.50-0.90%-0.25Bán Mạnh51.700K1421750.009.900B17.081.62
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
109.00-0.91%-1.00Bán Mạnh23025070.002.289B11.0010.00
SFP.R SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
109.00-0.91%-1.00Bán Mạnh20021800.002.289B11.0010.00
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
30.000.00%0.00Bán2006000.004.498B11.372.64
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
30.000.00%0.00Bán2006000.004.498B11.372.64
SNNP SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY
15.102.03%0.30Bán1.675M25299778.2014.496B38.170.39
SNNP.R SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.102.03%0.30Bán1.675M25298540.0038.170.39
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.453.81%0.20Mua1.006M5482710.901.763B11.920.44
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.453.81%0.20Mua1.006M5482700.001.763B11.920.44
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
30.000.00%0.00Bán2006000.007.977B218.180.14
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.000.00%0.00Bán2006000.007.977B218.180.14
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.858.24%0.75Sức mua mạnh6.804K67019.402.659B12.800.713873.00
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.858.24%0.75Sức mua mạnh6.800K66980.002.659B12.800.713873.00
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-1.96%-0.10Bán1.297M6486670.003.225B15.770.32
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-1.96%-0.10Bán1.297M6486000.003.225B15.770.32
SVT SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
3.76-0.53%-0.02Bán607.462K2284057.122.632B39.330.10
SVT.R SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.76-0.53%-0.02Bán607.400K2283824.00
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.850.00%0.00Bán1.222M8370569.854.165B18.290.37
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.850.00%0.00Bán1.222M8370015.004.165B18.290.37
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
7.20-3.36%-0.25Bán1.454M10466604.002.376B19.690.38
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
7.20-3.36%-0.25Bán1.454M10465920.002.376B19.690.38
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
200.00-0.50%-1.00Bán Mạnh35.200K7040000.0065.941B19.8510.13
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
200.00-0.50%-1.00Bán Mạnh35.200K7040000.0065.941B19.8510.13
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
7.452.05%0.15Bán357.200K2661140.0010.281B53.400.14
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
7.452.05%0.15Bán357.200K2661140.0010.281B53.360.14
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
22.202.30%0.50Sức mua mạnh136.390K3027858.142.664B39.930.54
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.202.30%0.50Sức mua mạnh136.300K3025860.142.664B39.930.54
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
17.500.00%0.00Mua17.866M312655245.0081.459B10.541.669999.00
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.500.00%0.00Mua17.866M312646250.0081.459B10.541.669999.00
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
31.25-0.79%-0.25Bán Mạnh780.918K24403687.5025.269B12.322.56
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.25-0.79%-0.25Bán Mạnh780.700K24396875.0025.269B12.322.56
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
6.65-1.48%-0.10Bán2.319M15418111.455.855B16.420.41
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.65-1.48%-0.10Bán2.318M15417360.005.855B16.420.41
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
1.500.00%0.00Bán1.169M1752810.001.410B18.120.08
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.500.00%0.00Bán1.169M1752750.001.410B18.120.08
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
35.000.00%0.00Bán1003500.004.200B-1.20
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.000.00%0.00Bán1003500.004.200B-1.20
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.400.00%0.00Bán Mạnh98.531K236474.401.440B12.560.19269.00
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.400.00%0.00Bán Mạnh98.500K236400.001.440B12.560.19269.00
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
15.300.00%0.00Bán506.630K7751439.006.499B14.471.07
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.300.00%0.00Bán506.500K7749450.006.499B14.461.07
Tải thêm