Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

98
Cổ phiếu
1396.537B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.478M
Khối lượng
−1.09%
Thay đổi
−0.75%
Hiệu suất Tháng
+28.82%
Hiệu suất Năm
+24.67%
Hiệu suất YTD
          
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-0.88%-0.05Bán79.800K1.381B31.780.18
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-0.88%-0.05Bán79.800K1.381B31.780.18
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
6.003.45%0.20Mua1.362M3.480B56.370.10
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.003.45%0.20Mua1.362M3.480B56.370.10
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.960.00%0.00Bán845.700K2.702B-0.02
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.960.00%0.00Bán845.700K2.702B-0.02
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
126.00-2.33%-3.00Sức bán mạnh3.883M129.000B36.763.51
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
126.00-2.33%-3.00Sức bán mạnh3.883M129.000B36.763.51
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32-2.52%-0.06Bán2.438M2.206B-0.27
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.32-2.52%-0.06Bán2.438M2.206B-0.27
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
2.900.00%0.00Bán200.500K1.105B-0.04
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.900.00%0.00Bán200.500K1.105B-0.04
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.940.51%0.02Bán1.900K156.800M-1.00
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.940.51%0.02Bán1.900K156.800M-1.00
CV CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-1.12%-0.04Sức bán mạnh51.284M4.557B
CV.R CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-1.12%-0.04Sức bán mạnh51.284M
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
17.40-2.25%-0.40Sức bán mạnh683.300K5.658B23.620.75
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.40-2.25%-0.40Sức bán mạnh683.300K5.658B23.620.75
F&D FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.50-2.17%-0.50Bán900405.359M15.661.45
F&D.R FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.50-2.17%-0.50Bán900405.359M15.661.45
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.200.76%0.10Sức mua mạnh18.520M16.425B15.690.83
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.200.76%0.10Sức mua mạnh18.520M16.425B15.690.83
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
35.25-1.40%-0.50Bán883.700K7.184B12.212.93
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.25-1.40%-0.50Bán883.700K7.184B12.212.93
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-1.79%-0.20Sức bán mạnh4.577M14.560B29.540.38
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-1.79%-0.20Sức bán mạnh4.577M14.560B29.540.38
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
5.15-3.74%-0.20Bán190.800K20.651B-0.17
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
5.15-3.74%-0.20Bán190.800K20.651B-0.17
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
5.40-3.57%-0.20Mua2.037M4.592B8.570.65
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.40-3.57%-0.20Mua2.037M4.592B8.570.65
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95-0.71%-0.05Bán179.700K1.960B-0.74
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.95-0.71%-0.05Bán179.700K1.960B-0.02
MC MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-1.60%-0.15Bán1.224M7.445B16.740.56
MC.R MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-1.60%-0.15Bán1.224M7.445B16.740.56
NPK NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED
14.40-0.69%-0.10Bán4.700K144.000M16.710.87
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.40-0.69%-0.10Bán4.700K144.000M16.710.87
NRF NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.75-1.69%-0.15Bán7.526M12.549B102.650.09
NRF.R NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.75-1.69%-0.15Bán7.526M102.650.09
NSL NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
19.700.00%0.00Bán1.812M5.910B23.990.82
NSL.R NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.700.00%0.00Bán1.812M23.990.82
OCC O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED
9.90-0.50%-0.05Bán3.000K597.000M-0.00
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.90-0.50%-0.05Bán3.000K597.000M-0.00
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
34.75-1.42%-0.50Sức bán mạnh9.659M105.882B29.431.20
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.75-1.42%-0.50Sức bán mạnh9.659M105.882B29.431.20
PAF PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.56-4.29%-0.07Bán2.251M874.334M10.180.16
PAF.R PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.56-4.29%-0.07Bán2.251M874.334M10.180.16
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
70.500.00%0.00Mua14.300K31.725B20.203.49
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.500.00%0.00Mua14.300K31.725B20.203.49
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.40-3.03%-0.20Mua2.700K633.600M880.000.01
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.40-3.03%-0.20Mua2.700K633.600M880.000.01
PRAPAT PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
1.79-2.72%-0.05Bán4.399M625.600M-0.01
PRAPAT.R PEERAPAT TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.79-2.72%-0.05Bán4.399M-0.01
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-1.01%-0.20Mua12.257M39.800B89.320.22
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-1.01%-0.20Mua12.257M39.800B89.320.22
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
19.10-1.55%-0.30Sức bán mạnh1.080M6.741B22.700.85
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.10-1.55%-0.30Sức bán mạnh1.080M6.741B22.700.85
SAPPE SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
27.002.86%0.75Mua3.212M7.990B18.701.40
SAPPE.R SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.002.86%0.75Mua3.212M7.990B18.701.40
SAUCE THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
30.00-0.83%-0.25Mua3.600K10.890B18.701.62
SAUCE.R THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.00-0.83%-0.25Mua3.600K10.890B72.040.42
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
112.000.00%0.00Mua3002.352B34.763.31
SFP.R SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
112.000.00%0.00Mua3002.352B29.173.94
SJ S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES
26.750.00%0.00Sức mua mạnh1.400K4.011B13.641.94
SJ.R S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES NON-VOTING
26.750.00%0.00Sức mua mạnh1.400K4.011B13.641.94
SNNP SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY
11.90-2.46%-0.30Sức bán mạnh9.567M11.712B
SNNP.R SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.90-2.46%-0.30Sức bán mạnh9.567M
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.75-2.54%-0.15Bán1.003M1.908B14.780.40
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.75-2.54%-0.15Bán1.003M1.908B14.780.40
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
32.002.40%0.75Mua1.200K8.309B48.750.64
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.002.40%0.75Mua1.200K8.309B48.750.64
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.350.00%0.00Bán6.800K2.254B11.570.72
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.350.00%0.00Bán6.800K2.254B11.570.72
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
7.50-1.96%-0.15Bán5.457M4.934B22.860.33
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.50-1.96%-0.15Bán5.457M4.934B22.860.33
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-2.00%-0.15Mua2.965M4.560B22.960.33
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-2.00%-0.15Mua2.965M4.560B22.960.33
TC TROPICAL CANNING (THAILAND)
5.85-1.68%-0.10Bán269.800K1.963B7.830.76
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING
5.85-1.68%-0.10Bán269.800K1.963B7.830.76
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
196.00-0.25%-0.50Mua14.800K64.787B17.6711.12
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
196.00-0.25%-0.50Mua14.800K64.787B17.6711.12
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
6.90-2.13%-0.15Sức bán mạnh7.051M9.729B66.510.11
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
6.90-2.13%-0.15Sức bán mạnh7.051M9.729B66.570.11
TNL THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
17.001.19%0.20Mua2002.040B122.390.14
TNL.R THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.001.19%0.20Mua2002.040B122.390.14
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
21.70-0.46%-0.10Mua53.865M101.475B13.471.62
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.70-0.46%-0.10Mua53.865M101.475B13.471.62
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
31.500.00%0.00Bán5.462M25.471B10.483.01
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.500.00%0.00Bán5.462M25.471B10.483.01
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.88%0.05Mua874.000K5.018B29.290.19
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.88%0.05Mua874.000K5.018B29.290.19
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
2.14-1.83%-0.04Mua135.154M2.049B31.640.07
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.14-1.83%-0.04Mua135.154M2.049B31.640.07
WACOAL THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
39.750.00%0.00Bán2004.770B-3.77
WACOAL.R THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.750.00%0.00Bán2004.770B-3.77
WINNER WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.76-1.43%-0.04Bán785.500K1.680B22.580.12
WINNER.R WINNER GROUP ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.76-1.43%-0.04Bán785.500K1.680B22.580.12
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
21.20-0.93%-0.20Bán2.505M9.090B20.721.03
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.20-0.93%-0.20Bán2.505M9.090B20.721.03
Tải thêm