Năng lượng Mỏ (Khu vực)

26
Cổ phiếu
4121.716B
Giá trị vốn hóa thị trường
42.241M
Khối lượng
+1.39%
Thay đổi
+3.66%
Hiệu suất Tháng
+20.70%
Hiệu suất Năm
+10.34%
Hiệu suất YTD
           
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
12.700.79%0.10Bán88.467M1123525286.6085.253B5.072.83
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.700.79%0.10Bán88.464M1123492800.0085.253B5.072.83
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
29.501.72%0.50Bán6.363M187696641.0038.822B4.286.77
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.501.72%0.50Bán6.362M187679000.0038.822B4.286.77
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.702.88%0.30Mua20.231M216476033.5035.993B4.762.18
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.702.88%0.30Mua20.231M216472770.0035.993B4.762.18
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.420.59%0.02Mua55.974M191429776.9869.396B6.660.51
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.420.59%0.02Mua55.972M191425950.0069.396B6.660.51
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
21.101.44%0.30Mua2.000M42201033.9010.920B5.613.71816.00
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.101.44%0.30Mua2.000M42197890.0010.920B5.613.71816.00
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
36.25-0.68%-0.25Mua47.236M1712314461.251042.549B10.313.54
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.25-0.68%-0.25Mua47.233M1712189000.001042.549B10.313.54
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
155.500.97%1.50Bán13.035M2026989616.50611.378B11.8812.97
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
155.500.97%1.50Bán13.034M2026755900.00611.378B11.8812.97
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
1.142.70%0.03Mua2.391M2725512.001.448B2.140.52
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.142.70%0.03Mua2.391M2725512.001.448B2.140.52
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
10.900.93%0.10Bán37.725M411205094.2046.828B5.831.85
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.900.93%0.10Bán37.725M411200320.0046.828B5.831.85
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
51.002.00%1.00Mua19.427M990780162.00102.001B6.228.04
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.002.00%1.00Mua19.426M990731100.00102.001B6.228.04
UBE UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-0.53%-0.01Theo dõi12.940M24327352.287.398B
UBE.R UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-0.53%-0.01Theo dõi12.940M24327012.007.398B
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
2.00-0.99%-0.02Bán16.010K32020.002.313B-0.04
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.00-0.99%-0.02Bán16.000K32000.002.313B-0.04
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.520.00%0.00Bán64.700K292444.002.344B27.130.17
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.520.00%0.00Bán64.700K292444.002.344B27.130.17
Tải thêm