Năng lượng Mỏ (Khu vực)

27
Cổ phiếu
2041.445B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.877M
Khối lượng
−1.03%
Thay đổi
−4.19%
Hiệu suất Tháng
+12.18%
Hiệu suất Năm
+9.02%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
13.30-0.75%-0.10Bán42.171M69.170B-0.39Than
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.30-0.75%-0.10Bán42.171M69.170B-0.39Than
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
23.00-2.13%-0.50Sức bán mạnh2.543M31.911B-0.38Lọc/Tiếp thị Dầu khí
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.00-2.13%-0.50Sức bán mạnh2.543M31.911B-0.38Lọc/Tiếp thị Dầu khí
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-1.34%-0.10Sức bán mạnh6.292M25.783B21.770.34Lọc/Tiếp thị Dầu khí
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-1.34%-0.10Sức bán mạnh6.292M25.783B21.770.34Lọc/Tiếp thị Dầu khí
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-0.56%-0.02Bán62.231M72.253B8.670.41Lọc/Tiếp thị Dầu khí
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-0.56%-0.02Bán62.231M72.253B8.670.41Lọc/Tiếp thị Dầu khí
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
18.00-1.64%-0.30Mua1.766M9.607B27.400.67Than
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.00-1.64%-0.30Mua1.766M9.607B27.400.67Than
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
16.10-3.59%-0.60Sức bán mạnh16.304M27.889B12.551.33Lọc/Tiếp thị Dầu khí
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.10-3.59%-0.60Sức bán mạnh16.304M27.889B12.551.33Lọc/Tiếp thị Dầu khí
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
107.00-0.93%-1.00Bán5.193M428.758B16.906.39Dầu
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
106.50-0.47%-0.50Bán100428.758B16.756.39Dầu
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
107.00-0.93%-1.00Bán5.193M428.758B16.906.39Dầu
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.890.00%0.00Bán6.793M1.161B16.640.05Lọc/Tiếp thị Dầu khí
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.890.00%0.00Bán6.793M1.161B16.640.05Lọc/Tiếp thị Dầu khí
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-1.80%-0.02Bán23.887M1.239B35.810.03Sản xuất dầu khí
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-1.80%-0.02Bán23.887M1.239B35.810.03Sản xuất dầu khí
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
8.70-2.79%-0.25Bán15.242M38.806B9.080.99Lọc/Tiếp thị Dầu khí
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.70-2.79%-0.25Bán15.242M38.806B9.080.99Lọc/Tiếp thị Dầu khí
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
46.25-1.60%-0.75Bán11.841M95.881B6.946.77Lọc/Tiếp thị Dầu khí
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.25-1.60%-0.75Bán11.841M95.881B6.946.77Lọc/Tiếp thị Dầu khí
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
1.3916.81%0.20Sức mua mạnh1.828M1.363B-0.07Than
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.3916.81%0.20Sức mua mạnh1.828M1.363B-0.07Than
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.88-1.61%-0.08Bán361.600K2.520B15.620.32Lọc/Tiếp thị Dầu khí
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.88-1.61%-0.08Bán361.600K2.520B15.620.32Lọc/Tiếp thị Dầu khí
Tải thêm