Tài chính (Khu vực)

278
Cổ phiếu
8879.306B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.216M
Khối lượng
+3.58%
Tỷ suất Cổ tức
+1.84%
Thay đổi
−7.65%
Hiệu suất Tháng
−7.57%
Hiệu suất Năm
−2.00%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.250.00%0.00Bán13.000K6.125B-0.01619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.250.00%0.00Bán13.000K6.125B-0.01619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.971.55%0.03Bán1.386M623.330M15.950.11Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.971.55%0.03Bán1.386M623.330M15.950.11Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.313.33%0.01Bán3.974M379.517M-0.2416.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.313.33%0.01Bán3.974M379.517M-0.2416.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
221.002.79%6.00Bán240.700K55.250B15.5014.265177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.F AEON THANA SINSAP (THAILAND) FOREIGN
230.00-2.13%-5.00Mua1.000K55.250B15.5014.265177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
221.002.79%6.00Bán240.700K55.250B15.5014.265177.00Cho vay Tiêu dùng
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68-0.00%-0.00Bán126.900K1.088B44.390.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.68-0.00%-0.00Bán126.900K1.088B44.390.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
9.750.52%0.05Bán665.500K2.808BREITs thương mại
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.904.03%0.50Sức mua mạnh1.722M2.131B7.341.76REITs thương mại
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.77%0.01Bán21.300K8.272B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.77%0.01Bán21.300K8.272B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.141.47%0.06Bán3.309M2.318B4.770.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.141.47%0.06Bán3.309M2.318B4.770.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.00%0.00Mua15.067M2.401B14.110.17294.00Cho vay Tiêu dùng
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.00%0.00Mua15.067M2.401B14.110.17294.00Cho vay Tiêu dùng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
24.502.51%0.60Mua12.681M26.142B23.691.03111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.502.51%0.60Mua12.681M26.142B23.691.03111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
12.300.00%0.00Mua1.400K4.402B17.180.72REITs thương mại
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.521.35%0.06Bán477.500K4.226B170.240.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.521.35%0.06Bán477.500K4.226B170.240.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.221.26%0.04Bán10.053M10.732B5.480.591459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.221.26%0.04Bán10.053M10.732B5.480.591459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.454.93%0.35Bán17.266M23.437B5.671.311995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.454.93%0.35Bán17.266M23.437B5.671.311995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.170.00%0.00Sức bán mạnh906.600K679.966M-0.0936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.170.00%0.00Sức bán mạnh906.600K679.966M-0.0936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh49.355M1.706B200.000.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức bán mạnh49.355M1.706B200.000.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
24.800.40%0.10Mua536.800K8.727B10.512.36676.00Cho vay Tiêu dùng
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.800.40%0.10Mua536.800K8.727B10.512.36676.00Cho vay Tiêu dùng
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.905.36%0.30Mua6.000K767.000M28.450.21Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.905.36%0.30Mua6.000K767.000M28.450.21Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.541.60%0.04Bán691.200K5.348B19.070.13104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.541.60%0.04Bán691.200K5.348B19.070.13104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
40.250.62%0.25Bán285.000K15.493B17.042.75404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.250.62%0.25Bán285.000K15.493B17.042.75404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.205.26%0.01Bán123.500K386.320M-0.1772.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.205.26%0.01Bán123.500K386.320M-0.1772.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
34.752.21%0.75Bán974.000K255.613B7.974.3615134.00Ngân hàng
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.752.21%0.75Bán974.000K255.613B7.974.3615134.00Ngân hàng
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
173.003.59%6.00Bán7.754M330.230B9.3018.6025287.00Ngân hàng
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
173.003.28%5.50Bán731.600K330.230B9.3018.6025287.00Ngân hàng
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
173.003.59%6.00Bán7.754M330.230B9.3018.6025287.00Ngân hàng
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
16.800.00%0.00Bán45.700K9.261B15.631.07409.00Ngân hàng
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.800.00%0.00Bán45.700K9.261B15.631.07409.00Ngân hàng
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
324.00-0.31%-1.00Sức bán mạnh20.500K34.496B14.6022.201498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
324.00-0.31%-1.00Sức bán mạnh20.500K34.496B14.6022.201498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
20.20-2.42%-0.50Bán2.680M34.493B8.042.511257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.20-2.42%-0.50Bán2.680M34.493B8.042.511257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.510.67%0.01Bán11.146M26.235B15.460.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.510.67%0.01Bán11.146M26.235B15.460.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
16.00-0.62%-0.10Sức mua mạnh65.200K8.245B98.090.16REITs thương mại
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.982.06%0.04Bán120.300K2.030B98.360.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.982.06%0.04Bán120.300K2.030B98.360.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.800.51%0.05Mua100.100K3.430B15.420.64Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.020.00%0.00Bán2.865M8.431B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.020.00%0.00Bán2.865M8.431B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.881.15%0.01Bán3.809M3.816B-0.01283.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.881.15%0.01Bán3.809M3.816B-0.01283.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.741.37%0.01Bán3.401M943.520M4.010.18Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.741.37%0.01Bán3.401M943.520M4.010.18Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.090.93%0.01Bán7001.162B33.850.0360.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.090.93%0.01Bán7001.162B33.850.0360.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.694.55%0.03Bán1.352M24.027B270.590.003024.00Ngân hàng
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.694.55%0.03Bán1.352M24.027B270.590.003024.00Ngân hàng
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.101.85%0.02Bán757.200K1.100B4.430.25472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.101.85%0.02Bán757.200K1.100B4.430.25472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.650.61%0.01Bán67.600K3.548B33.540.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.650.61%0.01Bán67.600K3.548B33.540.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
68.501.86%1.25Bán7.437M307.428B28.532.404911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.501.86%1.25Bán7.437M307.428B28.532.404911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
15.400.65%0.10Bán48.800K6.570B14.561.061.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
35.000.00%0.00Mua348.900K77.437B21.591.62REITs thương mại
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.200.00%0.00Bán1.042M12.764B14.770.89REITs thương mại
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.900.85%0.05Mua392.700K1.888B18.530.32Quỹ REIT Chuyên biệt
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.00-0.83%-0.05Bán746.200K2.456B14.660.41Quỹ REIT Chuyên biệt
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.603.23%0.05Bán2.480M1.774B11.670.14297.00Cho vay Tiêu dùng
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.603.23%0.05Bán2.480M1.774B11.670.14297.00Cho vay Tiêu dùng
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
13.400.00%0.00Sức mua mạnh2.089M27.946B16.760.80Quỹ đầu tư dạng Đóng
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.300.95%0.05Bán105.300K933.330M13.580.39Quỹ REIT Chuyên biệt
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.43-0.00%-0.00Bán6.056M2.160B17.570.02206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.43-0.00%-0.00Bán6.056M2.160B17.570.02206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39-2.50%-0.01Bán8.476M1.515B9.130.04260.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Bán8.476M1.515B9.130.04260.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.860.00%0.00Bán112.300K989.147M52.850.05147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.860.00%0.00Bán112.300K989.147M52.850.05147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
18.401.10%0.20Mua202.500K37.108B29.230.63322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.401.10%0.20Mua202.500K37.108B29.230.63322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.83-6.63%-0.13Sức bán mạnh301.100K1.064B-0.20Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.83-6.63%-0.13Sức bán mạnh301.100K1.064B-0.20Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
15.700.00%0.00Mua113.400K40.857B11.301.39REITs thương mại
FTREIT.F FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FOREIGN
16.20-1.82%-0.3050040.857B11.301.39REITs thương mại
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
25.750.00%0.00Bán57.900K13.636B18.701.38REITs thương mại
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
9.350.54%0.05Mua40.000K1.641B13.210.71Quỹ REIT Chuyên biệt
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh400.100K577.210M-0.01405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.53-1.85%-0.01Sức bán mạnh400.100K577.210M-0.01405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-0.85%-0.02Bán1.128M702.000M10.090.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-0.85%-0.02Bán1.128M702.000M10.090.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.501.85%0.10Bán3.984M8.390B29.480.19999.00Cho vay Tiêu dùng
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.501.85%0.10Bán3.984M8.390B29.480.19999.00Cho vay Tiêu dùng
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02Bán21.900K17.420B33.050.08273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02Bán21.900K17.420B33.050.08273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.60-0.73%-0.10Bán21.100K6.797B11.111.22REITs thương mại
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
8.200.00%0.00Bán285.100K19.055B8.780.93735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.200.00%0.00Bán285.100K19.055B8.780.93735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.65-0.00%-0.00Mua4001.576BREITs thương mại
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
16.70-0.00%-0.00Mua255.200K13.607B12.681.32REITs thương mại
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.960.40%0.02Bán70.900K2.331B14.560.34Quỹ đầu tư dạng Đóng
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.95-1.65%-0.15Bán508.500K6.289B8.691.03REITs thương mại
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.381.81%0.06Mua237.800K1.668B9.560.3569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.381.81%0.06Mua237.800K1.668B9.560.3569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
25.251.00%0.25Mua238.700K37.433B29.150.87REITs thương mại
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.972.11%0.02Bán235.800K769.993M-0.0342.00Dịch vụ Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.972.11%0.02Bán235.800K769.993M-0.0342.00Dịch vụ Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.350.00%0.00Bán579.000K2.898B44.580.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.350.00%0.00Bán579.000K2.898B44.580.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.346.25%0.02Bán1.634M1.428B22.040.02365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.346.25%0.02Bán1.634M1.428B22.040.02365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
157.501.61%2.50Bán15.121M376.938B10.2615.3620681.00Ngân hàng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
157.500.64%1.00Bán3.321M376.938B10.2615.3620681.00Ngân hàng
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
157.501.61%2.50Bán15.121M376.938B10.2615.3620681.00Ngân hàng
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.600.88%0.04Bán3.396M9.162B8.070.57569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.600.88%0.04Bán3.396M9.162B8.070.57569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
71.252.15%1.50Bán5.954M60.331B10.626.714019.00Ngân hàng
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
71.252.15%1.50Bán5.954M60.331B10.626.714019.00Ngân hàng
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.702.31%0.40Bán42.825M247.376B8.432.1021764.00Ngân hàng
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.702.31%0.40Bán42.825M247.376B8.432.1021764.00Ngân hàng
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
44.754.07%1.75Mua11.422M115.380B20.842.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.754.07%1.75Mua11.422M115.380B20.842.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.77-0.56%-0.01Bán31.000K2.331B-0.2856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.77-0.56%-0.01Bán31.000K2.331B-0.2856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.301.92%0.10Bán753.400K4.902B5.780.92338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.301.92%0.10Bán753.400K4.902B5.780.92338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.902.83%0.30Bán52.813M130.252B13.240.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.40-4.59%-0.50Bán9.000K130.252B13.240.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.902.83%0.30Bán52.813M130.252B13.240.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.380.73%0.01Bán3.168M29.233B9.430.151504.00Ngân hàng
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.380.73%0.01Bán3.168M29.233B9.430.151504.00Ngân hàng
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
19.800.00%0.00Bán84.300K10.651B15.061.31Quỹ REIT Chuyên biệt
LHPF LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD
9.10-0.00%-0.00Bán23.200K3.003B16.410.55REITs Nhà ở
LHSC LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD
19.001.60%0.30Sức mua mạnh336.800K9.273B16.491.15REITs thương mại
LIT LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.303.92%0.20Bán515.600K1.174B9.400.66Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
LIT.R LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.303.92%0.20Bán515.600K1.174B9.400.66Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
6.551.55%0.10Bán9.146M9.525B7.140.923658.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.551.55%0.10Bán9.146M9.525B7.140.923658.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LUXF LUXURY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
9.000.56%0.05Mua6.000K1.768B13.840.65Quỹ REIT Chuyên biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất