Tài chính (Khu vực)

299
Cổ phiếu
9095.755B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.297M
Khối lượng
+3.81%
Tỷ suất Cổ tức
+0.08%
Thay đổi
−5.70%
Hiệu suất Tháng
−13.08%
Hiệu suất Năm
−4.43%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-0.80%-0.05Sức bán mạnh6.000K6.125B-0.07619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-0.80%-0.05Sức bán mạnh6.000K6.125B-0.07619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-0.61%-0.01Sức bán mạnh330.000K522.078M13.470.12Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-0.61%-0.01Sức bán mạnh330.000K522.078M13.470.12Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.307.14%0.02Bán676.000K342.790M-0.1916.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.307.14%0.02Bán676.000K342.790M-0.1916.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
216.001.41%3.00Mua252.800K53.250B14.6014.585177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
216.001.41%3.00Mua252.800K53.250B14.6014.585177.00Cho vay Tiêu dùng
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.660.00%0.00Bán5.500K1.056B22.130.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.660.00%0.00Bán5.500K1.056B22.130.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
10.000.50%0.05Mua26.200K2.866BREITs thương mại
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
14.90-0.67%-0.10Mua15.000K6.394B8.521.76REITs thương mại
AIMIRT.F AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD FOREIGN
14.8028.84%3.31Theo dõi2.000K6.394B8.521.76REITs thương mại
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.290.00%0.00Sức bán mạnh3.700K8.146B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.290.00%0.00Sức bán mạnh3.700K8.146B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.40-0.45%-0.02Sức mua mạnh451.600K2.475B4.910.90Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.40-0.45%-0.02Sức mua mạnh451.600K2.475B4.910.90Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.061.32%0.04Mua17.365M3.105B16.440.18294.00Cho vay Tiêu dùng
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.061.32%0.04Mua17.365M3.105B16.440.18294.00Cho vay Tiêu dùng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
24.90-1.39%-0.35Bán3.844M26.942B24.411.03103.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.90-1.39%-0.35Bán3.844M26.942B24.411.03103.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
12.800.79%0.10Mua1004.545B17.470.73REITs thương mại
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.840.00%0.00Bán9.100K4.525B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.840.00%0.00Bán9.100K4.525B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.160.64%0.02Bán175.600K10.466B5.350.591459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.160.64%0.02Bán175.600K10.466B5.350.591459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-0.77%-0.05Bán2.908M20.448B5.941.091995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-0.77%-0.05Bán2.908M20.448B5.941.091995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.16-5.88%-0.01Bán1.001M639.968M-0.0836.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.16-5.88%-0.01Bán1.001M639.968M-0.0836.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua27.843M1.706B-0.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua27.843M1.706B-0.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
26.000.97%0.25Bán22.800K9.061B10.732.40676.00Cho vay Tiêu dùng
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.000.97%0.25Bán22.800K9.061B10.732.40676.00Cho vay Tiêu dùng
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-0.77%-0.05Mua106.400K845.000M28.590.23Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-0.77%-0.05Mua106.400K845.000M28.590.23Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.84-0.54%-0.01Bán1.590M3.895B13.890.13104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.84-0.54%-0.01Bán1.590M3.895B13.890.13104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
40.000.00%0.00Bán60015.396B16.652.93404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.000.00%0.00Bán60015.396B16.652.93404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.224.76%0.01Bán116.200K405.636M-0.0872.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.224.76%0.01Bán116.200K405.636M-0.0872.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
32.250.00%0.00Bán28.000K237.223B7.404.3615134.00Ngân hàng
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.250.00%0.00Bán28.000K237.223B7.404.3615134.00Ngân hàng
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
167.00-1.47%-2.50Bán3.286M323.549B9.1118.6025287.00Ngân hàng
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
167.00-2.34%-4.00Bán975.000K323.549B9.1118.6025287.00Ngân hàng
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
167.00-1.47%-2.50Bán3.286M323.549B9.1118.6025287.00Ngân hàng
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
24.703.78%0.90Sức mua mạnh745.500K13.120B22.041.08409.00Ngân hàng
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.703.78%0.90Sức mua mạnh745.500K13.120B22.041.08409.00Ngân hàng
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
315.00-0.32%-1.00Bán2.100K33.645B14.2422.201498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
315.00-0.32%-1.00Bán2.100K33.645B14.2422.201498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
19.500.52%0.10Bán84.300K33.127B7.722.511257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.500.52%0.10Bán84.300K33.127B7.722.511257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.460.00%0.00Bán4.182M25.367B15.320.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.460.00%0.00Bán4.182M25.367B15.320.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
17.100.59%0.10Mua5.600K8.760B22.550.75REITs thương mại
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.890.00%0.00Sức bán mạnh58.200K1.937B81.190.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.890.00%0.00Sức bán mạnh58.200K1.937B81.190.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
8.90-0.56%-0.05Bán42.400K3.132B15.830.57Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.960.00%0.00Bán255.300K7.935B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.960.00%0.00Bán255.300K7.935B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.850.00%0.00Bán28.200K3.686B102.160.01277.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.850.00%0.00Bán28.200K3.686B102.160.01277.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
23.00-0.43%-0.10Bán500277.200M-2.08Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.00-0.43%-0.10Bán500277.200M-2.08Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.660.00%0.00Bán329.600K841.518M7.780.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.660.00%0.00Bán329.600K841.518M7.780.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.88-2.22%-0.02Bán10.300K959.859M72.000.0160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.88-2.22%-0.02Bán10.300K959.859M72.000.0160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.620.00%0.00Bán469.300K21.590B243.140.003024.00Ngân hàng
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.620.00%0.00Bán469.300K21.590B243.140.003024.00Ngân hàng
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.99-1.00%-0.01Bán504.500K1.000B6.560.15472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.99-1.00%-0.01Bán504.500K1.000B6.560.15472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.440.00%0.00Mua751.100K5.247B49.590.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.440.00%0.00Mua751.100K5.247B49.590.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
63.000.00%0.00Bán1.527M282.744B26.242.404911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
63.000.00%0.00Bán1.527M282.744B26.242.404911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
14.80-0.67%-0.10Bán166.300K6.357B14.551.021.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
37.000.00%0.00Mua252.500K81.862B22.831.62REITs thương mại
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.300.00%0.00Bán28.400K12.861B14.770.90REITs thương mại
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.75-0.86%-0.05Bán143.300K1.856B18.910.31Quỹ REIT Chuyên biệt
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.750.00%0.00Mua394.800K4.803B16.900.40Quỹ REIT Chuyên biệt
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.43-0.69%-0.01Bán542.800K1.597B11.100.13297.00Cho vay Tiêu dùng
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.43-0.69%-0.01Bán542.800K1.597B11.100.13297.00Cho vay Tiêu dùng
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
13.301.53%0.20Bán117.500K27.320B11.941.10Quỹ đầu tư dạng Đóng
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.250.00%0.00Bán80.000K924.525M14.790.36Quỹ REIT Chuyên biệt
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.422.44%0.01Bán752.500K2.059B16.050.03206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.422.44%0.01Bán752.500K2.059B16.050.03206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Bán11.843M1.243B4.420.07119.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán11.843M1.243B4.420.07119.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.982.76%0.08Bán25.700K1.003B22.150.13147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.982.76%0.08Bán25.700K1.003B22.150.13147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
18.300.55%0.10Mua816.100K36.705B24.440.74322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.300.55%0.10Mua816.100K36.705B24.440.74322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.66-0.60%-0.01Bán12.300K970.943M-0.25Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.66-0.60%-0.01Bán12.300K970.943M-0.25Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
18.200.00%0.00Mua1.040M47.363B13.091.39REITs thương mại
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
26.000.00%0.00Mua157.000K13.769B18.361.42REITs thương mại
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
9.100.00%0.00Bán2.000K1.597B12.850.71Quỹ REIT Chuyên biệt
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.550.00%0.00Mua300598.992M-0.00405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.550.00%0.00Mua300598.992M-0.00405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.360.00%0.00Bán238.800K708.000M10.180.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.360.00%0.00Bán238.800K708.000M10.180.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-1.87%-0.10Bán271.900K8.162B51.300.10999.00Cho vay Tiêu dùng
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-1.87%-0.10Bán271.900K8.162B51.300.10999.00Cho vay Tiêu dùng
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.420.00%0.00Bán143.100K15.730B24.110.10273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.420.00%0.00Bán143.100K15.730B24.110.10273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.90-0.71%-0.10Mua14.600K6.997B10.761.30REITs thương mại
GOLD GOLD
8.45-0.59%-0.05Mua55.600K19.752B9.100.93735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.45-0.59%-0.05Mua55.600K19.752B9.100.93735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.400.00%0.00Bán61.100K1.524B18.490.40REITs thương mại
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
16.900.00%0.00Mua40.000K13.770B12.841.32REITs thương mại
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.90-0.41%-0.02Sức bán mạnh431.500K2.312B14.910.33Quỹ đầu tư dạng Đóng
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
9.95-0.50%-0.05Mua83.600K7.026B9.711.03REITs thương mại
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.501.16%0.04Mua11.800K1.708B7.610.4569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.501.16%0.04Mua11.800K1.708B7.610.4569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
28.000.00%0.00Sức mua mạnh71.900K41.510B32.330.87REITs thương mại
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.970.00%0.00Bán52.800K769.993M-0.0442.00Dịch vụ Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.970.00%0.00Bán52.800K769.993M-0.0442.00Dịch vụ Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-1.04%-0.01Bán113.600K2.061B31.880.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-1.04%-0.01Bán113.600K2.061B31.880.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00Bán25.000K1.302B-0.00316.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán25.000K1.302B-0.00316.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
149.001.02%1.50Bán4.501M353.006B9.6115.3620681.00Ngân hàng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
149.501.36%2.00Bán918.300K353.006B9.6115.3620681.00Ngân hàng
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
149.001.02%1.50Bán4.501M353.006B9.6115.3620681.00Ngân hàng
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.540.44%0.02Mua429.600K9.003B8.160.55569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.540.44%0.02Mua429.600K9.003B8.160.55569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
64.25-0.39%-0.25Bán2.013M54.615B9.626.704019.00Ngân hàng
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
64.25-0.39%-0.25Bán2.013M54.615B9.626.704019.00Ngân hàng
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.800.00%0.00Sức bán mạnh4.854M234.798B8.002.1021764.00Ngân hàng
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.800.00%0.00Bán70.500K234.798B8.002.1021764.00Ngân hàng
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.800.00%0.00Sức bán mạnh4.854M234.798B8.002.1021764.00Ngân hàng
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
41.750.60%0.25Bán3.333M107.001B19.322.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.750.60%0.25Bán3.333M107.001B19.322.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.591.92%0.03Mua10.200K2.055B-0.1956.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.591.92%0.03Mua10.200K2.055B-0.1956.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.200.00%0.00Bán22.500K4.810B6.180.84338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.200.00%0.00Bán22.500K4.810B6.180.84338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.700.00%0.00Bán8.940M115.912B14.030.691595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
9.700.52%0.05Sức bán mạnh28.300K115.912B14.030.691595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.700.00%0.00Bán8.940M115.912B14.030.691595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.320.00%0.00Bán2.091M27.962B9.060.151504.00Ngân hàng
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.320.00%0.00Bán2.091M27.962B9.060.151504.00Ngân hàng
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
20.700.00%0.00Sức mua mạnh26.200K11.135B16.031.29Quỹ REIT Chuyên biệt
LHPF LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD
9.05-1.09%-0.10Bán1.000K3.019B17.890.51REITs Nhà ở
LHSC LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD
18.900.00%0.00Mua64.600K9.224B16.131.17REITs thương mại
LIT LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.050.00%0.00Bán136.000K1.118B8.960.64Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
LIT.R LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.050.00%0.00Bán136.000K1.118B8.960.64Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.10-0.97%-0.05Bán1.410M7.489B5.620.923658.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất