Tài chính (Khu vực)

292
Cổ phiếu
10319.073B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.262M
Khối lượng
+3.29%
Tỷ suất Cổ tức
−0.68%
Thay đổi
+3.83%
Hiệu suất Tháng
−0.56%
Hiệu suất Năm
+6.85%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.350.00%0.00Mua11.000K6.223B-0.01619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.350.00%0.00Mua11.000K6.223B-0.01619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.300.00%0.00Bán639.000K1.044B26.710.11Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.300.00%0.00Bán639.000K1.044B26.710.11Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.530.00%0.00Mua1.671M648.852M-0.2416.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.530.00%0.00Mua1.671M648.852M-0.2416.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
218.000.46%1.00Mua185.200K54.500B15.5414.035177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.F AEON THANA SINSAP (THAILAND) FOREIGN
213.001.91%4.00Mua1.000K54.500B15.5414.035177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
218.000.46%1.00Mua185.200K54.500B15.5414.035177.00Cho vay Tiêu dùng
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.701.45%0.01Mua4.500K1.120B45.690.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.701.45%0.01Mua4.500K1.120B45.690.02Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.600.00%0.00Mua94.400K1.953B6.731.87REITs thương mại
AIMIRT.F AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD FOREIGN
12.1021.00%2.10Theo dõi5001.953B6.731.87REITs thương mại
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.29-0.77%-0.01Bán7.900K8.146B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.29-0.77%-0.01Bán7.900K8.146B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.34-0.46%-0.02Mua4.702M2.430B5.000.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.34-0.46%-0.02Mua4.702M2.430B5.000.87Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.700.00%0.00Mua1.136M1.744B10.250.17294.00Cho vay Tiêu dùng
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.700.00%0.00Mua1.136M1.744B10.250.17294.00Cho vay Tiêu dùng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
23.501.29%0.30Mua31.002M25.075B28.510.82111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATA.F AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.50-56.07%-13.40Bán50025.075B28.510.82111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.501.29%0.30Mua31.002M25.075B28.510.82111.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
11.701.74%0.20Mua5.200K4.187B16.340.72REITs thương mại
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.81%0.04Bán149.300K4.675B188.320.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.81%0.04Bán149.300K4.675B188.320.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.780.00%0.00Mua4.881M12.599B5.100.741459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.780.00%0.00Mua4.881M12.599B5.100.741459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.80-0.64%-0.05Mua4.110M24.538B5.931.311995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.80-0.64%-0.05Mua4.110M24.538B5.931.311995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00Mua279.300K799.960M-0.0936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00Mua279.300K799.960M-0.0936.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua3.775M2.560B300.000.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua3.775M2.560B300.000.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
24.300.83%0.20Mua115.000K8.551B10.302.36676.00Cho vay Tiêu dùng
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.300.83%0.20Mua115.000K8.551B10.302.36676.00Cho vay Tiêu dùng
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.08-0.49%-0.02Sức mua mạnh15.100K530.400M19.670.21Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.08-0.49%-0.02Sức mua mạnh15.100K530.400M19.670.21Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.702.27%0.06Theo dõi3.997M5.685B17.620.15104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.702.27%0.06Theo dõi3.997M5.685B17.620.15104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
40.500.62%0.25Bán54.900K15.588B17.152.75404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.500.62%0.25Bán54.900K15.588B17.152.75404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Bán151.800K458.316M-0.1972.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán151.800K458.316M-0.1972.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
38.25-1.29%-0.50Mua437.500K281.358B8.984.2615134.00Ngân hàng
BAY.F BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
38.00-4.40%-1.75Bán1.000K281.358B8.984.2615134.00Ngân hàng
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.25-1.29%-0.50Mua437.500K281.358B8.984.2615134.00Ngân hàng
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
199.00-0.25%-0.50Bán4.720M379.860B10.7418.5225287.00Ngân hàng
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
200.00-0.99%-2.00Bán759.300K379.860B10.7418.5225287.00Ngân hàng
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
199.00-0.25%-0.50Bán4.720M379.860B10.7418.5225287.00Ngân hàng
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.300.00%0.00Mua96.900K10.088B12.571.46409.00Ngân hàng
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.300.00%0.00Mua96.900K10.088B12.571.46409.00Ngân hàng
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
328.000.61%2.00Mua11.800K34.922B14.9921.891498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
328.000.61%2.00Mua11.800K34.922B14.9921.891498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
28.500.88%0.25Mua353.300K48.666B10.802.641257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.88%0.25Mua353.300K48.666B10.802.641257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.650.61%0.01Mua9.816M28.668B16.900.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.650.61%0.01Mua9.816M28.668B16.900.101896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
15.201.33%0.20Mua107.800K7.833B93.180.16REITs thương mại
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.990.00%0.00Mua3.500K2.040B98.860.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.990.00%0.00Mua3.500K2.040B98.860.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.60-0.00%-0.00Bán94.100K3.360B15.100.64Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.060.00%0.00Bán1.195M8.762B-0.0768.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.060.00%0.00Bán1.195M8.762B-0.0768.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.93-0.00%-0.00Mua423.300K4.033B-0.01283.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.93-0.00%-0.00Mua423.300K4.033B-0.01283.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
31.752.42%0.75Bán100381.000M-2.16Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.752.42%0.75Bán100381.000M-2.16Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.841.20%0.01Bán1.950M1.071B4.550.18Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.841.20%0.01Bán1.950M1.071B4.550.18Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.270.00%0.00Bán1.500K1.354B39.440.0360.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.270.00%0.00Bán1.500K1.354B39.440.0360.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.73-1.35%-0.01Bán239.500K25.420B124.570.013024.00Ngân hàng
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.73-1.35%-0.01Bán239.500K25.420B124.570.013024.00Ngân hàng
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.380.00%0.00Bán584.100K1.380B5.560.25472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.380.00%0.00Bán584.100K1.380B5.560.25472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.856.32%0.11Mua687.900K3.978B38.450.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.856.32%0.11Mua687.900K3.978B38.450.05542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
75.500.33%0.25Mua7.024M338.844B30.152.504911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.500.33%0.25Mua7.024M338.844B30.152.504911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
15.000.00%0.00Bán1.198M6.400B14.181.061.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
29.750.00%0.00Mua2.259M65.821B16.751.78REITs thương mại
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.300.00%0.00Mua19.700K12.861B14.880.89REITs thương mại
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.150.98%0.05Mua180.400K1.648B16.170.32Quỹ REIT Chuyên biệt
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.051.68%0.10Mua163.500K2.477B13.410.45Quỹ REIT Chuyên biệt
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.591.27%0.02Mua3.675M1.763B11.600.14297.00Cho vay Tiêu dùng
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.591.27%0.02Mua3.675M1.763B11.600.14297.00Cho vay Tiêu dùng
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
12.700.79%0.10Sức mua mạnh1.404M26.486B15.880.80Quỹ đầu tư dạng Đóng
EGATIF.F NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 FOREIGN
12.40-3.12%-0.40Mua1.700K26.486B15.880.80Quỹ đầu tư dạng Đóng
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.501.85%0.10Sức mua mạnh81.200K968.550M14.100.39Quỹ REIT Chuyên biệt
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.500.00%0.00Bán989.300K2.511B20.430.02206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán989.300K2.511B20.430.02206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.440.00%0.00Bán3.289M1.709B10.300.04260.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.440.00%0.00Bán3.289M1.709B10.300.04260.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00Bán413.200K662.303M-0.1842.00Dịch vụ Bất động sản
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán413.200K662.303M-0.1842.00Dịch vụ Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.401.80%0.06Bán74.400K1.176B62.820.05147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.401.80%0.06Bán74.400K1.176B62.820.05147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
18.800.53%0.10Sức mua mạnh196.600K34.482B29.860.63322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.800.53%0.10Sức mua mạnh196.600K34.482B29.860.63322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.863.33%0.06Mua582.900K1.081B-0.20Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.863.33%0.06Mua582.900K1.081B-0.20Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
14.70-0.68%-0.10Mua907.000K38.255B10.701.37REITs thương mại
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
26.000.97%0.25Sức mua mạnh387.300K13.769B18.881.38REITs thương mại
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
9.300.54%0.05Mua1.000K1.632B13.140.71Quỹ REIT Chuyên biệt
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.563.70%0.02Mua1.559M609.883M-0.01405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.563.70%0.02Mua1.559M609.883M-0.01405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-0.89%-0.02Bán1.617M666.000M10.300.22Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-0.89%-0.02Bán1.617M666.000M10.300.22Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.55-0.76%-0.05Bán665.400K9.992B35.110.19999.00Cho vay Tiêu dùng
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.55-0.76%-0.05Bán665.400K9.992B35.110.19999.00Cho vay Tiêu dùng
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88-0.69%-0.02Mua50.400K18.720B35.520.08273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.88-0.69%-0.02Mua50.400K18.720B35.520.08273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.00-0.76%-0.10Mua294.200K6.497B10.621.22REITs thương mại
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
8.450.60%0.05Mua486.700K19.635B9.160.92735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.450.60%0.05Mua486.700K19.635B9.160.92735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.450.68%0.05Mua1.000K1.535BREITs thương mại
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
16.300.00%0.00Mua285.100K13.281B12.271.33REITs thương mại
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.98-0.40%-0.02Bán1.998M2.341B14.620.34Quỹ đầu tư dạng Đóng
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.902.30%0.20Sức mua mạnh4.096M6.253B8.641.03REITs thương mại
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.281.23%0.04Mua105.300K1.619B9.280.3569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.281.23%0.04Mua105.300K1.619B9.280.3569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
24.400.00%0.00Mua170.800K36.173B27.450.89REITs thương mại
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
25.000.00%0.00Bán500250.000M-4.26143.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.000.00%0.00Bán500250.000M-4.26143.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-1.00%-0.01Bán1.396M785.869M-0.0342.00Dịch vụ Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-1.00%-0.01Bán1.396M785.869M-0.0342.00Dịch vụ Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.37-0.72%-0.01Bán556.700K2.941B45.240.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.37-0.72%-0.01Bán556.700K2.941B45.240.0394.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Bán753.000K1.680B25.920.02365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Bán753.000K1.680B25.920.02365.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
193.500.00%0.00Mua3.064M463.096B12.2715.7720681.00Ngân hàng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
193.500.00%0.00Mua1.088M463.096B12.2715.7720681.00Ngân hàng
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
193.500.00%0.00Mua3.064M463.096B12.2715.7720681.00Ngân hàng
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.500.00%0.00Theo dõi2.640M8.963B7.890.57569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.500.00%0.00Theo dõi2.640M8.963B7.890.57569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
68.250.00%0.00Mua812.100K57.791B10.046.804019.00Ngân hàng
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.250.00%0.00Mua812.100K57.791B10.046.804019.00Ngân hàng
KPNPF KPN PROPERTY FUND
9.000.56%0.05Mua6.500K1.620BREITs thương mại
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.500.00%0.00Mua23.523M272.533B9.412.0721764.00Ngân hàng
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.300.00%0.00Mua2.000K272.533B9.412.0721764.00Ngân hàng
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.500.00%0.00Mua23.523M272.533B9.412.0721764.00Ngân hàng
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
41.25-1.20%-0.50Mua5.738M106.356B19.272.141548.00Cho vay Tiêu dùng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.25-1.20%-0.50Mua5.738M106.356B19.272.141548.00Cho vay Tiêu dùng
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.9717.96%0.30Mua18.940M2.595B-0.2856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.9717.96%0.30Mua18.940M2.595B-0.2856.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.400.93%0.05Mua918.000K4.995B5.890.92338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.400.93%0.05Mua918.000K4.995B5.890.92338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
11.300.00%0.00Mua38.660M135.032B13.730.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.200.00%0.00Mua282.200K135.032B13.730.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.300.00%0.00Mua38.660M135.032B13.730.821595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất