Tài chính (Khu vực)

305
Cổ phiếu
10105.942B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.290M
Khối lượng
+3.40%
Tỷ suất Cổ tức
−0.34%
Thay đổi
−3.64%
Hiệu suất Tháng
−9.33%
Hiệu suất Năm
−6.47%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.150.00%0.00Sức bán mạnh10.700K6.027B-0.07619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.150.00%0.00Sức bán mạnh10.700K6.027B-0.07619.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.280.00%0.00Bán1.501M405.006M10.450.12Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.280.00%0.00Bán1.501M405.006M10.450.12Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.33-2.94%-0.01Bán57.800K416.245M-0.1916.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.33-2.94%-0.01Bán57.800K416.245M-0.1916.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND)
188.50-0.26%-0.50Sức bán mạnh210.800K47.250B12.9614.585177.00Cho vay Tiêu dùng
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING
188.50-0.26%-0.50Sức bán mạnh210.800K47.250B12.9614.585177.00Cho vay Tiêu dùng
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.625.08%0.03Sức bán mạnh15.200K944.000M19.780.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.625.08%0.03Sức bán mạnh15.200K944.000M19.780.03Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
9.700.00%0.00Bán389.200K2.794BREITs thương mại
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.80-1.54%-0.20Bán234.900K5.541B14.410.90REITs thương mại
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-3.91%-0.05Sức bán mạnh47.600K8.083B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-3.91%-0.05Sức bán mạnh47.600K8.083B-0.03Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.120.00%0.00Sức bán mạnh651.800K2.307B4.580.90Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.120.00%0.00Sức bán mạnh651.800K2.307B4.580.90Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.26-0.61%-0.02Mua5.471M3.372B17.860.18294.00Cho vay Tiêu dùng
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.26-0.61%-0.02Mua5.471M3.372B17.860.18294.00Cho vay Tiêu dùng
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.30-4.25%-0.90Bán25.013M22.620B14.091.50103.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.30-4.25%-0.90Bán25.013M22.620B14.091.50103.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
12.00-0.83%-0.10Bán22.500K4.330B16.580.73REITs thương mại
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.820.42%0.02Bán33.800K4.488B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.820.42%0.02Bán33.800K4.488B-0.16Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.80-2.10%-0.06Bán1.788M9.532B8.200.351459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.80-2.10%-0.06Bán1.788M9.532B8.200.351459.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.55-0.76%-0.05Bán3.108M20.763B6.041.091995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.55-0.76%-0.05Bán3.108M20.763B6.041.091995.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh5.785M519.974M-0.1036.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh5.785M519.974M-0.1036.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.954M1.706B-0.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua1.954M1.706B-0.00286.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
25.500.00%0.00Bán108.700K8.973B10.582.41676.00Cho vay Tiêu dùng
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.500.00%0.00Bán108.700K8.973B10.582.41676.00Cho vay Tiêu dùng
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.200.00%0.00Bán20.600K806.000M26.120.24Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.200.00%0.00Bán20.600K806.000M26.120.24Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.70-0.58%-0.01Bán5.113M3.601B11.940.14104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.70-0.58%-0.01Bán5.113M3.601B11.940.14104.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.650.00%0.00Bán23.160M541.278B200.640.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.650.00%0.00Bán23.160M541.278B200.640.03Phát triển và Hoạt động Bất động sản
AYUD ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
39.25-1.26%-0.50Bán20015.300B16.542.93404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
AYUD.R ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
39.25-1.26%-0.50Bán20015.300B16.542.93404.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00Bán774.000K404.407M-0.0872.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00Bán774.000K404.407M-0.0872.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
31.00-0.80%-0.25Bán140.800K229.868B7.094.4115134.00Ngân hàng
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.00-0.80%-0.25Bán140.800K229.868B7.094.4115134.00Ngân hàng
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
169.50-0.29%-0.50Bán4.044M324.503B9.0418.8225287.00Ngân hàng
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
171.000.00%0.00Bán867.300K324.503B9.0418.8225287.00Ngân hàng
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
169.50-0.29%-0.50Bán4.044M324.503B9.0418.8225287.00Ngân hàng
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.691.20%0.02Bán647.900K1.693BPhát triển và Hoạt động Bất động sản
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.691.20%0.02Bán647.900K1.693BPhát triển và Hoạt động Bất động sản
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
31.50-0.79%-0.25Bán461.200K17.502B27.371.16409.00Ngân hàng
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.50-0.79%-0.25Bán461.200K17.502B27.371.16409.00Ngân hàng
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
299.00-0.33%-1.00Bán3.700K31.941B14.2921.001498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
299.00-0.33%-1.00Bán3.700K31.941B14.2921.001498.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
21.200.47%0.10Bán226.400K36.030B7.632.771257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.200.47%0.10Bán226.400K36.030B7.632.771257.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.320.00%0.00Bán15.247M21.321B14.660.091896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.320.00%0.00Bán15.247M21.321B14.660.091896.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BOFFICE BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
16.60-1.19%-0.20Bán41.800K8.554B22.020.75REITs thương mại
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.720.58%0.01Bán1001.753B73.450.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.720.58%0.01Bán1001.753B73.450.0235.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
8.60-0.58%-0.05Bán60.600K3.027B15.300.57Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.89-1.11%-0.01Bán1.510M7.440B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.89-1.11%-0.01Bán1.510M7.440B-0.0468.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.81-1.22%-0.01Sức bán mạnh832.600K3.556B59.680.01277.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.81-1.22%-0.01Sức bán mạnh832.600K3.556B59.680.01277.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
19.000.00%0.00Bán15.900K228.000M-2.08Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.000.00%0.00Bán15.900K228.000M-2.08Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.49-2.00%-0.01Bán402.200K637.514M5.900.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.49-2.00%-0.01Bán402.200K637.514M5.900.08Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.83-1.19%-0.01Sức bán mạnh27.800K895.868M67.200.0160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Sức bán mạnh27.800K895.868M67.200.0160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.560.00%0.00Bán170.300K19.500B106.460.013024.00Ngân hàng
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.560.00%0.00Bán170.300K19.500B106.460.013024.00Ngân hàng
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.84-4.55%-0.04Sức bán mạnh1.626M880.000M5.770.15472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.84-4.55%-0.04Sức bán mạnh1.626M880.000M5.770.15472.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.480.81%0.02Mua2.055M5.290B44.640.06542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.480.81%0.02Mua2.055M5.290B44.640.06542.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
60.502.11%1.25Bán7.247M265.914B25.092.364911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPN.F CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
60.25-4.74%-3.00Bán1.000K265.914B25.092.364911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.502.11%1.25Bán7.247M265.914B25.092.364911.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.200.76%0.10Bán311.100K5.589B13.161.001.00Quỹ đầu tư dạng Đóng
CPNREIT CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
32.25-0.77%-0.25Bán1.522M71.905B20.001.63REITs thương mại
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.800.00%0.00Bán30.100K12.378B14.110.91REITs thương mại
CTARAF CENTARA HOTELS & RESORTS LEASEHOLD
5.70-0.87%-0.05Bán202.600K1.840B14.990.38Quỹ REIT Chuyên biệt
DREIT DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD
6.400.00%0.00Bán309.800K4.554B17.700.36Quỹ REIT Chuyên biệt
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.18-0.84%-0.01Sức bán mạnh3.480M1.320B9.180.13297.00Cho vay Tiêu dùng
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.18-0.84%-0.01Sức bán mạnh3.480M1.320B9.180.13297.00Cho vay Tiêu dùng
EGATIF NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1
12.500.00%0.00Bán348.600K26.069B15.330.82Quỹ đầu tư dạng Đóng
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.200.00%0.00Bán27.700K915.720M14.650.36Quỹ REIT Chuyên biệt
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.35-2.78%-0.01Bán261.700K1.808B14.100.03206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.35-2.78%-0.01Bán261.700K1.808B14.100.03206.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.260.00%0.00Bán2.062M1.010B3.590.07119.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán2.062M1.010B3.590.07119.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.160.00%0.00Bán47.500K747.048M16.500.13147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.160.00%0.00Bán47.500K747.048M16.500.13147.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.80-0.67%-0.10Bán145.000K30.053B15.730.95322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.80-0.67%-0.10Bán145.000K30.053B15.730.95322.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.590.00%0.00Bán2.100K924.431M-0.18Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.590.00%0.00Bán2.100K924.431M-0.18Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
FTREIT FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
15.600.00%0.00Mua1.607M40.597B21.980.71REITs thương mại
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
24.60-0.40%-0.10Bán32.400K13.080B17.441.42REITs thương mại
GAHREIT GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT
9.00-1.10%-0.10Bán11.000K1.597B12.850.71Quỹ REIT Chuyên biệt
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.50-1.96%-0.01Sức bán mạnh900555.429M-0.00405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01Sức bán mạnh900555.429M-0.00405.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-0.90%-0.02Sức bán mạnh408.700K666.000M9.460.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GCAP.R G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02Sức bán mạnh408.700K666.000M9.460.23Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.240.47%0.02Bán803.900K6.438B40.460.10999.00Cho vay Tiêu dùng
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.240.47%0.02Bán803.900K6.438B40.460.10999.00Cho vay Tiêu dùng
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Mua6.400K15.600B27.260.09273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Mua6.400K15.600B27.260.09273.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.200.00%0.00Bán5.800K6.597B14.180.93REITs thương mại
GOLD GOLD
8.450.00%0.00Mua434.100K19.635B8.970.94735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.450.00%0.00Mua434.100K19.635B8.970.94735.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.557.09%0.50Mua9.000K1.555B20.710.36REITs thương mại
GVREIT GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE
16.00-0.62%-0.10Theo dõi575.400K13.118B14.771.09REITs thương mại
HPF HEMARAJ INDUSTRIAL PROPERTY
4.960.40%0.02Mua2002.322B14.630.34Quỹ đầu tư dạng Đóng
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
8.951.13%0.10Bán58.200K6.218B8.131.09REITs thương mại
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.100.00%0.00Bán334.900K1.530B6.820.4569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.100.00%0.00Bán334.900K1.530B6.820.4569.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
IMPACT IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT
24.50-2.00%-0.50Bán295.400K37.062B30.610.82REITs thương mại
INSURE INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
38.0011.76%4.00Mua100380.000M-3.56143.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
INSURE.R INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.0011.76%4.00Mua100380.000M-3.56143.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-3.33%-0.03Bán97.100K690.612M-0.0442.00Dịch vụ Bất động sản
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-3.33%-0.03Bán97.100K690.612M-0.0442.00Dịch vụ Bất động sản
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01Mua507.300K2.405B-0.0594.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Mua507.300K2.405B-0.0594.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.283.70%0.01Bán780.000K1.134B-0.03316.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.283.70%0.01Bán780.000K1.134B-0.03316.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
147.000.00%0.00Bán14.763M351.809B9.5215.4420681.00Ngân hàng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
147.000.00%0.00Bán2.893M351.809B9.5215.4420681.00Ngân hàng
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
147.000.00%0.00Bán14.763M351.809B9.5215.4420681.00Ngân hàng
KGI KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.42-0.45%-0.02Sức bán mạnh1.260M8.843B8.400.53569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KGI.R KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.42-0.45%-0.02Sức bán mạnh1.260M8.843B8.400.53569.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
KKP KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
66.750.00%0.00Bán2.597M56.521B9.856.774019.00Ngân hàng
KKP.R KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.750.00%0.00Bán2.597M56.521B9.856.774019.00Ngân hàng
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh28.571M225.015B8.091.9921764.00Ngân hàng
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.300.00%0.00Sức bán mạnh107.000K225.015B8.091.9921764.00Ngân hàng
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh28.571M225.015B8.091.9921764.00Ngân hàng
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
41.251.23%0.50Bán3.049M105.067B18.972.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.251.23%0.50Bán3.049M105.067B18.972.151548.00Cho vay Tiêu dùng
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.780.00%0.00Mua270.600K2.344B-0.1756.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.780.00%0.00Mua270.600K2.344B-0.1756.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-2.86%-0.15Bán340.600K4.856B5.760.91338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-2.86%-0.15Bán340.600K4.856B5.760.91338.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.750.00%0.00Bán22.712M116.510B14.300.681595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.750.00%0.00Bán22.712M116.510B14.300.681595.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.290.00%0.00Sức bán mạnh1.440M27.327B8.850.151504.00Ngân hàng
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.290.00%0.00Sức bán mạnh1.440M27.327B8.850.151504.00Ngân hàng
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
19.700.00%0.00Mua142.000K10.597B15.821.25Quỹ REIT Chuyên biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất