Công nghiệp (Khu vực)

249
Cổ phiếu
8846.423B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.024M
Khối lượng
+1.82%
Tỷ suất Cổ tức
+0.44%
Thay đổi
+0.58%
Hiệu suất Tháng
+19.17%
Hiệu suất Năm
+7.73%
Hiệu suất YTD
           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.761.47%0.04Bán5.925M13.192B-0.135399.00Hàng không
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.761.47%0.04Bán5.925M13.192B-0.135399.00Hàng không
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.160.00%0.00Bán247.100K3.248B16.100.07679.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.160.00%0.00Bán247.100K3.248B16.100.07679.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.300.00%0.00Bán1.513M525.200M10.540.12202.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.300.00%0.00Bán1.513M525.200M10.540.12202.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.72-1.37%-0.01Sức bán mạnh32.800K980.601M-0.18781.00Thiết bị Điện nặng
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.72-1.37%-0.01Sức bán mạnh32.800K980.601M-0.18781.00Thiết bị Điện nặng
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.150.00%0.00Bán161.700K690.000M10.080.11Máy móc & Phương tiện hạng nặng
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.150.00%0.00Bán161.700K690.000M10.080.11Máy móc & Phương tiện hạng nặng
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.753.85%0.25Mua809.400K3.366B23.600.28609.00Vận tải Đường biển & Logistics
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.753.85%0.25Mua809.400K3.366B23.600.28609.00Vận tải Đường biển & Logistics
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
77.000.00%0.00Mua18.488M1099.999B43.731.767718.00Dịch vụ Sân bay
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
73.750.68%0.50Sức mua mạnh4.200K1099.999B43.731.767718.00Dịch vụ Sân bay
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.000.00%0.00Mua18.488M1099.999B43.731.767718.00Dịch vụ Sân bay
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-1.00%-0.04Bán2.100K2.614B10.640.37950.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-1.00%-0.04Bán2.100K2.614B10.640.37950.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.62-1.59%-0.01Bán1.610M378.000M71.030.01Xây dựng & Kỹ thuật
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01Bán1.610M378.000M71.030.01Xây dựng & Kỹ thuật
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-2.13%-0.01Mua345.000K219.020M23500.000.00125.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Mua345.000K219.020M23500.000.00125.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
2.56-2.29%-0.06Sức bán mạnh402.300K1.902B58.480.04Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
2.56-2.29%-0.06Sức bán mạnh402.300K1.902B58.480.04Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.46-0.45%-0.02Sức bán mạnh110.400K2.464B9.240.481093.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.46-0.45%-0.02Sức bán mạnh110.400K2.464B9.240.481093.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.390.00%0.00Bán35.900K359.025M26.480.05Đóng tàu
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.390.00%0.00Bán35.900K359.025M26.480.05Đóng tàu
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.370.00%0.00Bán160.300K845.715M17.650.08Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.370.00%0.00Bán160.300K845.715M17.650.08Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.551.55%0.10136.494M599.018B229.050.03Xây dựng & Kỹ thuật
AWC.F ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.451.57%0.1050.100K599.018B229.050.03Xây dựng & Kỹ thuật
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.551.55%0.10136.494M599.018B229.050.03Xây dựng & Kỹ thuật
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.283.70%0.01Bán23.400K358.949M-0.0132.00Dịch vụ Cảng biển
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.283.70%0.01Bán23.400K358.949M-0.0132.00Dịch vụ Cảng biển
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.200.00%0.00Bán137.600K16.892B-0.273023.00Hàng không
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.200.00%0.00Bán137.600K16.892B-0.273023.00Hàng không
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
32.750.77%0.25Bán32.100K20.719B20.341.60444.00Dịch vụ Sân bay
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
32.750.77%0.25Bán32.100K20.719B20.341.60444.00Dịch vụ Sân bay
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.800.93%0.10Bán5.099M163.549B21.780.493647.00Đường cao tốc & Đường ray
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
10.700.94%0.10Bán700163.549B21.780.493647.00Đường cao tốc & Đường ray
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.800.93%0.10Bán5.099M163.549B21.780.493647.00Đường cao tốc & Đường ray
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
51.00-0.49%-0.25Bán2.181M205.329B29.991.7149239.00Tập đoàn Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.00-0.49%-0.25Bán2.181M205.329B29.991.7149239.00Tập đoàn Công nghiệp
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.340.86%0.02Bán38.400K3.710B-0.07213.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.340.86%0.02Bán38.400K3.710B-0.07213.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.800.00%0.00Mua30.000K3.013B28.850.10449.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.800.00%0.00Mua30.000K3.013B28.850.10449.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.020.00%0.00Sức bán mạnh5.800K888.800M69.540.03Phụ kiện & Thiết bị Điện
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.020.00%0.00Sức bán mạnh5.800K888.800M69.540.03Phụ kiện & Thiết bị Điện
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-0.63%-0.02Mua9.100K2.609B21.180.15129.00Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
BOL.R BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-0.63%-0.02Mua9.100K2.609B21.180.15129.00Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.452.27%0.01Bán83.400K2.481B34.320.0127.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.452.27%0.01Bán83.400K2.481B34.320.0127.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.50-1.46%-0.20Mua15.423M174.746B48.220.284248.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
13.300.76%0.10Sức mua mạnh105.400K174.746B48.220.284248.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.50-1.46%-0.20Mua15.423M174.746B48.220.284248.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.62-1.59%-0.01Bán9.213M2.414B28.420.02938.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01Bán9.213M2.414B28.420.02938.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Bán31.100K571.200M7.280.28241.00Xây dựng & Kỹ thuật
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán31.100K571.200M7.280.28241.00Xây dựng & Kỹ thuật
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.842.11%0.10Mua2.151M2.844B25.170.19128.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.842.11%0.10Mua2.151M2.844B25.170.19128.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.79-2.47%-0.02Bán1.410M969.523M27.920.03789.00Vận tải đường bộ và Logistics
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.79-2.47%-0.02Bán1.410M969.523M27.920.03789.00Vận tải đường bộ và Logistics
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.22-4.35%-0.01Bán58.000K198.901M-0.11580.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.22-4.35%-0.01Bán58.000K198.901M-0.11580.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
23.200.00%0.00Bán2.170M39.298B13.241.751556.00Xây dựng & Kỹ thuật
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.200.00%0.00Bán2.170M39.298B13.241.751556.00Xây dựng & Kỹ thuật
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.00%0.00Bán3.900K265.681M7.080.15393.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.00%0.00Bán3.900K265.681M7.080.15393.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.750.00%0.00Sức bán mạnh10.200K1.799B-0.295200.00Xây dựng & Kỹ thuật
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.750.00%0.00Sức bán mạnh10.200K1.799B-0.295200.00Xây dựng & Kỹ thuật
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.942.17%0.02Bán1.018M828.000M-0.01158.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.942.17%0.02Bán1.018M828.000M-0.01158.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.002.04%0.04Theo dõi152.100K1.484B-0.19665.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.002.04%0.04Theo dõi152.100K1.484B-0.19665.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.89-1.11%-0.01Bán203.800K450.000M16.020.06264.00Xây dựng & Kỹ thuật
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.89-1.11%-0.01Bán203.800K450.000M16.020.06264.00Xây dựng & Kỹ thuật
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.45-0.68%-0.01Bán197.200K1.717B16.670.09321.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Bán197.200K1.717B16.670.09321.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
6.250.81%0.05Bán13.900K2.467B25.860.24939.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
6.250.81%0.05Bán13.900K2.467B25.860.24939.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
52.502.94%1.50Mua539.000K63.616B13.673.7311314.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
52.502.94%1.50Mua539.000K63.616B13.673.7311314.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.960.68%0.02Bán46.700K2.147B27.590.11438.00Xây dựng & Kỹ thuật
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.960.68%0.02Bán46.700K2.147B27.590.11438.00Xây dựng & Kỹ thuật
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.16-5.88%-0.01Bán1.093M1.434B3.650.05295.00Xây dựng & Kỹ thuật
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.16-5.88%-0.01Bán1.093M1.434B3.650.05295.00Xây dựng & Kỹ thuật
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.800.00%0.00Bán1.378M3.502B9.300.41279.00Dịch vụ In ấn Thương mại
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.800.00%0.00Bán1.378M3.502B9.300.41279.00Dịch vụ In ấn Thương mại
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
0.830.00%0.00Bán49.000K464.800M-0.17Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
0.830.00%0.00Bán49.000K464.800M-0.17Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.620.62%0.01Bán2.100K579.600M13.560.12119.00Xây dựng & Kỹ thuật
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.620.62%0.01Bán2.100K579.600M13.560.12119.00Xây dựng & Kỹ thuật
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
6.652.31%0.15Mua548.700K5.070B8.700.75249.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.652.31%0.15Mua548.700K5.070B8.700.75249.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00Bán130.200K265.617M-0.03Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00Bán130.200K265.617M-0.03Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.581.75%0.01Bán103.500K639.710M5.390.11184.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.581.75%0.01Bán103.500K639.710M5.390.11184.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.87-0.53%-0.01Bán80.800K1.128B10.610.18266.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.87-0.53%-0.01Bán80.800K1.128B10.610.18266.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.603.45%0.02Mua204.700K556.800M13.110.04Phụ kiện & Thiết bị Điện
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.603.45%0.02Mua204.700K556.800M13.110.04Phụ kiện & Thiết bị Điện
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.980.00%0.00Bán10.555M26.175B15.140.20667.00Thiết bị Điện nặng
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.980.00%0.00Bán10.555M26.175B15.140.20667.00Thiết bị Điện nặng
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.300.88%0.02Mua113.800K1.333B9.520.24Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.300.88%0.02Mua113.800K1.333B9.520.24Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
3.100.00%0.00Bán64.400K930.001M8.500.36124.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.100.00%0.00Bán64.400K930.001M8.500.36124.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.388.57%0.03Bán100.100K274.739M-0.46140.00Xây dựng & Kỹ thuật
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.388.57%0.03Bán100.100K274.739M-0.46140.00Xây dựng & Kỹ thuật
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
5.550.91%0.05Bán208.800K3.351B18.470.30882.00Air Freight & Courier Services
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.550.91%0.05Bán208.800K3.351B18.470.30882.00Air Freight & Courier Services
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
4.720.43%0.02Bán119.900K2.555B12.760.371078.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.720.43%0.02Bán119.900K2.555B12.760.371078.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.900.00%0.00Bán1.686M10.032B-0.0232531.00Xây dựng & Kỹ thuật
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.900.00%0.00Bán1.686M10.032B-0.0232531.00Xây dựng & Kỹ thuật
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
19.702.07%0.40Mua3.325M17.138B30.520.632008.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.702.07%0.40Mua3.325M17.138B30.520.632008.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.585.45%0.03Bán9.000K76.035M-0.82162.00Vận tải Đường biển & Logistics
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.585.45%0.03Bán9.000K76.035M-0.82162.00Vận tải Đường biển & Logistics
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
9.55-2.05%-0.20Mua349.800K9.945B30.070.321462.00Vận tải đường bộ và Logistics
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.55-2.05%-0.20Mua349.800K9.945B30.070.321462.00Vận tải đường bộ và Logistics
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Bán167.500K983.312M-0.00744.00Vận tải đường bộ và Logistics
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán167.500K983.312M-0.00744.00Vận tải đường bộ và Logistics
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.890.00%0.00Bán4.500K1.335B-0.761546.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.890.00%0.00Bán4.500K1.335B-0.761546.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.140.00%0.00Sức bán mạnh33.500K547.200M27.210.04Phụ kiện & Thiết bị Điện
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.140.00%0.00Sức bán mạnh33.500K547.200M27.210.04Phụ kiện & Thiết bị Điện
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
300.00-0.99%-3.00Theo dõi2001.800B19.3315.5292.00Dịch vụ Cảng biển
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
300.00-0.99%-3.00Theo dõi2001.800B19.3315.5292.00Dịch vụ Cảng biển
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.921.10%0.01Mua14.200K382.200M11.160.08106.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.921.10%0.01Mua14.200K382.200M11.160.08106.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.241.82%0.04Bán2001.082B15.080.151242.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.241.82%0.04Bán2001.082B15.080.151242.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.330.00%0.00Bán227.900K1.696B110.280.01184.00Xây dựng & Kỹ thuật
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.330.00%0.00Bán227.900K1.696B110.280.01184.00Xây dựng & Kỹ thuật
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
160.000.00%0.00Bán4003.824B-7.074583.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
160.000.00%0.00Bán4003.824B-7.074583.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.372.78%0.01Mua5.800K351.991M-0.06358.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.372.78%0.01Mua5.800K351.991M-0.06358.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
1.033.00%0.03Bán80.800K454.152M47.980.02Air Freight & Courier Services
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
1.033.00%0.03Bán80.800K454.152M47.980.02Air Freight & Courier Services
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-0.84%-0.02Bán952.300K1.104B-0.20614.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-0.84%-0.02Bán952.300K1.104B-0.20614.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.240.00%0.00Mua148.000K6.963B-1.171824.00Hàng không
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.240.00%0.00Mua148.000K6.963B-1.171824.00Hàng không
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.59-1.67%-0.01Bán562.900K1.551B8.680.072606.00Xây dựng & Kỹ thuật
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01Bán562.900K1.551B8.680.072606.00Xây dựng & Kỹ thuật
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất