Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

146
Cổ phiếu
441.144B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.167M
Khối lượng
+0.45%
Thay đổi
−3.14%
Hiệu suất Tháng
−13.01%
Hiệu suất Năm
−11.98%
Hiệu suất YTD
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
22.602.26%0.50Bán257.044K5809194.407.842B7.722.86
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.602.26%0.50Bán257.000K5808200.007.842B7.722.86
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.300.00%0.00Bán Mạnh153.641K967938.304.410B10.640.59
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.300.00%0.00Bán Mạnh153.400K966420.004.410B10.640.59
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.034.04%0.04Mua15.479M15943310.261.457B16.720.06654.00
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.034.04%0.04Mua15.479M15943164.001.457B16.720.06654.00
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45-0.68%-0.01Bán Mạnh177.202K256942.90876.000M28.970.05
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Bán Mạnh177.200K256940.00876.000M28.970.05
ALPHAX ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.601.91%0.03Bán10.351M16561144.003.005B1308.330.0049.00
ALPHAX.R ALPHA DIVISIONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.601.91%0.03Bán10.351M16561120.003.005B1308.330.0049.00
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.95-1.65%-0.10Bán974.600K5798870.003.993B23.360.26
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.95-1.65%-0.10Bán974.600K5798870.003.993B23.360.26
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-0.50%-0.02Bán Mạnh27.200K107712.002.172B20.280.20
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-0.50%-0.02Bán Mạnh27.200K107712.002.172B20.280.20
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.04-0.97%-0.02Bán161.301K329054.04532.080M21.750.09
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02Bán161.300K329052.00532.080M21.750.09
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
3.842.13%0.08Bán313.000K1201920.001.774B26.570.17
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.842.13%0.08Bán313.000K1201920.001.774B26.570.17
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.340.00%0.00Bán Mạnh1.441M489881.18724.372M-0.04
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.340.00%0.00Bán Mạnh1.441M489838.00724.372M-0.04
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.900.00%0.00Bán243.700K219330.00680.400M-0.15
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.900.00%0.00Bán243.700K219330.00680.400M-0.15
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.600.00%0.00Bán5.866M3519751.201.346B-0.26
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.600.00%0.00Bán5.866M3519660.001.346B-0.26
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.59-1.67%-0.01Bán Mạnh408.200K240838.00518.872M-0.13
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01Bán Mạnh408.200K240838.00518.872M-0.13
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.601.56%0.04Bán100260.00768.000M-0.04
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.601.56%0.04Bán100260.00768.000M-0.04
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.750.00%0.00Bán838.530K1467427.501.031B15.500.11
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.750.00%0.00Bán838.500K1467375.001.031B15.500.11
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
9.10-6.19%-0.60Mua21.284M193682989.501.930B26.250.37
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.10-6.19%-0.60Mua21.283M193678030.001.930B26.250.37
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
6.752.27%0.15Mua30.500K205875.002.626B-1.17
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
6.752.27%0.15Mua30.500K205875.002.626B-1.17
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.780.72%0.02Bán4.249M11812995.6225.187B14.320.19
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.780.72%0.02Bán4.248M11810552.0025.187B14.320.19
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
35.501.43%0.50Sức mua mạnh1003550.00355.000M53.220.66
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.501.43%0.50Sức mua mạnh1003550.00355.000M53.220.66
FMT FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
30.000.00%0.00Bán3.200K96000.001.440B
FMT.R FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.000.00%0.00Bán3.200K96000.001.440B
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.141.95%0.06Bán1.547M4856638.004.537B13.790.22
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.141.95%0.06Bán1.547M4856638.004.537B13.790.22
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.570.64%0.01Bán85.904K134869.281.030B26.900.06
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.570.64%0.01Bán85.900K134863.001.030B26.900.06
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.771.14%0.02Bán4.091M7240539.00988.999M-0.05
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.771.14%0.02Bán4.091M7240539.00988.999M-0.05
GC Công ty Đại chúng Global Connections
5.702.70%0.15Mua1.537M8759640.302.442B13.310.42
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.702.70%0.15Mua1.537M8759190.002.442B13.310.42
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.821.23%0.01Bán138.100K113242.00777.600M-0.06
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.821.23%0.01Bán138.100K113242.00777.600M-0.06
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.20-0.47%-0.02Bán347.374K1458970.801.266B9.720.43
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.20-0.47%-0.02Bán347.300K1458660.001.266B9.720.43
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.680.00%0.00Mua450.126K1656463.682.182B15.500.24
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.680.00%0.00Mua450.100K1656368.002.182B15.500.24
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.620.00%0.00Bán509.210K315710.20897.105M-0.14
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.620.00%0.00Bán509.200K315704.00897.105M-0.14
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00Bán255.100K188774.00503.200M-0.01
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00Bán255.100K188774.00503.200M-0.01
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.681.49%0.01Bán34.800K23664.001.005B-0.35
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.681.49%0.01Bán34.800K23664.001.005B-0.35
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.59-1.67%-0.01Bán13.772M8125417.461.483B-0.05
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01Bán13.772M8125362.001.483B-0.05
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.623.15%0.08Mua3.896M10208049.241.092B22.380.11
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.623.15%0.08Mua3.896M10208044.001.092B22.380.11
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.720.00%0.00Bán329.900K897328.001.284B14.580.20
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.720.00%0.00Bán329.900K897328.001.284B14.580.20
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.421.68%0.04Mua8.781M21250506.421.171B20.800.111394.00
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.421.68%0.04Mua8.781M21250504.001.171B20.820.111394.00
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.150.82%0.05Bán2.558M15731804.5511.272B5.531.16
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.150.82%0.05Bán2.558M15730470.0011.272B5.531.16
NOVA NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.807.56%0.90Mua2.877M36830336.002.022B13.060.91
NOVA.R NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.807.56%0.90Mua2.877M36829440.002.022B13.060.91
PACO PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES
2.600.78%0.02Bán1.802M4684134.002.580B
PACO.R PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING
2.600.78%0.02Bán1.802M4683900.00
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.200.97%0.05Mua75.201K391045.207.854B13.200.39
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.200.97%0.05Mua75.200K391040.007.854B13.200.39
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.540.57%0.02Bán11.675K41329.501.045B16.370.21
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.540.57%0.02Bán11.600K41064.001.045B16.380.21
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.902.63%0.10Sức mua mạnh17.614M68693363.702.411B25.750.16
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.902.63%0.10Sức mua mạnh17.613M68692650.002.411B25.750.16
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-0.95%-0.02Bán146.409K304530.721.094B21.280.10
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Bán146.400K304512.001.094B21.300.10
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.920.00%0.00Bán147.400K725208.001.678B14.050.35
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.920.00%0.00Bán147.400K725208.001.678B14.050.35
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-1.92%-0.20Mua1.200K12240.00208.000M-3.41
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-1.92%-0.20Mua1.200K12240.00208.000M-3.41
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.360.74%0.01Bán76.512K104056.32427.494M100.000.01
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.360.74%0.01Bán76.400K103904.00427.494M100.000.01
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
18.40-0.54%-0.10Bán357.800K6583520.007.866B8.832.09
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
18.40-0.54%-0.10Bán357.800K6583520.007.866B8.832.09
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.791.13%0.02Bán Mạnh304.688K545391.521.327B-0.06
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.791.13%0.02Bán Mạnh304.600K545234.001.327B-0.06
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.660.61%0.01Bán352.201K584653.66978.658M-0.01
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.660.61%0.01Bán352.200K584652.00978.658M-0.01
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.362.26%0.03Mua7.541M10255896.003.604B19.080.07
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.362.26%0.03Mua7.541M10255896.003.604B19.110.07
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
18.20-1.62%-0.30Bán1.382M25158789.586.701B8.132.27
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.20-1.62%-0.30Bán1.382M25156041.386.701B8.132.27
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.00-1.16%-0.20Bán6.289M106908002.0049.248B3.355.14
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.00-1.16%-0.20Bán6.288M106894300.0049.248B3.355.14
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.060.00%0.00Bán5.537M22478238.726.491B22.040.18
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.060.00%0.00Bán5.537M22478190.006.491B22.040.18
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.967.87%0.07Bán13.305M12772466.881.240B15.480.06
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.967.87%0.07Bán13.305M12772416.001.240B15.480.06
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-2.59%-0.15Mua2.668M15074911.90612.457M-0.10
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-2.59%-0.15Mua2.668M15074200.00612.457M-0.10
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.12-3.64%-0.08Mua4.510M9560477.08523.116M38.460.06
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-3.64%-0.08Mua4.510M9560352.00523.116M38.460.06
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.110.00%0.00Bán70.103K77814.33509.239M-0.07
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.110.00%0.00Bán70.100K77811.00509.239M-0.07
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.770.00%0.00Mua25.499M45133569.841.188B182.470.01
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.770.00%0.00Mua25.499M45133407.001.188B182.470.01
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-3.05%-0.10Mua18.198M57870800.701.118B12.940.25
TNPC.R THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-3.05%-0.10Mua18.198M57869004.001.118B12.940.25
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
9.250.00%0.00Mua54.420K503385.002.775B-1.55
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
9.250.00%0.00Mua54.400K503200.002.775B-1.55
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.54%0.02Bán287.502K1063757.401.133B13.550.27509.00
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.54%0.02Bán287.500K1063750.001.133B13.550.27509.00
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
2.54-0.78%-0.02Bán1.529M3882644.002.094B3.240.79
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.54-0.78%-0.02Bán1.529M3882644.002.094B3.240.79
TRV T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.560.00%0.00Bán279.232K714833.92537.600M171.00
TRV.R T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.560.00%0.00Bán279.200K714752.00171.00
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
13.700.74%0.10Mua6018233.703.533B18.810.72
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.700.74%0.10Mua6008220.003.533B18.810.72
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
4.884.27%0.20Mua19.788M96566235.442.560B140.120.03
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.884.27%0.20Mua19.788M96564952.002.560B140.120.03
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.387.35%0.30Mua33.227M145532687.581.029B6.840.60
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.387.35%0.30Mua33.226M145530318.001.029B
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
3.322.47%0.08Bán465.500K1545460.001.933B8.170.40754.00
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
3.322.47%0.08Bán465.500K1545460.001.933B8.170.40754.00
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.99-0.50%-0.01Bán432.729K861130.711.141B25.280.08
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.99-0.50%-0.01Bán432.700K861073.001.141B25.280.08
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.430.70%0.01Bán413.600K591448.001.188B-0.03
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.430.70%0.01Bán413.600K591448.001.188B-0.03
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
21.501.90%0.40Bán50010750.00527.500M68.200.31
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.501.90%0.40Bán50010750.00527.500M68.170.31
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-1.31%-0.02Bán3.373M5093834.002.118B-0.06
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-1.31%-0.02Bán3.373M5093834.002.118B-0.05
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
12.0029.03%2.70Mua3.165M37976736.00929.090M239.690.04
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.0029.03%2.70Mua3.164M37972800.00929.090M239.690.04
WFX WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
7.350.68%0.05Bán1.509M11093906.253.389B7.880.93
WFX.R WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.350.68%0.05Bán1.509M11093355.007.880.93
WIIK WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.950.00%0.00Bán Mạnh218.531K426135.451.633B16.060.12
WIIK.R WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.950.00%0.00Bán Mạnh218.400K425880.001.633B16.060.12
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
19.304.89%0.90Mua3.311M63893766.091.980B14.941.23
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.304.89%0.90Mua3.311M63892646.691.980B14.941.23
Tải thêm