Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

147
Cổ phiếu
646.282B
Giá trị vốn hóa thị trường
36.421M
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+11.58%
Hiệu suất Tháng
+67.77%
Hiệu suất Năm
+47.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
20.001.52%0.30Mua1.661M6.990B50.790.39Bộ phận tự động hóa: OEM
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.001.52%0.30Mua1.661M6.990B50.790.39Bộ phận tự động hóa: OEM
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.18-3.05%-0.10Mua43.323M9.184B12.250.27Sản phẩm Điện
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.18-3.05%-0.10Mua43.323M9.184B12.250.27Sản phẩm Điện
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.86-2.27%-0.02Bán15.926M1.182B12.010.07Sản phẩm Điện
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-2.27%-0.02Bán15.926M1.182B12.010.07Sản phẩm Điện
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.430.00%0.00Mua1.467M858.000M19.890.07Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.430.00%0.00Mua1.467M858.000M19.860.07Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-1.23%-0.06Bán11.100K3.208B228.170.02Bộ phận tự động hóa: OEM
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-1.23%-0.06Bán11.100K3.208B228.170.02Bộ phận tự động hóa: OEM
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-0.41%-0.02Mua351.100K2.630B12.090.40Sản phẩm Điện
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-0.41%-0.02Mua351.100K2.630B12.090.40Sản phẩm Điện
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.343.54%0.08Bán1.815M583.738M19.060.12Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.343.54%0.08Bán1.815M583.738M19.060.12Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
4.70-1.26%-0.06Mua6.210M2.094B37.270.13Chế tạo Kim loại
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.70-1.26%-0.06Mua6.210M2.094B37.270.13Chế tạo Kim loại
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-3.03%-0.01Bán4.126M703.068M-0.04Sản phẩm Xây dựng
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-3.03%-0.01Bán4.126M703.068M-0.04Sản phẩm Xây dựng
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.11-4.31%-0.05Bán505.700K876.960M20.490.06Chế tạo Kim loại
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-4.31%-0.05Bán505.700K876.960M20.490.06Chế tạo Kim loại
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.711.18%0.02Mua10.531M1.259B216.670.01Sản xuất hỗn hợp
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.711.18%0.02Mua10.531M1.259B216.670.01Sản xuất hỗn hợp
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.61-3.17%-0.02Bán7.207M832.797M-0.18Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.61-3.17%-0.02Bán7.207M832.797M-0.18Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.571.79%0.01Mua2.060M484.281M-0.15Chế tạo Kim loại
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.571.79%0.01Mua2.060M484.281M-0.15Chế tạo Kim loại
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-4.39%-0.10Bán212.700K684.000M-0.08Chế tạo Kim loại
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-4.39%-0.10Bán212.700K684.000M-0.08Chế tạo Kim loại
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49-2.61%-0.04Mua1.114M901.116M16.190.09Sản xuất hỗn hợp
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.49-2.61%-0.04Mua1.114M901.116M16.190.09Sản xuất hỗn hợp
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
3.30-0.60%-0.02Mua126.800K660.680M24.850.13Sản xuất hỗn hợp
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.30-0.60%-0.02Mua126.800K660.680M24.850.13Sản xuất hỗn hợp
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.15-0.61%-0.05Bán44.200K3.263B10.920.75Sản phẩm Điện
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.15-0.61%-0.05Bán44.200K3.263B10.920.75Sản phẩm Điện
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.862.14%0.06Sức mua mạnh62.528M22.957B14.710.20Sản phẩm Xây dựng
DCC.F DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.600.78%0.02Bán2.500K21.317B14.38Sản phẩm Xây dựng
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.862.14%0.06Sức mua mạnh62.528M22.957B14.710.20Sản phẩm Xây dựng
FMT FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
26.000.97%0.25Mua6.400K1.236B26.260.98Chế tạo Kim loại
FMT.R FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.000.97%0.25Mua6.400K1.236B26.260.98Chế tạo Kim loại
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.990.51%0.01Mua238.300K2.917B155.910.01Bộ phận tự động hóa: OEM
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.990.51%0.01Mua238.300K2.917B155.910.01Bộ phận tự động hóa: OEM
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.78-2.73%-0.05Bán390.600K1.098B18.140.10Tập đoàn Công nghiệp
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.78-2.73%-0.05Bán390.600K1.098B18.140.10Tập đoàn Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.70-2.78%-0.02Mua9.551M406.903M-0.16Máy móc Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.70-2.78%-0.02Mua9.551M406.903M-0.16Máy móc Công nghiệp
GC Công ty Đại chúng Global Connections
7.15-7.74%-0.60Bán691.300K1.550B11.390.68Tập đoàn Công nghiệp
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.15-7.74%-0.60Bán691.300K1.550B11.390.68Tập đoàn Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.86-2.27%-0.02Mua1.999M844.800M25.000.04Máy móc Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.86-2.27%-0.02Mua1.999M844.800M25.000.04Máy móc Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.72-1.59%-0.06Mua145.025M33.202B9.73Sản phẩm Điện
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.72-1.59%-0.06Mua145.025M33.202B9.73Sản phẩm Điện
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.28-0.87%-0.02Bán372.900K1.344B13.310.17Sản phẩm Xây dựng
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.28-0.87%-0.02Bán372.900K1.344B13.320.17Sản phẩm Xây dựng
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
3.46-1.14%-0.04Bán675.300K1.050B16.200.22Chế tạo Kim loại
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.46-1.14%-0.04Bán675.300K1.050B16.200.22Chế tạo Kim loại
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.10-0.97%-0.04Bán1.483M2.454B-0.07Bộ phận tự động hóa: OEM
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.10-0.97%-0.04Bán1.483M2.454B-0.07Bộ phận tự động hóa: OEM
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.844.35%0.16Mua8.122M3.680B20.030.18Sản phẩm Điện
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.844.35%0.16Mua8.122M3.680B20.020.18Sản phẩm Điện
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.071.90%0.02Mua19.778M714.000M140.000.01Sản phẩm Xây dựng
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.071.90%0.02Mua19.778M714.000M140.000.01Sản phẩm Xây dựng
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-3.90%-0.03Bán1.396M1.155B-0.43Máy móc Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-3.90%-0.03Bán1.396M1.155B-0.43Máy móc Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.13-2.59%-0.03Bán10.053M556.800M-0.01Máy móc Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.13-2.59%-0.03Bán10.053M556.800M-0.01Máy móc Công nghiệp
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.08-1.89%-0.04Mua2.894M911.600M19.520.11Sản phẩm Điện
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Mua2.894M911.600M19.520.11Sản phẩm Điện
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
4.30-3.15%-0.14Bán2.399M1.865B43.060.10Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.30-3.15%-0.14Bán2.399M1.865B43.060.10Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.080.00%0.00Mua21.300K1.023B27.550.08Sản phẩm Điện
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.080.00%0.00Mua21.300K1.023B27.550.08Sản phẩm Điện
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.300.95%0.05Mua47.547M8.085B9.850.56Sản xuất hỗn hợp
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.300.95%0.05Mua47.547M8.085B9.850.56Sản xuất hỗn hợp
NOVA NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.200.83%0.10Mua47.400K1.694B-1.01Chế tạo Kim loại
NOVA.R NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.200.83%0.10Mua47.400K1.694B-1.01Chế tạo Kim loại
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-1.30%-0.02Mua32.012M1.858B31.820.05Sản phẩm Xây dựng
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-1.30%-0.02Mua32.012M1.858B31.750.05Sản phẩm Xây dựng
PACO PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES
2.80-6.04%-0.18Bán9.710M2.980BMáy móc Công nghiệp
PACO.R PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING
2.80-6.04%-0.18Bán9.710MMáy móc Công nghiệp
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.201.96%0.10Mua141.500K7.777B30.650.17Bộ phận tự động hóa: OEM
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.201.96%0.10Mua141.500K7.777B30.650.17Bộ phận tự động hóa: OEM
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.54%0.02Theo dõi444.900K993.600M10.110.36Sản xuất hỗn hợp
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.54%0.02Theo dõi444.900K993.600M10.110.36Sản xuất hỗn hợp
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-2.30%-0.08Mua8.523M2.145B27.000.13Sản phẩm Điện
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-2.30%-0.08Mua8.523M2.145B27.000.13Sản phẩm Điện
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.98-0.50%-0.01Bán287.700K825.070M60.300.05Máy móc Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.98-0.50%-0.01Bán287.700K825.070M60.300.05Máy móc Công nghiệp
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.550.91%0.05Mua977.900K1.876B11.910.46Sản phẩm Điện
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.550.91%0.05Mua977.900K1.876B11.900.46Sản phẩm Điện
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.840.00%0.00Mua168.500K2.369B37.610.10Sản phẩm Xây dựng
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.840.00%0.00Mua168.500K2.369B37.610.10Sản phẩm Xây dựng
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
8.550.59%0.05Bán300171.000M-1.56Thiết bị / Vật tư văn phòng
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.500.00%0.00Bán1.500K171.000M-1.56Thiết bị / Vật tư văn phòng
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.100.00%0.00Mua84.300K335.927M-0.12Chế tạo Kim loại
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.100.00%0.00Mua84.300K335.927M-0.12Chế tạo Kim loại
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
17.40-0.57%-0.10Bán838.700K7.441B20.050.87Bộ phận tự động hóa: OEM
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
17.40-0.57%-0.10Bán838.700K7.441B20.050.87Bộ phận tự động hóa: OEM
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-1.30%-0.02Bán1.018M1.155B-0.24Sản phẩm Điện
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-1.30%-0.02Bán1.018M1.155B-0.24Sản phẩm Điện
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.10-1.87%-0.04Mua3.243M1.269B8.240.26Thiết bị / Vật tư văn phòng
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-1.87%-0.04Mua3.243M1.269B8.240.26Thiết bị / Vật tư văn phòng
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.75-2.60%-0.02Bán2.146M2.087B-0.03Sản xuất hỗn hợp
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.75-2.60%-0.02Bán2.146M2.087B-0.03Sản xuất hỗn hợp
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
13.800.73%0.10Mua884.500K3.943B9.671.42Chế tạo Kim loại
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.800.73%0.10Mua884.500K3.943B9.671.42Chế tạo Kim loại
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
44.251.72%0.75Mua34.915M124.304B9.635.04Sản xuất hỗn hợp
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.251.72%0.75Mua34.915M124.304B9.635.04Sản xuất hỗn hợp
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-1.53%-0.06Bán3.287M6.267B-0.52Chế tạo Kim loại
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.86-1.53%-0.06Bán3.287M6.267B-0.52Chế tạo Kim loại
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.42-4.55%-0.02Bán4.063M562.945M-0.02Bộ phận tự động hóa: OEM
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.42-4.55%-0.02Bán4.063M562.945M-0.02Bộ phận tự động hóa: OEM
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.440.91%0.04Mua44.300K464.622M39.710.11Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.440.91%0.04Mua44.300K464.622M39.750.11Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.12-3.45%-0.04Bán225.800K248.240M-0.17Bộ phận tự động hóa: OEM
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.12-3.45%-0.04Bán225.800K248.240M-0.17Bộ phận tự động hóa: OEM
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-7.77%-0.08Bán127.400K472.537M-0.12Máy móc Công nghiệp
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-7.77%-0.08Bán127.400K472.537M-0.12Máy móc Công nghiệp
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.10-3.51%-0.04Bán6.939M765.443M53.270.02Sản phẩm Điện
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.10-3.51%-0.04Bán6.939M765.443M53.020.02Sản phẩm Điện
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
35.50-0.70%-0.25Bán2.400K1.426B20.971.71Tập đoàn Công nghiệp
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.50-0.70%-0.25Bán2.400K1.426B20.971.71Tập đoàn Công nghiệp
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
11.202.75%0.30Bán73.600K3.270B29.350.37Sản xuất hỗn hợp
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
11.202.75%0.30Bán73.600K3.270B29.350.37Sản xuất hỗn hợp
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.870.00%0.00Mua397.200K575.975M48.320.04Sản phẩm Điện
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.870.00%0.00Mua397.200K575.975M48.320.04Sản phẩm Điện
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
2.620.00%0.00Sức mua mạnh52.513M1.785B73.800.04Sản xuất hỗn hợp
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.620.00%0.00Sức mua mạnh52.513M1.785B73.800.04Sản xuất hỗn hợp
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-2.88%-0.30Sức bán mạnh6.400K2.702B28.210.37Bộ phận tự động hóa: OEM
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-2.88%-0.30Sức bán mạnh6.400K2.702B28.200.37Bộ phận tự động hóa: OEM
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
3.841.05%0.04Mua352.000K989.646M-0.05Chế tạo Kim loại
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.841.05%0.04Mua352.000K989.646M-0.05Chế tạo Kim loại
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.703.05%0.08Sức mua mạnh142.900K1.563B-0.54Chế tạo Kim loại
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.703.05%0.08Sức mua mạnh142.900K1.563B-0.54Chế tạo Kim loại
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.27-2.31%-0.03Bán265.000K741.664M20.670.06Máy móc Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.27-2.31%-0.03Bán265.000K741.664M20.670.06Máy móc Công nghiệp
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.05-2.78%-0.03Bán1.633M903.425M-0.11Sản phẩm Xây dựng
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.05-2.78%-0.03Bán1.633M903.425M-0.11Sản phẩm Xây dựng
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
15.203.40%0.50Mua6.500K380.000M-1.04Sản xuất hỗn hợp
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.203.40%0.50Mua6.500K380.000M-1.04Sản xuất hỗn hợp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-4.71%-0.04Sức bán mạnh3.703M756.293M-0.13Máy móc Công nghiệp
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-4.71%-0.04Sức bán mạnh3.703M756.293M-0.13Máy móc Công nghiệp
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
3.904.28%0.16Mua2.500K373.634M-1.38Chế tạo Kim loại
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.904.28%0.16Mua2.500K373.634M-1.38Chế tạo Kim loại
WIIK WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.580.00%0.00Bán8.498M1.129B10.920.24Sản phẩm Xây dựng
WIIK.R WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.580.00%0.00Bán8.498M1.129B10.920.24Sản phẩm Xây dựng
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
17.20-3.91%-0.70Bán157.800K1.926B12.181.47Sản phẩm Điện
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.20-3.91%-0.70Bán157.800K1.926B12.181.47Sản phẩm Điện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất