Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

140
Cổ phiếu
262.295B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.214M
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
−3.28%
Hiệu suất Tháng
−16.69%
Hiệu suất Năm
−6.60%
Hiệu suất YTD
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
13.200.76%0.10Bán179.300K4.226B4.852.70Bộ phận tự động hóa: OEM
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.200.76%0.10Bán179.300K4.226B4.353.01Bộ phận tự động hóa: OEM
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.051.94%0.02Bán5.430M2.884B13.960.07Sản phẩm Điện
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.051.94%0.02Bán5.430M2.884B13.960.07Sản phẩm Điện
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.611.67%0.01Bán454.900K805.974M-0.17Sản phẩm Điện
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.611.67%0.01Bán454.900K805.974M-0.17Sản phẩm Điện
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.270.00%0.00Bán127.200K762.000M9.840.13Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.270.00%0.00Bán127.200K762.000M9.840.13Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-1.44%-0.06Mua56.000K2.759B11.580.36Bộ phận tự động hóa: OEM
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-1.44%-0.06Mua56.000K2.759B11.580.36Bộ phận tự động hóa: OEM
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.340.00%0.00Bán98.200K1.837B8.780.38Sản phẩm Điện
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.340.00%0.00Bán98.200K1.837B8.780.38Sản phẩm Điện
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.030.00%0.00Sức bán mạnh193.200K266.040M12.480.08486.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.030.00%0.00Sức bán mạnh193.200K266.040M19.620.05486.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
1.88-0.53%-0.01Sức bán mạnh18.700K831.600M47.250.04Chế tạo Kim loại
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.88-0.53%-0.01Sức bán mạnh18.700K831.600M47.250.04Chế tạo Kim loại
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Sức bán mạnh809.900K617.848M13.180.02Sản phẩm Xây dựng
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Sức bán mạnh809.900K617.848M13.180.02Sản phẩm Xây dựng
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.600.00%0.00Bán56.000K453.600M-0.23Chế tạo Kim loại
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.600.00%0.00Bán56.000K453.600M-0.23Chế tạo Kim loại
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.540.00%0.00Bán18.000K402.377M-0.61Sản xuất hỗn hợp
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.540.00%0.00Bán18.000K402.377M-0.24Sản xuất hỗn hợp
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-3.85%-0.02Bán1.370M687.388M34.670.01Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-3.85%-0.02Bán1.370M680.623M34.670.01Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00Bán70.000K172.957M-0.07Chế tạo Kim loại
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00Bán70.000K172.957M-0.07Chế tạo Kim loại
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.830.55%0.01Mua1.500K549.000M37.920.05Chế tạo Kim loại
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.830.55%0.01Mua1.500K549.000M37.920.05Chế tạo Kim loại
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-0.95%-0.01Bán21.400K618.413M29.830.04Sản xuất hỗn hợp
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Bán21.400K618.413M29.830.04Sản xuất hỗn hợp
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
3.200.00%0.00Bán53.700K636.800M8.730.37Sản xuất hỗn hợp
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.00%0.00Bán53.700K636.800M8.110.39Sản xuất hỗn hợp
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.050.00%0.00Bán1.600K2.009B28.790.18Sản phẩm Điện
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.050.00%0.00Bán1.600K2.009B28.790.18Sản phẩm Điện
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.820.00%0.00Sức bán mạnh203.200K13.161B13.900.14Sản phẩm Xây dựng
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.820.00%0.00Sức bán mạnh203.200K13.161B13.420.14Sản phẩm Xây dựng
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
24.100.42%0.10Mua1001.157B8.882.70Chế tạo Kim loại
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.100.42%0.10Mua1001.157B8.882.70Chế tạo Kim loại
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.26-3.42%-0.08Bán115.300K3.447B21.790.11Bộ phận tự động hóa: OEM
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.26-3.42%-0.08Bán115.300K3.447B21.790.11Bộ phận tự động hóa: OEM
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.960.00%0.00Bán120.300K1.176B9.850.20Tập đoàn Công nghiệp
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.960.00%0.00Bán120.300K1.176B9.850.20Tập đoàn Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.380.00%0.00Bán793.200K214.754M-0.03Máy móc Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.380.00%0.00Bán793.200KMáy móc Công nghiệp
GC Công ty Đại chúng Global Connections
5.650.00%0.00Bán55.400K1.130B9.840.57Tập đoàn Công nghiệp
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.650.00%0.00Bán55.400K1.130B10.670.53Tập đoàn Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.680.00%0.00Mua460.900K652.800M7.910.09Máy móc Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.680.00%0.00Mua460.900KMáy móc Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.600.00%0.00Bán8.857M22.837B11.570.22796.00Sản phẩm Điện
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.600.00%0.00Bán8.857M22.837B11.570.22796.00Sản phẩm Điện
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.20-3.51%-0.08Sức bán mạnh1.181M1.333B9.540.24Sản phẩm Xây dựng
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.20-3.51%-0.08Sức bán mạnh1.181M1.333B9.540.24Sản phẩm Xây dựng
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
2.34-4.10%-0.10Bán585.100K732.000M8.930.27Chế tạo Kim loại
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.34-4.10%-0.10Bán585.100K732.000M8.930.27Chế tạo Kim loại
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.76-0.53%-0.02Sức bán mạnh50.300K2.241B9.250.41Bộ phận tự động hóa: OEM
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.76-0.53%-0.02Sức bán mạnh50.300K2.241B9.250.41Bộ phận tự động hóa: OEM
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.563.23%0.08Mua1.539M2.480B14.740.17Sản phẩm Điện
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.563.23%0.08Mua1.539M2.480B14.740.17Sản phẩm Điện
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00Bán235.700K319.600M-0.01Sản phẩm Xây dựng
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00Bán235.700KSản phẩm Xây dựng
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.640.00%0.00Bán12.100K960.000M-0.80Máy móc Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.640.00%0.00Bán12.100K960.000M-0.80Máy móc Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.890.00%0.00Bán429.300K427.200M16.060.06Máy móc Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.890.00%0.00Bán429.300K427.200M16.060.06Máy móc Công nghiệp
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.70-1.41%-0.01Bán95.000K305.300M295.00Sản phẩm Điện
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.70-1.41%-0.01Bán95.000K305.300M295.00Sản phẩm Điện
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.800.00%0.00Bán589.300K336.000M11.360.07Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.800.00%0.00Bán589.300K336.000M11.360.07Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.040.00%0.00Mua243.000K1.004B13.900.15Sản phẩm Điện
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.040.00%0.00Mua243.000K1.004B16.760.12Sản phẩm Điện
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Bộ phận tự động hóa: OEM
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Bộ phận tự động hóa: OEM
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.640.76%0.02Bán3.501M4.035B6.580.40Sản xuất hỗn hợp
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.640.76%0.02Bán3.501M4.035B6.580.40Sản xuất hỗn hợp
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.190.00%0.00Bán457.000K1.436B-0.05Sản phẩm Xây dựng
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.190.00%0.00Bán457.000K1.436B-0.05Sản phẩm Xây dựng
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.60-0.88%-0.05Bán70.600K8.616B-0.06Bộ phận tự động hóa: OEM
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.60-0.88%-0.05Bán70.600K8.616B-0.06Bộ phận tự động hóa: OEM
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.88-0.69%-0.02Bán175.000K783.000M10.890.27Sản xuất hỗn hợp
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.88-0.69%-0.02Bán175.000K783.000M10.890.27Sản xuất hỗn hợp
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-0.86%-0.01Sức bán mạnh519.300K715.101M24.840.05Sản phẩm Điện
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-0.86%-0.01Sức bán mạnh519.300K715.101M24.790.05Sản phẩm Điện
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-3.00%-0.03Sức bán mạnh62.900K414.608M-0.51Máy móc Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-3.00%-0.03Sức bán mạnh62.900K414.608M-0.51Máy móc Công nghiệp
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.840.83%0.04Mua707.000K1.637B7.970.60Sản phẩm Điện
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.840.83%0.04Mua707.000K1.637B7.970.60Sản phẩm Điện
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.26-1.81%-0.06Bán40.000K2.048B12.410.27Sản phẩm Xây dựng
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.26-1.81%-0.06Bán40.000K2.048B9.110.36Sản phẩm Xây dựng
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
0.91-1.09%-0.01Bán329.400KChế tạo Kim loại
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01Bán329.400KChế tạo Kim loại
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
14.004.48%0.60Mua1.284M5.698B6.072.21Bộ phận tự động hóa: OEM
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
14.004.48%0.60Mua1.284M5.698B6.072.21Bộ phận tự động hóa: OEM
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-0.66%-0.01Bán233.900K1.140B-0.18Sản phẩm Điện
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-0.66%-0.01Bán233.900K1.140B-0.18Sản phẩm Điện
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh45.500K954.933M3.860.42Thiết bị / Vật tư văn phòng
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh45.500K954.933M3.860.42Thiết bị / Vật tư văn phòng
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.62-1.59%-0.01Sức bán mạnh85.600K1.707B-0.0330.00Sản xuất hỗn hợp
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01Sức bán mạnh85.600K1.707B-0.0330.00Sản xuất hỗn hợp
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
9.450.53%0.05Bán215.200K2.705B3.752.51Chế tạo Kim loại
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.450.53%0.05Bán215.200K2.705B3.752.51Chế tạo Kim loại
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-0.82%-0.05Bán2.814M9.911B4.701.30Chế tạo Kim loại
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-0.82%-0.05Bán2.814M9.911B4.701.30Chế tạo Kim loại
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.220.00%0.00Mua341.400K281.472M-0.01Bộ phận tự động hóa: OEM
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.220.00%0.00Mua341.400K281.472M-0.01Bộ phận tự động hóa: OEM
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.221.26%0.04Bán200335.795M-0.25Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.221.26%0.04Bán200335.795M-0.25Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
198.00-1.00%-2.00Mua1001.188B-0.50Chế tạo Kim loại
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
198.00-1.00%-2.00Mua1001.188BChế tạo Kim loại
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Bán20.700K177.620M8.970.09Bộ phận tự động hóa: OEM
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.830.00%0.00Bán20.700K177.620M8.970.09Bộ phận tự động hóa: OEM
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-5.26%-0.02Bán351.600K174.334M-0.10Máy móc Công nghiệp
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-5.26%-0.02Bán351.600K174.334M-0.10Máy móc Công nghiệp
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.730.00%0.00Mua2.430M447.494M-0.01Sản phẩm Điện
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.730.00%0.00Mua2.430M447.494M-0.01Sản phẩm Điện
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
40.000.00%0.00Mua7.400K1.596B5.717.00Tập đoàn Công nghiệp
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.000.00%0.00Mua7.400K1.596B5.717.00Tập đoàn Công nghiệp
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
7.45-0.67%-0.05Bán38.900K2.250B25.650.29Sản xuất hỗn hợp
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
7.45-0.67%-0.05Bán38.900K2.250B25.650.29Sản xuất hỗn hợp
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.790.00%0.00Bán52.200K551.334M-0.11Sản phẩm Điện
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.790.00%0.00Bán52.200K551.334M-0.22Sản phẩm Điện
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
0.590.00%0.00Bán139.400K402.073M-0.27Sản xuất hỗn hợp
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.590.00%0.00Bán139.400K402.073M-0.27Sản xuất hỗn hợp
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Bán2002.676B13.920.74Bộ phận tự động hóa: OEM
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Bán2002.676B12.170.85Bộ phận tự động hóa: OEM
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.06-2.83%-0.06Bán526.800K572.400M18.390.12Chế tạo Kim loại
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.06-2.83%-0.06Bán526.800K572.400M18.390.12Chế tạo Kim loại
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.14-0.93%-0.02Bán11.500K1.289B-0.55Chế tạo Kim loại
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.14-0.93%-0.02Bán11.500K1.289B-0.55Chế tạo Kim loại
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.740.00%0.00Bán244.800K422.178MMáy móc Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.740.00%0.00Bán244.800K422.178MMáy móc Công nghiệp
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.62-6.06%-0.04Bán175.300K552.093M-0.05Sản phẩm Xây dựng
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.62-6.06%-0.04Bán175.300K552.093M-0.05Sản phẩm Xây dựng
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
15.201.33%0.20Bán3.000K375.000M-1.49Sản xuất hỗn hợp
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.201.33%0.20Bán3.000K375.000M-1.49Sản xuất hỗn hợp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-1.98%-0.02Bán179.900K641.895M190.570.01Máy móc Công nghiệp
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-1.98%-0.02Bán179.900K641.895M194.230.01Máy móc Công nghiệp
WIIK WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.31-2.24%-0.03Mua442.100K586.152M88.160.02Sản phẩm Xây dựng
WIIK.R WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.31-2.24%-0.03Mua442.100K586.152M88.160.02Sản phẩm Xây dựng
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.80-0.78%-0.10Bán15.200K1.388B9.991.29Sản phẩm Điện
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.80-0.78%-0.10Bán15.200KSản phẩm Điện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất