Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

144
Cổ phiếu
548.698B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.868M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
+0.44%
Hiệu suất Tháng
+62.26%
Hiệu suất Năm
+46.09%
Hiệu suất YTD
          
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
21.401.42%0.30Bán1.395M7.487B6.753.13
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.401.42%0.30Bán1.395M7.487B6.753.13
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-0.93%-0.02Bán5.588M6.048B9.970.22
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-0.93%-0.02Bán5.588M6.048B9.970.22
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.03-1.90%-0.02Bán21.288M1.410B10.750.10
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.03-1.90%-0.02Bán21.288M1.410B10.750.10
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.992.05%0.04Mua16.901M1.170B40.620.05
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.992.05%0.04Mua16.901M1.170B40.620.05
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.25-0.94%-0.05Sức mua mạnh2.656M3.498B14.980.35
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.25-0.94%-0.05Sức mua mạnh2.656M3.498B14.980.35
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.000.00%0.00Bán358.200K2.183B12.240.33
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán358.200K2.183B12.240.33
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.700.75%0.02Mua1.127M692.220M16.250.16
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.700.75%0.02Mua1.127M692.220M16.240.17
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
3.90-0.51%-0.02Bán1.187M1.725B21.220.20
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.90-0.51%-0.02Bán1.187M1.725B21.220.20
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.450.00%0.00Mua6.058M958.728M-0.04
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.450.00%0.00Mua6.058M958.728M-0.04
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.10-1.79%-0.02Mua1.414M846.720M-0.12
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.10-1.79%-0.02Mua1.414M846.720M-0.12
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.064.95%0.05Sức mua mạnh87.760M1.335B-0.22
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.064.95%0.05Sức mua mạnh87.760M1.335B-0.22
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-2.41%-0.02Mua37.798M717.773M-0.11
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-2.41%-0.02Mua37.798M717.773M-0.11
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.640.00%0.00Mua301.400K792.000M-0.07
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.640.00%0.00Mua301.400K792.000M-0.07
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-1.71%-0.04Mua8.345M1.378B21.040.11
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.30-1.71%-0.04Mua8.345M1.378B21.040.11
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
4.38-1.79%-0.08Mua190.800K887.540M15.070.30
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.38-1.79%-0.08Mua190.800K887.540M15.070.30
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.00-1.23%-0.10Mua41.800K3.223B12.750.64
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.00-1.23%-0.10Mua41.800K3.223B82.740.10
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.901.40%0.04Bán10.289M26.099B14.490.21
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.901.40%0.04Bán10.289M26.099B14.490.21
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
28.00-2.61%-0.75Bán400280.000M11.112.59
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.00-2.61%-0.75Bán400280.000M11.112.59
FMT FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
26.75-0.93%-0.25Bán2001.296B8.383.22
FMT.R FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.75-0.93%-0.25Bán2001.296B8.383.22
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.40-0.83%-0.02Bán1.727M3.565B20.460.12
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02Bán1.727M3.565B20.460.12
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.880.53%0.01Mua219.000K1.122B18.410.10
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.880.53%0.01Mua219.000K1.122B18.410.10
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.181.72%0.02Mua175.989M655.565M-0.07
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.181.72%0.02Mua175.989M655.565M-0.07
GC Công ty Đại chúng Global Connections
12.200.00%0.00Mua206.000K2.440B12.510.98
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.200.00%0.00Mua206.000K2.440B12.510.98
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-5.36%-0.06Mua19.088M1.075B-0.02
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-5.36%-0.06Mua19.088M1.075B-0.02
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.52-1.56%-0.04Mua3.797M1.496B18.500.14
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.52-1.56%-0.04Mua3.797M1.496B18.500.14
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.20-3.88%-0.25Bán5.762M1.935B16.520.39
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.20-3.88%-0.25Bán5.762M1.935B16.520.39
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-0.51%-0.02Bán455.800K2.324B40.920.10
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.90-0.51%-0.02Bán455.800K2.324B40.920.10
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.961.05%0.01Bán29.295M1.375B-0.11
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.961.05%0.01Bán29.295M1.375B-0.11
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-0.91%-0.01Mua2.958M748.000M-0.01
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-0.91%-0.01Mua2.958M748.000M-0.01
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-1.60%-0.02Bán757.400K1.875B-0.28
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-1.60%-0.02Bán757.400K1.875B-0.28
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.00-0.99%-0.01Mua13.999M799.920M-0.07
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Mua13.999M799.920M-0.07
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.545.36%0.18Mua31.170M1.445B31.140.11
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.545.36%0.18Mua31.170M1.445B31.140.11
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
4.80-2.04%-0.10Bán3.364M2.058B28.500.17
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.80-2.04%-0.10Bán3.364M2.058B28.500.17
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.140.00%0.00Mua99.900K1.053B28.920.07
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.140.00%0.00Mua99.900K1.053B28.920.07
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-0.65%-0.05Mua11.995M11.935B9.480.88
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-0.65%-0.05Mua11.995M11.935B9.480.88
NOVA NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.500.96%0.10Bán20.800K1.456B-0.40
NOVA.R NOVA EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.500.96%0.10Bán20.800K1.456B-0.40
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.62-1.82%-0.03Bán17.128M1.991B30.110.06
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.62-1.82%-0.03Bán17.128M1.991B30.110.06
PACO PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES
3.08-0.65%-0.02Bán3.605M3.100B
PACO.R PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING
3.08-0.65%-0.02Bán3.605M
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
5.30-0.93%-0.05Bán229.500K8.159B13.970.38
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
5.30-0.93%-0.05Bán229.500K8.159B13.970.38
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.16-0.48%-0.02Bán122.500K1.129B17.090.24
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.16-0.48%-0.02Bán122.500K1.129B17.090.24
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-1.54%-0.06Mua14.671M2.404B26.640.15
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-1.54%-0.06Mua14.671M2.404B26.640.15
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-4.29%-0.12Bán10.321M1.458B20.110.16
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-4.29%-0.12Bán10.321M1.458B20.110.16
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-0.81%-0.05Bán1.159M2.115B21.850.28
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05Bán1.159M2.115B21.840.28
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.201.25%0.20Sức mua mạnh5.000K320.000M-3.11
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.201.25%0.20Sức mua mạnh5.000K320.000M-3.11
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.66-0.60%-0.01Mua805.000K509.998M-0.04
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.66-0.60%-0.01Mua805.000K509.998M-0.04
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
20.000.50%0.10Bán1.801M8.461B9.632.07
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
20.000.50%0.10Bán1.801M8.461B9.632.07
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-4.67%-0.10Bán6.128M1.605B-0.27
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-4.67%-0.10Bán6.128M1.605B-0.27
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.970.00%0.00Mua806.100K1.168B9.900.20
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.970.00%0.00Mua806.100K1.168B9.900.20
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-6.41%-0.10Mua121.412M4.227B167.740.01
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-6.41%-0.10Mua121.412M4.227B132.200.01
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
13.800.00%0.00Mua1.244M4.999B7.581.82
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.800.00%0.00Mua1.244M4.999B7.581.82
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
34.00-0.73%-0.25Bán11.391M98.067B3.4010.59
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.00-0.73%-0.25Bán11.391M98.067B3.4010.59
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.40-1.79%-0.08Bán1.635M7.162B-0.41
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.40-1.79%-0.08Bán1.635M7.162B-0.41
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.03-2.83%-0.03Mua30.872M1.356B-0.01
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.03-2.83%-0.03Mua30.872M1.356B-0.01
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48-1.75%-0.08Mua94.900K481.518M-0.08
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.48-1.75%-0.08Mua94.900K481.518M-0.08
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.08-2.80%-0.06Bán1.137M457.960M382.140.01
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-2.80%-0.06Bán1.137M457.960M382.140.01
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36-0.73%-0.01Mua5.861M628.520M-0.09
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.36-0.73%-0.01Mua5.861M628.520M-0.09
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.19-1.65%-0.02Mua7.625M812.443M54.020.02
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.19-1.65%-0.02Mua7.625M812.443M54.020.02
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
38.750.00%0.00Mua2.800K1.546B9.733.98
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.750.00%0.00Mua2.800K1.546B9.733.98
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
11.90-0.83%-0.10Mua24.800K3.600B20.150.60
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
11.90-0.83%-0.10Mua24.800K3.600B20.150.60
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.721.49%0.04Mua753.900K825.462M9.430.28
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.721.49%0.04Mua753.900K825.462M9.430.28
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
2.64-0.75%-0.02Bán19.650M2.175B7.380.36
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.64-0.75%-0.02Bán19.650M2.175B7.380.36
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-0.88%-0.10Bán6.000K2.962B15.180.75
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.30-0.88%-0.10Bán6.000K2.962B20.760.55
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.56-3.26%-0.12Bán1.453M2.013B17.290.21
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.56-3.26%-0.12Bán1.453M2.013B17.290.21
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
4.040.00%0.00Mua228.100K1.019B8.930.45
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.040.00%0.00Mua228.100K1.019B21.260.19
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
3.320.61%0.02Bán37.000K1.969B6.910.48
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
3.320.61%0.02Bán37.000K1.969B6.910.48
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.861.42%0.04Mua14.089M1.609B29.220.10
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.861.42%0.04Mua14.089M1.609B29.220.10
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.45-0.68%-0.01Mua969.200K1.221B-0.03
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Mua969.200K1.221B-0.03
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
24.00-1.23%-0.30Mua400600.000M25.070.96
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.00-1.23%-0.30Mua400600.000M25.070.96
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.142.88%0.06Mua33.524M1.851B-0.10
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.142.88%0.06Mua33.524M1.851B-0.10
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.940.00%0.00Mua9.900K493.516M-0.56
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.940.00%0.00Mua9.900K493.516M-0.56
WIIK WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.58-2.27%-0.06Mua35.158M2.211B12.200.22
WIIK.R WIIK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.58-2.27%-0.06Mua35.158M2.211B12.200.22
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
16.800.00%0.00Bán8.000K1.808B10.531.60
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.800.00%0.00Bán8.000K1.808B10.531.60
Tải thêm