Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

158
Cổ phiếu
629.659B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.510M
Khối lượng
+0.09%
Thay đổi
+16.90%
Hiệu suất Tháng
−6.71%
Hiệu suất Năm
−0.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
8.550.59%0.05Bán981.700K2.710B-0.22Bộ phận tự động hóa: OEM
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.550.59%0.05Bán981.700K2.710B-0.22Bộ phận tự động hóa: OEM
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36-4.23%-0.06Sức mua mạnh20.538M3.696B9.490.15Sản phẩm Điện
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.36-4.23%-0.06Sức mua mạnh20.538M3.696B9.490.15Sản phẩm Điện
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.540.00%0.00Mua1.173M698.511M6.930.08Sản phẩm Điện
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.540.00%0.00Mua1.173M698.511M6.930.08Sản phẩm Điện
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.240.81%0.01Mua425.600K738.000M6.570.19Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.240.81%0.01Mua425.600K738.000M6.570.19Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
APCS ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.300.00%0.00Sức mua mạnh852.900K3.960B39.010.16Bộ phận tự động hóa: OEM
APCS.R ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.300.00%0.00Sức mua mạnh852.900K3.960B39.010.16Bộ phận tự động hóa: OEM
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.06-1.29%-0.04Bán206.800K1.738B12.100.26Sản phẩm Điện
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.06-1.29%-0.04Bán206.800K1.738B12.100.26Sản phẩm Điện
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.412.92%0.04Mua322.200K356.442M32.390.04Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.412.92%0.04Mua322.200K356.442MXe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.32-0.85%-0.02Mua3.500K1.012B23.030.10Chế tạo Kim loại
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02Mua3.500K1.012B23.030.10Chế tạo Kim loại
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.23-4.17%-0.01Bán851.900K532.628M70.590.00Sản phẩm Xây dựng
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.23-4.17%-0.01Bán851.900K532.628M70.590.00Sản phẩm Xây dựng
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.84-1.18%-0.01Mua283.600K619.920M-0.21Chế tạo Kim loại
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.84-1.18%-0.01Mua283.600K619.920M-0.21Chế tạo Kim loại
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.730.00%0.00Mua2.000K543.954M-1.42Sản xuất hỗn hợp
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.730.00%0.00Mua2.000K543.954MSản xuất hỗn hợp
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.490.00%0.00Bán1.315M660.950M-0.01Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.490.00%0.00Bán1.315M654.445M9.210.05Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.234.55%0.01Mua937.000K190.253M-0.28Chế tạo Kim loại
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.234.55%0.01Mua937.000K190.253M-0.28Chế tạo Kim loại
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.710.59%0.01Bán23.500K501.000M30.200.06Chế tạo Kim loại
CITY.F CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.970.00%0.00Theo dõi0501.000M34.990.06Chế tạo Kim loại
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.710.59%0.01Bán23.500K501.000MChế tạo Kim loại
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.110.91%0.01Mua43.000K630.193M15.460.07Sản xuất hỗn hợp
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.110.91%0.01Mua43.000K630.193M15.460.07Sản xuất hỗn hợp
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
2.840.71%0.02Bán57.400K557.200M9.010.31Sản xuất hỗn hợp
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.840.71%0.02Bán57.400K557.200M9.010.31Sản xuất hỗn hợp
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.100.00%0.00Mua27.500K2.029B242.860.02Sản phẩm Điện
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.100.00%0.00Mua27.500K2.029B242.860.02Sản phẩm Điện
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.461.65%0.04Mua6.174M17.500B18.490.14Sản phẩm Xây dựng
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.461.65%0.04Mua6.174M17.500BSản phẩm Xây dựng
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
21.803.81%0.80Bán3001.008B9.232.28Chế tạo Kim loại
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.803.81%0.80Bán3001.008B8.122.59Chế tạo Kim loại
FPI FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.550.65%0.01Bán28.400K2.239B21.840.07Bộ phận tự động hóa: OEM
FPI.R FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.550.65%0.01Bán28.400K2.239B21.840.07Bộ phận tự động hóa: OEM
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.600.63%0.01Bán143.100K936.000M9.860.16Tập đoàn Công nghiệp
FTE.F FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY FOREIGN
3.540.00%0.00Sức mua mạnh0936.000M21.950.16Tập đoàn Công nghiệp
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.600.63%0.01Bán143.100K936.000M9.860.16Tập đoàn Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Bán264.000K220.406M-0.46Máy móc Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán264.000KMáy móc Công nghiệp
GC Công ty Đại chúng Global Connections
5.70-0.87%-0.05Sức mua mạnh135.100K1.120B9.940.58Tập đoàn Công nghiệp
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.70-0.87%-0.05Sức mua mạnh135.100K1.120B10.020.57Tập đoàn Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.712.90%0.02Mua9.032M624.000M7.010.10Máy móc Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.712.90%0.02Mua9.032MMáy móc Công nghiệp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.720.00%0.00Bán12.820M23.364B10.120.27Sản phẩm Điện
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.720.00%0.00Bán12.820M23.364B11.120.24Sản phẩm Điện
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.120.00%0.00Mua162.700K1.239B8.140.26Sản phẩm Xây dựng
HARN.F HARN ENGINEERING SOLUTIONS FOREIGN
3.000.00%0.00Theo dõi01.239B11.520.26Sản phẩm Xây dựng
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.120.00%0.00Mua162.700K1.239B8.140.26Sản phẩm Xây dựng
HTECH HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
3.100.00%0.00Mua816.200K924.000M18.220.17Chế tạo Kim loại
HTECH.R HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.100.00%0.00Mua816.200K924.000M18.220.17Chế tạo Kim loại
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.480.81%0.02Bán578.500K1.435B15.400.16Bộ phận tự động hóa: OEM
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.480.81%0.02Bán578.500K1.435B15.400.16Bộ phận tự động hóa: OEM
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.04-0.65%-0.02Mua1.166M2.960B16.790.18Sản phẩm Điện
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.04-0.65%-0.02Mua1.166M2.960B16.910.18Sản phẩm Điện
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.521.96%0.01Mua468.000K353.600M-0.00Sản phẩm Xây dựng
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.521.96%0.01Mua468.000KSản phẩm Xây dựng
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.51-1.92%-0.01Bán2.000K780.000M-0.78Máy móc Công nghiệp
KKC.F KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
8.300.00%0.00Mua0-0.78Máy móc Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.51-1.92%-0.01Bán2.000K780.000M-0.78Máy móc Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.851.19%0.01Theo dõi163.200K403.200M17.210.05Máy móc Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.851.19%0.01Theo dõi163.200K403.200M17.210.05Máy móc Công nghiệp
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.090.00%0.00Mua1.563M460.100M16.740.07Sản phẩm Điện
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.090.00%0.00Mua1.563M460.100M16.740.07Sản phẩm Điện
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.884.76%0.04Mua7.599M352.800M16.970.05Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.884.76%0.04Mua7.599M352.800M16.970.05Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
1.781.71%0.03Mua800856.150M13.090.13Sản phẩm Điện
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.781.71%0.03Mua800856.150M11.840.15Sản phẩm Điện
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán39.574M298.503M-0.00Bộ phận tự động hóa: OEM
MAX.F MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY FOREIGN
7.800.00%0.00Mua0-0.00Bộ phận tự động hóa: OEM
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán39.574M298.503M-0.00Bộ phận tự động hóa: OEM
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.508.02%0.26Mua293.600M4.897B10.020.32Sản xuất hỗn hợp
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.508.02%0.26Mua293.600M4.897B10.020.32Sản xuất hỗn hợp
OCEAN OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.904.65%0.04Mua2.227M1.050BSản phẩm Xây dựng
OCEAN.R OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.904.65%0.04Mua2.227M1.050BSản phẩm Xây dựng
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING
4.460.00%0.00Bán157.000K6.801B70.910.06Bộ phận tự động hóa: OEM
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING
4.460.00%0.00Bán157.000K6.801B89.560.05Bộ phận tự động hóa: OEM
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.60-3.23%-0.12Mua258.500K1.004B12.180.31Sản xuất hỗn hợp
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.60-3.23%-0.12Mua258.500K1.004B12.180.31Sản xuất hỗn hợp
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.445.11%0.07Mua8.220M850.723M21.510.06Sản phẩm Điện
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.445.11%0.07Mua8.220M850.723M21.510.06Sản phẩm Điện
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.640.61%0.01Mua243.400K704.834M-0.29Máy móc Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.640.61%0.01Mua243.400K704.834M-0.29Máy móc Công nghiệp
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.020.00%0.00Bán20.300K1.364B9.080.44Sản phẩm Điện
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.020.00%0.00Bán20.300K1.364B9.080.44Sản phẩm Điện
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.445.52%0.18Mua136.500K2.097B13.950.23Sản phẩm Xây dựng
RCI.F THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY FOREIGN
3.770.00%0.00Mua0Sản phẩm Xây dựng
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.445.52%0.18Mua136.500K2.097B12.190.27Sản phẩm Xây dựng
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
10.00-9.09%-1.00Bán2.200K200.000M-0.66Thiết bị / Vật tư văn phòng
ROCK.R ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.00-9.09%-1.00Bán2.200K200.000MThiết bị / Vật tư văn phòng
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.024.08%0.04Mua1.204MChế tạo Kim loại
SANKO.F SANKO DIECASTING (THAILAND) FOREIGN
1.300.00%0.00Mua0Chế tạo Kim loại
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.024.08%0.04Mua1.204MChế tạo Kim loại
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
10.600.00%0.00Bán369.000K4.465B5.631.88Bộ phận tự động hóa: OEM
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING
10.600.00%0.00Bán369.000K4.465B5.631.88Bộ phận tự động hóa: OEM
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.570.64%0.01Mua3.038M1.080B-0.13Sản phẩm Điện
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.570.64%0.01Mua3.038M1.080B-0.13Sản phẩm Điện
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.40-0.71%-0.01Bán64.800K836.308M-0.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.40-0.71%-0.01Bán64.800K836.308M-0.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.660.00%0.00Mua75.500K1.789B-0.07Sản xuất hỗn hợp
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.660.00%0.00Mua75.500K1.789B-0.07Sản xuất hỗn hợp
SNC SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
10.208.51%0.80Sức mua mạnh3.706M2.590B4.022.34Chế tạo Kim loại
SNC.R SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.208.51%0.80Sức mua mạnh3.706M2.590B3.992.36Chế tạo Kim loại
STGT SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
85.750.29%0.25Mua4.679M120.375BSản xuất hỗn hợp
STGT.F SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY FOREIGN
71.000.00%0.001.000K120.375BSản xuất hỗn hợp
STGT.R SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
85.750.29%0.25Mua4.679M120.375BSản xuất hỗn hợp
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.14-1.43%-0.06Sức bán mạnh2.116M6.922B20.070.21Chế tạo Kim loại
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.14-1.43%-0.06Sức bán mạnh2.116M6.922B20.060.21Chế tạo Kim loại
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.21-4.55%-0.01Bán220.900K268.678M-0.01Bộ phận tự động hóa: OEM
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.21-4.55%-0.01Bán220.900K268.678M-0.01Bộ phận tự động hóa: OEM
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.986.43%0.18Mua521.000K295.669M-0.63Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.986.43%0.18Mua521.000K295.669M-0.63Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
222.009.90%20.00Sức mua mạnh10.500K1.158B-7.76Chế tạo Kim loại
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
222.009.90%20.00Sức mua mạnh10.500K1.158B-7.76Chế tạo Kim loại
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.086.93%0.07Mua4.560M188.320M55.190.02Bộ phận tự động hóa: OEM
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.086.93%0.07Mua4.560M188.320M54.890.02Bộ phận tự động hóa: OEM
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.620.00%0.00Mua673.000K275.264M-0.16Máy móc Công nghiệp
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.620.00%0.00Mua673.000K275.264M-0.16Máy móc Công nghiệp
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.660.00%0.00Mua558.000K398.454M-0.02Sản phẩm Điện
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.660.00%0.00Mua558.000K398.454M-0.02Sản phẩm Điện
TMW THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
32.75-1.50%-0.50Bán15.800K1.337B5.635.91Tập đoàn Công nghiệp
TMW.R THAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.75-1.50%-0.50Bán15.800K1.337B5.635.91Tập đoàn Công nghiệp
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
11.102.78%0.30Mua136.500K3.060B30.050.36Sản xuất hỗn hợp
TNR.F THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY FOREIGN
9.90-38.12%-6.10Bán4.300K3.060B44.520.36Sản xuất hỗn hợp
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
11.102.78%0.30Mua136.500K3.060B30.050.36Sản xuất hỗn hợp
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.680.60%0.01Bán6.500K517.454M15.180.11Sản phẩm Điện
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.680.60%0.01Bán6.500K517.454MSản phẩm Điện
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
1.360.74%0.01Bán4.643M933.628M-0.29Sản xuất hỗn hợp
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.360.74%0.01Bán4.643M933.628M-0.29Sản xuất hỗn hợp
TSC THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.850.51%0.05Bán1.300K2.546B14.350.68Bộ phận tự động hóa: OEM
TSC.R THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.850.51%0.05Bán1.300K2.546BBộ phận tự động hóa: OEM
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.121.92%0.04Mua20.400K561.600M-0.02Chế tạo Kim loại
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.121.92%0.04Mua20.400K561.600M-0.02Chế tạo Kim loại
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.00-1.96%-0.04Mua3001.205B-1.80Chế tạo Kim loại
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.00-1.96%-0.04Mua3001.205B-1.67Chế tạo Kim loại
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.91-1.09%-0.01Mua125.200K519.165MMáy móc Công nghiệp
UEC.F UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY FOREIGN
8.100.00%0.00Theo dõi0519.165MMáy móc Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.91-1.09%-0.01Mua125.200K519.165MMáy móc Công nghiệp
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.7711.59%0.08Mua4.211M560.458M-0.10Sản phẩm Xây dựng
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.7711.59%0.08Mua4.211M560.458M-0.08Sản phẩm Xây dựng
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
13.20-0.75%-0.10Sức bán mạnh300330.000M-1.78Sản xuất hỗn hợp
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.20-0.75%-0.10Sức bán mạnh300330.000M-1.78Sản xuất hỗn hợp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-2.35%-0.02Sức bán mạnh1.525M747.395M-0.05Máy móc Công nghiệp
UREKA.F EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.580.00%0.00Mua0Máy móc Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Coins Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất