Công nghệ (Khu vực)

71
Cổ phiếu
248.950B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.382M
Khối lượng
+4.35%
Tỷ suất Cổ tức
−3.27%
Thay đổi
−14.46%
Hiệu suất Tháng
−27.32%
Hiệu suất Năm
−9.54%
Hiệu suất YTD
           
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
21.200.00%0.00Bán110.400K4.374B16.071.32312.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
21.200.00%0.00Bán110.400K4.374B16.071.32312.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh7.248M763.253M-0.05847.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
AJA.F AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY FOREIGN
0.500.00%0.00Bán0763.253M-0.05847.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh7.248M763.253M-0.05847.00Thiết bị Điện tử Gia dụng
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.802.56%0.02Bán31.000K327.902M23.410.03612.00Dịch vụ Internet
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.802.56%0.02Bán31.000K327.902M23.410.03612.00Dịch vụ Internet
BLISS BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Bán0156.347M0.01231.00Truyền thông & Mạng
BLISS.F BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.200.00%0.00Bán0156.347M0.01231.00Truyền thông & Mạng
BLISS.R BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán0156.347M0.01231.00Truyền thông & Mạng
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.800.56%0.01Bán637.700K8.198B25.490.0718707.00Phần cứng Máy tính
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.800.56%0.01Bán637.700K8.198B25.490.0718707.00Phần cứng Máy tính
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
3.441.18%0.04Bán12.200K460.960M9.630.36Phần mềm
COMAN.F COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
7.800.00%0.00Theo dõi0460.960M9.630.36Phần mềm
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.441.18%0.04Bán12.200K460.960M9.630.36Phần mềm
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01Mua9.411M469.565M30.300.00193.00Bán dẫn
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua9.411M469.565M30.300.00193.00Bán dẫn
FORTH FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.850.00%0.00Bán92.900K5.616B10.670.552592.00Bán dẫn
FORTH.R FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.850.00%0.00Bán92.900K5.616B10.670.552592.00Bán dẫn
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
24.90-9.45%-2.60Sức bán mạnh11.883M20.041B9.432.6410539.00Bán dẫn
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.90-9.45%-2.60Sức bán mạnh11.883M20.041B9.432.6410539.00Bán dẫn
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.60-6.17%-0.50Bán2.055M5.168B42.390.18340.00Phần mềm
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.60-6.17%-0.50Bán2.055M5.168B42.390.18340.00Phần mềm
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.790.56%0.01Bán470.100K805.500M10.190.1853.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ICN.F INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS FOREIGN
1.840.00%0.00Theo dõi0805.500M10.190.1853.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.790.56%0.01Bán470.100K805.500M10.190.1853.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.240.62%0.02Bán44.700K1.620B9.370.35156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INET.F INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.500.00%0.00Mua01.620B9.370.35156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.240.62%0.02Bán44.700K1.620B9.370.35156.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.67-1.47%-0.01Bán133.600K170.381M-0.20132.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01Bán133.600K170.381M-0.20132.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-8.51%-1.60Bán28.299M20.172B11.421.516105.00Bán dẫn
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-8.51%-1.60Bán28.299M20.172B11.421.516105.00Bán dẫn
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.82-0.55%-0.01Bán241.500K4.122B44.770.04956.00Phần cứng Máy tính
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.82-0.55%-0.01Bán241.500K4.122B44.770.04956.00Phần cứng Máy tính
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-2.37%-0.08Sức bán mạnh36.500K1.457B-0.381267.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
MFEC.F MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.750.00%0.00Theo dõi01.457B-0.381267.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-2.37%-0.08Sức bán mạnh36.500K1.457B-0.381267.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
27.251.87%0.50Sức bán mạnh129.000K5.450B36.620.74Dịch vụ & Tư vấn CNTT
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.251.87%0.50Sức bán mạnh129.000K5.450B36.620.74Dịch vụ & Tư vấn CNTT
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán37.545M1.358B-0.0041.00Phần mềm
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán37.545M1.358B-0.0041.00Phần mềm
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.45-0.68%-0.01Sức bán mạnh12.300K362.500M61.700.02Truyền thông & Mạng
PLANET.F PLANET COMMUNICATIONS ASIA FOREIGN
2.800.00%0.00Theo dõi0362.500M61.700.02Truyền thông & Mạng
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Sức bán mạnh12.300K362.500M61.700.02Truyền thông & Mạng
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
7.05-0.70%-0.05Bán1.371M7.096B-1.074714.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.05-0.70%-0.05Bán1.371M7.096B-1.074714.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.772.31%0.04Mua1.435M930.158M-0.93331.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SIMAT.F SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY FOREIGN
3.800.00%0.00Mua0930.158M-0.93331.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.772.31%0.04Mua1.435M930.158M-0.93331.00Dịch vụ & Tư vấn CNTT
SKY SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.50-0.86%-0.10Bán135.600K5.564B55.290.21Phần cứng Máy tính
SKY.F SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.320.00%0.00Mua05.564B55.290.21Phần cứng Máy tính
SKY.R SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.50-0.86%-0.10Bán135.600K5.564B55.290.21Phần cứng Máy tính
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.82-0.55%-0.01Bán785.700K1.522B23.430.081351.00Bán dẫn
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.82-0.55%-0.01Bán785.700K1.522B23.430.081351.00Bán dẫn
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.06-0.49%-0.02Bán1.458M8.809B10.740.382494.00Electronic Equipments & Parts
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.06-0.49%-0.02Bán1.458M8.809B10.740.382494.00Electronic Equipments & Parts
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.121.82%0.02Bán451.300K791.840M9.270.121508.00Phần cứng Máy tính
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.121.82%0.02Bán451.300K791.840M9.270.121508.00Phần cứng Máy tính
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.500.96%0.10Bán241.900K8.088B12.430.85708.00Phần cứng Máy tính
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.500.96%0.10Bán241.900K8.088B12.430.85708.00Phần cứng Máy tính
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-2.59%-0.15Sức bán mạnh673.500K2.327B42.480.14Electronic Equipments & Parts
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-2.59%-0.15Sức bán mạnh673.500K2.327B42.480.14Electronic Equipments & Parts
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.100.00%0.00Bán207.700K700.770M47.810.021339.00Bán dẫn
TEAM.F TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.300.00%0.00Theo dõi0700.770M47.810.021339.00Bán dẫn
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.100.00%0.00Bán207.700K700.770M47.810.021339.00Bán dẫn
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
171.00-22.97%-51.00Sức bán mạnh2001.026B10.8215.81382.00Thiết bị Văn phòng
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
171.00-22.97%-51.00Sức bán mạnh2001.026B10.8215.81382.00Thiết bị Văn phòng
VI VENTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY
1.840.00%0.00Theo dõi078.171M-0.0690.00Bán dẫn
VI.F VENTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY FOREIGN
54.000.00%0.00Theo dõi078.171M-0.0690.00Bán dẫn
VI.R VENTURE INCORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.840.00%0.00Theo dõi078.171M-0.0690.00Bán dẫn
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất