Vận chuyển (Khu vực)

62
Cổ phiếu
3061.642B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.939M
Khối lượng
−1.07%
Thay đổi
−0.05%
Hiệu suất Tháng
+45.18%
Hiệu suất Năm
+15.35%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
158.583B-0.53%1.667M8
76.746B-1.09%9.979M4
233.611B-0.43%9.881M20
2587.472B-1.31%28.177M26
5.231B-1.18%4.129M4
Tải thêm