All-Star Chứng khoán Tunisia (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Tunisia này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHLBH LEASING
+90.95%3.80 TND−0.26%20.0126.67M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
ABAMEN BANK
+48.54%32.00 TND−1.23%5.261K1.15980.554M TND11.06%Tài chính
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
+42.51%19.34 TND+3.64%30.00126.336M TND8.42%Vận chuyển
Theo dõi
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
+38.18%0.76 TND+2.70%114.283K2.3079.92M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
+37.25%11.90 TND−0.83%4.148K0.76471.054M TND13.350.89 TND+84.88%4.58%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
+36.18%4.14 TND−0.72%1.301K0.4223.192M TND9.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ATLARAB TUNISIAN LEASE
+25.96%3.59 TND−1.37%2.619K0.36127.4M TND7.42%Tài chính
Theo dõi
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
+25.56%6.78 TND0.00%1.872K0.58259.335M TND14.75%Bán Lẻ
Mua
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
+24.74%12.00 TND+1.10%2.669K2.49128.196M TND7.16%Tài chính
Mua
HLHANNIBAL LEASE
+22.66%5.25 TND0.00%3.1K0.7857.514M TND5.71%Tài chính
Theo dõi
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
+22.33%14.79 TND+0.61%6140.7360.832M TND9.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
+21.43%0.51 TND+13.33%208.66K3.9316.629M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
TJLATTIJARI LEASING
+20.44%16.50 TND+0.73%6333.3345.045M TND5.762.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
+19.62%43.90 TND0.00%1.86K1.191.789B TND9.11%Tài chính
Mua
CITYCITY CARS
+18.45%12.20 TND0.00%3700.15219.271M TND10.25%Bán Lẻ
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
+17.36%8.45 TND−0.59%1.31K0.89255M TND0.00%Tài chính
Bán
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
+16.05%4.99 TND0.00%2.878K0.63249.5M TND7.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
OTHONE TECH HOLDING
+15.69%8.26 TND−0.48%4.275K1.42667.32M TND22.220.37 TND−16.53%2.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
+8.66%25.09 TND−0.04%6.512K0.78817.256M TND3.19%Tài chính
Theo dõi
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
+7.37%3.64 TND+1.11%8.1K3.8216.692M TND15.760.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
+5.46%3.86 TND0.00%3.95K0.2159.614M TND1.81%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
+4.10%5.33 TND0.00%17.218K1.771.439B TND5.25%Tài chính
Mua
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
+3.74%4.72 TND+4.42%10.0118.871M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
+2.50%90.20 TND−0.11%1.039K0.473.224B TND6.42%Tài chính
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
+2.17%23.50 TND+4.44%20.00450.034M TND5.56%Tài chính
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
+2.08%1.96 TND+3.16%65.936K1.04652.887M TND15.180.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
+1.48%4.80 TND+0.21%4.591K2.5249.502M TND4.59%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LNDORLAND'OR
+0.64%6.29 TND+3.11%1000.0784.084M TND5.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
+0.64%3.16 TND−0.94%30.02110.098M TND−0.10 TND−119.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
+0.48%6.23 TND0.00%5850.24252.27M TND4.67%Tài chính
Sức mua mạnh
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.00%0.15 TND0.00%2120.22659.841K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
−0.41%4.89 TND0.00%1.761K0.7164.548M TND9.750.50 TND8.59%Dịch vụ Phân phối
Mua
SMARTSMART TUNISIE
−1.78%16.78 TND−0.36%1180.03146.125M TND8.41%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
−1.85%3.72 TND−0.27%8000.11577.012M TND0.00%Tài chính
Bán
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
−2.91%7.00 TND−3.85%32.979K10.44232.96M TND6.44%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
−4.65%6.56 TND0.00%1140.08130.906M TND7.550.87 TND+17.53%6.10%Tài chính
Mua
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
−5.18%54.00 TND−3.67%1000.14252.27M TND4.17%Tài chính
Sức mua mạnh
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
−6.84%1.77 TND0.00%11.5K2.77154.683M TND0.00%Tài chính
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
−6.87%12.20 TND−0.81%5.234K0.823.044B TND12.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
−7.43%8.10 TND−1.82%3.461K0.16527.999M TND9.70%Tài chính
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
−8.01%8.13 TND0.00%6.309K0.56683.05M TND19.850.41 TND+47.76%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
−8.85%2.78 TND+1.46%2.025K0.09274M TND0.00%Tài chính
Mua
DHDÉLICE HOLDING
−9.73%11.50 TND−2.87%4.234K2.57650.102M TND3.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PGHPOULINA GROUP HOLDING
−11.06%7.56 TND+0.80%9.884K0.611.35B TND18.220.42 TND−20.62%3.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
−12.01%5.20 TND0.00%60.00131.798M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
−12.77%0.41 TND+2.50%20.53K9.3042.48M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
SERVISERVICOM
−13.04%0.20 TND0.00%11.334K2.112.375M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
TLNETTELNET HOLDING
−14.03%6.25 TND−2.34%6.288K1.2977.637M TND8.59%Dịch vụ Công nghệ
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
−15.63%5.40 TND−2.88%9.912K5.07156.704M TND8.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
−16.05%0.68 TND+1.49%16.674K0.4527.24M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
−19.08%4.92 TND+0.82%50.054.88M TND0.00%Tài chính
Bán
BHBH BANK
−19.10%11.90 TND−0.83%1240.47571.2M TND7.50%Tài chính
Mua
MAGMAGASIN GENERAL
−19.98%8.01 TND0.00%110.24126.268M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
−22.38%1.11 TND+1.83%10.937K4.4715.982M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
−22.88%27.37 TND−4.47%402.4755.789M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
−26.79%0.82 TND0.00%22.991K1.5019.68M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ECYCLEURO CYCLES
−39.13%15.59 TND+1.30%20.639K3.64150.837M TND17.190.91 TND−59.48%6.50%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
−43.33%0.85 TND0.00%600.1837.44M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
CELLCELLCOM
−68.95%1.09 TND−4.39%17.41K27.885.086M TND0.00%Bán Lẻ
Bán