Gordon Gekko cho biết

chứng khoán Tunisia với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy các công ty Tunisia tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
312.402M TND90.20 TND+0.22%1.063K0.433.22B TND6.43%Tài chính
Theo dõi
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
257.027M TND12.35 TND+0.82%5.89K0.513.057B TND11.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
196.293M TND43.00 TND−2.27%1.663K1.201.752B TND9.30%Tài chính
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
169.91M TND8.36 TND−0.24%8060.03535.039M TND9.57%Tài chính
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
168.562M TND5.30 TND0.00%3.994K0.251.431B TND5.28%Tài chính
Mua
ABAMEN BANK
152.578M TND32.49 TND−0.64%3.245K0.84983.277M TND11.03%Tài chính
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
132.539M TND25.10 TND+0.40%3.044K0.83817.256M TND3.19%Tài chính
Theo dõi
BHBH BANK
125.148M TND11.80 TND−0.59%500.08561.68M TND7.63%Tài chính
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
107.316M TND3.73 TND−0.80%5.91K0.55577.012M TND0.00%Tài chính
Bán
DHDÉLICE HOLDING
78.544M TND11.60 TND+0.43%1.145K0.83636.924M TND3.45%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PGHPOULINA GROUP HOLDING
65.77M TND7.48 TND0.00%1.917K0.091.346B TND18.020.42 TND−20.62%3.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
59.725M TND21.85 TND0.00%2.15K3.24437.033M TND5.72%Tài chính
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
42.355M TND11.10 TND−5.93%5.7K5.02622.694M TND7.681.45 TND+89.52%5.86%Bán Lẻ
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
35.65M TND1.94 TND−0.51%14.934K0.23666.632M TND15.030.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
35.324M TND8.05 TND+0.25%19.205K1.95676.329M TND19.650.41 TND+47.76%3.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
31.905M TND160.00 TND0.00%110.03369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
30.882M TND12.20 TND+2.52%8.776K0.65478.905M TND13.690.89 TND+84.88%4.51%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CITYCITY CARS
30.326M TND12.68 TND+1.52%3520.24227.898M TND9.86%Bán Lẻ
Mua
ATBARAB TUNISIAN BANK
29.6M TND2.78 TND+0.36%20.359K0.93278M TND0.00%Tài chính
Mua
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
29.587M TND56.04 TND−0.02%1.351K2.22252.18M TND4.18%Tài chính
Sức mua mạnh
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
29.587M TND6.25 TND−0.32%1.2K0.12252.18M TND4.66%Tài chính
Sức mua mạnh
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
29.182M TND6.80 TND−0.44%1.218K0.23260.1M TND14.71%Bán Lẻ
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
28.965M TND5.00 TND0.00%5.522K0.16250M TND7.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
20.706M TND11.35 TND0.00%1160.12122.58M TND7.49%Tài chính
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
19.858M TND6.47 TND−0.15%2800.41129.11M TND7.450.87 TND+17.53%6.18%Tài chính
Mua
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
19.115M TND80.49 TND−0.62%1070.76131.803M TND6.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
SMARTSMART TUNISIE
18.087M TND16.75 TND−1.12%3490.09145.344M TND8.46%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
17.23M TND19.50 TND0.00%30.00132.023M TND8.06%Vận chuyển
Theo dõi
ATLARAB TUNISIAN LEASE
16.931M TND3.57 TND−0.83%3.709K0.90124.95M TND7.56%Tài chính
Theo dõi
ECYCLEURO CYCLES
16.629M TND13.67 TND+0.96%4.72K1.06133.98M TND15.070.91 TND−59.48%7.32%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
OTHONE TECH HOLDING
13.792M TND8.30 TND0.00%2.905K0.82667.32M TND22.330.37 TND−16.53%2.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BHASSBH ASSURANCE
13.306M TND48.76 TND+0.02%39K363.13129.702M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
BLBEST LEASE
12.171M TND1.76 TND−16.19%1K6.9152.649M TND4.870.36 TND−11.68%7.39%Tài chính
Theo dõi
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
11.923M TND4.30 TND0.00%150.1117.952M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TLNETTELNET HOLDING
8.052M TND6.37 TND−0.47%2.153K0.5277.273M TND8.63%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HLHANNIBAL LEASE
7.978M TND5.25 TND0.00%2.015K0.5357.514M TND5.71%Tài chính
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.83M TND7.43 TND−0.27%1.431K0.46237.76M TND6.31%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TJLATTIJARI LEASING
7.486M TND16.38 TND−0.06%3711.1545.045M TND5.722.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
6.37M TND19.98 TND+0.45%600.089.312.15 TND11.51%Bán Lẻ
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
6.222M TND4.86 TND0.00%1.32K0.5164.152M TND9.690.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
6.032M TND8.50 TND0.00%2620.15255M TND0.00%Tài chính
Bán
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.715M TND4.85 TND+1.04%6600.1850.122M TND4.54%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
5.57M TND1.66 TND−1.78%5000.13145.07M TND0.00%Tài chính
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
3.32M TND4.09 TND0.00%3.616K1.3222.747M TND9.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
3.151M TND0.37 TND0.00%3614.27822.634K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
1.196M TND3.62 TND−0.82%7490.2916.785M TND15.680.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.166M TND1.74 TND+2.35%1.3K0.4927.144M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
NBLNEW BODY LINE
1.135M TND5.08 TND0.00%1.804K2.8621.147M TND16.880.30 TND−51.22%5.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
−19.077K TND1.07 TND0.00%3.64K7.8715.689M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
−251.666K TND3.85 TND0.00%2K0.0559.459M TND1.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CELLCELLCOM
−3.334M TND1.24 TND−3.88%1331.435.532M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
−3.341M TND35.00 TND0.00%1K3.6038.5M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
−8.569M TND0.88 TND0.00%12.323K0.8521.12M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
LNDORLAND'OR
−9.933M TND6.30 TND−0.63%220.0286.841M TND5.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SMDSANIMED
−9.941M TND1.77 TND+4.12%200.0121.948M TND−1.11 TND−273.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
−11.866M TND0.68 TND+1.49%14.261K0.3927.646M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
−28.95M TND0.88 TND0.00%60.0238.762M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
−30.303M TND4.32 TND−4.42%6799.774.32M TND0.00%Tài chính
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND+1.43%7.983K0.1376.68M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
10.00 TND+1.01%100.68Công nghiệp Chế biến
BHLBH LEASING
3.88 TND−0.26%20.0127.16M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.42 TND+2.44%31.79K0.7215.521M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.40 TND0.00%3.634K0.6342.48M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.43 TND+4.88%21.633K5.794.543M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.30 TND−0.93%920.03134.332M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
LSTRELECTROSTAR
0.23 TND0.00%100.012.366M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
14.65 TND+0.62%5570.7160.625M TND9.22%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MAGMAGASIN GENERAL
8.41 TND−4.43%200.34132.574M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
SOKNAESSOUKNA
1.44 TND+0.70%1050.317.273M TND6.94%Tài chính
Theo dõi
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.47 TND−16.14%531.088.046M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
SERVISERVICOM
0.21 TND+5.00%800.012.494M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
71.90 TND+3.16%1351.20150.99M TND10.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15 TND0.00%6000.67659.841K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
5.50 TND+1.85%2.745K0.88155.013M TND8.55%Sản xuất Chế tạo
Mua