Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Tunisia

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.213B TND90.20 TND+0.22%1.063K0.436.44%Tài chính
Theo dõi
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
3.032B TND12.35 TND+0.82%5.89K0.5112.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.793B TND43.00 TND−2.27%1.663K1.209.09%Tài chính
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
1.431B TND5.30 TND0.00%3.994K0.255.28%Tài chính
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.346B TND7.48 TND0.00%1.917K0.0918.020.42 TND−20.62%3.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
ABAMEN BANK
989.633M TND32.49 TND−0.64%3.245K0.8410.95%Tài chính
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
814M TND25.10 TND+0.40%3.044K0.833.20%Tài chính
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
674.648M TND8.05 TND+0.25%19.205K1.9519.650.41 TND+47.76%4.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CCCARTHAGE CEMENT
670.069M TND1.94 TND−0.51%14.934K0.2315.030.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OTHONE TECH HOLDING
667.32M TND8.30 TND0.00%2.905K0.8222.330.37 TND−16.53%2.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
643.352M TND11.10 TND−5.93%5.7K5.027.681.45 TND+89.52%5.51%Bán Lẻ
Mua
DHDÉLICE HOLDING
634.179M TND11.60 TND+0.43%1.145K0.833.46%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
581.653M TND3.73 TND−0.80%5.91K0.550.00%Tài chính
Bán
BHBH BANK
565.012M TND11.80 TND−0.59%500.087.58%Tài chính
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
536.319M TND8.36 TND−0.24%8060.039.55%Tài chính
Theo dõi
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
467.128M TND12.20 TND+2.52%8.776K0.6513.690.89 TND+84.88%4.62%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
437.033M TND21.85 TND0.00%2.15K3.245.72%Tài chính
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
369.231M TND160.00 TND0.00%110.0310.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
ATBARAB TUNISIAN BANK
277M TND2.78 TND+0.36%20.359K0.930.00%Tài chính
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
261.247M TND6.80 TND−0.44%1.218K0.2314.64%Bán Lẻ
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
255M TND8.50 TND0.00%2620.150.00%Tài chính
Bán
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
252.18M TND56.04 TND−0.02%1.351K2.224.18%Tài chính
Sức mua mạnh
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
252.18M TND6.25 TND−0.32%1.2K0.124.64%Tài chính
Sức mua mạnh
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
250M TND5.00 TND0.00%5.522K0.167.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
238.4M TND7.43 TND−0.27%1.431K0.466.30%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CITYCITY CARS
224.483M TND12.68 TND+1.52%3520.2410.01%Bán Lẻ
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
152.194M TND5.50 TND+1.85%2.745K0.888.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
147.692M TND1.66 TND−1.78%5000.130.00%Tài chính
SMARTSMART TUNISIE
146.992M TND16.75 TND−1.12%3490.098.36%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
146.37M TND71.90 TND+3.16%1351.2010.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
135.6M TND5.30 TND−0.93%920.030.00%Bán Lẻ
Mua
ECYCLEURO CYCLES
132.706M TND13.67 TND+0.96%4.72K1.0615.070.91 TND−59.48%7.39%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MAGMAGASIN GENERAL
132.574M TND8.41 TND−4.43%200.340.00%Bán Lẻ
Bán
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
132.023M TND19.50 TND0.00%30.008.06%Vận chuyển
Theo dõi
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
131.803M TND80.49 TND−0.62%1070.766.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
BHASSBH ASSURANCE
129.702M TND48.76 TND+0.02%39K363.139.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
129.11M TND6.47 TND−0.15%2800.417.450.87 TND+17.53%6.18%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
126M TND3.57 TND−0.83%3.709K0.907.50%Tài chính
Theo dõi
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
122.58M TND11.35 TND0.00%1160.127.49%Tài chính
Mua
LNDORLAND'OR
87.392M TND6.30 TND−0.63%220.025.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLNETTELNET HOLDING
77.637M TND6.37 TND−0.47%2.153K0.528.59%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
75.6M TND0.71 TND+1.43%7.983K0.130.00%Tài chính
Bán Mạnh
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
64.152M TND4.86 TND0.00%1.32K0.519.690.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
BLBEST LEASE
62.82M TND1.76 TND−16.19%1K6.914.870.36 TND−11.68%6.19%Tài chính
Theo dõi
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
60.252M TND14.65 TND+0.62%5570.719.27%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
59.459M TND3.85 TND0.00%2K0.051.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HLHANNIBAL LEASE
57.514M TND5.25 TND0.00%2.015K0.535.71%Tài chính
Theo dõi
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
49.605M TND4.85 TND+1.04%6600.184.58%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TJLATTIJARI LEASING
45.045M TND16.38 TND−0.06%3711.155.722.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
42.48M TND0.40 TND0.00%3.634K0.630.00%Vận chuyển
Theo dõi
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
38.762M TND0.88 TND0.00%60.02−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
38.5M TND35.00 TND0.00%1K3.600.00%Tài chính
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
27.24M TND0.68 TND+1.49%14.261K0.390.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
BHLBH LEASING
27.23M TND3.88 TND−0.26%20.010.00%Tài chính
Bán Mạnh
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
26.52M TND1.74 TND+2.35%1.3K0.490.00%Tài chính
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
22.747M TND4.09 TND0.00%3.616K1.329.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SMDSANIMED
21.948M TND1.77 TND+4.12%200.01−1.11 TND−273.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
NBLNEW BODY LINE
21.147M TND5.08 TND0.00%1.804K2.8616.880.30 TND−51.22%5.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
21.12M TND0.88 TND0.00%12.323K0.850.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
17.952M TND4.30 TND0.00%150.110.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
16.924M TND3.62 TND−0.82%7490.2915.680.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
15.689M TND1.07 TND0.00%3.64K7.870.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
15.521M TND0.42 TND+2.44%31.79K0.720.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
8.046M TND4.47 TND−16.14%531.08Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
SOKNAESSOUKNA
7.222M TND1.44 TND+0.70%1050.316.99%Tài chính
Theo dõi
CELLCELLCOM
5.532M TND1.24 TND−3.88%1331.430.00%Bán Lẻ
Bán
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.52M TND4.32 TND−4.42%6799.770.00%Tài chính
Bán
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
4.331M TND0.43 TND+4.88%21.633K5.790.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SERVISERVICOM
2.494M TND0.21 TND+5.00%800.010.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
LSTRELECTROSTAR
2.366M TND0.23 TND0.00%100.010.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
822.634K TND0.37 TND0.00%3614.270.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
659.841K TND0.15 TND0.00%6000.670.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.98 TND+0.45%600.089.312.15 TND11.56%Bán Lẻ
Mua
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
10.00 TND+1.01%100.68Công nghiệp Chế biến