Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

2
Cổ phiếu
20.366M
Giá trị vốn hóa thị trường
8
Khối lượng
+4.28%
Thay đổi
+4.73%
Hiệu suất Tháng
−5.42%
Hiệu suất Năm
+12.53%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15 TND0.00%2120.22659.841K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.72 TND+4.42%10.0119.706M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi