Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
168.883M
Giá trị vốn hóa thị trường
6.277K
Khối lượng
−1.34%
Thay đổi
+13.65%
Hiệu suất Tháng
−36.15%
Hiệu suất Năm
−36.60%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ECYCLEURO CYCLES
15.60 TND+0.91%6.995K0.84151.523M TND17.200.91 TND−59.48%6.47%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SMDSANIMED
1.40 TND−20.90%100.0117.36M TND−1.11 TND−273.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi