Công nghệ Điện tử (Khu vực)

2
Cổ phiếu
669.686M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.895K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−2.43%
Hiệu suất Tháng
+15.79%
Hiệu suất Năm
+18.43%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LSTRELECTROSTAR
0.23 TND0.00%100.012.366M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
OTHONE TECH HOLDING
8.30 TND0.00%2.905K0.82667.32M TND22.330.37 TND−16.53%2.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi