Tài chính (Khu vực)

29
Cổ phiếu
12.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.797K
Khối lượng
−0.44%
Thay đổi
+2.05%
Hiệu suất Tháng
+6.88%
Hiệu suất Năm
+5.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABAMEN BANK
32.49 TND−0.64%3.245K0.84989.633M TND10.95%Tài chính
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.66 TND−1.78%5000.13147.692M TND0.00%Tài chính
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.25 TND−0.32%1.2K0.12252.18M TND4.64%Tài chính
Sức mua mạnh
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
56.04 TND−0.02%1.351K2.22252.18M TND4.18%Tài chính
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.78 TND+0.36%20.359K0.93277M TND0.00%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.57 TND−0.83%3.709K0.90126M TND7.50%Tài chính
Theo dõi
BHBH BANK
11.80 TND−0.59%500.08565.012M TND7.58%Tài chính
Mua
BHASSBH ASSURANCE
48.76 TND+0.02%39K363.13129.702M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
BHLBH LEASING
3.88 TND−0.26%20.0127.23M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
90.20 TND+0.22%1.063K0.433.213B TND6.44%Tài chính
Theo dõi
BLBEST LEASE
1.76 TND−16.19%1K6.9162.82M TND4.870.36 TND−11.68%6.19%Tài chính
Theo dõi
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.36 TND−0.24%8060.03536.319M TND9.55%Tài chính
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
5.30 TND0.00%3.994K0.251.431B TND5.28%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.32 TND−4.42%6799.774.52M TND0.00%Tài chính
Bán
HLHANNIBAL LEASE
5.25 TND0.00%2.015K0.5357.514M TND5.71%Tài chính
Theo dõi
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
35.00 TND0.00%1K3.6038.5M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.74 TND+2.35%1.3K0.4926.52M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SOKNAESSOUKNA
1.44 TND+0.70%1050.317.222M TND6.99%Tài chính
Theo dõi
SPDITSOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPMENT INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE
8.70 TND+2.35%1000.50Tài chính
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%110.03369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.73 TND−0.80%5.91K0.55581.653M TND0.00%Tài chính
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND+1.43%7.983K0.1375.6M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
TINVSOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT
7.27 TND+2.97%3000.31Tài chính
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
43.00 TND−2.27%1.663K1.201.793B TND9.09%Tài chính
Mua
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
11.35 TND0.00%1160.12122.58M TND7.49%Tài chính
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.47 TND−0.15%2800.41129.11M TND7.450.87 TND+17.53%6.18%Tài chính
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
21.85 TND0.00%2.15K3.24437.033M TND5.72%Tài chính
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.10 TND+0.40%3.044K0.83814M TND3.20%Tài chính
Theo dõi
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND0.00%2620.15255M TND0.00%Tài chính
Bán