Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

2
Cổ phiếu
244.526M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.225K
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
−4.98%
Hiệu suất Tháng
+2.12%
Hiệu suất Năm
+4.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.47 TND−16.14%531.088.046M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.45 TND+0.81%2.299K0.65236.48M TND6.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua