Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
1.015B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.230K
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
−1.09%
Hiệu suất Tháng
+5.45%
Hiệu suất Năm
+6.36%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCCARTHAGE CEMENT
1.97 TND+0.51%35.512K0.67676.941M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.95 TND+3.13%9.561K4.7951.155M TND4.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.85 TND0.00%600.1837.44M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.99 TND0.00%12.46K2.88249.5M TND7.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi