Bán Lẻ (Khu vực)

7
Cổ phiếu
1.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.486K
Khối lượng
+1.08%
Thay đổi
+7.30%
Hiệu suất Tháng
+6.12%
Hiệu suất Năm
+1.09%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.83 TND0.00%2400.03261.247M TND14.64%Bán Lẻ
Mua
CELLCELLCOM
1.24 TND−3.88%1331.435.755M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
CITYCITY CARS
12.49 TND+1.54%1.218K0.87221.068M TND10.16%Bán Lẻ
Mua
MAGMAGASIN GENERAL
8.41 TND−4.43%200.34132.574M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.35 TND0.00%1060.03135.6M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.80 TND+2.79%2.708K3.03633.23M TND8.161.45 TND+89.52%5.66%Bán Lẻ
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.89 TND−0.45%2040.239.272.15 TND11.51%Bán Lẻ
Mua