Vận chuyển (Khu vực)

3
Cổ phiếu
213.860M
Giá trị vốn hóa thị trường
4.213K
Khối lượng
+2.80%
Thay đổi
+0.57%
Hiệu suất Tháng
+26.88%
Hiệu suất Năm
+27.26%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.34 TND+3.64%30.00126.336M TND8.42%Vận chuyển
Theo dõi
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.41 TND+2.50%20.53K9.3042.48M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
TJLATTIJARI LEASING
16.50 TND+0.73%6333.3345.045M TND5.762.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua