Công ty Điện lực (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
233.842B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.859M
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
−12.65%
Hiệu suất Tháng
+342.54%
Hiệu suất Năm
−12.95%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKENRAK ENERJI
4.48TRY−0.67%−0.03TRY
Bán
5.627M25.211M3.289BTRY−4.85TRY269
AKSENAKSA ENERJI
38.04TRY−0.78%−0.30TRY
Bán
6.584M250.465M47.018BTRY9.843.90TRY1.03K
ARASEDOGU ARAS ENERJI
171.7TRY1.12%1.9TRY
Bán
140.102K24.056M11.377BTRY12.4813.61TRY718
AYENAYEN ENERJI
31.96TRY−0.37%−0.12TRY
Bán
2.048M65.441M8.902BTRY7.244.43TRY255
BIOENBIOTREND CEVRE VE ENERJI
17.53TRY1.10%0.19TRY
Mua
5.83M102.207M8.67BTRY150.910.11TRY428
CANTECAN2 TERMIK
119.5TRY0.84%1.0TRY
Bán
224.592K26.839M37.92BTRY23.105.13TRY
CONSECONSUS ENERJI
7.87TRY0.64%0.05TRY
Bán
6.487M51.051M3.015BTRY
ENJSAENERJISA ENERJI
34.02TRY1.31%0.44TRY
Mua
23.623M803.665M39.66BTRY12.572.67TRY11.3K
ESENESENBOGA ELEKTRIK
69.20TRY0.00%0.00TRY
Bán
425.816K29.466M4.429BTRY7.339.43TRY
KONTRKONTROLMATIK TEKNOLOJI
146.0TRY−3.95%−6.0TRY
Bán
1.001M146.179M30.4BTRY119.231.27TRY226
ODASODAS ELEKTRIK
8.12TRY−0.49%−0.04TRY
Bán
97.352M790.496M11.424BTRY8.540.96TRY963
PAMELPAMEL ELEKTRIK
292.7TRY0.41%1.2TRY
Mua
99.03K28.986M9.064BTRY319.840.91TRY20
TRCASTURCAS PETROL
17.58TRY−0.17%−0.03TRY
Bán
1.019M17.916M4.5BTRY87
ZEDURZEDUR ENERJI
56.00TRY0.00%0.00TRY
Theo dõi
21.401K1.198M1.4BTRY10
ZORENZORLU ENERJI
5.04TRY−1.37%−0.07TRY
Bán
38.635M194.719M12.775BTRY0.02TRY