Phân phối Thực phẩm (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
137.000M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.853M
Khối lượng
+9.85%
Thay đổi
+22.86%
Hiệu suất Tháng
−3.99%
Hiệu suất Năm
+30.87%
Hiệu suất YTD
           
VANGD VANET GIDA
6.029.85%0.54Sức mua mạnh1.853M11152537.62137.000M9.600.573.00
Tải thêm