Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
203.681B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.090M
Khối lượng
+1.42%
Thay đổi
+13.05%
Hiệu suất Tháng
+205.08%
Hiệu suất Năm
+102.08%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ATAKPATAKEY PATATES
68.00 TRY1.95%3.877MHàng tiêu dùng không lâu bền
AVODA.V.O.D GIDA VE TARIM
4.70 TRY3.52%36.453M1.226B TRY11.420.41 TRY73.96%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELITEELITE NATUREL ORGANIK GIDA
53.00 TRY−4.50%2.391M7.193B TRY32.001.66 TRY186.51%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FRIGOFRIGO PAK GIDA
8.25 TRY0.98%5.583M999.599M TRY15.980.52 TRY−0.81%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GOKNRGOKNUR GIDA
31.08 TRY0.91%19.354M10.78B TRY0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KENTKENT GIDA
485.2 TRY−9.98%20.246K118.58B TRY122.383.96 TRY712.42%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KERVTKEREVITAS GIDA
12.35 TRY1.23%11.062M8.076B TRY12.241.01 TRY17.05%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KNFRTKONFRUT GIDA
24.76 TRY9.95%4.167M2.973B TRY29.510.84 TRY−11.68%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KRVGDKERVAN GIDA
24.28 TRY3.14%3.706M5.636B TRY15.871.53 TRY87.61%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MERKOMERKO GIDA
9.93 TRY4.53%8.141M838.113M TRY55.290.18 TRY65.68%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OYLUMOYLUM SINAI YATIRIMLAR
9.88 TRY6.93%7.388M785.4M TRY11.860.83 TRY193.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PENGDPENGUEN GIDA
9.76 TRY1.67%8.373M1.68B TRY43.880.22 TRY−35.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SELGDSELCUK GIDA
12.11 TRY−3.74%652.871K276.76M TRY17.120.71 TRY38.63%0.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SELVASELVA GIDA
15.95 TRY6.19%5.067M1.172B TRY14.901.07 TRY308.66%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TATGDTAT GIDA
41.00 TRY3.80%2.767M5.372B TRY19.192.14 TRY17.59%0.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TETMTTETAMAT GIDA
2359.0 TRY9.98%39.804K2.399B TRY−9.47 TRY−29.89%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TUKASTUKAS GIDA
9.29 TRY0.65%70.904M13.589B TRY10.680.87 TRY80.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ULKERULKER BISKUVI
88.90 TRY9.96%16.193M29.856B TRY−0.09 TRY98.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua