Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
6.985B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.078M
Khối lượng
−0.81%
Thay đổi
−0.29%
Hiệu suất Tháng
−0.67%
Hiệu suất Năm
−0.25%
Hiệu suất YTD
           
ARMDA ARMADA BILGISAYAR
58.101.04%0.60Bán8.774K509769.381.380B39.341.46
LINK LINK BILGISAYAR
31.420.06%0.02Mua622.952K19573151.84345.400M1.0145.00
LOGO LOGO YAZILIM
40.561.30%0.52Bán1.691M68578565.773.969B19.452.06
MIATK MIA TEKNOLOJI
33.140.67%0.22Bán239.492K7936764.64
NETAS NETAS TELEKOM.
18.871.51%0.28Mua721.055K13606308.571.206B-3.05
Tải thêm