Thiết bị / Vật tư văn phòng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
636.533M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.261M
Khối lượng
−3.69%
Thay đổi
+5.28%
Hiệu suất Tháng
−14.39%
Hiệu suất Năm
−25.92%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
GENTS GENTAS
3.39-3.69%-0.13Mua3.261M11054230.65636.533M
Tải thêm