Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
850.500M
Giá trị vốn hóa thị trường
367.655K
Khối lượng
+4.17%
Thay đổi
+16.88%
Hiệu suất Tháng
+33.83%
Hiệu suất Năm
+9.02%
Hiệu suất YTD
           
ADEL ADEL KALEMCILIK
36.004.17%1.44Sức mua mạnh367.655K13235580.00850.500M-0.17
Tải thêm