Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
360.279B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.725M
Khối lượng
−3.35%
Thay đổi
−3.72%
Hiệu suất Tháng
+135.64%
Hiệu suất Năm
−6.08%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
IPEKEIPEK DOGAL ENERJI
27.56 TRY−2.55%−0.72 TRY
Bán
10.488M289.06M7.347B TRY8.783.22 TRY2.821K
KCHOLKOC HOLDING
76.60 TRY−2.92%−2.30 TRY
Bán
17.348M1.329B200.082B TRY2.8727.53 TRY114.677K
TUPRSTUPRAS
533.3 TRY−3.96%−22.0 TRY
Bán
4.424M2.359B152.85B TRY3.66151.83 TRY