Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

5
Cổ phiếu
20.620B
Giá trị vốn hóa thị trường
349.254K
Khối lượng
−2.60%
Thay đổi
−11.16%
Hiệu suất Tháng
+137.85%
Hiệu suất Năm
−11.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AVHOLAVRUPA YATIRIM HOLDING
13.36TRY−2.20%−0.30TRY
Mua
2.483M33.177M508.835MTRY24.330.56TRY
EGEPONASMED EGEPOL
16.15TRY0.19%0.03TRY
Theo dõi
362.38K5.852M2.015BTRY280.350.06TRY845
LKMNHLOKMAN HEKIM SAGLIK
26.28TRY−0.98%−0.26TRY
Bán
316.21K8.31M933.325MTRY9.262.87TRY1.734K
MPARKMLP SAGLIK
80.00TRY−3.03%−2.50TRY
Bán
286.24K22.899M17.163BTRY14.755.59TRY12.618K
TNZTPTAPDI TINAZTEPE
19.55TRY2.04%0.39TRY
Theo dõi
24.129M471.721M