Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

53
Cổ phiếu
526.772B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.562M
Khối lượng
+0.96%
Thay đổi
+0.51%
Hiệu suất Tháng
+232.14%
Hiệu suất Năm
+221.40%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bộ phận tự động hóa: OEM109.46B TRY0.43%+5.35%414.8K8
Sản phẩm Xây dựng72.891B TRY0.12%−1.05%3.915M7
Sản phẩm Điện191.968B TRY0.34%−0.40%7.644M9
Tập đoàn Công nghiệp25.408B TRY1.30%−0.79%3.96M2
Máy móc Công nghiệp18.04B TRY0.05%−2.41%7.598M9
Chế tạo Kim loại2.638B TRY0.69%−0.20%520.564K4
Sản xuất hỗn hợp4.541B TRY0.06%+0.75%4.948M5
Thiết bị / Vật tư văn phòng2.722B TRY0.98%+3.16%2.333M2
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp99.104B TRY2.12%+1.24%3.4M7