Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

13
Cổ phiếu
14.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.831M
Khối lượng
+1.54%
Thay đổi
+13.78%
Hiệu suất Tháng
+72.90%
Hiệu suất Năm
+79.34%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
2.276B0.422.51%419.623K1
5.216B0.253.89%1.937M4
6.894B1.31-0.55%2.218M8
Tải thêm