Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Emirati

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
SALAMA ISLAMIC ARAB INSUR
0.7415.20-71.301M0.11
UFC UNITED FOODS COMPA
5.0513.00-9.075M0.65
DARTAKAFUL DAR AL TAKAFUL
1.0212.23-4.905M0.12
OIC OMAN INSURANCE CO
2.707.4100.20
DNIR DUBAI NATL INSURAN
5.026.38-40.425M0.30
AMAN AMAN (DUBAI ISL IN
1.045.8300.00
CBD COMM BK OF DUBAI
4.104.88-580.166M0.20
NGI NATIONAL GENL INS
3.104.84-14.995M0.15
DIC DUBAI INVESTMENTS
1.724.65-425.202M0.08
SHUAA SHUAA CAPITAL
0.674.47-22.057M0.03
DIN DUBAI INSURANCE CO
8.004.38-35.000M0.35
DRC DUBAI REFRESHMENTS
16.004.38-63.000M0.70
DU EMIRATE INTEGRATED
6.214.05-1.541B0.28
DIB DUBAI ISLAMIC BANK
5.123.95-2.533B0.20
EMIRATESNBD EMIRATES NBD BANK
13.852.90-2.524B0.40
ARMX ARAMEX COMPANY
4.352.86-241.577M0.13
ALRAMZ AL RAMZ CORPORATIO
0.732.7400.00
EMAAR EMAAR PROPERTIES
4.042.45-905.000M0.10
TABREED NCC (TABREED)
2.782.03-285.131M0.06
AGLTY AGILITY PUBLIC WAR
11.500.93-98.434M0.11
Tải thêm