Hóa chất: Đặc biệt (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
76.948B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.195M
Khối lượng
+0.78%
Thay đổi
+1.57%
Hiệu suất Tháng
−10.73%
Hiệu suất Năm
+1.98%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BOROUGEBorouge PLC2.58 AED0.78%0.02 AED
Bán
6.195M15.984M AED76.948B AED3.1K