Công ty quản lý nước (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.308B
Giá trị vốn hóa thị trường
527.116K
Khối lượng
+1.03%
Thay đổi
+1.03%
Hiệu suất Tháng
+15.69%
Hiệu suất Năm
+0.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
TABREEDNCC (TABREED)
2.94 AED−0.34%−0.01 AED
Sức mua mạnh
29.34K86.26K AED8.394B AED11.170.26 AED