Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
28.775B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.938M
Khối lượng
−2.02%
Thay đổi
−1.40%
Hiệu suất Tháng
−3.77%
Hiệu suất Năm
+0.88%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ASMAl Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C8.60AED−5.49%−0.50AED
Bán Mạnh
1.143M9.831M9.1BAED3.052.99AED
SALIKSALIK COMPANY P.J.
2.61AED−0.38%−0.01AED
Theo dõi
3.782M9.871M19.65BAED