Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

2
Cổ phiếu
31.415B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.248M
Khối lượng
−2.87%
Thay đổi
−2.40%
Hiệu suất Tháng
+18.99%
Hiệu suất Năm
+13.97%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASMAl Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C
7.48 AED−2.09%1.33M1.107.64B AED0.00%Khách hàng Lâu năm
SALIKSALIK COMPANY P.J.
3.10 AED−3.13%2.543M0.9823.775B AED21.340.15 AED4.37%Khách hàng Lâu năm
Mua