Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

1
Cổ phiếu
843.728M
Giá trị vốn hóa thị trường
253.752K
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
+2.86%
Hiệu suất Tháng
+1.80%
Hiệu suất Năm
−1.00%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADSBAbu Dhabi Ship Building Co.3.96AED0.00%0.00AED
Mua
153.698K608.644K843.728MAED26.180.15AED