Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1GIS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GILTS 10Y 1X SHORT DAILY ETP 9879.50-0.30%-30.00Bán0
2GOL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 2X LEVERAGE DAILY ETP 72.05-1.54%-1.12Sức bán mạnh100
2SIL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 2X LEVERAGE DAILY ETP 35.65-1.64%-0.60Sức bán mạnh0
3AUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG GOLD 41.12-2.30%-0.97Sức bán mạnh50
3CFL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG COFFEE 9.962.09%0.20Bán3.486K
3CUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG COPPER 42.46-4.16%-1.84Bán646
3GOL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY ETP 18.33-2.42%-0.45Bán965
3HCL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST COPPER 3X LEVERAGE DAILY ETP 13.97-4.17%-0.61Bán11.421K
3LGO BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 1411.25-1.91%-27.50Sức bán mạnh300
3LSI BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 182.50-1.40%-2.60Bán0
3NGL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST NATURAL GAS 3X LEVERAGE DAILY ETP 0.154.21%0.01Bán11.546M
3SIL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 3X LEVERAGE DAILY ETP 2.28-4.24%-0.10Bán594.976K
5GOL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG GBP 58.44-3.54%-2.14Bán463
5GUL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG USD 50.48-1.08%-0.55Bán0
5SIL SG ISSUER SG SILVER X5 DAILY LONG GBP 10.87-5.74%-0.66Bán20.359K
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV 55.250.00%0.00Bán23.736K47.546M6.100.09Tài chính
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST 4.91-0.12%-0.01Bán1.074K
AIGP ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS 15.65-0.32%-0.05Bán0
AIGX ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS EX-ENERGY 8.04-0.08%-0.01Bán0
AMP AMPHION INNOVATIONS PLC ORD 1P 0.85-5.56%-0.05Sức bán mạnh1.217M1.914M1.310.017.00Tài chính
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI) 0.450.00%0.00Bán035.681M1.800.19117.00Tài chính
ASCD ASIA CEMENT CORPORATION GDS (REPR 10 SHS TWD10) 11.900.00%0.00Mua03.100B16.240.065955.00Vật liệu cơ bản
AUCO LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY L&G GOLD MINING UCITS ETF 21.04-0.67%-0.14Bán2.713K
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02 39.00-7.14%-3.00Bán36.626K9.368M15.190.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BA69 CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC 4.2% CUM 1ST PRF STK 87.960.00%0.00Mua01.546B8.580.510.00Tài chính
BGEO BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD 1P 1801.00-5.11%-97.00Bán114.085K941.206M6.373.1425795.00Tài chính
BHRD BE HEARD GROUP PLC ORD GBP0.01 1.18-38.16%-0.72Bán25.853M20.220M-0.007.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S) 10.400.00%0.00Bán9.799K1.689B4.511.744357.00Tài chính
BOOT BOOT (HENRY) PLC ORD 10P 275.00-1.79%-5.00Bán20.237K369.501M8.810.32486.00Công nghiệp
BPKD BANK PEKAO SA GDS (REPR 1 ORD PLN1)(REG S) 28.000.00%0.00Bán05.604B10.601.9917456.00Tài chính
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P 1795.00-4.27%-80.00Bán1.803K264.135M-0.10500.00Tài chính
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P 9.90-1.25%-0.12Bán24.408K8.857M-0.0735.00Công nghệ
BULL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GOLD 14.27-0.80%-0.12Bán2.931K
BWNG BROWN (N) GROUP PLC ORD 11 1/19P 155.60-0.19%-0.30Bán886.971K464.498M36.210.042644.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BWO BARLOWORLD LD ORD R0.05 590.000.00%0.00Mua01.549B12.780.5619201.00Công nghiệp
BWSA BRISTOL & WEST PLC PRF #1 132.000.00%0.00Bán5.000K
CAL CAPITAL & REGIONAL PLC ORD 1P 48.20-3.12%-1.55Bán264.247K364.955M15.890.03238.00Tài chính
CCSL CHENAVARI CAPITAL SOLUTIONS LIMITED RED ORD NPV 80.000.00%0.00Bán13.789K66.080M34.950.02Tài chính
CEIR COMPAL ELECTRONICS INC GDS (EACH REPR 5 SHS) (REG S) 3.100.00%0.00Bán02.187B14.360.0367156.00Công nghệ
CGVD CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED GDR (REPR 5 ORD INR2)(REG S) 4.000.00%0.00Bán0405.515M-0.076288.00Công nghiệp
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P 58.500.00%0.00Bán6.258K3.224M11.600.050.00Tài chính
CLON CLONTARF ENERGY PLC ORD 0.25P 0.195.56%0.01Bán1.523M1.057M-0.000.00Năng lượng
CNG CHINA NONFERROUS GOLD LIMITED ORD USD0.0001 (DI) 6.50-4.06%-0.28Bán20.000K26.234M-0.03321.00Vật liệu cơ bản
COFU UBS AG UBS ETC (CMCI COFFEE) USD 37.72-1.53%-0.58Sức bán mạnh0
COGH LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LOIM GLOBAL GOVERNMENT GO UCITS (GBP H) 946.38-0.01%-0.12Bán0
COPA ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER 25.01-2.13%-0.55Bán17.516K
COPL CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LIMITED COM SHS NPV (DI) 0.460.88%0.00Bán33.787M8.832M-0.0113.00Năng lượng
CRED LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LOIM GLOBAL CORPORATE GO UCITS (USD) 10.11-0.10%-0.01Bán0
CRNO LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB EX-ENERGY TR - ACC 18.87-0.37%-0.07Bán188
D4OA DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 GEN A SHS 0.1P 15.010.00%0.00Mua066.655M10.800.01Tài chính
D4SO DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 STR ORD 0.1P 10.550.00%0.00Bán066.655M10.800.01Tài chính
DBPA DIAMOND BANK PLC GDR (EACH REPR 100 ORD SHS)(CCI) 3.400.00%0.00Bán075.014M-0.003299.00Tài chính
DEB DEBENHAMS PLC ORD 0.01P 11.96-3.63%-0.45Bán11.279M162.948M-0.018431.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DFIJ DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD $0.05 5/9 (JERSEY REG) 9.170.00%0.00Theo dõi09.659B31.190.23200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DKL DEKELOIL PUBLIC LIMITED ORD EUR0.0003367 (DI) 5.40-10.00%-0.60Bán584.399K17.983M12.730.0052.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DODS DODS GROUP PLC ORD 1P 10.90-2.24%-0.25Bán37.715K38.444M33.790.00268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOMT ARABIAN FOOD INDUSTRIES COMPANY DOMTY S.A.E. GDR (EACH REPR 5 ORDS) (REG S) 2.100.00%0.00Bán0127.454M28.950.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P 57.50-4.17%-2.50Bán13.392K45.703M23.320.03932.00Công nghiệp
EGLN ISHARES PHYSICAL METALS PLC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 20.60-0.39%-0.08Bán41.058K
EGMD EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LD. GDR (REPR 10 COM SHS TWD10)(REG S) 5.460.00%0.00Bán01.347B7.010.054966.00Công nghiệp
EPIS EPISTAR CORPORATION GDR (EACH REPR 5 COM SHS) (REG S) 3.250.00%0.00Bán01.007B17.060.055729.00Công nghệ
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES PLC ORD 5P 141.500.00%0.00Bán1.677K41.413M-1.280.00Tài chính
EXEF ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS LONGER DATED EX-ENERGY 14.22-0.05%-0.01Bán0
FA. FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 2P 67.500.00%0.00Bán21.450K32.662M63.500.01147.00Công nghiệp
FA14 FAIR OAKS INCOME LIMITED 2014 SHS NPV 0.980.00%0.00Bán0
FEC FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD GDR (EACH REPR 15 COM TWD10) 36.000.00%0.00Mua06.035B23.010.087484.00Dịch vụ Viễn thông
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P 34.50-1.43%-0.50Bán54.113K27.855M15.930.0264.00Tài chính
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S) 8.100.00%0.00Bán04.461B18.010.0528557.00Dịch vụ Viễn thông
FOXT FOXTONS GROUP PLC ORD 1P 44.75-3.03%-1.40Bán422.019K130.075M23.760.021170.00Tài chính
FRUT FRUTAROM INDUSTRIES LD GDR EACH REPR 1 ORD NIS1.00(REGS) 48.000.00%0.00Bán04.562B37.022.085223.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GAAA ISHARES VI PLC ISH GLB AAA-AA GVT BND ETF USD ACC 5.03-0.32%-0.02Theo dõi0
GBSP ETFS HEDGED METAL SECURITIES LIMITED ETFS GBP DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD 714.50-0.82%-5.88Bán18.127K
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P 6.500.00%0.00Bán779
GCGB UBS AG UBS ETC (CMCI GOLD) GBP 85.19-0.26%-0.22Bán0
GHT GRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD 5P 156.00-0.95%-1.50Sức bán mạnh61.150K113.600M28.940.06127.00Công nghệ
GLD BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD ETC 24.60-0.81%-0.20Sức bán mạnh363
GLDU UBS AG UBS ETC (UBS BBG CMCI GOLD IDX) USD 171.00-0.23%-0.39Bán0
GMP GABELLI MERGER PLUS+ TRUST PLC ORD USD0.01 9.700.00%0.00Bán0
GOAL GOALS SOCCER CENTRES PLC ORD 0.25P 68.00-21.39%-18.50Bán292.714K65.661M9.420.09691.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GOLD RANDGOLD RESOURCES LD ADS (EACH REPR 1 ORD USD0.05) 83.000.00%0.00Bán05.254B25.892.162975.00Vật liệu cơ bản
GPM GOLDEN PROSPECT PRECIOUS METALS LIMITED ORD SHS 0.1P 27.50-3.51%-1.00Bán54.763K17.920M-0.050.00Tài chính
GRIO GROUND RENTS INCOME FUND PLC ORD 50P 102.40-0.10%-0.10Bán60.659K100.044M-0.093.00Tài chính
GSF GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC ORD GBP0.01 99.75-0.00%-0.00Bán19.010K
GVMH GRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD 10P 15.000.00%0.00Bán014.576M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY GDR (REG S) 0.300.00%0.00Bán0194.891M40.880.015247.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HKLJ HONG KONG LAND HOLDINGS LD ORD US$0.10(JERSEY REG) 7.410.00%0.00Bán013.097B3.051.821883.00Tài chính
IGLN ISHARES PHYSICAL METALS PLC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 23.90-0.75%-0.18Bán105.002K
IGLO ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST) 106.08-0.15%-0.15Bán3.600K
IGSS IG SEISMIC SERVICES PLC GDR (EACH REPR 2 ORDS) (REG S) 0.300.00%0.00Bán02.393M-2.3112163.00Vật liệu cơ bản
IIP INFRASTRUCTURE INDIA PLC ORD 1P 1.800.00%0.00Bán35.000K13.044M-0.130.00Tài chính
IMTK IMAGINATIK PLC ORD 0.002P 4.250.00%0.00Bán20.709K1.415M-0.0539.00Công nghệ
INX I-NEXUS GLOBAL PLC ORD 10P 82.50-4.62%-4.00Bán6.819K
IPLT ISHARES PHYSICAL METALS PLC ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC 11.86-0.65%-0.08Sức bán mạnh0
IRF IRF EUROPEAN FINANCE INVESTMENTS LTD COM SHS USD0.0015 (DI) 0.000.00%0.00Mua0172.219K-0.771.00Tài chính
ISLN ISHARES PHYSICAL METALS PLC ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 14.83-1.41%-0.21Bán4.002K
JDS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LD ORD US$0.05(SINGAPORE REG) 34.410.00%0.00Theo dõi032.808B5.425.4630000.00Công nghiệp
JEFI JUPITER EMERGING & FRONTIER INCOME TRUST PLC RED ORD GBP0.01 100.93-0.56%-0.57Bán73.629K
JIM JARVIS SECURITIES PLC ORD 1P 450.00-4.46%-21.00Bán26.224K51.781M14.540.3247.00Tài chính
KHTC KUMHO TIRE CO INC GDR (REPR 1/2 OF COM SHS KRW5000) 4.500.00%0.00Bán01.199B-0.325048.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LALL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG ALL COMMODITIES 4.44-0.15%-0.01Bán0
LBUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG GOLD 34.97-1.63%-0.58Bán4.511K
LCFE ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG COFFEE 1.160.69%0.01Bán10.000K
LCOP ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG COPPER 5.87-2.73%-0.17Bán18.703K
LDSG LEEDS GROUP PLC ORD 12P 27.000.00%0.00Bán07.453M11.030.02147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEED ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS LEAD 18.90-2.27%-0.44Bán3.595K
LGB3 ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED ETFS 3X LONG GBP SHORT USD 18.51-1.62%-0.31Sức bán mạnh21.526K
LKCS LUCKY CEMENT LIMITED GDR (EACH REPR 4 EQTY SHS) (REG S) 28.850.00%0.00Theo dõi0964.750M10.000.304315.00Vật liệu cơ bản
LLHO ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG LEAN HOGS 1.91-5.09%-0.10Sức bán mạnh14.136K
LMI LONMIN PLC ORD USD0.0001 37.88-1.61%-0.62Bán332.871K111.678M-2.3824060.00Vật liệu cơ bản
LNEY ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG EX-ENERGY 11.03-0.16%-0.02Bán0
LOCL LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LOIM EMERGING GOVERNMENT GO UCITS (USD) 9.67-0.68%-0.07Bán150.300K
LPLA ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG PLATINUM 2.74-3.27%-0.09Bán14.061K
LPMT ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG PRECIOUS METALS 25.23-0.51%-0.13Bán0
LSFT ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG SOFTS 5.98-0.44%-0.03Sức bán mạnh5
LSIL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG SILVER 5.03-2.85%-0.15Bán3.980K
LSR THE LOCAL SHOPPING REIT PLC ORD 20P 29.901.01%0.30Sức bán mạnh10.500K25.396M-0.040.00Tài chính
LSUG ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG SUGAR 2.04-1.17%-0.02Sức bán mạnh10.503K
LUCE LUCECO PLC ORD GBP0.0005 40.10-4.52%-1.90Bán399.449K70.106M6.750.062136.00Công nghiệp
MAVD MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC ADS (EACH REPR 5 SHS HUF100) 7.500.00%0.00Bán01.175B10.040.119230.00Dịch vụ Viễn thông
MCLS MCCOLL'S RETAIL GROUP PLC ORD GBP0.001 203.00-1.46%-3.00Bán150.342K244.676M16.840.1221261.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MDMG MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S) 7.90-1.25%-0.10Bán12.000K460.210M15.070.416091.00Chăm sóc sức khỏe
MDOJ MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LD ORD US$0.05(JERSEY REG) 1.660.00%0.00Mua02.285B54.270.0310000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MFLS MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR SCIENTIFIC BETA DEVELOPED L/S 94.07-0.86%-0.82Sức bán mạnh0
MIX MOBEUS INCOME & GROWTH VCT PLC ORD 1P 62.000.00%0.00Bán10.019K67.794M8.300.070.00Tài chính
MMC MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC ORD 1P 1.70-5.57%-0.10Sức bán mạnh159.151K9.517M-0.03197.00Công nghiệp
MNO MAESTRANO GROUP PLC ORD 1P 13.75-0.36%-0.05Bán45.000K11.147M-0.02Công nghệ
MPL MERCANTILE PORTS & LOGISTICS LIMITED ORD NPV 2.200.00%0.00Bán8.421K9.192M-0.0151.00Công nghiệp
MTL METALS EXPLORATION PLC ORD 1P 2.620.00%0.00Bán138.764K54.874M-0.01676.00Vật liệu cơ bản
MTMY MATOMY MEDIA GROUP LTD. ORD NIS0.01 (DI) 36.00-4.00%-1.50Bán51.910K37.562M394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MUBL MBL GROUP PLC ORD 7.5P 4.50-5.26%-0.25Bán7.500K829.140K-0.0453.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MYSL MYSALE GROUP PLC ORD NPV 56.90-0.00%-0.00Bán79787.334M-0.00544.00Công nghệ
NOG NOSTRUM OIL & GAS PLC ORD 1P 178.00-0.11%-0.20Bán123.440K343.005M-0.14964.00Năng lượng
NSCI NETSCIENTIFIC PLC ORD 5P 36.10-5.00%-1.90Bán7.950K29.732M-0.1423.00Chăm sóc sức khỏe
NTV NORTHERN 2 VCT PLC ORD 5P 60.000.00%0.00Bán3.000K78.774M65.150.010.00Tài chính
OASI LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT CHINA ENTERPRISE 133.64-9.59%-14.17Bán6
OCV3 OCTOPUS VCT 3 PLC ORD 1P 3.500.00%0.00Bán0
OCV4 OCTOPUS VCT 4 PLC ORD 1P 3.500.00%0.00Bán0
OGSC EASY ETF - GSCI FCP UNITS CAPITALISATION USD 31.91-1.67%-0.54Mua145.000K
OLEE OLEEO PLC ORD 0.1P 240.000.00%0.00Mua50018.457M48.900.0589.00Công nghiệp
OXA1 DB ETC PLC PHYSICAL GOLD EURO HDG ETC 87.74-1.24%-1.10Bán607
PAT PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P 7.750.00%0.00Bán05.313M-0.03Vật liệu cơ bản
PBUL ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GBP DAILY HEDGED GOLD 610.75-0.81%-5.00Bán7.938K
PCOP ETFS HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GBP DAILY HEDGED COPPER 572.62-1.38%-8.00Bán1.756K
PHAG ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL SILVER 14.45-1.42%-0.21Bán34.862K
PHPM ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PM BSKT 87.86-1.78%-1.59Bán642
PHPP ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PM BASKET £ 6765.00-1.27%-87.00Bán73
PHPT ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PLATINUM 75.97-1.34%-1.03Bán10.321K
PLTM ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PLATINUM 20.80-0.64%-0.14Sức bán mạnh2
PLTU UBS AG UBS ETC (CMCI PLATINUM) USD 66.16-0.64%-0.42Bán0
PLZB PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS LEVEL 1 ADS (EACH REPR 0.5 SHS) 35.000.00%0.00Bán06.712B9.795.269878.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất