Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Anh

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
87IP WITAN INVESTMENT TRUST PLC 3.4% CUM PRF #1
52.500.00%0.00Theo dõi01.486B1.230.43Hỗn hợp
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
23.500.00%0.00Bán16.792K11.170M-0.1389.00Dịch vụ Công nghệ
AFRK AFARAK GROUP PLC ORD NPV (DI)
25.000.00%0.00Bán055.643M-0.20905.00Khoáng sản phi năng lượng
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
1.940.00%0.00Bán17.381M0.00Hỗn hợp
ALBA ALBA MINERAL RESOURCES PLC ORD 0.1P
0.060.00%0.00Bán7.887M2.086M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.18-1.74%-0.04Sức bán mạnh21.427KHỗn hợp
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
41.26-1.43%-0.60Sức bán mạnh0Hỗn hợp
ARK ARKLE RESOURCES PLC ORD EUR0.01
0.500.00%0.00Bán0661.560KKhoáng sản phi năng lượng
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI)
0.300.00%0.00Bán025.177MTài chính
ASAI ASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP1
78.00-8.24%-7.00Bán56.560K85.000M10819.00Tài chính
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI)
0.53-3.64%-0.02Bán104.015K75.865M6048.00Tài chính
ATY ATHELNEY TRUST PLC ORD 25P
180.000.00%0.00Bán03.884M3.590.50Hỗn hợp
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
26.500.00%0.00Bán0707.285K0.00Tài chính
BA69 CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC 4.2% CUM 1ST PRF STK
87.960.00%0.00Theo dõi01.359B114.500.770.00Hỗn hợp
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009)
32.000.00%0.00Bán4.161K103.925M-0.030.00Tài chính
BLOE BLOCK ENERGY PLC ORD SHS GBP0.0025
1.55-3.12%-0.05Bán6.741M9.861MNăng lượng Mỏ
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
26.001.96%0.50Bán50.339K12.616M510.000.000.00Hỗn hợp
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
44.80-0.00%-0.00Bán058.188M13.560.04Tài chính
CBA CEIBA INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
61.500.00%0.00Bán0Hỗn hợp
CGVD CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED GDR (REPR 5 ORD INR2)(REG S)
0.300.00%0.00Bán0Sản xuất Chế tạo
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P
31.000.00%0.00Bán01.693M-0.16Hỗn hợp
CHAL CHALLENGER ACQUISITIONS LIMITED ORD GBP0.01
0.120.00%0.00Bán675.612K378.644KTài chính
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P
35.000.00%0.00Bán08.702M-0.05Tài chính
CLEM MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI EM CLIMATE CHANGE
19.58-0.48%-0.10120Hỗn hợp
CLUS MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI USA CLIMATE CHANGE
20.04-0.06%-0.010Hỗn hợp
CMH CHAMBERLIN PLC ORD 25P
18.000.00%0.00Bán1.000K1.432M-0.81Sản xuất Chế tạo
CNA CENTRICA PLC ORD 6 14/81P
33.684.01%1.30Bán43.283M1.884B-0.1826758.00Công ty dịch vụ công cộng
CNSD CHINA STEEL CORPORATION GDS (REPR 20 SHS COM STK)
12.800.00%0.00Bán0160.336B757.140.01Khoáng sản phi năng lượng
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P
29.500.00%0.00Sức bán mạnh058.149M20.490.010.00Tài chính
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
58.50-6.40%-4.00Bán4.000K9.314M9.780.06Công nghệ Điện tử
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P
20.000.00%0.00Bán021.770M-0.060.00Tài chính
D4G DOWNING FOUR VCT PLC GENERALIST ORD 0.1P
62.000.00%0.00Bán067.485M-0.060.00Tài chính
D4H DOWNING FOUR VCT PLC HEALTHCARE ORD 0.1P
60.000.00%0.00Bán065.308M-0.060.00Tài chính
DBPA DIAMOND BANK PLC GDR (EACH REPR 100 ORD SHS)(CCI)
3.400.00%0.00Theo dõi0Tài chính
DDV1 DOWNING ONE VCT PLC ORD 1P
54.000.00%0.00Bán080.631M-0.070.00Tài chính
DEST DESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.01
32.000.00%0.00Bán2.324K14.037MCông nghệ Sức khỏe
DEVC DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P
41.500.00%0.00Bán033.173M-0.000.00Tài chính
DOMT ARABIAN FOOD INDUSTRIES COMPANY DOMTY S.A.E. GDR (EACH REPR 5 ORDS) (REG S)
2.100.00%0.00Bán073.859M85.780.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
DP2K DOWNING TWO VCT PLC K SHS 0.1P
46.250.00%0.00Bán023.962M0.00Tài chính
EEE EMPIRE METALS LIMITED ORD NPV (DI)
0.90-12.20%-0.12Bán320.425K1.986MKhoáng sản phi năng lượng
EGY VAALCO ENERGY, INC. COMMON SHS USD0.10 (DI)
75.00-6.25%-5.00Bán042.772M26.830.03111.00Năng lượng Mỏ
EJFI EJF INVESTMENTS LTD ORD NPV
137.500.00%0.00Bán6.850KHỗn hợp
EMR EMPRESARIA GROUP PLC ORD 5P
29.50-6.35%-2.00Bán11.760K15.259M-0.02Dịch vụ Thương mại
EOG EUROPA OIL & GAS (HOLDINGS) PLC ORD 1P
0.800.00%0.00Bán733.963K3.558M-0.00Năng lượng Mỏ
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S)
8.100.00%0.00Bán03.523B13.190.5032241.00Sản xuất Chế tạo
FIF FINSBURY FOOD GROUP PLC ORD 1P
59.500.00%0.00Bán177.594K76.607M7.910.08Hàng tiêu dùng không lâu bền
FJET FASTJET PLC ORD 1P
0.120.00%0.00Bán277.148K4.724MVận chuyển
FTV FORESIGHT VCT PLC ORD 1P
59.500.00%0.00Bán0109.981M0.00Tài chính
FWT FORESIGHT SOLAR & TECHNOLOGY VCT PLC FORESIGHT WILLIAMS TECH SHS 1P
100.000.00%0.00Theo dõi0Tài chính
GR1T GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP LIMITED ORD NPV (DI)
0.90-1.65%-0.01Bán9.000K195.379M13.630.0569.00Tài chính
GTC GETECH GROUP PLC ORD 0.25P
9.75-4.88%-0.50Bán50.000K3.850MCông nghệ Điện tử
GV2A GRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT 2 PLC A SHS 0.1P
5.050.00%0.00Theo dõi03.313M3.980.010.00Tài chính
GWI GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
6.85-1.44%-0.10Bán1.125K1.412B8.070.79239.00Tài chính
HKLD HONG KONG LAND HOLDINGS LD ORD US$0.10(SING.REG)
7.410.00%0.00Bán07.240B93.510.06Tài chính
HKLJ HONG KONG LAND HOLDINGS LD ORD US$0.10(JERSEY REG)
7.410.00%0.00Bán07.909B94.070.06Tài chính
ING INGENTA PLC ORD 10P
49.75-2.45%-1.25Bán7.760K9.649MDịch vụ Công nghệ
IPF INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC ORD 10P
50.10-1.96%-1.00Bán557.576K138.888M2.050.329854.00Tài chính
IVPB INVESCO PERPETUAL SELECT TRUST PLC BALANCED RISK ALLOC SHS 1P
127.000.00%0.00Bán088.481MHỗn hợp
JARE JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED ORD NPV (EUR)
1.100.00%0.00Theo dõi0
JMFE JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF - EUR
19.45-0.10%-0.02Bán0Hỗn hợp
JMFP JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF - GBP
1800.50-0.14%-2.50Bán630Hỗn hợp
JPEL JPEL PRIVATE EQUITY LIMITED USD EQTY SHS NPV
1.030.00%0.00Bán500.007K108.004M110.880.01Tài chính
JPFM JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM MANAGED FUTURES UCITS ETF
1822.00-0.72%-13.25Bán500Hỗn hợp
LALU WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM 2X DAILY LEVERAGED
1.31-3.21%-0.04Bán1.000KHỗn hợp
LKCS LUCKY CEMENT LIMITED GDR (EACH REPR 4 EQTY SHS) (REG S)
9.100.00%0.00Bán0644.812M6834.00Khoáng sản phi năng lượng
LSAB LIFE SETTLEMENT ASSETS PLC ORD SHS USD0.01
0.450.00%0.00Bán0Hỗn hợp
MAV4 MAVEN INCOME & GROWTH VCT 4 PLC ORD 10P
62.000.00%0.00Bán069.504M0.00Tài chính
MAVD MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC ADS (EACH REPR 5 SHS HUF100)
5.750.00%0.00Bán0931.608M9.160.518246.00Truyền thông
MCON MINCON GROUP PLC ORD EUR0.01
73.000.00%0.00Bán0161.076M14.850.05Dịch vụ Công nghiệp
MDOB MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LD ORD US$0.05(BERMUDA REGD)
2.160.00%0.00Mua01.345B-0.03Dịch vụ Khách hàng
MIG MOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT PLC ORD 1P
70.500.00%0.00Bán042.326M6.730.100.00Tài chính
MIG3 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 3 PLC ORD 10P
50.000.00%0.00Bán039.392M135.140.000.00Tài chính
MIG5 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC ORD 10P
30.000.00%0.00Bán037.676M68.180.000.00Tài chính
MIND MIND GYM PLC ORD 0.001P
90.000.00%0.00Bán518.734K89.544M14.080.06Dịch vụ Thương mại
MMC MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC ORD 1P
0.770.00%0.00Bán012.888M147.00Dịch vụ Thương mại
MMH MARSHALL MOTOR HOLDINGS PLC ORD 64P
85.00-2.86%-2.50Bán53.810K68.453M4.460.204228.00Bán Lẻ
MMM MINING, MINERALS & METALS PLC ORD 1P
3.500.00%0.00Theo dõi01.116M-0.000.00Năng lượng Mỏ
MPLF MARBLE POINT LOAN FINANCING LIMITED ORD SHS NPV
0.61-19.41%-0.15Bán10.000K127.053MHỗn hợp
MPLS MARBLE POINT LOAN FINANCING LIMITED ORD SHS NPV GBP
52.75-14.23%-8.75Bán0127.053MHỗn hợp
MYX MYCELX TECHNOLOGIES CORPORATION COM SHS USD0.025 (DI)
47.50-4.04%-2.00Bán4.460K9.625M-0.13Sản xuất Chế tạo
NBDD NB DISTRESSED DEBT INVESTMENT FUND LIMITED ORD NPV
0.760.00%0.00Bán0Hỗn hợp
NBDX NB DISTRESSED DEBT INVESTMENT FUND LIMITED EXT SHS NPV
0.590.00%0.00Bán9.599KHỗn hợp
NCA2 NEW CENTURY AIM VCT 2 PLC ORD 10P
41.000.00%0.00Bán0Tài chính
NTOG NOSTRA TERRA OIL AND GAS COMPANY PLC ORD 0.1P
0.33-31.58%-0.15Bán11.777M1.241MNăng lượng Mỏ
NTQ ENTEQ UPSTREAM PLC ORD 1P
13.50-15.62%-2.50Bán39.422K10.478M-0.0033.00Dịch vụ Thương mại
OOUT OCEAN OUTDOOR LIMITED ORD NPV (DI)
4.90-2.97%-0.15Bán1.645K222.528MTài chính
PEBB THE PEBBLE GROUP PLC ORD 1P
77.50-6.06%-5.00Bán318.762KDịch vụ Thương mại
PEMV PEMBROKE VCT PLC ORD 1P
95.000.00%0.00Bán091.018M18.060.050.00Tài chính
PGOO PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC ORD 1.6187P
51.000.00%0.00Bán0113.855M-0.050.00Tài chính
PHDC PALM HILLS DEVELOPMENTS S.A.E GDR (EACH REPR 20 ORD) (REG S)
5.100.00%0.00Mua0646.043M0.13Tài chính
PLZB PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS LEVEL 1 ADS (EACH REPR 0.5 SHS)
35.000.00%0.00Bán0Khoáng sản phi năng lượng
PU13 PUMA VCT 13 PLC ORDS 0.05P
85.000.00%0.00Bán016.557M-0.050.00Tài chính
PVN PROVEN VCT PLC ORD 10P
61.500.00%0.00Bán0103.691M-0.050.00Tài chính
QRTR QUARTO GROUP INCORPORATED COM STK USD0.10 (REG S) (DI)
64.000.00%0.00Bán0
RC2 RECONSTRUCTION CAPITAL II LIMITED ORD EUR0.01
0.110.00%0.00Bán012.953MHỗn hợp
RGD REAL GOOD FOOD PLC ORD 2P
2.25-18.18%-0.50Bán706.848K2.738M-0.19Hàng tiêu dùng không lâu bền
RGM REGENCY MINES PLC ORD 0.01P
0.80-3.03%-0.03Bán706.624K740.987K-0.08Khoáng sản phi năng lượng
RGP ROSS GROUP PLC ORD 0.1P
1.450.00%0.00Bán194.587K3.172MSản xuất Chế tạo
RSTI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ROSSETI GDR (EACH REPR 200 ORD) REG S
2.260.00%0.00Bán01.815B2.050.89Công ty dịch vụ công cộng
SEC STRATEGIC EQUITY CAPITAL PLC ORD 10P
182.002.25%4.00Mua28.757K112.668M3.350.530.00Hỗn hợp
SG28 SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG
0.710.00%0.00Bán0Hỗn hợp
SG34 SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG
1.330.00%0.00Bán0Hỗn hợp
SIGB SHERBORNE INVESTORS (GUERNSEY) B LIMITED A ORD NPV
5.000.00%0.00Bán015.727M0.00Hỗn hợp
SIS SCIENCE IN SPORT PLC ORD 10P
29.000.00%0.00Bán99.897K36.919M-0.05Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMRT SMARTSPACE SOFTWARE PLC ORD SHS 10P
16.000.00%0.00Bán20.116K4.521M-0.39130.00Dịch vụ Công nghệ
SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & INVESTMENT PLC ORD EUR0.01 (DI)
5.750.00%0.00Bán07.428M15.00Hỗn hợp
SPEC INSPECS GROUP PLC ORD 1P
145.000.00%0.00Bán569Tài chính
STCM STEPPE CEMENT LTD ORD NPV
21.000.00%0.00Bán34.456K49.275M735.00Khoáng sản phi năng lượng
TGBL TATA GLOBAL BEVERAGES LD GDS (EACH REPR 1 INR10)(REG S)
4.160.00%0.00Bán01.887BHàng tiêu dùng không lâu bền
THAL THALASSA HOLDINGS LIMITED ORD SHS USD0.01 (DI)
48.50-1.02%-0.50Bán2.000K7.959MDịch vụ Công nghiệp
TI1 TRIAN INVESTORS 1 LIMITED ORD NPV
82.00-2.09%-1.75Bán9.000KHỗn hợp
TIBD TURKIYE IS BANKASI A.S. GDR (EACH REPR 1 'C' SHR) (REG S)
3.380.00%0.00Mua012.360B24570.00Tài chính
TKO TASEKO MINES LIMITED COM SHS NPV (DI)
27.500.00%0.00Bán055.684M-0.13Khoáng sản phi năng lượng
TMO TIME OUT GROUP PLC ORD GBP0.001
28.50-8.06%-2.50Bán36.478K51.230M-0.14Dịch vụ Khách hàng
TPON TRIPLE POINT VCT 2011 PLC VENTURE ORD 1P
91.000.00%0.00Bán021.338M19.490.00Tài chính
TPVE TRIPLE POINT INCOME VCT PLC E ORD 1P
85.500.00%0.00Bán036.467M6.120.140.00Tài chính
TVOL TABULA ICAV TABULA J.P MORGAN GLOBAL CREDIT VOL EUR
8796.000.00%0.00Bán0Hỗn hợp
TVOU TABULA ICAV TAB JPM GLBL VOL UCITS ETF USD H DIST
8903.000.00%0.00Bán0
UBLS UNITED BANK LIMITED GDR (EACH REPR 4 EQTY SHS) (REGS)
6.400.00%0.00Bán0633.727M16.550.3113248.00Tài chính
UEX URBAN EXPOSURE PLC ORD GBP0.01
32.006.67%2.00Bán177.355K53.888MTài chính
UKOG UK OIL & GAS PLC ORD 0.01P
0.387.14%0.03Bán55.908M26.318M-0.00Năng lượng Mỏ
USF US SOLAR FUND PLC ORD USD0.01
0.90-2.17%-0.02Bán31.000KHỗn hợp
UVEL UNIVISION ENGINEERING LIMITED ORD NPV
1.100.00%0.00Bán21.834K4.220M4.780.00Công nghệ Điện tử
VCBC VERTU CAPITAL LIMITED ORD GBP0.01 (DI)
0.400.00%0.00Bán0
VDTK VERDITEK PLC ORD GBP0.0004
1.980.00%0.00Bán185.053K4.938MDịch vụ Thương mại
VSL VPC SPECIALTY LENDING INVESTMENTS PLC ORD GBP0.01
46.701.52%0.70Bán256.479KTài chính
WPHO WINDAR PHOTONICS PLC ORD 1P
23.00-2.13%-0.50Bán011.691M26.00Công nghệ Điện tử
ZENB ZENITH BANK PLC GDR (EACH REPR 50 ORD SHR) REG S
2.900.00%0.00Bán0849.929M3.400.69Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất