Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
3BRS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST BRENT OIL 3X SHORT DAILY ETP
8.71-3.87%-0.35Mức giá thấp28.000K
3ITS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST FTSE MIB 3X SHORT DAILY
645.38-5.18%-35.25Mức giá thấp7.852K
3SUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
8.19-5.90%-0.51Mức giá thấp55.961K
3TYL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST US TREASURIES 10 Y
6761.50-0.96%-65.50Mức giá thấp0
5OIS SG ISSUER SG WTI X5 DAILY SHORT GBP
1.44-50.91%-1.49Bán1.593K
AAAP ANGLO AFRICAN AGRICULTURE PLC ORD 0.1P
0.35-12.50%-0.05Bán100.000K907.940K-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABM AFRICAN BATTERY METALS PLC ORD 0.001P
0.04-4.44%-0.00Bán67.823M2.903M-0.0060.00Vật liệu cơ bản
AEWL AEW UK LONG LEASE REIT PLC ORD GBP0.01
94.80-0.21%-0.20Bán31.725K76.877MTài chính
AIGS ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS SOFT
3.49-1.27%-0.04Bán4.050K
AMGR AMER GROUP HOLDING COMPANY S.A.E GDR (EACH REPR 200 ORD) (REG S)
4.400.00%0.000122.721M16.940.02Tài chính
APEF ABERDEEN PRIVATE EQUITY FUND LD STERLING PART SHS NPV
6.50-25.71%-2.25Bán8
BASK BASKERVILLE CAPITAL PLC ORD GBP0.005
4.000.00%0.00Bán259.114K
BGLP BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (GBP)
81.250.00%0.00Bán31.779K
BPC1 BIOPHARMA CREDIT PLC C SHS USD0.01
1.010.00%0.000793.627M25.340.040.00Tài chính
CLIM MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF GREEN BOND (DR) ACC
41.43-0.50%-0.21Mức giá thấp0
COFU UBS AG UBS ETC (CMCI COFFEE) USD
41.22-1.74%-0.73Mức giá thấp0
CORA CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI)
11.98-6.04%-0.77Bán194.210K7.403M-0.002.00Vật liệu cơ bản
CRHG ISHARES PLC ISH GLOBAL CORP BOND ETF GBP-H D
4.99-0.07%-0.00Mức giá thấp13.035K
D4SO DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 STR ORD 0.1P
10.550.00%0.00Bán069.190M10.800.01Tài chính
DEEH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH GER GVT BOND UCITS ETF USD HG ACC
4.960.00%0.006
DEGH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH GER GVT BOND UCITS ETF GBP HG DIS
4.960.00%0.006
DP2F DOWNING TWO VCT PLC F SHS 0.1P
25.00-16.67%-5.00Bán9.225K
DP3D DOWNING THREE VCT PLC D SHARE 0.1P
2.550.00%0.00Bán024.462M2.260.010.00Tài chính
DP3F DOWNING THREE VCT PLC F SHS 0.1P
25.000.00%0.00Bán024.462M2.260.010.00Tài chính
EMGB VANECK VECTORS UCITS ETFS PLC VANECK VECTORS JPM EM LOC CUR BD ETF
46.31-0.54%-0.25Mức giá thấp0
ESC ESCAPE HUNT PLC ORD 1.25P
115.000.00%0.00Mua6.308K23.298M-0.23Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FAL FALCON MEDIA HOUSE LIMITED ORD GBP0.01
2.25-18.18%-0.50Bán71.385K1.247MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FEMQ FIDELITY UCITS ICAV EM QUALITY INCOME UCITS GBP ACC
3.71-1.12%-0.04Mức giá thấp4.388K
FHP FANDANGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.001
0.680.00%0.00Bán0904.510K2.00Công ty dịch vụ công cộng
FLXE FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRK LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF
18.28-0.73%-0.14Mức giá thấp0
FPP FRAGRANT PROSPERITY HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI)
1.250.00%0.00Bán0
FREH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH FR GVT BOND UCITS ETF USD HG ACC
4.970.00%0.005
FRGH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH FR GVT BOND UCITS ETF GBP HG DIS
4.970.00%0.006
FTSD FORESIGHT SOLAR & INFRASTRUCTURE VCT PLC D ORD 1P
93.500.00%0.00Bán040.080M18.280.05Tài chính
GAGG AMUNDI ETF AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M DR
3922.50-0.41%-16.00Mức giá thấp0
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P
8.00-11.11%-1.00Mức giá thấp2
GDL GREKA DRILLING LIMITED ORD USD0.00001 (DI)
1.607.72%0.12Bán14.792K5.919M-0.01665.00Năng lượng
GLAG SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BARC BLOOM GLOBAL AGG UCITS ETF
29.55-1.56%-0.47Bán1.110K
GLBL SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BARC BLOOM GLOBAL AGG UCITS ETF
20.96-0.37%-0.08Mức giá thấp0
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY GDR (REG S)
0.300.00%0.00Bán0157.385M33.91159.235247.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HKLJ HONG KONG LAND HOLDINGS LD ORD US$0.10(JERSEY REG)
7.410.00%0.00Bán011.941B3.002.371883.00Tài chính
IBTA ISHARES PLC ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)
4.98-0.04%-0.00Mức giá thấp9.980K
IBTE ISHARES PLC ISH $ TRES 1-3Y ETF EUR-H ACC
4.99-0.11%-0.0113.163K
IBTG ISHARES PLC ISH $ TRES 1-3Y ETF GBP-H DIST
4.99-0.05%-0.000
ICBU ISHARES III PLC ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BOND
4.89-0.20%-0.01Mức giá thấp190
IGLH ISHARES III PLC ISH GLOB GOVT BOND ETF GBP-H D
5.00-0.27%-0.01Bán1.200K
IMBA ISHARES IV PLC IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC
4.95-0.05%-0.00Mức giá thấp63.636K
ITEH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH ITALY GVT BOND UCITS ETF USD HG ACC
5.000.00%0.005
ITGH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH ITALY GVT BOND UCITS ETF GBP HG DIS
5.000.00%0.005
IUAE ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC
4.99-0.15%-0.010
IUCS ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY IS SP500 CON STPL SCTR UCITS ETF USD ACC
4.67-5.42%-0.27Mức giá thấp23.500K
IUGA ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF GBP-H D
4.99-0.11%-0.010
J13E JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM EUR GOVT BOND 1-3 YR UCITS ETF
8644.25-0.11%-9.25Bán0
JAN JANGADA MINES PLC ORD GBP0.0004
3.80-2.56%-0.10Bán31.765K7.683M-0.01Vật liệu cơ bản
JDS JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LD ORD US$0.05(SINGAPORE REG)
34.410.00%0.00Theo dõi029.962B5.347.1130000.00Công nghiệp
JPBM JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM USD EM SOVEREIGN BOND UCITS ETF
7029.00-0.50%-35.00Mức giá thấp0
JPTS JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV JPM USD ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF
6977.00-0.43%-30.00Mức giá thấp0
KDR KARELIAN DIAMOND RESOURCES PLC ORD EUR0.00025
5.00-4.76%-0.25Mua50.000K1.226M-0.02Vật liệu cơ bản
KHTC KUMHO TIRE CO INC GDR (REPR 1/2 OF COM SHS KRW5000)
4.500.00%0.00Bán0646.798M-281.475048.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSK KSK POWER VENTUR PLC ORD 0.1P
15.00-23.08%-4.50Mức giá thấp31.313K34.097M-0.33128.00Công ty dịch vụ công cộng
LQEE ISHARES PLC IS $CORP BND UCITS EUR HEDGED (DIST)
4.71-0.48%-0.02Mức giá thấp9.082K
LQGH ISHARES PLC ISH $ CORP BOND ETF GBP-H D
4.98-1.23%-0.06Bán2.000K
LSAA LIFE SETTLEMENT ASSETS PLC ORD SHS USD0.01
1.450.00%0.00Mua26.900K
LSAB LIFE SETTLEMENT ASSETS PLC ORD SHS USD0.01
0.55-21.43%-0.15Bán12.680K
LSUG ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG SUGAR
2.19-3.20%-0.07Mức giá thấp6.547K
LSYO ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG SOYBEAN OIL
2.09-2.95%-0.06Mức giá thấp16.585K
MAIS MAISTRO PLC ORD 1P
3.95-1.25%-0.05Bán61.970K7.065M-0.0324.00Công nghệ
MED MEDAPHOR GROUP PLC ORD 1P
8.00-15.79%-1.50Bán83.995K8.617M-0.1122.00Công nghiệp
MILA MILA RESOURCES PLC ORD GBP0.01
3.30-7.04%-0.25Bán46.468K846.800K-0.01Tài chính
MTMY MATOMY MEDIA GROUP LTD. ORD NIS0.01 (DI)
53.00-0.93%-0.50Bán16.126K53.307M-0.25394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MTPH MIDATECH PHARMA PLC ORD 0.005P
24.002.13%0.50Bán104.930K14.355M-0.3284.00Chăm sóc sức khỏe
OBRA LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT BRAZIL IBOVESPA C EUR
17.75-3.10%-0.57Bán273
OVZB ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PLLADIUM DT ZERT
73.040.00%0.00135
OXA6 DB ETC PLC PHYSICAL SILVER ETC 27/08/60
132.07-0.84%-1.125.100K
PAT PANTHERA RESOURCES PLC ORD 1P
13.501.89%0.25Bán13.486K9.102M-0.03Vật liệu cơ bản
PLZA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS GDR (EACH REPR 0.5 SHS) (144A)
30.59-21.49%-8.37Theo dõi26.178K6.025B6.98561.409878.00Vật liệu cơ bản
PLZB PUBLIC JOINT STOCK COMPANY POLYUS LEVEL 1 ADS (EACH REPR 0.5 SHS)
35.000.00%0.00Bán426.025B6.98561.409878.00Vật liệu cơ bản
PUIG SOURCE MARKETS II PLC POWERSHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF
19.30-1.34%-0.26Mức giá thấp10.006K
PUMX PUMA VCT 10 PLC ORD GBP0.0005
77.000.00%0.00Bán2.000K
RMDZ RM ZDP PLC ZDP 1P
100.75-0.74%-0.75Theo dõi10.500K
SDVP SDV 2025 ZDP PLC ZDP SHS 100P
105.500.00%0.00Bán10.936K
SEMC UBS ETF UBSETF JPM USD EM DIV BOND 1-5 USD ADIS
874.75-0.48%-4.25Mức giá thấp0
SG63 SG ISSUER SG GBPUSD X3 DAILY SHORT
90.86-1.34%-1.24Bán0
SG65 SG ISSUER SG GBPUSD X5 DAILY SHORT
84.98-2.24%-1.95Bán0
SGB5 SG ISSUER SG GBPUSD X5 DAILY SHORT USD
84.960.73%0.61Bán84
SIGB SHERBORNE INVESTORS (GUERNSEY) B LIMITED A ORD NPV
21.00-2.78%-0.60Mức giá thấp1.269K68.257M1.480.150.00Tài chính
SOHC TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC C SHS 1.25P
101.000.00%0.00Theo dõi0
SOLI SOLID STATE PLC ORD 5P
259.25-6.74%-18.75Bán10.013K23.601M11.890.23216.00Công nghiệp
SPEH ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH SPAIN GVT BOND UCITS ETF USD HG ACC
4.980.00%0.005
SPHG ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISH SPAIN GVT BOND UCITS ETF GBP HG DIS
4.980.00%0.006
SUGA ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS SUGAR
6.89-1.45%-0.10Bán45.692K
TRS3 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BBARC 1-3 US TREASURY BOND
49.28-0.02%-0.01Mức giá thấp1.233K
U35G MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF IBOXX $ T 3-5Y (DR) DIS TH
6667.50-0.54%-36.00Mức giá thấp0
UBIF UBS ETF UBSETF BG BAR EUR INFL LNK 1-10 EUR ADIS
1283.00-0.23%-3.00Mức giá thấp0
US71 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF IBOXX$T 7-10Y(DR) DIS TH
91.22-0.39%-0.36Mức giá thấp102
USFL ISHARES IV PLC ISH US FALLEN ANGELS HY CORP BOND ETF
4.960.00%0.00230.000K
VSN VERSEON CORPORATION COM USD0.001 (DI)
110.00-2.22%-2.50Bán8.000K170.057M-0.0914.00Chăm sóc sức khỏe
WDC WIDECELLS GROUP PLC ORD GBP0.0025
9.51-7.22%-0.74Bán74.689K6.644M-0.04Chăm sóc sức khỏe
XBGG XTRACKERS II X GLOBAL AGGREGATE SWAP GBP
7488.00-0.35%-26.00Mức giá thấp958
XMGD XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY X M* GLOBAL QUALITY DIVIDEND
20.77-0.13%-0.030
XQUA XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY X USD EM BOND QUALITY WEIGHT
12.76-0.20%-0.03Bán0
XUCS XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY X MSCI USA CONSUMER STAPLES
28.32-3.31%-0.97Bán1.125K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người kiểm duyệt Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã Xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất