Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
2GOL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 2X LEVERAGE DAILY ETP 73.53-4.20%-3.22Sức bán mạnh59
2NGL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST NAT GAS 2X LEVERAGE DAILY ETP 3.25-5.19%-0.18Bán2.500K
3AUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG GOLD 42.41-2.53%-1.10Sức bán mạnh50
3BLR BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST BRENT OIL 3X LEVERAGE DAILY ETP 4750.00-1.54%-74.50Bán71
3BRL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST BRENT OIL 3X LEVERAGE DAILY ETP 63.08-1.18%-0.75Bán9.000K
3CUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG COPPER 45.07-0.73%-0.33Bán456
3LGO BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 1430.75-2.47%-36.25Bán890
3LNG BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST NATURAL GAS 3X LEVERAGE DAILY 11.250.00%0.00Sức bán mạnh334.400K
3LSI BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 185.10-2.63%-5.00Bán29.186K
3NGL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST NATURAL GAS 3X LEVERAGE DAILY ETP 0.14-0.89%-0.00Sức bán mạnh3.000M
3NIL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL 41.65-5.16%-2.27Bán180
3SIL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 3X LEVERAGE DAILY ETP 2.39-2.03%-0.05Bán231.500K
5GOL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG GBP 60.67-3.92%-2.48Bán110
5GUL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG USD 55.31-3.07%-1.75Bán100
5SIL SG ISSUER SG SILVER X5 DAILY LONG GBP 11.60-6.30%-0.78Sức bán mạnh6.210K
AA4 AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED RED ORD NPV 107.000.00%0.00Bán159.257K687.207M3.740.290.00Tài chính
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P 72.250.00%0.00Bán2.404K54.284M10.060.070.00Tài chính
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P 69.00-0.72%-0.50Bán4.195K71.776M15.960.040.00Tài chính
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P 2425.000.00%0.00Sức bán mạnh19.878K19.198B18.361.32132590.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABZA ABZENA PLC ORD GBP0.002 7.65-3.16%-0.25Bán145.691K16.388M-0.07236.00Chăm sóc sức khỏe
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S) 3.980.00%0.00Bán01.941B22.140.037967.00Công nghệ
AD4 ADEPT4 PLC ORD 1P 2.40-4.00%-0.10Bán77.581K5.450M-0.0043.00Dịch vụ Viễn thông
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P 575.00-0.17%-1.00Bán5.060K264.771M8.200.700.00Tài chính
AEO AEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD 12.5P 26.50-3.64%-1.00Bán14.058K2.398M78.400.0019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AFN ADVFN PLC ORD 0.2P 26.000.00%0.00Bán356.662M26.370.0153.00Công nghiệp
AFRK AFARAK GROUP PLC ORD NPV (DI) 87.500.00%0.00Bán5228.560M551.690.001015.00Vật liệu cơ bản
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP) 4.10-9.89%-0.45Bán3.385K19.184M2.691.54Tài chính
AGRO ROS AGRO PLC GDR (5 REPR 1 ORD) REG S 10.58-0.94%-0.10Bán801.096B14.470.5614153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIE ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P 100.67-0.17%-0.17Bán5.820K
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P 467.500.00%0.00Bán15.546K106.672M4.800.970.00Tài chính
AIGC ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS ALL COMMODITIES £ 8.35-0.94%-0.08Bán355
AIGE ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS ENERGY 4.03-0.37%-0.01Bán12.334K
AIGG ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GRAINS £ 2.99-5.38%-0.17Sức bán mạnh4.630K
AIGI ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS INDUSTRIAL METALS 11.68-0.28%-0.03Bán43.000K
AIGL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS LIVESTOCK 2.75-3.38%-0.10Sức bán mạnh25.000K
AIGP ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS 15.71-0.85%-0.14Sức bán mạnh4.686K
AIGS ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS SOFT 3.38-0.46%-0.02Bán5.000K
AIGX ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS EX-ENERGY 8.24-0.14%-0.01Sức bán mạnh105
ALB ALBERT TECHNOLOGIES LTD ORD NIS0.01 (DI) 41.500.00%0.00Bán14.651K41.734M-0.1545.00Công nghệ
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND 112.06-0.78%-0.88Sức bán mạnh437
ALUM ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS ALUMINIUM 3.17-0.91%-0.03Bán25
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P 164.50-0.84%-1.39Sức bán mạnh8.348K132.171M3.020.540.00Tài chính
APGN APPLEGREEN PLC ORD EUR0.01 522.00-1.51%-8.00Bán161470.397M26.860.203785.00Năng lượng
ASTO ASSETCO PLC ORD 10P 395.000.00%0.00Mua10048.234M50.670.08193.00Công nghiệp
ATQT ATTRAQT GROUP PLC ORD 1P 35.000.00%0.00Bán76.400K37.229M-0.05Công nghệ
AUCO LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY L&G GOLD MINING UCITS ETF 21.22-0.47%-0.10Bán7.246K
AUCP LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY L&G GOLD MINING UCITS ETF 1610.50-0.06%-1.00Bán7.380K
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01 101.750.70%0.71Mua28.547K95.645M0.00Tài chính
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02 42.00-7.69%-3.50Bán6.168K9.282M15.190.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AVN AVANTI COMMUNICATIONS GROUP PLC ORD 1P 4.80-11.03%-0.59Bán124.688K104.798M-0.44231.00Dịch vụ Viễn thông
AXI AXIOM EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND LIMITED ORD NPV 103.500.98%1.00Mua3.200K87.177M6.520.160.00Tài chính
AYM ANGLESEY MINING PLC ORD 1P 1.45-3.33%-0.05Bán658.071K2.575M-0.003.00Vật liệu cơ bản
BAG BARR (A.G.) PLC ORD 4 1/6P 685.001.93%13.00Mua64.233K784.312M21.230.32967.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCN BACANORA LITHIUM PLC ORDS 10P 67.003.08%2.00Bán46.511K87.644M-0.09Vật liệu cơ bản
BGHL BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (EUR) 19.70-0.51%-0.10Bán1.178K509.650M15.231.1474.00Tài chính
BGLF BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (EUR) 0.890.00%0.00Bán111.532K
BGO BANGO PLC ORD 20P 161.50-3.00%-5.00Bán231.429K113.131M-0.0578.00Công nghệ
BHGU BH GLOBAL LIMITED ORD NPV USD 14.400.00%0.00Mua300318.835M8.201.340.00Tài chính
BHRD BE HEARD GROUP PLC ORD GBP0.01 1.93-1.28%-0.03Bán169.617K20.035M-0.007.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BISI BISICHI MINING PLC ORD 10P 95.000.00%0.00Bán68810.143M13.540.07240.00Năng lượng
BMV BLUEBIRD MERCHANT VENTURES LTD ORD NPV (DI) 2.720.00%0.00Bán305.556K5.907M4.090.01Vật liệu cơ bản
BOTB BEST OF THE BEST PLC ORD 5P 240.00-9.43%-25.00Sức bán mạnh4.210K24.742M18.440.1363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOWL HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD 1P 208.00-0.95%-2.00Bán58.269K312.000M15.570.131955.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRD BLUEROCK DIAMONDS PLC ORD 1P 1.09-4.78%-0.06Bán1.646M2.124M-0.012.00Vật liệu cơ bản
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P 1885.00-2.84%-55.00Sức bán mạnh2.790K261.721M-0.10500.00Tài chính
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P 55.000.00%0.00Mua4.317K59.146M26.600.020.00Tài chính
BULL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GOLD 14.35-0.43%-0.06Sức bán mạnh90
BUT BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P 777.000.52%4.00Bán6.508K330.015M5.731.350.00Tài chính
BWSA BRISTOL & WEST PLC PRF #1 132.000.00%0.00Bán10.470K
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P 133.001.14%1.50Sức bán mạnh10.399K31.722M-0.1083.00Công nghệ
CATC CATCO REINSURANCE OPPORTUNITIES FUND LIMITED C SHS USD0.0001 (DI) 1.010.00%0.00Sức bán mạnh35.644K
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P 369.00-0.27%-1.00Mua157187.270M21.760.17773.00Tài chính
CEPS CEPS PLC ORD 10P 32.50-5.80%-2.00Bán18.250K5.525M-0.04178.00Tài chính
CGNR CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES PLC ORD EUR0.001 13.251.92%0.25Bán100.001K2.671M-0.068.00Vật liệu cơ bản
CHIP ICBC CREDIT SUISSE UCITS ETF SICAV ICBCCS WISDOMTREE S&P CH 500 B USD(GBP) 962.50-2.65%-26.25Sức bán mạnh1.100K
CIN CITY OF LONDON GROUP PLC ORD 2P 132.50-5.36%-7.50Bán6.300K39.427M-0.1413.00Tài chính
CIR CIRCASSIA PHARMACEUTICALS PLC ORD 0.08P 80.60-0.12%-0.10Bán86.053K268.774M-0.29366.00Chăm sóc sức khỏe
CLON CLONTARF ENERGY PLC ORD 0.25P 0.18-7.69%-0.01Bán1.851M1.047M-0.000.00Năng lượng
CMH CHAMBERLIN PLC ORD 25P 92.500.00%0.00Bán7.627K7.361M-0.10343.00Vật liệu cơ bản
CMOD INVESCO MARKETS PLC INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF 16.96-0.23%-0.04Bán65.044K
CNAL MULTI UNITS FRANCE LYX ETF FORTUNESG MSCICHINA A(DR) ACC 9488.00-2.37%-230.00Sức bán mạnh1.084K
CNCT CONNECT GROUP PLC ORD 5P 29.00-1.44%-0.42Bán606.480K71.821M3.320.095951.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CNS CORERO NETWORK SECURITY PLC ORD 1P 7.75-5.78%-0.47Bán149.653K30.111M-0.0268.00Công nghệ
COG CAMBRIDGE COGNITION HOLDINGS PLC ORD 1P 157.20-1.13%-1.80Bán6.617K32.082M-0.0164.00Chăm sóc sức khỏe
COGG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LOIM GLOBAL GOVERNMENT GO UCITS (EUR) 8.40-0.03%-0.00Sức bán mạnh8
COMF LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES 14.03-0.20%-0.03Bán8.596K
COPA ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER 25.46-1.63%-0.42Sức bán mạnh96
CRAL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF COMMO CRB EX-AGRI ACC 83.17-2.41%-2.06Bán3
CRAU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF COMMO CRB EX-AGRI ACC 110.33-1.44%-1.61Sức bán mạnh28
CRBL LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB TR - ACC 1347.000.11%1.50Bán497
CRBU LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB TR - ACC 17.75-0.34%-0.06Sức bán mạnh2.460K
CRED LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LOIM GLOBAL CORPORATE GO UCITS (USD) 10.13-0.93%-0.10Sức bán mạnh6.967K
CRNO LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB EX-ENERGY TR - ACC 18.95-1.34%-0.26Sức bán mạnh6
CRU CORAL PRODUCTS PLC ORD 1P 10.000.00%0.00Bán72.630K8.261M-0.00121.00Vật liệu cơ bản
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P 30.500.00%0.00Mua1.291K49.654M10.870.030.00Tài chính
CRWU OSSIAM LUX OSSIAM RISK WGHT COMMO EXG ETF-USD 78.38-6.39%-5.35Sức bán mạnh42
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P 101.00-2.42%-2.50Bán17.750K15.051M16.970.06637.00Công nghệ
CXAU UBS ETFS PLC UBSETF CMCI EX-AGRICULTURE USD 134.43-1.21%-1.64Sức bán mạnh120
DCI DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LIMITED COM SHS EUR0.01 6.15-2.38%-0.15Bán20.000K55.907M-0.04195.00Tài chính
DIVI DIVERSE INCOME TRUST (THE) PLC ORD 0.1P 104.750.00%0.00Bán194.219K
DKL DEKELOIL PUBLIC LIMITED ORD EUR0.0003367 (DI) 5.95-1.08%-0.07Bán631.115K17.878M12.690.0052.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05 177.500.00%0.00Bán850108.872M-0.2019.00Chăm sóc sức khỏe
DODS DODS GROUP PLC ORD 1P 11.15-0.89%-0.10Bán20.000K38.093M33.790.00268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRIP DRUM INCOME PLUS REIT PLC ORD 10P 94.500.00%0.00Bán2.089K36.101M20.780.05Tài chính
DSG DILLISTONE GROUP PLC ORD 5P 57.500.00%0.00Bán5.601K11.309M-0.00124.00Công nghệ
DUPD DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC ORD 1P 12.95-0.38%-0.05Bán7.563K14.293M-0.03Tài chính
DXJG WISDOMTREE ISSUER PLC WISDOMTREE JAPAN EQUITY UCITS ETF 1482.50-0.29%-4.25Bán4.300K
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P 61.000.00%0.00Bán11.389K45.285M23.710.03932.00Công nghiệp
ECEL EUROCELL PLC ORD GBP0.001 250.00-1.19%-3.00Bán436253.786M12.920.201496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECSC ECSC GROUP PLC ORD 1P 101.00-1.46%-1.50Bán1.981K9.189M-0.38103.00Công nghệ
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P 27.000.00%0.00Bán26.166K23.969M26.220.010.00Tài chính
EFGD EFG-HERMES HOLDING S.A.E. GDR (EACH REPR 2 ORD EGP5)(REGS) 2.3010.58%0.22Bán227569.446M11.930.06941.00Tài chính
EGLN ISHARES PHYSICAL METALS PLC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 20.64-0.70%-0.14Bán52.863K
ESG ESERVGLOBAL LIMITED ORD NPV (DI) 8.500.00%0.00Bán144.133K76.253M179.00Công nghệ
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES PLC ORD 5P 145.000.00%0.00Bán8.674K41.035M-1.280.00Tài chính
EZH EASYHOTEL PLC ORD 1P 117.500.00%0.00Mua15.974K171.497M166.900.0147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FA. FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 2P 70.500.00%0.00Sức bán mạnh33.607K32.363M66.320.01147.00Công nghiệp
FAIR FAIR OAKS INCOME LIMITED 2017 SHS NPV 0.94-0.79%-0.01Bán62.733K
FBDU FLYING BRANDS LD ORD GBP0.01 2.05-13.68%-0.33Bán1.698M1.483M-0.01207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FBH FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60 10.40-2.58%-0.28Bán1.219K312.876M11.081.09871.00Tài chính
FDSA FIDESSA GROUP PLC ORD 10P 3813.80-1.20%-46.20Bán141.511B42.090.931705.00Công nghệ
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P 36.50-1.35%-0.50Bán26.815K27.600M16.610.0264.00Tài chính
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S) 8.100.00%0.00Bán04.279B17.330.0528557.00Dịch vụ Viễn thông
FFI FFI HOLDINGS PLC ORD 1P 79.00-0.63%-0.50Bán19.000K126.624M92.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FJP FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY FIRSTTRUST JAPAN ALPHADEX UCITS 1828.00-0.42%-7.75Sức bán mạnh1
FKE FISKE PLC ORD 25P 81.50-1.21%-1.00Bán2.644K9.422M41.560.0225.00Tài chính
FLK FLETCHER KING PLC ORD 10P 48.00-2.04%-1.00Bán9.500K4.421M21.290.0218.00Tài chính
FOXT FOXTONS GROUP PLC ORD 1P 47.100.54%0.25Bán27.876K128.886M24.120.021170.00Tài chính
FP. FONDUL PROPRIETATEA S.A. GDR (EACH REPR 50 ORD) (REG S) 10.90-0.91%-0.10Bán71.034K1.589B5.970.030.00Tài chính
FRUT FRUTAROM INDUSTRIES LD GDR EACH REPR 1 ORD NIS1.00(REGS) 48.00-4.00%-2.00Bán2784.546B36.872.075223.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTF FORESIGHT 4 VCT PLC ORD 1P 59.500.00%0.00Bán5.645K80.395M99.500.010.00Tài chính
FTV FORESIGHT VCT PLC ORD 1P 68.501.48%1.00Mua6.244K120.684M10.530.070.00Tài chính
FUM FUTURA MEDICAL PLC ORD 0.2P 30.25-0.82%-0.25Bán143.281K36.604M-0.0310.00Chăm sóc sức khỏe
FUTR FUTURE PLC ORD 15P 489.96-7.55%-40.04Bán30.268K246.495M64.970.09634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
G3E G3 EXPLORATION LIMITED ORD USD0.0001 (DI) 37.90-0.26%-0.10Bán38.000K59.697M-0.08125.00Năng lượng
G4M GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC ORD 10P 672.00-1.90%-13.00Sức bán mạnh9.714K140.753M101.660.07313.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GBJP ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED ETFS LONG JPY SHORT GBP 3989.50-0.71%-28.50Sức bán mạnh850
GBPP ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED ETFS LONG GBP SHORT USD £ 2805.000.00%0.00Bán637
GBS GOLD BULLION SECURITIES LD GOLD BULLION SECURITIES 115.52-0.32%-0.38Bán1.031K
GBSP ETFS HEDGED METAL SECURITIES LIMITED ETFS GBP DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD 720.50-0.23%-1.62Bán132
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P 6.500.00%0.00Bán4
GCM GCM RESOURCES PLC ORD 10P 21.75-1.14%-0.25Sức bán mạnh106.076K21.340M-0.0322.00Năng lượng
GDX VANECK VECTORS UCITS ETFS PLC VANECK VECTORS GOLD MINERS A SHARES 22.84-0.51%-0.12Bán943
GLD BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD ETC 25.14-1.10%-0.28Sức bán mạnh9.928K
GLIF GLI FINANCE LIMITED ORD NPV 8.750.00%0.00Bán70.000K50.072M-0.05Tài chính
GLPR GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (EACH REPR 3 ORD) (REG S) 2.620.00%0.00Bán6.124K383.837M-0.212726.00Công nghiệp
GLR GALILEO RESOURCES PLC ORD 0.1P 1.33-4.98%-0.07Bán1.090M4.066M-0.01Vật liệu cơ bản
GMAA GAMA AVIATION PLC ORD 1P 200.00-1.23%-2.50Bán17.636K129.359M9.700.21666.00Công nghiệp
GMD GAME DIGITAL PLC ORD GBP0.01 32.43-7.48%-2.62Sức bán mạnh321.401K57.415M-0.094668.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNC GREENCORE GROUP PLC ORD 1P 177.30-0.08%-0.15Bán2.370K1.251B-0.0215795.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất