Cổ phiếu AnhCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty ở Vương quốc Anh này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0FN3SPAREBANKEN SOR NOK50 GRUNNFONDSBEVIS136.48 NOK+7.05%2713.02410.774M GBP8.041.30 GBP4.43%Tài chính
Mua
0MNQCYFROWY POLSAT SA PLN0.0425.10 PLN+90.82%00.001.691B GBP40.960.11 GBP−67.15%8.97%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
0NOOCINKARNA CELJE INC NPV134.0 EUR0151.971M GBP51.482.24 GBP−56.16%12.62%Công nghiệp Chế biến
ABFASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P2404 GBX+0.50%497.276K0.6218.184B GBP17.911.34 GBP+121.76%1.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADMADMIRAL GROUP ORD GBP0.0012742 GBX+0.88%543.099K0.558.325B GBP5.78%Tài chính
Theo dõi
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.10526.0 GBX+0.65%4.151M0.935.086B GBP10.000.53 GBP−17.86%6.45%Khách hàng Lâu năm
Mua
BKGBERKELEY GROUP HLDGS ORD GBP0.0541414778 GBX+1.08%167.018K0.845.013B GBP11.314.23 GBP+17.35%2.72%Tài chính
Mua
BLVBELVOIR GROUP PLC ORD GBP0.01255 GBX0.00%23.403K1.3895.101M GBP12.850.20 GBP+16.22%3.92%Tài chính
BMEB & M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD GBP0.1 (DI)602.8 GBX+0.77%1.735M0.795.999B GBP17.050.35 GBP−17.86%2.46%Bán Lẻ
Mua
CAVCAVENDISH FINANCIAL PLC ORD GBP0.018.00 GBX0.00%264.298K1.2727.948M GBPTài chính
DPLMDIPLOMA PLC ORD GBP0.053366 GBX+0.78%244.259K0.994.476B GBP37.250.90 GBP+61.56%1.66%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
FSTAFULLER SMITH & TURNER 'A'ORD GBP0.40696 GBX+1.46%10.486K0.17412.406M GBP40.230.17 GBP2.14%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
FTCFILTRONIC ORD GBP0.00118.3 GBX+1.39%584.868K2.5238.758M GBP82.950.00 GBP+633.33%0.00%Công nghệ Điện tử
IGPINTERCEDE GROUP ORD GBP0.0194.0 GBX+23.68%348.333K2.5844.256M GBP36.150.03 GBP−10.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GBP0.2085213036348 GBX+0.25%441.058K1.4610.432B GBP21.892.90 GBP1.81%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
III3I GROUP ORD GBP0.7386362258 GBX+0.27%1.298M0.8521.78B GBP4.864.64 GBP+60.73%2.50%Tài chính
Mua
JNEOJOURNEO PLC ORD GBP0.065272 GBX−0.73%124.726K1.2945.14M GBP16.300.17 GBP+479.51%0.00%Công nghệ Điện tử
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.069186048940 GBX−0.56%560.854K0.6646.963B GBP69.631.28 GBP+47.63%1.23%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NXTNEXT ORD GBP0.108106 GBX+0.10%218.528K0.989.809B GBP14.165.73 GBP+25.92%2.54%Bán Lẻ
Mua
OTMPONTHEMARKET PLC ORD GBP0.002109 GBX0.00%4260.0187.426M GBP−0.01 GBP−125.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROLROTALA ORD GBP0.2561.0 GBX0.00%20.375K1.6618.923M GBP−0.02 GBP−262.28%2.46%Vận chuyển
RR.ROLLS ROYCE HOLDINGS ORD GBP0.20284.7 GBX−0.25%24.493M0.7524.021B GBP14.380.20 GBP−36.78%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TSTLTRISTEL ORD GBP0.01460 GBX−1.08%21.19K0.26220.368M GBP48.990.09 GBP+49.76%2.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TW.TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01132.80 GBX+0.80%8.014M0.574.647B GBP8.430.16 GBP+18.51%7.26%Khách hàng Lâu năm
Mua
VLEVOLVERE ORD GBP0.00000011280 GBX+4.08%1.85K3.5928.517M GBP31.580.40 GBP0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền