Cổ phiếu AnhCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty ở Vương quốc Anh này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
0NACFRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG NPV3.00EUR0.00%0.00EUR254.085K762.255K42.063MGBP9.780.26GBP899Sản xuất Chế tạo
4BB4BASEBIO PLC ORD EUR1695GBX−4.79%−35GBX
Mua
5K3.475M89.918MGBP−0.33GBPCông nghệ Sức khỏe
AA4AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED ORD RED NPV37.000GBX0.00%0.000GBX
Mua
8.534K315.758K128.506MGBP6.250.06GBP0Tài chính
ALKALKEMY CAPITAL INVESTMENTS PLC ORD GBP0.02280GBX21.74%50GBX
Sức mua mạnh
280.533K78.549M16.56MGBP−0.35GBP1Tài chính
CBPCURTIS BANKS GROUP LTD ORD GBP0.005333GBX25.66%68GBX
Sức mua mạnh
620.211K206.53M176.538MGBP−0.05GBPTài chính
CNACENTRICA ORD GBP0.06172839593.94GBX−1.96%−1.88GBX
Mua
16.685M1.567B5.596BGBP−0.17GBP21.504KCông ty dịch vụ công cộng
CRTMCRITICAL METALS PLC ORD GBP0.00528.8GBX19.79%4.8GBX
Sức mua mạnh
1.181M33.959M12.779MGBP−0.02GBPTài chính
DVODEVRO ORD GBP0.10311.0GBX61.98%119.0GBX
Sức mua mạnh
11.314M3.519B321.488MGBP11.600.17GBP1.895KCông nghiệp Chế biến
HATH & T GROUP ORD GBP0.05490GBX0.00%0GBX
Mua
97.886K47.964M214.867MGBPTài chính
LOADCRESTCHIC PLC ORD GBP0.10330GBX−0.30%−2GBX
Mua
35.623K11.72M92.953MGBP−0.06GBPSản xuất Chế tạo
SCLPSCANCELL HLDGS PLC ORD GBP0.00122.7GBX9.40%2.0GBX
Sức mua mạnh
4.89M110.996M169.158MGBP−0.00GBPCông nghệ Sức khỏe
SPSCSPECTRA SYSTEMS CORP COM SHS USD0.01 (DI/REGS)150GBX0.00%0GBX
Mua
0071.392MGBP19.080.08GBPCông nghệ Điện tử
TANTANFIELD GROUP PLC ORD GBP0.053.26GBX0.00%0.00GBX
Theo dõi
15.317K49.933K5.311MGBP−0.00GBPSản xuất Chế tạo
TEPTELECOM PLUS ORD GBP0.052490GBX0.81%20GBX
Sức mua mạnh
133.328K331.987M1.948BGBP43.560.57GBP1.486KCông ty dịch vụ công cộng