Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Anh

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
0A3O DATADOG INC DATADOG ORD SHS CLASS A
161.912.52%3.98Sức mua mạnh89335.631B-0.131085.00Dịch vụ Công nghệ
0A72 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ORD SHS CLASS A
75.612.01%1.49Mua73021.707B8.586.251729.00Tài chính
0A7D DELL TECHNOLOGIES INC DELL TECHNOLOGIES ORD SHS CLASS C
112.851.61%1.79Mua6161.797B23.113.60158000.00Công nghệ Điện tử
0A7P OLD DOMINION FREIGHT LINE INC OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD SHS
314.191.60%4.95Mua1.450K26.242B42.145.3419779.00Vận chuyển
0A7Y WABTEC CORP WABTEC CORP ORD
93.380.06%0.06Mua2212.765B39.071.7327000.00Sản xuất Chế tạo
0A89 VNV GLOBAL AB (PUBL) VNV GLOBAL ORD SHS
124.191.72%2.10Mua4.377K2.181B4.082.54Tài chính
0E9V ENERGIEKONTOR AG ENERGIEKONTOR ORD SHS
73.804.84%3.41Mua650836.574M63.440.94219.00Công ty dịch vụ công cộng
0ERY INCAP OYJ INCAP ORD SHS
63.804.25%2.60Sức mua mạnh573301.693M2.321902.00Sản xuất Chế tạo
0FGL NEXUS AG NEXUS ORD SHS
77.502.51%1.90Sức mua mạnh6031.005B71.690.89Dịch vụ Công nghệ
0G33 SOLAR A/S SOLAR B ORD SHS
725.003.57%25.00Sức mua mạnh1.796K574.877M2864.00Dịch vụ Phân phối
0G3T FORTNOX AB FORTNOX ORD SHS
568.691.30%7.32Mua4.328K2.891B155.030.30401.00Dịch vụ Công nghệ
0GEG VAISALA OYJ VAISALA ORD SHS
46.103.36%1.50Mua4941.360B1919.00Công nghệ Điện tử
0GSS NOTE AB (PUBL) NOTE ORD SHS
175.327.32%11.96Sức mua mạnh439393.920M27.350.47Công nghệ Điện tử
0GUX SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDAANKEN ORD SHS
140.203.09%4.20Sức mua mạnh3.638K24.068B13.060.88Tài chính
0H9G ADVANCE AUTO PARTS INC ADVANCE AUTO PARTS ORD SHS
231.971.87%4.25Sức mua mạnh2010.332B24.556.7568000.00Bán Lẻ
0HF6 AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERIPRISE FINANCE ORD SHS
295.532.33%6.74Sức mua mạnh4524.421B31.926.4912300.00Tài chính
0HFB AMPHENOL CORP AMPHENOL ORD SHS CLASS A
79.060.91%0.72Mua3.450K33.911B34.701.7080000.00Công nghệ Điện tử
0HG8 ANTHEM INC ANTHEM ORD SHS
425.501.28%5.36Mua3074.469B24.6712.4883400.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
0HJL AUTOZONE INC AUTOZONE ORD SHS
1810.121.99%35.25Sức mua mạnh7527.056B18.4671.35Bán Lẻ
0HK4 AVIS BUDGET GROUP INC AVIS BUDGET GROUP ORD SHS
163.680.49%0.80Mua1447.718B63.721.8920000.00Tài chính
0HLQ BANK OF NEW YORK MELLON CORP BANK OF NEW YORK MELLON ORD SHS
59.330.95%0.56Sức mua mạnh10037.041B14.602.9348500.00Tài chính
0HPW BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD SHS
181.250.18%0.32Sức mua mạnh61515.250B38.963.4213704.00Dịch vụ Công nghệ
0HRJ CSX CORP CSX ORD SHS
35.222.40%0.83Sức mua mạnh3.521K56.212B23.301.0719300.00Vận chuyển
0HYP CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD SHS
49.01-2.59%-1.30Mua1.403K15.690B11.233.2517584.00Tài chính
0I1B COLFAX CORP COLFAX ORD SHS
51.031.24%0.62Mua525.490B69.360.5615400.00Sản xuất Chế tạo
0I47 COSTCO WHOLESALE CORP COSTCO WHOLESALE ORD SHS
475.871.32%6.18Mua129150.174B41.518.21288000.00Bán Lẻ
0IPY AUBAY SA AUBAY ORD SHS
54.305.44%2.80Sức mua mạnh769573.348M22.071.986562.00Dịch vụ Công nghệ
0J4L HERC HOLDINGS INC HERC HOLDINGS ORD SHS
187.840.62%1.16Mua124.013B36.003.834800.00Tài chính
0J71 J B HUNT TRANSPORT SERVICES INC JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD SHS
194.590.74%1.43Mua214.819B29.8630309.00Vận chuyển
0JQR KEYCORP KEYCORP ORD SHS
23.71-0.08%-0.02Mua2.030K16.414B10.231.69Tài chính
0JVQ LOWE'S COMPANIES INC LOWE'S COMPANIES ORD SHS
226.921.06%2.37Mua288.906K112.730B23.287.00340000.00Bán Lẻ
0JX9 MARIMEKKO OYJ MARIMEKKO ORD SHS
77.901.04%0.80Mua23526.956M29.792.12422.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
0JYM MARKEL CORP MARKEL ORD SHS
1312.47-0.54%-7.19Mua013.145B6.96137.3318900.00Tài chính
0K3H MOTOROLA SOLUTIONS INC MOTOROLA SOLUTIONS ORD SHS
248.581.09%2.67Mua4730.191B36.924.9318000.00Công nghệ Điện tử
0K91 NORTHERN TRUST CORP NORTHERN TRUST ORD SHS
125.791.53%1.89Mua8018.858B21.124.2620900.00Tài chính
0KAB O'REILLY AUTOMOTIVE INC O'REILLY AUTOMOTIVE ORD SHS
658.832.08%13.42Sức mua mạnh1832.149B23.1520.3577827.00Bán Lẻ
0KEF PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD SHS
211.470.39%0.83Mua165.129B15.689.7351257.00Tài chính
0KGE PAYCHEX INC PAYCHEX ORD SHS
122.270.53%0.64Mua3731.801B36.012.4615000.00Dịch vụ Công nghệ
0KGH PAYCOM SOFTWARE INC PAYCOM SOFTWARE ORD SHS
526.852.09%10.77Sức mua mạnh422.289B179.602.124218.00Dịch vụ Công nghệ
0KKZ MONGODB INC MONGODB ORD SHS
517.041.16%5.95Mua124.157B-3.412539.00Dịch vụ Công nghệ
0KTX RAPID7 INC RAPID7 ORD SHS
126.560.88%1.10Mua75.056B-1.621847.00Dịch vụ Công nghệ
0KW1 REPUBLIC SERVICES INC REPUBLIC SERVICES ORD SHS
130.521.18%1.53Mua2229.830B36.742.5435000.00Dịch vụ Công nghiệp
0L3I CHARLES SCHWAB CORP CHARLES SCHWAB ORD SHS
82.211.68%1.36Mua3.566K111.455B29.981.9632000.00Tài chính
0L5N SERVICENOW INC SERVICENOW ORD SHS
686.821.40%9.45Mua197.625B803.150.6313096.00Dịch vụ Công nghệ
0LJQ URANIUM ENERGY CORP URANIUM ENERGY ORD SHS
3.910.13%0.01Mua84.231K673.367M-0.0648.00Khoáng sản phi năng lượng
0LTG WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT ORD SHS
161.190.73%1.17Mua1.540K48.901B42.432.7448250.00Dịch vụ Công nghiệp
0M18 WORKDAY INC WORKDAY ORD SHS CLASS A
279.300.70%1.95Mua26649.350B-0.1212500.00Dịch vụ Công nghệ
0M1U XILINX INC XILINX ORD SHS
171.991.57%2.66Mua82.011K30.505B55.372.244890.00Công nghệ Điện tử
0M3L ZIONS BANCORP ZIONS BANCORPORATION ORD SHS
63.80-1.42%-0.92Mua8707.373B8.895.289678.00Tài chính
0N2H ODD MOLLY INTERNATIONAL AB ODD MOLLY INTERNATIONAL ORD SHS
27.961.00%0.28Mua124177.480M227.810.0171.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
0NLY VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE ORD SHS
64.152.56%1.60Mua41.340K3.331B41.791.27820.00Công nghiệp Chế biến
0NY7 SPAREBANK 1 BV SPAREBANK 1 BV ORD SHS
56.401.44%0.80Sức mua mạnh262576.371M9.870.49351.00Tài chính
0O2W GFT TECHNOLOGIES SE GFT TECHNOLOGIES ORD SHS
34.508.16%2.60Sức mua mạnh18.286K704.427M42.880.636075.00Dịch vụ Thương mại
0OA4 SES-IMAGOTAG SES IMAGOTAG ORD SHS
56.631.12%0.63Mua383745.993M229.170.21480.00Công nghệ Điện tử
0OG6 SECHE ENVIRONNEMENT SA SECHE ENVIRONNEMENT ORD SHS
71.670.80%0.57Sức mua mạnh187467.409M18.853.104354.00Dịch vụ Công nghiệp
0QKU ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA ORD SHS
106.92-0.37%-0.40Mua4110.497B12.706.1286000.00Tài chính
0QMR BELIMO HOLDING AG BELIMO HOLDING AG ORD SHS
537.60-0.01%-0.03Mua1.287K5.250B59.966.951826.00Sản xuất Chế tạo
0QN2 INTERROLL HOLDING AG INTERROLL HOLDING ORD SHS
4535.94-0.20%-9.06Mua1672.949B46.4776.902300.00Sản xuất Chế tạo
0QOL KARDEX AG KARDEX AG ORD SHS
303.001.17%3.50Mua2.871K1.815B49.254.781860.00Công nghệ Điện tử
0QRA BUFAB AB (PUBL) BUFAB AB ORD SHS
366.001.33%4.79Mua26.186K1.136B33.260.931295.00Sản xuất Chế tạo
0QTY OEM INTERNATIONAL AB OEM INTERNATIONAL B ORD SHS
183.402.46%4.40Sức mua mạnh1.404K897.928M19.790.50Dịch vụ Phân phối
0QWB BREDERODE SA BREDERODE ORD SHS
117.401.21%1.40Sức mua mạnh1642.865B3.7426.13Tài chính
0R2H TEXAS INSTRUMENTS INC TEXAS INSTRUMENT ORD SHS
199.590.19%0.37Mua336133.181B27.765.2730000.00Công nghệ Điện tử
0R43 NP3 FASTIGHETER AB NP3 FASTIGHETER ORD SHS
285.484.21%11.53Sức mua mạnh2961.263B1.8645.00Tài chính
0RDH HEXATRONIC GROUP AB HEXATRONIC GROUP AB ORD SHS
357.545.00%17.04Sức mua mạnh7.255K1.087B66.680.43789.00Công nghệ Điện tử
0RI3 PARETO BANK ASA PARETO BANK ORD SHS
59.90-0.17%-0.10Mua2.940K364.131M9.030.5852.00Tài chính
0URY DENISON MINES CORP DENISON MINES ORD SHS
2.321.31%0.03Sức mua mạnh2.300K1.140B-0.0266.00Khoáng sản phi năng lượng
0UU0 ENERGY FUELS INC ENERGY FUELS ORD SHS
10.423.17%0.32Mua500938.323M-0.2094.00Khoáng sản phi năng lượng
0XHL AON PLC AON ORD SHS CLASS A
315.270.97%3.04Mua4451.270B34.256.6350000.00Tài chính
0XVU ZSCALER INC ZSCALER ORD SHS
305.132.58%7.68Mua4829.880B-1.393153.00Dịch vụ Công nghệ
0YCP APTIV PLC APTIV ORD SHS
169.691.25%2.09Mua1.520K33.073B45.742.66151000.00Sản xuất Chế tạo
0YSU EPIROC AB EPIROC CLASS A ORD SHS
211.005.53%11.05Sức mua mạnh394.465K19.269B39.690.4213840.00Sản xuất Chế tạo
0YSV EPIROC AB EPIROC CLASS B ORD SHS
174.412.60%4.41Sức mua mạnh28.840K19.269B33.740.4213840.00Sản xuất Chế tạo
0YU1 AMBARELLA INC AMBARELLA ORD SHS
176.452.75%4.72Sức mua mạnh1534.616B-0.96786.00Công nghệ Điện tử
0Z1W KKR & CO INC KKR AND CO ORD SHS CLASS A
72.704.21%2.94Sức mua mạnh10529.774B7.756.901583.00Tài chính
ADV ADVANCE ENERGY PLC ORD NPV
4.03-3.01%-0.12Mua36.449M42.646MTài chính
ATYM ATALAYA MINING PLC ORD 7.5P
397.003.66%14.00Sức mua mạnh654.740K529.350M6.750.58Khoáng sản phi năng lượng
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
2650.00-1.85%-50.00Mua100.205K420.594M21.611.25Tài chính
CGL CASTELNAU GROUP LIMITED ORD NPV
105.500.00%0.001.000KTài chính
CODE NORTHCODERS GROUP PLC ORD GBP0.01
195.004.00%7.50Sức mua mạnh32.768KTài chính
DFIJ DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD $0.05 5/9 (JERSEY REG)
9.170.00%0.00Theo dõi03.573B71.940.09220000.00Bán Lẻ
FME FUTURE METALS NL ORD NPV (DI)
12.25%89.601K38.847MNăng lượng Mỏ
HARL HARLAND & WOLFF GROUP HOLDINGS PLC ORD 1P
26.000.00%0.00Mua1.590M31.639M-0.20Dịch vụ Công nghiệp
KIST KISTOS PLC ORD GBP0.10
398.006.13%23.00Sức mua mạnh692.042K310.739MNăng lượng Mỏ
MHM MARSH & MCLENNAN COS. INC COM US$1
81.000.00%0.00Mua89060.794B16.673.5576000.00Tài chính
MMH MARSHALL MOTOR HOLDINGS PLC ORD 64P
290.005.07%14.00Sức mua mạnh50.134K215.921M4.340.643691.00Bán Lẻ
REL RELX PLC ORD 14 51/116P
2250.001.58%35.00Sức mua mạnh3.077M42.711B32.030.7033200.00Dịch vụ Thương mại
SOLI SOLID STATE PLC ORD 5P
1152.50-2.74%-32.50Mua18.326K101.359M25.930.46Dịch vụ Phân phối
TUN TUNGSTEN WEST PLC ORD GBP0.01
62.75%5.644M
WPS W.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC ORD 1P
150.202.25%3.30Sức mua mạnh219.957KDịch vụ Thương mại
Tải thêm