Chứng khoán Anh hiện đang ở đỉnh cao

Mức cao nhất mọi thời đại là mức đỉnh, mức giá đỉnh thể hiện giá trị cao nhất mà cổ phiếu của một công ty từng đạt được. Có hai cách để tiếp nhận thông tin này: cách thứ nhất là công ty này đang hoạt động đặc biệt tốt và do đó sẽ tiếp tục hoạt động đặc biệt tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, đó là doanh nghiệp đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đi xuống từ đây. Dù bằng cách nào thì Các công ty ở Vương quốc Anh - một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc để đầu tư, đây là danh sách. Như mọi khi - sai một li đi một dặm - vì vậy hãy nghiên cứu trước khi quyết định xem nó là trường hợp nào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
0E63EASE2PAY N.V. EUR0.101.758EUR3.41%0.058EUR366335.361MGBP−0.08GBP7Dịch vụ Thương mại
BEZBEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.05649.0GBX−2.77%−18.5GBX
Mua
3.979M2.582B4.332BGBP31.830.22GBPTài chính
BGEOBANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP0.012585GBX2.99%75GBX
Mua
94.336K243.859M1.23BGBP4.495.67GBPTài chính
BMYBLOOMSBURY PUBLISHING ORD GBP0.0125481.5GBX0.00%0.0GBX
Mua
148.536K71.52M392.669MGBP21.670.23GBP928Dịch vụ Khách hàng
FOUR4IMPRINT GROUP ORD 38 6/13P4280GBX1.42%60GBX
Sức mua mạnh
39.512K169.111M1.202BGBP29.351.44GBP1.203KDịch vụ Thương mại
IKIVIKIGAI VENTURES LIMITED ORD NPV55.5GBX0.00%0.0GBX
Mua
0011.477MGBPTài chính
KLSOKELSO GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.015.26GBX52.17%1.80GBX839.052K4.405MDịch vụ Thương mại