Các công ty ở Vương quốc Anhphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Anh này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Ticker
Doanh thu
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SHELSHELL PLC ORD EUR0.07190.178BGBP2344.0GBX−0.97%−23.0GBX
Bán
2.438M5.715B166.912BGBP5.284.52GBP82KNăng lượng Mỏ
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.01147.82BGBP529.2GBX−0.87%−4.6GBX
Mua
11.69M6.186B68.25BGBP5.870.92GBP135KDịch vụ Phân phối
BP.BP ORD USD0.25114.694BGBP479.90GBX−1.73%−8.45GBX
Mua
14.327M6.876B88.372BGBP−0.41GBP65.9KNăng lượng Mỏ
TSCOTESCO ORD GBP0.063333361.344BGBP233.7GBX−0.53%−1.3GBX
Mua
9.798M2.29B17.281BGBP19.030.13GBP346.002KBán Lẻ
HSBAHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.5052.833BGBP487.45GBX−0.91%−4.50GBX
Theo dõi
5.62M2.739B98.234BGBP10.490.47GBP220KTài chính
RIORIO TINTO ORD GBP0.1046.168BGBP5334GBX−0.84%−45GBX
Mua
433.534K2.312B89.033BGBP6.588.23GBP49.345KKhoáng sản phi năng lượng
ULVRUNILEVER PLC ORD GBP0.03111145.072BGBP4129.5GBX0.39%16.0GBX
Mua
395.402K1.633B103.958BGBP21.461.92GBP148KHàng tiêu dùng không lâu bền
LLOYLLOYDS BANKING GROUP ORD GBP0.142.017BGBP46.220GBX−0.19%−0.090GBX
Mua
15.298M707.088M31.14BGBP0.06GBP57.955KTài chính
VODVODAFONE GROUP ORD USD0.209523838.757BGBP93.04GBX−0.02%−0.02GBX
Bán
61.88M5.757B25.541BGBP14.840.06GBP104KTruyền thông
GSKGSK PLC ORD GBP0.312534.114BGBP1391.0GBX−0.10%−1.4GBX
Bán
709.334K986.684M56.303BGBP4.153.40GBP90.096KCông nghệ Sức khỏe
AV.AVIVA ORD GBP0.32894736831.981BGBP451.8GBX−1.06%−4.8GBX
Mua
760.364K343.517M12.755BGBP−0.14GBP22.062KTài chính
AALANGLO AMERICAN USD0.5494530.209BGBP3162.5GBX−1.30%−41.5GBX
Mua
318.435K1.007B42.856BGBP7.454.35GBP63.698KKhoáng sản phi năng lượng
SBRYSAINSBURY(J) ORD GBP0.2857142829.895BGBP224.7GBX−0.22%−0.5GBX
Mua
960.736K215.877M5.242BGBP9.240.25GBPBán Lẻ
AZNASTRAZENECA ORD USD0.2527.509BGBP10972GBX0.16%18GBX
Mua
193.545K2.124B169.734BGBP99.871.11GBP83.1KCông nghệ Sức khỏe
BARCBARCLAYS PLC ORD GBP0.2527.313BGBP160.34GBX0.80%1.28GBX
Mua
6.375M1.022B25.219BGBP0.30GBP81.6KTài chính
BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP0.2525.713BGBP3339.5GBX−0.48%−16.0GBX
Theo dõi
687.4K2.296B74.922BGBP14.232.37GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
BT.ABT GROUP ORD GBP0.0520.951BGBP124.90GBX−1.58%−2.00GBX
Theo dõi
4.207M525.433M12.59BGBP7.390.18GBP98.4KTruyền thông
BA.BAE SYSTEMS ORD GBP0.02519.521BGBP813.2GBX0.79%6.4GBX
Sức mua mạnh
4.762M3.873B24.887BGBP18.710.44GBP82KCông nghệ Điện tử
LGENLEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.02519.36BGBP259.1GBX−0.69%−1.8GBX
Mua
1.542M399.664M15.491BGBP7.680.36GBP15.104KTài chính
PRUPRUDENTIAL GBP0.0519.268BGBP933.8GBX−1.02%−9.6GBX
Bán
820.221K765.922M25.829BGBP16.920.56GBP14.486KTài chính
NG.NATIONAL GRID ORD GBP0.1243128918.449BGBP1021.0GBX0.16%1.5GBX
Mua
981.595K1.002B37.316BGBP11.880.86GBP29.292KCông ty dịch vụ công cộng
CPGCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.110517.908BGBP1847.0GBX0.33%6.0GBX
Mua
820.057K1.515B32.338BGBP44.760.41GBPDịch vụ Khách hàng
STJST JAMES'S PLACE ORD GBP0.1517.757BGBP1164.5GBX−1.06%−12.5GBX
Theo dõi
128.81K149.999M6.384BGBP17.330.69GBPTài chính
ABFASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P16.996BGBP1579.0GBX−0.66%−10.5GBX
Mua
171.273K270.44M12.54BGBP17.930.89GBP132KHàng tiêu dùng không lâu bền
IMBIMPERIAL BRANDS PLC GBP0.1016.916BGBP2124GBX−0.11%−2GBX
Mua
519.489K1.103B20.048BGBP12.911.66GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
MNGM&G PLC ORD 516.247BGBP194.05GBX−0.32%−0.65GBX
Mua
776.506K150.697M4.571BGBP−0.28GBPTài chính
JMATJOHNSON MATTHEY ORD GBP1.10924516.025BGBP2121GBX1.43%30GBX
Sức mua mạnh
377.022K799.664M3.817BGBP42.750.49GBP13.43KCông nghiệp Chế biến
DGEDIAGEO ORD GBP0.28 101/10815.452BGBP3769.5GBX0.19%7.0GBX
Mua
373.095K1.406B85.475BGBP26.931.40GBP28.558KHàng tiêu dùng không lâu bền
CNACENTRICA ORD GBP0.06172839514.744BGBP94.50GBX0.60%0.56GBX
Mua
6.438M608.363M5.486BGBP−0.17GBP21.504KCông ty dịch vụ công cộng
RKTRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1013.234BGBP5942GBX0.70%42GBX
Mua
183.232K1.089B42.225BGBP13.894.25GBP52.303KHàng tiêu dùng không lâu bền
KGFKINGFISHER ORD GBP0.15714285713.183BGBP244.9GBX−1.13%−2.8GBX
Mua
1.15M281.738M4.821BGBP7.740.32GBP82.019KBán Lẻ
WPPWPP PLC ORD GBP0.1012.801BGBP874.6GBX−0.23%−2.0GBX
Mua
254.124K222.257M9.345BGBP15.600.57GBP109.382KDịch vụ Thương mại
IDSINTL DISTRIBUTIONS SVCS PLC ORD GBP0.0112.712BGBP234.3GBX−3.42%−8.3GBX
Theo dõi
519.078K121.62M2.319BGBP9.500.26GBP179.049KVận chuyển
NWGNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.076912.674BGBP255.4GBX−0.23%−0.6GBX
Mua
1.82M464.817M24.699BGBP10.380.25GBP57.8KTài chính
RR.ROLLS ROYCE HOLDINGS ORD GBP0.2011.218BGBP91.85GBX1.10%1.00GBX
Mua
7.424M681.868M7.602BGBP−0.22GBP44KCông nghệ Điện tử
MKSMARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.0110.885BGBP124.05GBX−1.31%−1.65GBX
Mua
1.773M219.993M2.469BGBP8.150.16GBP66.21KBán Lẻ
PHNXPHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.1010.338BGBP606.0GBX−0.62%−3.8GBX
Mua
294.4K178.418M6.094BGBP−1.05GBPTài chính
BNZLBUNZL ORD GBP0.3214285710.285BGBP3094GBX−0.21%−7GBX
Mua
88.652K274.245M10.409BGBP23.071.35GBP21.021KDịch vụ Phân phối
CURYCURRYS PLC ORD GBP0.00110.122BGBP81.60GBX−0.55%−0.45GBX
Mua
471.9K38.507M908.676MGBP13.580.06GBP31.717KDịch vụ Phân phối
HLNHALEON PLC ORD GBP0.019.545BGBP287.30GBX−0.59%−1.70GBX
Mua
9.105M2.616B26.688BGBPDịch vụ Phân phối
SSESSE PLC GBP0.508.608BGBP1721.0GBX−0.23%−4.0GBX
Mua
274.626K472.631M18.515BGBP17.700.97GBP10.754KCông ty dịch vụ công cộng
JD.JD SPORTS FASHION PLC ORD GBP0.00058.563BGBP124.15GBX−0.31%−0.40GBX
Mua
866.867K107.634M6.424BGBP19.740.06GBP44.488KBán Lẻ
INCHINCHCAPE ORD GBP0.107.64BGBP857.0GBX−2.50%−22.0GBX
Mua
113.688K97.431M3.29BGBP13.900.64GBP14.635KBán Lẻ
RELRELX PLC GBP0.14447.244BGBP2327GBX0.09%2GBX
Mua
400.045K930.905M44.41BGBP28.650.81GBP33.5KDịch vụ Thương mại
SMDSSMITH(DS) ORD GBP0.107.241BGBP306.0GBX−0.78%−2.4GBX
Mua
904.592K276.805M4.244BGBP15.220.20GBP29.68KCông nghiệp Chế biến
BBYBALFOUR BEATTY GBP0.507.202BGBP322.8GBX0.19%0.6GBX
Mua
206.639K66.703M1.894BGBP11.390.28GBP24.5KDịch vụ Công nghiệp
MROMELROSE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.0761904766.883BGBP133.05GBX−1.13%−1.50GBX
Mua
864.071K114.953M5.455BGBP−0.15GBP40.046KSản xuất Chế tạo
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.069186046.74BGBP8098GBX−0.22%−18GBX
Mua
58.453K473.352M41.165BGBP47.721.76GBP23.261KTài chính
CCCCOMPUTACENTER ORD GBP0.0755556.726BGBP2028GBX−1.55%−32GBX
Theo dõi
12.045K24.427M2.155BGBP13.091.60GBP17.992KDịch vụ Công nghệ
MNDIMONDI PLC ORD EUR0.206.637BGBP1558.5GBX−0.83%−13.0GBX
Mua
82.977K129.32M7.62BGBP7.072.22GBP26.5KCông nghiệp Chế biến
HASHAYS PLC ORD GBP0.016.589BGBP120.4GBX−0.33%−0.4GBX
Mua
292.804K35.254M1.937BGBP13.260.09GBP13KDịch vụ Thương mại
AHTASHTEAD GROUP ORD GBP0.105.862BGBP5068GBX−0.35%−18GBX
Mua
92.2K467.27M22.274BGBP22.082.31GBP16.068KTài chính
ANTOANTOFAGASTA ORD GBP0.055.432BGBP1330.0GBX−0.82%−11.0GBX
Mua
125.079K166.355M13.22BGBP20.050.67GBP27KKhoáng sản phi năng lượng
BDEVBARRATT DEVELOPMENTS ORD GBP0.105.268BGBP402.5GBX−1.24%−5.0GBX
Mua
752.352K302.792M4.08BGBP8.180.51GBP6.837KKhách hàng Lâu năm
DRXDRAX GROUP PLC ORD GBP0.11551725.174BGBP605.0GBX−1.63%−10.0GBX
Theo dõi
53.84K32.573M2.466BGBP12.510.51GBP3.053KCông ty dịch vụ công cộng
QLTQUILTER PLC ORD GBP0.081674.686BGBP100.70GBX−2.94%−3.05GBX
Bán
649.16K65.37M1.375BGBP7.290.14GBPTài chính
BMEB & M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD GBP0.1 (DI)4.673BGBP406.8GBX−0.88%−3.6GBX
Mua
316.589K128.788M4.112BGBP10.590.39GBP38.301KBán Lẻ
WG.JOHN WOOD GROUP PLC ORD GBP0.04285714.672BGBP158.00GBX−3.51%−5.75GBX
Theo dõi
247.557K39.114M1.108BGBP−0.04GBP39KDịch vụ Thương mại
NXTNEXT ORD GBP0.104.626BGBP5696GBX−0.97%−56GBX
Mua
64.862K369.454M7.15BGBP10.265.67GBP44.626KBán Lẻ
EXPNEXPERIAN PLC ORD USD0.104.604BGBP2946GBX0.04%1GBX
Mua
235.776K694.649M26.828BGBP36.900.80GBP20.6KDịch vụ Thương mại
FGPFIRSTGROUP ORD GBP0.054.591BGBP104.0GBX−0.86%−0.9GBX
Theo dõi
1.788M185.924M779.201MGBP6.210.17GBP31.064KVận chuyển
TPKTRAVIS PERKINS PLC ORD 12051054.587BGBP948.4GBX−3.66%−36.0GBX
Mua
131.675K124.881M2.067BGBP6.721.52GBP19.988KBán Lẻ
SRPSERCO GROUP GBP0.024.498BGBP169.8GBX−0.41%−0.7GBX
Mua
1.535M260.671M1.97BGBP13.080.13GBPDịch vụ Thương mại
TW.TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.014.285BGBP102.95GBX−1.01%−1.05GBX
Mua
2.429M250.112M3.666BGBP6.510.16GBPKhách hàng Lâu năm
BABBABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD GBP0.604.096BGBP295.2GBX−1.80%−5.4GBX
Mua
152.52K45.024M1.518BGBP10.500.29GBP28.341KCông nghệ Điện tử
LOOKLOOKERS GBP0.054.051BGBP76.3GBX−0.00%−0.0GBX
Bán
24.981K1.906M297.298MGBP3.910.20GBP6.543KBán Lẻ
ASCASOS PLC ORD GBP0.0353.937BGBP635.0GBX−1.07%−7.0GBX
Bán
92.712K58.885M640.577MGBP−0.31GBPBán Lẻ
MTOMITIE GROUP ORD GBP0.0253.903BGBP75.2GBX−0.53%−0.4GBX
Mua
135.976K10.225M1.026BGBP33.900.02GBP71.33KDịch vụ Thương mại
ENTENTAIN PLC ORD EUR0.013.83BGBP1389.0GBX−1.24%−17.5GBX
Mua
183.437K254.794M8.282BGBP41.190.34GBP25.554KDịch vụ Khách hàng
SN.SMITH & NEPHEW ORD USD0.203.79BGBP1085.5GBX−1.63%−18.0GBX
Mua
1.793M1.946B9.595BGBP26.120.42GBP18.369KCông nghệ Sức khỏe
VTUVERTU MOTORS PLC ORD GBP0.103.615BGBP46.90GBX−2.34%−1.15GBX
Bán
97.941K4.591M164.255MGBP4.050.12GBP6.257KBán Lẻ
PSNPERSIMMON ORD GBP0.103.611BGBP1286.5GBX−3.16%−42.0GBX
Bán Mạnh
305.67K393.244M4.241BGBP5.792.31GBP5.196KKhách hàng Lâu năm
BWYBELLWAY GBP0.1253.537BGBP2009GBX−0.84%−17GBX
Mua
83.842K168.439M2.5BGBP10.341.97GBP3.042KKhách hàng Lâu năm
ITVITV ORD GBP0.103.453BGBP77.44GBX−0.90%−0.70GBX
Mua
2.476M191.722M3.128BGBP6.690.12GBPDịch vụ Khách hàng
AAFAIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.53.451BGBP121.0GBX−1.06%−1.3GBX
Theo dõi
1.652M199.884M4.596BGBP9.190.13GBP3.757KTruyền thông
PSONPEARSON ORD GBP0.253.428BGBP989.0GBX1.02%10.0GBX
Mua
189.049K186.969M7.027BGBP27.120.36GBP21.35KDịch vụ Khách hàng
PDGPENDRAGON ORD GBP0.053.421BGBP28.3GBX0.00%0.0GBX
Mua
294.718K8.341M393.681MGBP6.260.05GBP5.254KBán Lẻ
HFGHILTON FOOD GROUP PLC ORD GBP0.103.302BGBP545GBX1.87%10GBX
Bán
944.518K514.762M478.048MGBP13.350.41GBP5.837KHàng tiêu dùng không lâu bền
MDCMEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.103.233BGBP495.2GBX−0.32%−1.6GBX
Theo dõi
136.686K67.687M3.663BGBP24.260.20GBPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
JUSTJUST GROUP PLC ORD GBP0.103.224BGBP77.70GBX6.70%4.85GBX
Sức mua mạnh
1.126M87.495M756.176MGBP−0.18GBP1.037KTài chính
DLGDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD GBP0.1090909093.22BGBP219.5GBX−1.97%−4.4GBX
Mua
828.077K181.763M2.909BGBP11.130.20GBP9.786KTài chính
MGNSMORGAN SINDALL GRP ORD GBP0.053.213BGBP1594GBX−1.73%−28GBX
Theo dõi
4.452K7.096M761.93MGBP7.682.19GBP6.509KDịch vụ Công nghiệp
CPICAPITA PLC ORD GBP0.020666663.183BGBP26.84GBX−1.71%−0.46GBX
Mua
731.937K19.641M454.237MGBP−0.02GBP52KDịch vụ Thương mại
KIEKIER GROUP ORD GBP0.013.144BGBP63.4GBX−0.16%−0.1GBX
Theo dõi
288.364K18.282M279.301MGBP22.760.03GBPDịch vụ Công nghiệp
SDRSCHRODERS PLC3.024BGBP459.2GBX−0.54%−2.5GBX
Mua
250.928K115.226M7.403BGBP13.440.35GBP5.75KTài chính
INVPINVESTEC ORD GBP0.00023.023BGBP504.2GBX−0.83%−4.2GBX
Mua
347.82K175.371M4.627BGBP6.180.82GBPTài chính
RTORENTOKIL INITIAL ORD GBP0.012.954BGBP546.0GBX−0.40%−2.2GBX
Mua
3.811M2.081B13.758BGBP38.180.15GBP46.031KDịch vụ Thương mại
BRBYBURBERRY GROUP ORD GBP0.00052.826BGBP2101GBX−0.57%−12GBX
Mua
241.052K506.45M8.145BGBP19.031.11GBP9.606KHàng tiêu dùng không lâu bền
ITRKINTERTEK GROUP ORD GBP0.012.786BGBP4023GBX−0.10%−4GBX
Mua
195.698K787.293M6.487BGBP22.051.83GBP44.063KDịch vụ Thương mại
SMINSMITHS GROUP PLC ORD GBP0.3752.566BGBP1613.0GBX−0.17%−3.0GBX
Mua
74.516K120.176M5.722BGBP−0.03GBP15.444KSản xuất Chế tạo
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.102.554BGBP930.0GBX−1.22%−11.5GBX
Bán
104.665K97.338M4.441BGBP16.500.57GBP7.794KDịch vụ Phân phối
TIFSTI FLUID SYSTEMS PLC ORD GBP0.012.541BGBP133.2GBX−1.19%−1.6GBX
Bán
36.534K4.866M701.323MGBP182.160.01GBP25.6KSản xuất Chế tạo
HBRHARBOUR ENERGY PLC ORD GBP0.000022.529BGBP307.6GBX−0.74%−2.3GBX
Bán
1.231M378.513M2.657BGBP3.750.83GBP1.771KNăng lượng Mỏ
OCDOOCADO GROUP PLC ORD GBP0.022.498BGBP636.0GBX−2.12%−13.8GBX
Bán
423.335K269.243M5.296BGBP−0.48GBP19.347KBán Lẻ
0ROFUNIEURO SPA NPV2.467BGBP13.01EUR−1.18%−0.16EUR
Mua
2.741K35.66K233.969MGBP5.745KBán Lẻ
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.102.441BGBP174.05GBX−0.97%−1.70GBX
Mua
918.686K159.897M2.45BGBP5.430.32GBP7.586KTài chính
BEZBEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.052.418BGBP646.0GBX−1.15%−7.5GBX
Mua
1.42M917.379M4.362BGBP31.160.22GBPTài chính
VTYVISTRY GROUP PLC GBP0.502.359BGBP634.5GBX−1.78%−11.5GBX
Bán
195.669K124.152M2.227BGBP6.560.99GBP3.145KKhách hàng Lâu năm
BKGBERKELEY GROUP HLDGS ORD GBP0.0541412.348BGBP3799GBX−1.17%−45GBX
Mua
33.58K127.57M4.176BGBP9.354.36GBP3.03KTài chính
SYNTSYNTHOMER PLC ORD GBP0.102.33BGBP144.4GBX−2.21%−3.3GBX
Mua
96.202K13.895M690.242MGBP7.390.20GBP4.632KCông nghiệp Chế biến