Cửa hàng Giảm giá (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
65.715B
Giá trị vốn hóa thị trường
86.237K
Khối lượng
−0.39%
Thay đổi
−10.31%
Hiệu suất Tháng
+14.54%
Hiệu suất Năm
+0.32%
Hiệu suất YTD
          
0HN5 BIG LOTS INC BIG LOTS ORD SHS
45.22-0.66%-0.30Bán7001.103B6.525.2237000.00
0IC7 DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR GENERAL ORD SHS
217.32-0.61%-1.33Bán036.949B21.187.56158000.00
0IC8 DOLLAR TREE INC DOLLAR TREE ORD SHS
84.64-1.81%-1.56Sức bán mạnh32313.831B13.744.59199327.00
0IPD FIVE BELOW INC FIVE BELOW ORD SHS
193.963.53%6.60Bán57.881B41.183.3319000.00
BME B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. ORD 10P (DI)
594.60-0.90%-5.40Mua951.400K5.951B14.040.4336483.00
Tải thêm