Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

124
Cổ phiếu
60.813B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.364M
Khối lượng
−0.15%
Thay đổi
−8.77%
Hiệu suất Tháng
−20.36%
Hiệu suất Năm
−4.77%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0AACBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB NPV33.88 SEK−4.88%−1.74 SEK
Bán Mạnh
47916.229K578.556M GBP61.020.05 GBP1.855K
0AAWBROCKHAUS TECHNOLOGIES AG NPV23.6 EUR2.61%0.6 EUR
Mua
1012.384K227.23M GBP848.710.02 GBP447
0D53FINANCIERE DE TUBIZE NPV73.9 EUR−0.94%−0.7 EUR
Bán
75055.425K2.905B GBP38.991.69 GBP8.7K
0E1LCAPMAN OYJ SER'B'NPV2.740 EUR−1.44%−0.040 EUR
Bán
3.241K8.88K384.794M GBP11.180.22 GBP186
0FQNIEP INVEST NPV5.00 EUR−0.99%−0.05 EUR
Bán
2412038.954M GBP5.160.84 GBP4
0G40SPAREBANKEN MORE NOK20.00 GRUNNFONDSBEVIS87.63 NOK2.85%2.43 NOK
Sức mua mạnh
14412.619K302.853M GBP6.671.07 GBP374
0J7XMBB SE NPV(BR)77.1 EUR−0.51%−0.4 EUR
Bán
70053.97K402.688M GBP37.541.83 GBP3.541K
0K91NORTHERN TRUST CORP COM STK USD1.66681.5 USD−0.72%−0.5 USD
Bán Mạnh
0013.991B GBP13.385.11 GBP23.6K
0LACDEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT NPV (REGISTERED)6.25 EUR7K43.75K119.124M GBP39.790.07 GBP412
0N0ASAGA PURE ASA NOK0.011.6100 NOK−0.49%−0.0080 NOK
Bán Mạnh
19.501K31.397K58.497M GBP−0.00 GBP
0O9CCOMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA NPV336 EUR−0.31%−1 EUR
Theo dõi
4916.464K495.108M GBP57.24 GBP
0P3CKAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER'B'NPV1.781 SEK−1.06%−0.019 SEK
Bán Mạnh
12321937.42M GBP−0.03 GBP
0Q3AOPUS GLOBAL NYILVANOSAN MUKODO HUF25120.2 HUF−3.58%−4.4 HUF
Bán Mạnh
849.842K102.212M179.288M GBP4.360.06 GBP4.649K
0QJXEFG INTERNATIONAL AG CHF0.50 (REGD)8.55 CHF0.64%0.05 CHF
Theo dõi
10.699K91.69K2.329B GBP14.890.54 GBP2.828K
0QWBBREDERODE(LUX) NPV101.2 EUR−1.17%−1.2 EUR
Bán
49049.588K2.628B GBP
0RH1KINNEVIK AB SER'B'NPV137.15 SEK−1.50%−2.10 SEK
Bán
341.902K46.892M2.976B GBP−5.51 GBP
0RPPVALARTIS GROUP AG CHF118.0 CHF1.98%0.4 CHF
Mua
0062.229M GBP5.003.03 GBP68
0VZSPUBLITY AG NPV26.8 EUR0.75%0.2 EUR
Theo dõi
32858346.6M GBP20
450450 PLC1.85 GBX0.00%0.00 GBX
Mua
0012.41M GBP−0.00 GBP
AC8ACCELER8 VENTURES PLC ORD GBP0.01210 GBX−6.67%−16 GBX
Bán Mạnh
2K420K1.688M GBP−0.38 GBP
ADAADAMS PLC ORD GBP0.015.50 GBX0.00%0.00 GBX
Mua
008.022M GBP−0.01 GBP
AEEEAQUILA ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC ORD GBP0.01 (EUR)0.890 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
0077.25M GBP0
AEETAQUILA ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC ORD GBP0.01 (EUR)76.0 GBX−1.62%−1.5 GBX
Mua
6.067K461.092K77.25M GBP0
AFPAFRICAN PIONEER PLC ORD NPV2.16 GBX−1.82%−0.04 GBX
Bán Mạnh
12.384K26.749K4.218M GBP16.920.00 GBP
AIEASHOKA INDIA EQUITY INV TRUST PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
177.0 GBX−0.56%−1.0 GBX
Bán
94.781K16.776M200.506M GBP−0.07 GBP
AJAXAJAX RESOURCES PLC ORD GBP0.019.45 GBX2.16%0.20 GBX
Bán
4.973K46.995K
ALKALKEMY CAPITAL INVESTMENTS PLC ORD GBP0.02214 GBX−10.96%−26 GBX
Bán
56.031K11.974M17.28M GBP−0.35 GBP1
ALTEALTERATION EARTH PLC ORD GBP0.00315.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00
AMOIANEMOI INTERNATIONAL LTD ORD USD0.001 (DI)1.000 GBX−11.11%−0.125 GBX
Bán Mạnh
15151.767M GBP−0.01 GBP
ANICAGRONOMICS LIMITED ORD GBP0.00000111.50 GBX−0.86%−0.10 GBX
Bán
566.449K6.514M115.1M GBP6.040.03 GBP
APQAPQ GLOBAL LTD ORD NPV5.50 GBX0.00%0.00 GBX
Bán Mạnh
004.321M GBP−0.14 GBP
ARAAURA RENEWABLE ACQUISITIONS PLC ORD GBP0.015.75 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00
ARBBARBUTHNOT BANKING GROUP ORD GBP0.01900 GBX−2.17%−20 GBX
Bán
3.968K3.571M136.979M GBP25.760.36 GBP607
ARGOARGO GROUP LTD ORD USD0.0111.0 GBX−12.00%−1.5 GBX
Bán Mạnh
54.373K598.103K4.286M GBP−0.06 GBP18
BAYBAY CAPITAL PLC ORD GBP0.0110.5 GBX−4.55%−0.5 GBX
Bán Mạnh
553
BIGBIG TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.01246 GBX1.74%4 GBX
Mua
5.621K1.384M702.768M GBP48.020.05 GBP
BIHBOSTON INTL HLDGS PLC ORD GBP0.0010.500 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00641.1K GBP−0.01 GBP
BLUBLUE STAR CAPITAL ORD GBP0.0010.253 GBX4.12%0.010 GBX
Sức mua mạnh
21.054M5.316M12.107M GBP−0.00 GBP
BOXETRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (GBP)0.708 EUR−2.55%−0.019 EUR
Bán Mạnh
208.184K147.394K511.514M GBP10.480.06 GBP
BPMB.P.MARSH & PARTNERS ORD GBP0.10298 GBX−4.33%−14 GBX
Bán Mạnh
18.737K5.593M116.72M GBP4.550.70 GBP
BPTBRIDGEPOINT GROUP PLC ORD GBP0.00005197.3 GBX1.86%3.6 GBX
Bán
1.124M221.775M1.59B GBP344
BSFABSF ENTERPRISE PLC ORD GBP0.0120.6 GBX−1.61%−0.4 GBX
Mua
909.821K18.799M18.057M GBP−0.02 GBP
BURBURFORD CAPITAL LTD ORD NPV (DI)550.0 GBX−0.45%−2.5 GBX
Bán
78.734K43.304M1.208B GBP140
CDLCLOUDBREAK DISCOVERY PLC ORD GBP0.0010.850 GBX3.03%0.025 GBX
Bán
456.058K387.649K4.948M GBP−0.01 GBP0
CGEOGEORGIA CAPITAL PLC ORD GBP0.01741 GBX−0.67%−5 GBX
Bán
24.528K18.175M320.582M GBP13.550.55 GBP
CGLCASTELNAU GROUP LTD ORD NPV
Quỹ ETF
76.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
00139.837M GBP0
CGOCONTANGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.014.98 GBX−4.23%−0.22 GBX
Bán Mạnh
1.599M7.961M
CHFCHESTERFIELD RESOURCES PLC ORD GBP0.0011.275 GBX−1.92%−0.025 GBX
Bán
158.782K202.447K1.694M GBP−0.01 GBP8
CHRYCHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD NPV56.0 GBX−0.91%−0.5 GBX
Bán
1.536M85.979M336.26M GBP−1.03 GBP
CIZCIZZLE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD GBP0.00014.34 GBX2.22%0.09 GBX
Mua
4.228M18.366M14.755M GBP−0.00 GBP4
CLDNCALEDONIA INVESTMENTS ORD GBP0.05
Quỹ ETF
3400 GBX−1.12%−40 GBX
Bán Mạnh
28.527K97.038M1.849B GBP5.056.94 GBP96
COBRCOBRA RESOURCES PLC ORD GBP0.011.400 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
887.12K1.242M7.213M GBP−0.00 GBP
CODENORTHCODERS GROUP PLC ORD GBP0.01290 GBX0.00%0 GBX
Bán
0023.233M GBP−0.03 GBP63
CRTMCRITICAL METALS PLC ORD GBP0.00525.0 GBX1.01%0.3 GBX
Bán
275.901K6.898M14.766M GBP−0.02 GBP
DGI9DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE PLC ORD NPV
Quỹ ETF
73.8 GBX−1.47%−1.1 GBX
Bán
1.045M77.099M648.016M GBP6.870.11 GBP
DRUMDRUMZ PLC GBP0.0010.675 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
532.466K359.415K2.328M GBP−0.00 GBP
DSIDIAL SQUARE INVESTMENTS PLC ORD GBP0.013.26 GBX0.00%0.00 GBX
Mua
00
DSWDSW CAPITAL PLC ORD GBP0.002574.88 GBX1.19%0.88 GBX
Bán
17.323K1.297M15.897M GBP
EBOXTRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (GBP)61.6 GBX−2.84%−1.8 GBX
Bán Mạnh
657.141K40.48M511.514M GBP10.440.06 GBP
EISBEAST IMPERIAL PLC ORD GBP0.011.670 GBX−0.33%−0.005 GBX
Bán
206.004K343.924K5.664M GBP−0.02 GBP
FENFRENKEL TOPPING GROUP ORD GBP0.00568.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
0080.029M GBP34.170.02 GBP
FINSFINANCIALS ACQUISITION CORP ORD GBP0.0001 (DI)1040 GBX0.00%0 GBX
Mua
004.658M GBP
FLKFLETCHER KING ORD GBP0.1043.0 GBX7.50%3.0 GBX
Sức mua mạnh
2864.101M GBP25.000.02 GBP
FSFFORESIGHT SUSTAINABLE FORESTRY COMP ORD GBP0.01106.5 GBX−0.41%−0.5 GBX
Mua
1.273K135.651K114.937M GBP
GCATCARACAL GOLD PLC ORD GBP0.0010.3565 GBX9.72%0.0315 GBX
Mua
24.381M8.694M6.391M GBP
GSEOVH GBL SUSTAINABLE ENERGY OPPS PLC ORD GBP0.01101.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
93.101K9.403M426.724M GBP5.630.18 GBP
GSFGORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC ORD GBP0.01
Quỹ ETF
100.8 GBX0.30%0.4 GBX
Bán
559.086K56.3M483.325M GBP6.800.15 GBP0
HEITHARMONY ENERGY INCOME TRUST PLC ORD GBP0.01117.5 GBX−0.21%−0.5 GBX
Bán
147.995K17.389M247.275M GBP4.660.25 GBP
HGENHYDROGENONE CAPITAL GROWTH PLC ORD GBP0.0154.7 GBX−0.06%−0.0 GBX
Bán
190.061K10.399M70.529M GBP
HICLHICL INFRASTRUCTURE PLC ORD GBP0.0001
Quỹ ETF
155.6 GBX0.32%0.4 GBX
Bán
1.511M235.202M3.153B GBP9.120.17 GBP0
HMA1HIRO METAVERSE ACQUISITIONS I S.A. CLS A ORD NPV (DI)1040 GBX0.00%0 GBX
Mua
00122.596M GBP
HPA1HAMBRO PERKS ACQUISITION CO LTD CLS A ORD NPV1050 GBX0.00%0 GBX
Mua
00
HPACHERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD GBP1120 GBX0.00%0 GBX
Bán
002.8M GBP−0.04 GBP0
HSDHANSARD GLOBAL PLC ORD GBP0.5048.0 GBX1.42%0.6 GBX
Theo dõi
4.082K195.822K65.064M GBP13.510.04 GBP220
ICPINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD GBP0.26251146.0 GBX−0.91%−10.5 GBX
Bán
332.849K381.445M3.307B GBP10.471.12 GBP525
IIGINTUITIVE INVESTMENTS GROUP PLC ORD GBP0.015.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
004.144M GBP−0.02 GBP
INSGINSIG AI PLC ORD GBP0.0112.25 GBX−7.62%−1.00 GBX
Bán Mạnh
80.885K990.032K13.075M GBP−0.06 GBP
IX.I(X) NET ZERO PLC ORD NPV11.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00
KNBKANABO GROUP PLC ORD GBP0.0252.970 GBX1.54%0.045 GBX
Bán
129.151K383.578K12.37M GBP−0.02 GBP
KOOKOOTH PLC ORD GBP0.05228 GBX−0.93%−2 GBX
Mua
11.828K2.695M76.028M GBP−0.02 GBP406
LFILONDON FINANCE & INVESTMENT GROUP ORD GBP0.0537.0 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
1.89K69.93K11.547M GBP−0.01 GBP
LIBLIBERTINE HOLDINGS PLC ORD GBP0.00119.250 GBX0.00%0.000 GBX
Mua
00
LIFSLIFESAFE HOLDINGS PLC ORD GBP0.0137.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
008.18M GBP
LIVLIVERMORE INVESTMENTS GROUP LTD ORD NPV47.6 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
314378.544M GBP−0.06 GBP4
LMELIMITLESS EARTH PLC ORD GBP0.015.00 GBX0.00%0.00 GBX
Mua
003.27M GBP−0.01 GBP0
MACAMAC ALPHA LTD ORD NPV (DI)175.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00
MAFLMINERAL & FINANCIAL INVESTMENTS LTD ORD GBP0.01 (DI)23.6 GBX0.00%0.0 GBX
Mua
4.669K109.722K8.334M GBP9.220.03 GBP
MCIMEDCAW INVESTMENTS PLC ORD GBP0.015.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00
MERCMERCIA ASSET MANAGEMENT PLC ORD GBP0.0000127.0 GBX−0.99%−0.3 GBX
Bán Mạnh
79.357K2.141M121.693M GBP5.570.05 GBP120
MGCIM&G CREDIT INCOME INVESTMENT TRUST ORD GBP0.01
Quỹ ETF
96.0 GBX2.13%2.0 GBX
Sức mua mạnh
25.223K2.421M133.699M GBP−0.03 GBP
MILMYANMAR INVESTMENTS INTL LTD ORD NPV0.0850 USD0.00%0.0000 USD
Theo dõi
002.661M GBP−0.12 GBP
MNGM&G PLC ORD 5177.65 GBX−0.08%−0.15 GBX
Bán
18.681M3.319B4.196B GBP−0.66 GBP
MRLMARLOWE PLC ORD GBP0.5420 GBX−3.00%−13 GBX
Bán Mạnh
18.806K7.899M415.169M GBP866.000.01 GBP
MTECMADE TECH GROUP PLC ORD GBP0.000530.5 GBX−8.30%−2.8 GBX
Bán
902.325K27.512M49.638M GBP−0.01 GBP478
NBSNATIONWIDE BUILDING SOCIETY CORE CAPITAL DEFERRED GBP1124 GBP0.00%0 GBP
Bán
001.309B GBP1.01122.68 GBP
OFGOCTOPUS FUTURE GENERATIONS VCT PLC ORD GBP0.001
Quỹ ETF
93.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00
OMUOLD MUTUAL LTD NPV (DI)48.65 GBX−0.41%−0.20 GBX
Bán
155.608K7.57M2.388B GBP6.960.08 GBP
ONDOONDO INSURTECH PLC ORD GBP0.057.00 GBX−3.31%−0.25 GBX
Bán
21.019K147.343K
PALMPANTHER METALS PLC ORD NPV3.19 GBX2.90%0.09 GBX
Bán
144.585K461.226K2.877M GBP−0.00 GBP
PBEEPENSIONBEE GROUP PLC ORD GBP0.00196.0 GBX1.50%1.5 GBX
Mua
164.15K15.795M211.385M GBP−0.10 GBP