Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

70
Cổ phiếu
361.162B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.453K
Khối lượng
+1.15%
Thay đổi
+9.86%
Hiệu suất Tháng
+20.79%
Hiệu suất Năm
+22.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A92NANO DIMENSION LTD SPON ADS EA REPR 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
2.30 USD−1.72%26.256K1.85447.027M GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
0AC1HEXAGON PURUS ASA NOK0.109.15 NOK+3.43%45.888K1.02191.795M GBP−0.13 GBP−11.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0APMDANIELI & C NPV27.35 EUR+1.11%1.832K2.461.534B GBP8.322.83 GBP+204.00%1.13%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0BQDKSB SE & CO. KGAA NPV640 EUR−0.78%20.74902.944M GBP8.8162.42 GBP+155.67%3.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0D00MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY EUR119.66 EUR+0.04%350.1398.379M GBP19.000.89 GBP+11.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
0DYDCENTROTEC SE NPV45.3 EUR−20.28%3320.28515.56M GBPSản xuất Chế tạo
0EVBAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES EUR0.090.1335 EUR−1.11%4.718K0.30152.959M GBP−0.01 GBP+79.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
0FDNNICOLAS CORREA SA EUR0.86.05 EUR+2.54%392.5266.881M GBP2.91%Sản xuất Chế tạo
0FOSPRECIA EUR0.5 (POST SUBDIVISION)25.5 EUR+1.71%90.24128.684M GBP1.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0HDKSYSTEMAIR AB NPV70.6 SEK+2.62%3.108K1.971.104B GBP13.760.38 GBP+76.20%1.56%Sản xuất Chế tạo
Mua
0I0BCLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION COM USD0.00011.29 USD−0.08%1.252K0.7335.746M GBP−0.12 GBP+14.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0I1BENOVIS CORPORATION COM USD0.00150.0 USD+1.65%160.002.204B GBP−1.36 GBP−496.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0ICPDOVER CORP COM STK USD1142.6 USD+0.35%2731.3215.871B GBP19.605.97 GBP−9.60%1.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
0IF4EASTMAN KODAK CO COM USD0.013.538 USD−2.77%3720.92229.401M GBP5.590.52 GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
0IQEFLOWSERVE CORP COM STK USD1.2538.4 USD+0.32%60.024.028B GBP20.601.53 GBP+191.16%2.06%Sản xuất Chế tạo
Mua
0J8WILLINOIS TOOL WORKS INC COM STK NPV245.1 USD+1.44%650.0158.456B GBP23.788.45 GBP+17.63%2.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0JMUTECHNOTRANS SE NPV21.8 EUR−0.91%2.104K11.34131.057M GBP18.541.01 GBP+22.43%2.91%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0JT5LAM RESEARCH CORP COM STK USD0.001720.4 USD+1.37%5650.0375.39B GBP24.4924.12 GBP−15.63%0.99%Sản xuất Chế tạo
Mua
0JWGMKS INSTRUMENTS INC COM STK NPV83.12 USD+1.03%1521.104.461B GBP−21.09 GBP−435.02%1.05%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0K1GMIDDLEBY CORP COM STK USD0.01127 USD+1.22%00.005.538B GBP15.096.92 GBP+15.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
0KANOCEANEERING INTERNATIONAL INC COM STK USD0.2521.2 USD+2.85%2100.371.648B GBP28.400.61 GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
0KFZPARKER-HANNIFIN CORP COM STK USD0.50439.5 USD+2.03%6033.1844.799B GBP24.4014.77 GBP+87.41%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
0LIDULTRA CLEAN HLDGS INC COM USD0.00126.6 USD−3.54%180.15990.873M GBP−0.00 GBP−100.12%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0M29XYLEM INC USD0.01105.75 USD+1.79%2470.1220.282B GBP43.332.00 GBP+38.55%1.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
0N4IDANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV)20.50 EUR+1.74%2.236K0.981.534B GBP6.232.83 GBP+204.00%1.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0QK0TORNOS HOLDING S.A CHF1.00 (REGD)5.44 CHF+0.37%00.0092.289M GBP9.060.53 GBP5.79%Sản xuất Chế tạo
0QKARIETER HOLDING AG CHF5 (REGD)92.0 CHF+1.36%3620.93373.468M GBP8.179.91 GBP1.62%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0QKLKOMAX HOLDING AG CHF0.10 (REGD)191.4 CHF−0.98%1.428K1.96887.192M GBP13.7312.26 GBP+188.00%2.88%Sản xuất Chế tạo
Mua
0QKRARBONIA AG CHF4.20 (REGD)8.26 CHF−2.95%1.191K0.15519.197M GBP104.950.07 GBP−92.95%3.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
0QMRBELIMO HOLDING AG CHF0.05 (REGD)427.2 CHF+0.12%3.192K1.614.746B GBP41.539.05 GBP+15.86%1.99%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0QN2INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)2465 CHF−1.57%2721.851.83B GBP28.1976.87 GBP−11.01%1.31%Sản xuất Chế tạo
Bán
0QNNBURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CHF2.50486.5 CHF−0.74%1.087K2.671.49B GBP21.0420.71 GBP+71.12%2.47%Sản xuất Chế tạo
Mua
0QOTSCHINDLER-HLDG AG CHF0.10 (REGD)187.4 CHF+0.12%16.251K3.1518.567B GBP26.326.26 GBP−10.75%2.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
0QQFMIKRON HOLDING AG CHF0.10 (REGD)13.85 CHF+2.59%105.26210.426M GBP8.301.47 GBP+99.34%2.82%Sản xuất Chế tạo
0QR1SCHWEITER TECHNOLOGIES AG CHF1 (REGD)483 CHF−4.57%5111.43621.955M GBP50.488.42 GBP−87.95%4.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0QTFMCPHY ENERGY EUR0.123.710 EUR+4.13%1.628K0.5987.185M GBP−1.29 GBP−206.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0R4PLIFCO AB SER'B'NPV229.4 SEK+0.12%24.334K0.277.834B GBP33.280.52 GBP+12.67%0.78%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0RNPAVANTIUM N.V. EUR0.14.240 EUR+1.55%2.331K0.22158.446M GBP−0.64 GBP+2.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0RPGROBIT OYJ NPV1.270 EUR−1.40%200.0822.529M GBP−0.20 GBP−273.05%1.61%Sản xuất Chế tạo
Bán
0RQ7XANO INDUSTRI AB SER'B'NPV72.6 SEK+1.30%4130.03328.596M GBP23.170.23 GBP−41.21%2.38%Sản xuất Chế tạo
0RQBPRODWAYS EUR0.50.960 EUR+1.27%4.497K0.7443.37M GBP32.210.03 GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0RQFBALYO SA EUR0.080.820 EUR+0.74%1.219K0.4824.352M GBP−0.05 GBP+42.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
0RTLLANDIS & GYR GROUP AG CHF10 (REGD)72.60 CHF−1.08%4.894K0.741.901B GBP36.221.80 GBP3.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
0TIVFANUC CORPORATION UNSP ADR EACH REP 0.10 ORD
Chứng chỉ lưu ký
13.8 USD+0.80%100.0121.765B GBP24.320.47 GBP−15.95%1.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
0Y5XPENTAIR PLC COM USD0.0165.58 USD+2.03%2930.348.679B GBP21.362.52 GBP−4.61%1.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
0Y7SJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.0053.60 USD+1.57%7880.0829.044B GBP17.912.36 GBP+103.20%2.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
0YQACAREL INDUSTRIES SPA NPV23.40 EUR+0.50%2.707K0.242.247B GBP0.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
0Z0FICHOR HOLDINGS LTD COM USD0.000126.2 USD−2.95%200.13618.65M GBP−0.47 GBP−122.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
AVGAVINGTRANS ORD GBP0.05380 GBX0.00%2.747K0.10124.993M GBP22.020.17 GBP+40.78%1.18%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BMTBRAIME GROUP PLC 'A'ORD NON VOTING GBP0.251430 GBX0.00%022.56M GBP6.572.17 GBP+162.66%1.00%Sản xuất Chế tạo
BMTOBRAIME GROUP PLC ORD GBP0.251860 GBX0.00%00.0022.56M GBP8.532.17 GBP+162.66%0.77%Sản xuất Chế tạo
FANVOLUTION GRP PLC ORD GBP0.01400.8 GBX+1.57%101.81K0.36784.424M GBP21.420.19 GBP+80.42%2.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GDWNGOODWIN ORD GBP0.105040 GBX−2.33%1.914K1.60378.484M GBP24.372.07 GBP+25.93%2.21%Sản xuất Chế tạo
IMIIMI ORD GBP0.285714281580 GBX+1.09%182.367K0.594.116B GBP17.030.93 GBP+39.38%1.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
IQEIQE PLC ORD GBP0.0120.40 GBX+1.49%848.279K0.29196.149M GBP−0.11 GBP−11900.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LSCLONDON SECURITY PLC ORD GBP0.013060 GBX0.00%00.00373.926M GBP17.181.78 GBP−2.07%4.07%Sản xuất Chế tạo
MPACMPAC GROUP PLC ORD GBP0.25208 GBX0.00%15.809K0.3741.909M GBP−0.00 GBP−102.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
MYXMYCELX TECHNOLOGIES CORP COM SHS USD0.025 (DI)53.5 GBX0.00%6.394K0.3512.296M GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PRVPORVAIR ORD GBP0.02590 GBX+0.68%4.114K0.03272.722M GBP16.750.35 GBP+62.80%0.98%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
RNORENOLD ORD GBP0.0533.0 GBX−0.30%348.582K0.7274.322M GBP4.800.07 GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
RORROTORK ORD GBP0.005308.4 GBX+0.06%736.574K0.702.653B GBP25.260.12 GBP+11.20%2.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
RSWRENISHAW ORD GBP0.203136 GBX0.00%30.136K0.422.283B GBP19.641.60 GBP+4.25%2.43%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SLNGSLINGSBY(H.C.) ORD GBP0.25250 GBX0.00%00.002.625M GBP8.030.31 GBP−48.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
SNTSABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0310.50 GBX0.00%50.226K0.492.278M GBP−0.03 GBP+56.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
SPXSPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD GBP0.2692307699278 GBX+0.32%99.654K0.756.824B GBP32.512.85 GBP+2.53%1.68%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TANDTAN DELTA SYSTEMS PLC ORD GBP0.00124.6 GBX0.00%00.0017.94M GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
VLSVELOCYS PLC ORD GBP0.010.235 GBX−28.79%13.834M0.543.882M GBP−0.01 GBP+2.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VNETVIANET GROUP PLC ORD GBP0.1079.0 GBX0.00%56.012K2.2123.352M GBP141.070.01 GBP0.63%Sản xuất Chế tạo
XARXAAR ORD GBP0.10124.5 GBX−2.73%453.444K3.0796.895M GBP−0.00 GBP+99.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
XSGXEROS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0012.94 GBX−6.67%214.253K1.434.439M GBP−0.04 GBP+86.97%0.00%Sản xuất Chế tạo