Dầu (Công nghiệp)

41
Cổ phiếu
661.510B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.729M
Khối lượng
−2.27%
Thay đổi
−7.95%
Hiệu suất Tháng
−9.55%
Hiệu suất Năm
−7.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
0A1VTETHYS OIL AB NPV46.10 SEK−2.17%−1.00 SEK
Theo dõi
99245.711K SEK113.336M GBP
0A6JSOUTHWESTERN ENERGY CO COM STK USD0.104.770 USD0.13%0.005 USD
Bán Mạnh
4.126K19.673K USD4.321B GBP0.824.75 GBP1.118K
0A7FEQUINOR ASA SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
25.3 USD−2.04%−0.5 USD
Bán Mạnh
1.814K45.818K USD65.819B GBP2.757.47 GBP21.936K
0F6LMAUREL ET PROM(ETABL.) EUR0.773.672 EUR−3.13%−0.118 EUR
Mua
67.91K249.325K EUR633.74M GBP3.790.86 GBP707
0GEAMAHA ENERGY AB SER'A'NPV8.800 SEK2.27%0.195 SEK
Bán
9.291K81.761K SEK91.203M GBP−0.06 GBP92
0HGCAPA CORPORATION COM USD0.62531.300 USD−1.92%−0.610 USD
Bán
6.774K212.027K USD8.016B GBP5.104.99 GBP2.273K
0HKPBP ADR(CNV INTO 6 ORD USD0.25 SHS)
Chứng chỉ lưu ký
33.8 USD−2.79%−1.0 USD
Bán Mạnh
31.122K1.05M USD81.503B GBP4.046.89 GBP67.6K
0HRZCOTERRA ENERGY INC COM USD0.1023.180 USD−1.32%−0.310 USD
Bán
2.166K50.205K USD14.372B GBP4.454.25 GBP981
0HVDPERMIAN RESOURCES CORPORATION COM USD0.0001 CLASS A9.158 USD−1.41%−0.131 USD
Bán
3.5K32.053K USD4.227B GBP4.911.70 GBP218
0I8ADENBURY INC COM USD0.00190.0 USD−0.35%−0.5 USD
Theo dõi
00 USD3.666B GBP8.549.00 GBP765
0IUVTOTALENERGIES EP GABON USD17183.4 EUR−0.54%−1.0 EUR
Mua
315.685K EUR716.739M GBP2.4765.77 GBP213
0J50HESS CORPORATION COM STK USD1124.85 USD−1.62%−2.05 USD
Bán Mạnh
33742.068K USD31.638B GBP17.935.67 GBP1.623K
0KHPPETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADS EACH REP 2 COM SH
Chứng chỉ lưu ký
11.60 USD−0.64%−0.10 USD
Theo dõi
12.065K139.713K USD58.659B GBP2.134.40 GBP45.149K
0LE3TELLURIAN INC USD0.011.210 USD3.17%0.038 USD
Bán
2.255K2.728K USD548.662M GBP−0.02 GBP171
0LXBWILLIAMS COMPANIES INC COM STK USD128.58 USD0.30%0.09 USD
Bán
1.875K53.578K USD28.03B GBP13.491.72 GBP5.043K
0N08PANORO ENERGY ASA NOK0.0525.30 NOK−4.02%−1.06 NOK
Bán Mạnh
16.097K407.254K NOK220.789M GBP6.530.30 GBP25
0UR7CRESCENT POINT ENERGY CORP COM NPV9.280 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
00 CAD2.877B GBP10.430.54 GBP768
0VCOPEYTO EXPLORATION & DEVELOP CORP COM NPV11.680 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
00 CAD1.14B GBP5.361.33 GBP
0W2JDEUTSCHE ROHSTOFF AG NPV26.50 EUR−2.13%−0.60 EUR
Bán
55414.694K EUR112.862M GBP11.20 GBP28
88E88 ENERGY LIMITED NPV(DI)0.4250 GBX0.00%0.0000 GBX
Bán
15.516M6.594M GBX84.452M GBP−0.00 GBP
ARGARGOS RESOURCES LTD ORD GBP0.02 (DI)0.550 GBX10.00%0.050 GBX
Bán
556.857K306.271K GBX1.176M GBP
BP.BP ORD USD0.25453.30 GBX−2.85%−13.30 GBX
Bán Mạnh
118.567M53.746B GBX81.503B GBP3.951.17 GBP67.6K
CADCADOGAN ENERGY SOLUTIONS PLC ORD GBP0.031.70 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX4.15M GBP−0.00 GBP75
COPLCANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LTD COM NPV(POST REV SPLIT) (DI)4.375 GBX−6.91%−0.325 GBX
Bán Mạnh
7.531M32.95M GBX15.337M GBP−0.07 GBP23
EGYVAALCO ENERGY INC COM STK USD0.10 (DI)316 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX333.772M GBP6.920.46 GBP185
EMEEMPYREAN ENERGY ORD GBP0.0020.810 GBX−1.22%−0.010 GBX
Bán
15.314M12.404M GBX6.465M GBP−0.04 GBP
GBPGLOBAL PETROLEUM LIMITED NPV0.1675 GBX−2.90%−0.0050 GBX
Bán
1.072M179.612K GBX1.794M GBP−0.00 GBP
GKPGULF KEYSTONE PETROLEUM COM SHS USD1.00 (DI)131.5 GBX0.77%1.0 GBX
Bán
971.612K127.767M GBX290.289M GBP1.380.99 GBP317
ITHITHACA ENERGY PLC ORD GBP0.01144.2 GBX−5.13%−7.8 GBX
Bán Mạnh
541.498K78.084M GBX1.53B GBP
JSEJADESTONE ENERGY PLC ORD GBP0.00146.3 GBX−1.80%−0.8 GBX
Bán
147.688K6.831M GBX210.354M GBP154.170.00 GBP
KOSKOSMOS ENERGY LTD (NA) COM USD0.01 (DI)492 GBX−2.67%−14 GBX
Bán Mạnh
258126.807K GBX2.249B GBP9.530.55 GBP236
MSMNMOSMAN OIL & GAS LTD ORD NPV (DI)0.0600 GBX−4.00%−0.0026 GBX
Bán Mạnh
141.934M8.516M GBX4.346M GBP−0.00 GBP
ONEONEIRO ENERGY PLC ORD GBP0.00856.50 GBX0.00%0.00 GBX
Mua
625K4.063M GBX
PRDPREDATOR OIL & GAS HOLDINGS PLC ORD NPV6.46 GBX−3.73%−0.26 GBX
Bán Mạnh
1.341M8.648M GBX28.569M GBP−0.01 GBP
PTALPETROTAL CORP COM SHS NPV (DI)42.0 GBX−4.00%−1.8 GBX
Bán Mạnh
409.192K17.186M GBX392.769M GBP2.570.18 GBP119
PYXPYX RESOURCES LTD NPV (DI)21.60 GBX7.33%1.50 GBX
Mua
885.046K19.117M GBX99.112M GBP−0.02 GBP
SEPLSEPLAT ENERGY PLC NGN0.5 (DI)116.0 GBX0.00%0.0 GBX
Sức mua mạnh
348.212K40.393M GBX682.497M GBP8.160.14 GBP
SHELSHELL PLC ORD EUR0.072220.5 GBX−2.70%−61.5 GBX
Bán Mạnh
46.521M103.3B GBX154.476B GBP4.475.01 GBP93K
SOUCSOUTHERN ENERGY CORP COM NPV (POST REV SPLIT)22.3 GBX−6.32%−1.5 GBX
Theo dõi
227.212K5.055M GBX31.272M GBP3.720.07 GBP19
TTETOTALENERGIES SE EUR2.553.08 EUR−3.10%−1.70 EUR
Bán Mạnh
13.167M698.755M EUR112.85B GBP6.647.11 GBP101.279K
ZENZENITH ENERGY LTD COM NPV (DI)0.426 GBX−5.56%−0.026 GBX
Bán Mạnh
525.796K223.463K GBX8.691M GBP