Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

140
Cổ phiếu
100.089B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.194M
Khối lượng
+1.22%
Tỷ suất Cổ tức
+0.43%
Thay đổi
−0.34%
Hiệu suất Tháng
+12.22%
Hiệu suất Năm
+16.52%
Hiệu suất YTD
          
AAEV ALBION ENTERPRISE VCT PLC ORD 1P
107.000.00%0.00Bán068.277M7.460.140.00
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
81.000.00%0.00Mua8.298K90.272M5.990.140.00
AAVC ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC ORD 1P
71.750.00%0.00Bán068.144M9.130.080.00
ADA ADAMS PLC ORD GBP0.01
4.000.00%0.00Mua503.302M12.860.002.00
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
24.000.00%0.00Bán021.076M-0.020.00
AFHP AFH FINANCIAL GROUP PLC ORD 10P
275.001.48%4.00Bán1.709K115.784M15.000.20358.00
ALGW ALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.001
1.958.33%0.15Mua5.925M3.252M
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
47.050.21%0.10Bán240.263K113.296M2.680.17117.00
AMAT AMATI AIM VCT PLC ORD 5P
129.500.00%0.00Bán0114.786M-0.140.00
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
68.500.00%0.00Bán053.577M-0.06
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01
23.500.00%0.00Mua09.156M14.900.0227.00
ASHM ASHMORE GROUP PLC ORD 0.01P
483.600.79%3.80Mua1.157M3.226B19.160.27288.00
BGFD BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC ORD 5P
797.000.00%0.00Bán117.294K736.627M-0.430.00
BMD BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC ORD 10P
73.000.00%0.00Bán0165.785M-0.020.00
BPM B.P. MARSH & PARTNERS PLC ORD 10P
273.000.00%0.00Mua7.014K102.107M8.340.3319.00
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
11.500.00%0.00Mua03.114M-0.077.00
BRK BROOKS MACDONALD GROUP PLC ORD 1P
2055.00-0.24%-5.00Sức mua mạnh2.282K287.514M46.080.45452.00
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P
337.600.60%2.00Mua276.552K1.017B19.080.181699.00
BSC BRITISH SMALLER COMPANIES VCT2 PLC ORD 10P
49.500.00%0.00Bán15965.556M18.620.030.00
BSV BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC ORD 10P
66.500.00%0.00Bán093.112M11.320.060.00
BUR BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV
828.003.50%28.00Mua387.514K1.749B5.911.340.00
CAY CHARLES STANLEY GROUP PLC ORD 25P
280.00-1.41%-4.00Mua1.000K144.529M16.320.18769.00
CBP CURTIS BANKS GROUP PLC ORD 0.5P
275.00-2.14%-6.00Sức bán mạnh5.434K152.140M18.360.16558.00
CCJI CC JAPAN INCOME & GROWTH TRUST PLC ORD GBP0.01
152.50-0.97%-1.50Bán55.766K207.485M-0.070.00
CEPS CEPS PLC ORD 10P
30.000.00%0.00Mua05.100M-0.05178.00
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P
70.000.00%0.00Bán015.473M-0.070.00
CLIG CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC ORD 1P
430.00-1.15%-5.00Sức mua mạnh3.004K115.539M12.760.3569.00
CMB CAMBRIA AFRICA PLC ORD 0.01P
0.400.00%0.00Mua22.942K2.151M1.010.0085.00
CRV CRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD1.00
2.20-21.43%-0.60Bán50.700K5.763M-1.080.00
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P
33.70-0.00%-0.00Mua062.707M8.860.040.00
DDV1 DOWNING ONE VCT PLC ORD 1P
71.500.00%0.00Bán095.114M-0.030.00
DEVC DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P
51.500.00%0.00Bán041.351M26.920.020.00
DP2G DOWNING TWO VCT PLC G SHS 0.1P
36.50-2.67%-1.00Bán025.475M-0.190.00
DP2K DOWNING TWO VCT PLC K SHS 0.1P
75.00-14.77%-13.00Sức bán mạnh025.475M-0.190.00
DP3F DOWNING THREE VCT PLC F SHS 0.1P
16.000.00%0.00Bán5.150K22.684M2.260.010.00
DP3H DOWNING THREE VCT PLC H SHS 0.1P
34.500.00%0.00Bán4.925K22.684M2.260.010.00
DP3J DOWNING THREE VCT PLC J SHS 0.1P
58.00-0.43%-0.25Bán022.684M2.260.010.00
EDGH EDGE PERFORMANCE VCT PLC H SHS 10P
39.500.00%0.00Mua014.448M-0.080.00
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P
13.500.00%0.00Mua014.448M-0.080.00
EIH EIH PLC ORD 1P
0.140.00%0.00Bán07.703M-0.030.00
EMG MAN GROUP PLC ORD USD0.0342857142
152.050.16%0.25Bán3.543M2.320B10.630.141435.00
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD 5P (DI)
170.00-3.68%-6.50Bán336.015K58.432M2.880.610.00
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P
36.500.00%0.00Mua028.710M26.350.0167.00
FKE FISKE PLC ORD 25P
61.500.00%0.00Bán07.192M-0.0625.00
FPO FIRST PROPERTY GROUP PLC ORD 1P
42.25-0.59%-0.25Bán94.442K47.113M8.770.0555.00
FTF FORESIGHT 4 VCT PLC ORD 1P
57.000.00%0.00Bán17.480K111.564M28.560.020.00
FTV FORESIGHT VCT PLC ORD 1P
68.000.00%0.00Mua5.627K118.959M16.330.040.00
GHE GRESHAM HOUSE PLC ORD 25P
575.003.60%20.00Mua41.698K153.420M-0.0455.00
GHS GRESHAM HOUSE STRATEGIC PLC ORD 50P
1155.000.00%0.00Mua2.384K41.064M12.740.910.00
GUN GUNSYND PLC ORD 0.01P
0.010.00%0.00Bán23.240M886.799K-0.003.00
HAN HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P (DI)
185.900.05%0.10Bán9.437K220.520M2.470.750.00
HANA HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED 'A' NON VTG ORD 1P (DI)
182.50-0.14%-0.25Bán0220.520M2.470.750.00
HHV HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD 1P
66.500.00%0.00Bán0135.634M-0.060.00
HL. HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 0.4P
1728.50-0.60%-10.50Sức bán mạnh1.055M8.242B33.440.521574.00
HONY HONEYCOMB INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
1000.000.00%0.00Bán405394.499M11.800.850.00
HPAC HERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD 100P
60.000.00%0.00Bán01.400M-0.051.00
HVPD HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV
21.500.00%0.00Mua01.364B8.372.03500.00
HVPE HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LIMITED ORD NPV
1708.000.00%0.00Bán46.626K1.364B8.372.03500.00
HW. HARWOOD WEALTH MANAGEMENT GROUP PLC ORD 0.25P
132.500.00%0.00Mua082.869M49.240.03145.00
HYG SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC ORD 1P
22.000.00%0.00Bán07.263M76.920.000.00
ICP INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 26 1/4P
1432.000.49%7.00Mua723.485K4.139B22.480.63323.00
IGV INCOME & GROWTH VCT (THE) PLC ORD 1P
71.000.00%0.00Bán073.345M15.280.050.00
III 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P
1081.500.00%0.00Bán893.690K10.523B8.461.28240.00
IPO IP GROUP PLC ORD 2P
66.902.92%1.90Mua666.949K688.444M-0.28167.00
IPX IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP PLC ORD 1P
257.500.00%0.00Mua19.518K335.819M21.030.12137.00
JTC JTC PLC ORD GBP0.01
353.00-5.87%-22.00Bán7.810K427.309M12.310.31700.00
JUP JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 2P
338.502.05%6.80Theo dõi1.774M1.518B11.410.30533.00
K3C K3 CAPITAL GROUP PLC ORD 1P
148.000.00%0.00Bán2.783K62.472M15.740.09153.00
KAY KINGS ARMS YARD VCT PLC ORD 1P
21.100.00%0.00Bán070.462M21.930.010.00
KWG KINGSWOOD HOLDINGS LIMITED ORD 5P
15.000.00%0.00Mua6.576K32.538M-0.0358.00
LEAF LEAF CLEAN ENERGY COMPANY ORD 0.01P (DI)
145.000.00%0.00Mua025.559M-2.070.00
LFI LONDON FINANCE & INVESTMENT GROUP PLC 5P
37.500.00%0.00Bán011.703M12.760.037.00
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2 1/2P
274.40-0.36%-1.00Mua18.275M16.427B8.680.328770.00
LIO LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC ORD 1P
764.001.06%8.00Mua10.122K413.937M23.220.34117.00
LIV LIVERMORE INVESTMENTS GROUP LIMITED ORD NPV
46.500.00%0.00Mua081.289M13.240.034.00
LWI LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC ORD 25P
1275.000.39%5.00Mua25.189K343.136M-0.680.00
MAB1 MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) PLC ORD 0.1P
570.000.00%0.00Mua8.462K294.190M22.220.26166.00
MAV4 MAVEN INCOME & GROWTH VCT 4 PLC ORD 10P
63.000.00%0.00Bán047.587M50.810.010.00
MERC MERCIA ASSET MANAGEMENT PLC ORD 0.001P
26.20-1.13%-0.30Bán257.951K80.377M30.780.0185.00
MGR MITON GROUP PLC ORD 0.1P
54.300.00%0.00Mua25.538K93.741M12.410.0456.00
MIG MOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT PLC ORD 1P
85.500.00%0.00Bán041.307M10.770.080.00
MIG1 MAVEN INCOME & GROWTH VCT PLC ORD 10P
45.60-0.00%-0.00Bán042.353M22.030.02
MIG3 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 3 PLC ORD 10P
54.500.00%0.00Bán3.031K37.378M416.030.000.00
MIG4 MOBEUS INCOME & GROWTH 4 VCT PLC ORD 1P
70.500.00%0.00Bán047.290M8.110.090.00
MIG5 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC ORD 10P
32.600.00%0.00Bán5.283K41.280M24.530.010.00
MIG6 MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 6 PLC ORD 10P
47.300.00%0.00Bán018.971M-0.020.00
MTW MATTIOLI WOODS PLC ORD 1P
677.501.88%12.50Bán4.385K178.308M21.670.31586.00
MXCP MXC CAPITAL LIMITED ORD NPV
104.500.00%0.00Mua18.078K70.227M-0.0412.00
NCA NEW CENTURY AIM VCT PLC ORD 10P
70.500.00%0.00Bán05.542M-0.160.00
NCA2 NEW CENTURY AIM VCT 2 PLC ORD 10P
52.00-13.33%-8.00Sức bán mạnh1.707K2.764M-0.12
NTN NORTHERN 3 VCT PLC ORD 5P
86.500.00%0.00Bán4.789K81.398M15.560.060.00
NTV NORTHERN 2 VCT PLC ORD 5P
59.000.00%0.00Bán5.953K82.361M18.190.030.00
OAP3 OCTOPUS APOLLO VCT PLC ORD 10P
44.100.00%0.00Mua10.495K116.846M34.000.010.00
OOA OCTOPUS AIM VCT PLC ORD 1P
90.750.00%0.00Bán2.074K108.961M-0.040.00
OPP ORIGO PARTNERS PLC ORD 0.01P
0.170.00%0.00Mua0591.932K-0.0214.00
OSEC OCTOPUS AIM VCT 2 PLC ORD 0.01P
64.500.00%0.00Bán070.748M-0.090.00
OTT OXFORD TECHNOLOGY 3 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
47.500.00%0.00Bán03.223M3.870.120.00
OTV2 OCTOPUS TITAN VCT PLC ORD 10P
88.001.15%1.00Mua10.826K777.586M22.940.042700.00
OXF OXFORD TECHNOLOGY 4 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
26.500.00%0.00Bán1.000K3.052M-0.020.00
OXH OXFORD TECHNOLOGY 2 VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
25.000.00%0.00Bán01.333M10.780.020.00
OXT OXFORD TECHNOLOGY VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P
35.000.00%0.00Bán01.901M-0.010.00
PAM PREMIER ASSET MANAGEMENT GROUP PLC ORD 0.02P
177.000.00%0.00Bán280.234K181.529M15.770.11107.00
PEMB PEMBROKE VCT PLC B ORD 1P
103.500.00%0.00Bán071.224M8.580.11
PEMV PEMBROKE VCT PLC ORD 1P
98.000.00%0.00Bán071.224M8.580.11
PEY PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED ORD EUR0.001 (EUR)
9.58-0.21%-0.02Sức bán mạnh12.632K598.079M8.351.040.00
PEYS PRINCESS PRIVATE EQUITY HOLDING LIMITED ORD EUR0.001 (GBP)
839.000.00%0.00Bán830598.079M8.351.040.00
PGOO PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC ORD 1.6187P
61.000.00%0.00Bán6.117K117.857M22.840.030.00
PIN PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 67P
2305.000.00%0.00Mua34.304K1.247B6.483.550.00
PIRI PIRES INVESTMENTS PLC ORD 0.25P
2.650.00%0.00Mua2311.762M1.300.024.00
PMEA PME AFRICAN INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES PLC ORD USD0.01
0.060.00%0.00Bán01.215M-0.040.00
POL POLO RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI)
2.986.43%0.18Sức bán mạnh1.000K8.730M-0.0229.00
POLR POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC ORD 2.5P
510.00-5.20%-28.00Sức bán mạnh149.016K518.980M10.000.58129.00
PPG PLUTUS POWERGEN PLC ORD 0.1
0.130.00%0.00Bán3.433M1.134M-0.005.00
PRIM PRIMORUS INVESTMENTS PLC ORD 0.01P
0.120.00%0.00Mua1.979M3.684M-0.000.00
PVN PROVEN VCT PLC ORD 10P
74.000.00%0.00Bán4.760K111.780M7.260.100.00
QLT QUILTER PLC ORD GBP0.07
147.002.05%2.95Sức mua mạnh5.345M2.740B48.620.034343.00
RAT RATHBONE BROTHERS PLC ORD 5P
2165.000.46%10.00Sức bán mạnh46.148K1.214B47.340.471505.00
REC RECORD PLC ORD 0.025P
36.607.81%2.65Mua168.691K67.579M10.460.0384.00
RIV RIVER AND MERCANTILE GROUP PLC ORD GBP0.003
249.503.96%9.50Bán1.653K204.940M15.370.16217.00
SBIZ THE SIMPLYBIZ GROUP PLC ORD GBP0.01
221.500.68%1.50Mua40.700K212.921M26.450.08417.00
SDR SCHRODERS PLC VTG SHS £1
3068.001.52%46.00Sức mua mạnh286.529K8.141B18.191.694383.00
SDRC SCHRODERS PLC NON-VTG SHS £1
2325.000.22%5.00Bán56.576K8.141B18.191.694383.00
SIHL SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD NPV (CDI)
0.590.00%0.00Bán7.500K249.475M2.560.19
SLA STANDARD LIFE ABERDEEN PLC ORD 13 61/63P
288.901.80%5.10Mua7.597M6.723B-0.048319.00
SLPE STANDARD LIFE PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 0.2P
360.00-0.14%-0.50Mua19.195K554.255M7.390.490.00
SNN SANNE GROUP PLC ORD GBP0.01
555.003.74%20.00Mua211.612K780.554M61.590.091284.00
STJ ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 15P
1013.000.85%8.50Mua2.419M5.362B35.900.292302.00
SURE SURE VENTURES PLC ORD GBP0.01
102.500.00%0.00Mua04.992M-0.04
SVCT SENECA GROWTH CAPITAL VCT PLC B ORD 1P
90.500.00%0.00Bán07.263M76.920.000.00
SVE STARVEST PLC ORD 1P
1.750.00%0.00Sức bán mạnh0978.737K1.260.020.00
TAM TATTON ASSET MANAGEMENT PLC ORD GBP0.20
208.000.48%1.00Mua10.472K115.729M26.130.0977.00
TAVI TAVISTOCK INVESTMENTS PLC ORD 1P
2.200.00%0.00Bán50.000K12.657M-0.0026.00
TERN TERN PLC ORD 0.02P
11.75-6.00%-0.75Mua4.767M31.790M-0.002.00
UAV UNICORN AIM VCT PLC ORD 1P
137.000.00%0.00Mua0178.773M-0.060.00
VELA VELA TECHNOLOGIES PLC ORD 0.1P
0.090.00%0.00Bán251.461M-0.0055.00
VEN2 VENTUS 2 VCT PLC ORD 25P
74.500.00%0.00Bán035.089M5.970.120.00
VNC VENTUS 2 VCT PLC C SHS 25P
127.000.00%0.00Bán035.089M5.970.120.00
VND VENTUS 2 VCT PLC D SHS 25P
127.000.00%0.00Bán035.089M5.970.120.00
WCW WALKER CRIPS GROUP PLC ORD 6 2/3P
26.500.00%0.00Mua1.252K11.283M33.840.01184.00
XPS XPS PENSIONS GROUP PLC ORD GBP0.0005
120.500.84%1.00Mua23.585K243.666M23.930.051039.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất