Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

2471
Cổ phiếu
129.602B
Giá trị vốn hóa thị trường
408.343K
Khối lượng
+0.62%
Thay đổi
+4.06%
Hiệu suất Tháng
+23.17%
Hiệu suất Năm
+2.15%
Hiệu suất YTD
          
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
11568.000.90%103.00Sức mua mạnh0
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
139.450.91%1.26Mua0
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9136.00-0.11%-10.00Sức bán mạnh0
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4358.00-0.52%-23.00Bán0
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
17.68-3.99%-0.74Bán77.085K
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4274.002.07%86.50Mua0
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
3015.50-0.15%-4.50Mua403
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1562.000.29%4.50Mua0
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
3580.001.09%38.50Mua0
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1672.750.42%7.00Mua0
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2459.003.53%83.75Sức mua mạnh715
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1315.251.52%19.75Mua0
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2470.251.12%27.25Mua6
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
26826.001.74%458.50Mua0
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
5031.501.47%73.00Mua431
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
3331.500.85%28.00Mua0
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
1463.750.57%8.25Mua0
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
662.737.36%45.45Mua2.633K
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
18433.001.80%326.50Mua0
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
2971.50-1.88%-57.00Bán565
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
4304.503.36%140.00Sức mua mạnh62
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
1119.250.11%1.25Bán0
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1532.50-0.36%-5.50Bán9.910K
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
2884.50-0.65%-19.00Theo dõi1.755K
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
37.56-1.00%-0.38Theo dõi6.700K
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
3.291.07%0.03Bán0
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
252.751.51%3.75Bán0
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14635.501.29%186.00Bán0
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2553.50-1.28%-33.00Bán0
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14180.50-0.11%-15.00Bán0
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3477.50-0.07%-2.50Bán0
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.72-1.64%-0.06Bán5.810K
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
261.541.77%4.54Mua0
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
3.89-1.97%-0.08Bán43.300K
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
15072.001.09%163.00Mua20
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
196.340.77%1.50Mua0
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
15.78-0.72%-0.12Bán0
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
295.652.44%7.04Mua201
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
3.49-2.61%-0.09Bán31.400K
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
17544.500.43%75.00Sức mua mạnh0
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3739.50-0.47%-17.50Sức bán mạnh77
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
32.001.43%0.45Mua6.481K
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
60.89-1.39%-0.86Bán1.791K
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
12.96-0.67%-0.09Mua12.376K
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
56.220.57%0.32Bán366
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
9536.502.43%226.00Mua30.000K
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
347.70-2.52%-9.00Bán0
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
22290.501.87%409.50Mua0
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
296.95-2.64%-8.05Bán0
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
25179.002.53%622.00Mua0
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2457.001.72%41.50Sức mua mạnh10.825K
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1271.5018.61%199.50Sức mua mạnh0
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
1.18-17.54%-0.25Bán14.064M
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
43.00-0.92%-0.40Bán142.727K
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
209.001.09%2.25Mua1.174K
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
74411.001.70%1244.50Sức mua mạnh0
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.02-16.26%-0.00Bán245.829M
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
16.5618.11%2.54Sức mua mạnh11.841K
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
29.04-4.71%-1.43Bán40
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
3.103.61%0.11Mua0
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.56-1.32%-0.01Bán2.207M
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
11.091.42%0.15Theo dõi53.777K
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
331.25-1.98%-6.70Bán2.567K
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1211.25-0.41%-5.00Bán0
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4675.50-1.07%-50.50Bán415
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.720.80%0.02Mua82.465K
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
63.54-0.75%-0.48Bán3.787K
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
851.001.63%13.62Theo dõi13.035K
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4878.00-0.47%-23.00Bán1.136K
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
7.30-2.47%-0.19Mua33.390K
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9061.000.26%23.50Mua0
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5468.000.40%22.00Bán0
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
26490.002.83%728.50Mua8.152K
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
940.88-2.70%-26.12Bán137.835K
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
197.45-1.32%-2.65Sức bán mạnh0
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
969.341.38%13.17Mua2.680K
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.57-1.49%-0.04Bán117.734K
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
6.051.47%0.09Mua0
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4663.000.88%40.50Sức mua mạnh0
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
60.720.49%0.30Sức mua mạnh0
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1992.500.51%10.20Sức mua mạnh0
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
82.390.51%0.42Sức mua mạnh0
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6325.000.81%51.00Sức mua mạnh0
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
127.784.51%5.52Mua0
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
7.62-1.92%-0.15Bán0
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
222.001.37%3.00Mua174.564K388.646M9.580.230.00
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
55.671.76%0.96Mua0
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
50.202.12%1.04Mua0
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1125.002.27%25.00Mua20.682K363.439M14.070.810.00
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
99.50-0.25%-0.25Sức bán mạnh0363.439M14.070.810.00
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2789.500.52%14.50Mua207
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
36.330.21%0.08Mua531.749K
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
271.001.12%3.00Sức mua mạnh47.358K297.188M5.850.460.00
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
150.030.49%0.73Mua46.261K
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
115.120.69%0.79Sức mua mạnh0
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17598.000.72%125.00Sức mua mạnh0
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
229.250.42%0.95Mua102
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
35.000.00%0.00Mua6235.559M-0.02
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
110.000.46%0.50Mua499.568K351.425M41.480.030.00
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV
0.150.00%0.00Bán83.682K1.876M-0.01
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
99.801.84%1.80Sức mua mạnh201.795K140.969M24.020.040.00
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
66.860.23%0.15Mua110
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
5133.000.49%25.00Mua444
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
628.000.96%6.00Mua3.080K285.904M-0.020.00
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4418.750.59%25.75Mua0
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.07-0.70%-0.01Sức bán mạnh4.214M
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
91.200.00%0.00Mua10.036K
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
101.502.32%2.30Mua150.034K150.346M18.720.050.00
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2794.500.92%25.50Sức mua mạnh0
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
46.400.00%0.00Bán23.823K33.366M-0.090.00
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
37.76-0.31%-0.12Mua0
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
310.700.62%1.90Bán343
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.150.04%0.00Bán7.574K
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
629.88-0.12%-0.75Bán0
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.430.27%0.02Mua12.375K
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
493.600.61%3.00Mua10.261K
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
50.670.39%0.19Mua0
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.12-0.16%-0.01Bán30.374K
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
226.600.87%1.95Bán0
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.520.08%0.00Sức mua mạnh26.745K
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.520.00%0.00Bán07.117M-1.670.00
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán09.126M-1.690.00
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
800.000.50%4.00Sức mua mạnh64.952K870.378M36.350.220.00
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
32.040.25%0.08Mua5.251K
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
859.200.67%5.70Mua0
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
11.190.34%0.04Mua4.500K
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
413.500.24%1.00Mua38.237K65.244M-0.320.00
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
4.050.35%0.01Mua14.320K
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
8.22-0.30%-0.02Bán150.703K
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.51-1.96%-0.07Sức bán mạnh1.396K
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.950.60%0.02Mua0
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
11.54-0.19%-0.02Mua1.285K
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.740.33%0.01Bán0
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
12.84-0.66%-0.09Bán0
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
18.950.44%0.08Mua0
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.14-0.19%-0.01Theo dõi0
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
31455.001.08%335.00Sức mua mạnh0
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
236.500.00%0.00Mua7.914K98.844M0.030.00
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
645.000.00%0.00Mua2.618K90.633M-0.100.00
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
117.500.00%0.00Mua158.607K
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1265.400.97%12.20Mua0
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
73.900.54%0.40Mua35.163K
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
16.480.65%0.11Mua0
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.100.00%0.00Bán010.691M-0.010.00
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
53.903.45%1.80Mua1.957M125.854M2.980.17117.00
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
122.57-0.19%-0.23Mua1.976K
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.75-0.27%-0.01Bán0
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
51.10-0.47%-0.24Bán0
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
39.28-0.44%-0.18Mua0
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
35.41-0.10%-0.04Mua0
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất