Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

2764
Cổ phiếu
185.488B
Giá trị vốn hóa thị trường
402.914K
Khối lượng
−0.07%
Thay đổi
−0.43%
Hiệu suất Tháng
+30.84%
Hiệu suất Năm
+8.52%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
0A06 ISHARES $ SHORTDURATIONCORPBOND UCI ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD ETF MXN
642.840.10%0.65Sức mua mạnh77.785K
0A07 ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCIT ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ETF MXN H
661.110.27%1.77Mua2.530K
0A08 ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF M ISHARES J.P. MORGAN USD EM BD ETF MXN HG
674.11-0.08%-0.54Mua31
0A0A ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
607.150.02%0.10Mua103.455K
0A0B ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR ETF MXN HG
6150.310.17%10.41Sức mua mạnh9
0A16 VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FU VANGUARD S&P SMALLCAP 600 INDEX FUNDET
203.972.91%5.76Mua14
0A17 VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF VANGUARD SMALLCAP VALUE INDEX FUNDETF
168.20-0.02%-0.04Bán20
0A1H INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF
22.04-0.61%-0.14Bán2.200K
0A1I INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST ETF
110.35-1.05%-1.17Sức bán mạnh200
0A3D ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF MXN HEDGE
814.230.33%2.65Sức mua mạnh64
0A3G ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF MXN H
681.960.47%3.22Mua6.386K
0AND GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD-GBP
967.700.45%4.30Bán13
0CQL ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ARK GENOMIC REVOLUTION MULTI-SECTOR ETF
85.16-0.21%-0.18Bán202
0CQM ARK WEB X.0 ETF ARK WEB X.0 ETF
148.79-1.31%-1.98Mua97
0D53 FINANCIERE DE TUBIZE SA FINANCIERE DE TUBIZE ORD SHS
85.70-0.92%-0.80Mua1.146K3.278B14.045.24
0DZP UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC
25.32-0.35%-0.09Mua51.375K
0DZW UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF (JPY) A-ACC
2399.820.58%13.82Mua6.020K
0E3R ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BOND ISHARES JP MORGAN EM CORPORATE BOND ETF
52.38-0.03%-0.02Mua21
0E6H BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU UCITS ETF
10.911.97%0.21Sức mua mạnh0
0E78 LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF LYXOR MSCI EMU VALUE (DR) UCITS ETF D-EU
112.77-0.08%-0.09Bán11.920K
0E7I LYXOR ITALIA EQUITY PIR UCITS ETF-C LYXOR ITALIA EQUITY PIR UCITS ETF-C-EUR
129.10-0.37%-0.48926
0FBL WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENT WISDOMTREE TRUST CHINA EX STATE OWNED EN
63.01-0.65%-0.41Bán6.900K
0GOZ ZKB GOLD ETF AA CHF ZKB GOLD ETF AA GBP
1268.001.07%13.40Bán32
0H7G ARK INNOVATION ETF ARK INNOVATION ETF
121.43-1.35%-1.66Mua1.937K
0H7Q COMSTAGE S&P SMALL CAP 600 UCITS ET COMSTAGE S&P SMALL CAP 600 UCITS ETF
55.4930.49%12.96Sức mua mạnh54
0HCV UBS LUX FUND SOLUTIONS
21.41-1.99%-0.43Mua100
0HD9 UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCRPSUS UBS ETFBLOOMBERGBRCLSMSCIUS LCSUSTUCI ET
15.35-0.04%-0.01Mua3.218K
0HDC DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)-IN DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)-INCOME
24.96-1.91%-0.49Mua600.000K
0HDM UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE UBS ETF-MSCI JAPAN SOC RESPONSIBLE U ETF
15.562.07%0.32Mua160
0HDR UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIB UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U
24.841.88%0.46Mua6.000K
0HE1 UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF
22.710.56%0.1328.774K
0HE3 UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIB UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U
23.974.97%1.14Sức mua mạnh21.276K
0HEZ EASTNINE AB (PUBL) EASTNINE ORD SHS
143.80-0.28%-0.40Mua9274.353M4.982.43
0HFI UBS LUX FUND SOLUTIONS
12.931.63%0.21Sức mua mạnh80.000K
0I9L DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X S DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHARES
61.06-0.65%-0.40Mua200
0I9N DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHAR DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES
43.160.14%0.06Sức mua mạnh3.593K
0I9U DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X S DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES
11.78-6.14%-0.77Bán600
0IA2 DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHAR DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X SHARES
114.11-1.79%-2.08Mua800
0IAU DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SH DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHARES
108.972.95%3.12Mua201
0IAW DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X S DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X SHARES
105.933.48%3.56Sức mua mạnh50
0IBR DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARE
56.50-4.40%-2.60Bán30
0IEP ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF ETFMG PRIME JUNIOR SILVER ETF
14.35-2.05%-0.30Bán1.100K
0IEQ ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF
63.001.60%0.99Sức mua mạnh80
0IER ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF ETFMG PRIME MOBILE PAYMENTS ETF
71.751.13%0.80Mua15
0IJH ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDE
64.950.46%0.30Mua200
0IJL EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET & ECO
55.55-3.50%-2.02Bán100
0IND FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDE FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUN
248.00-1.38%-3.48Mua53
0INZ FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF
106.15-0.83%-0.89Mua248
0IO2 FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ET FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF
49.05-0.95%-0.47Mua4.052K
0IWO GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
29.62-1.98%-0.60Mua100
0IX8 GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF
13.30-0.45%-0.06Bán250
0IY3 GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTE GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGE
34.15-0.31%-0.10Mua1.833K
0IY8 GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF GLOBAL X INTERNET OF THINGS ETF
36.060.87%0.31Sức mua mạnh415
0IYF GLOBAL X SILVER MINERS ETF GLOBAL X SILVER MINERS ETF
42.954.57%1.88Bán1.000K
0IYI GLOBAL X URANIUM ETF GLOBAL X URANIUM ETF
19.96-2.06%-0.42Bán1.365K
0JE1 ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND E ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF
38.08-0.73%-0.28Bán78
0JER ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF
50.230.38%0.19Mua20
0JEW ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
88.58-2.15%-1.95Bán1.106K
0JF2 ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND ISHARES MSCI GERMANY ETF
34.861.38%0.48Mua100
0JF4 ISHARES MSCI MEXICO ETF ISHARES MSCI MEXICO ETF
47.12-2.11%-1.02Mua400
0JFD ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
40.51-0.76%-0.31Bán531
0JFF ISHARES S&P 500 ISHARES CORE S&P 500 ETF
440.69-0.64%-2.83Mua10.773K
0JFH ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
51.70-0.76%-0.40Bán197
0JFI ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CO ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORATE BOND
136.100.22%0.30Sức mua mạnh4.737K
0JFK ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTO ISHARES GLOBAL TECH ETF
57.931.33%0.76Mua2.000K
0JFM ISHARES TRUST S & P GLOBAL * ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF
85.66-0.61%-0.53Mua2.590K
0JFT ISHARES S&P 500 VALUE ETF ISHARES S&P 500 VALUE ETF
148.190.24%0.35Mua4.700K
0JFU ISHARES LEHMAN 20 YEAR ISHARES 20 PLUS YEAR TREASURY BOND ETF
149.620.63%0.94Sức mua mạnh582
0JG6 ISHARES S&P MIDCAP 400 INDEX FUND ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
265.36-0.89%-2.39Mua54
0JG8 ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF
452.38-0.11%-0.48Mua175
0JGB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
166.16-0.22%-0.36Mua12.255K
0JGH ISHARES TRUST RUSSELL 1000 ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
279.99-0.75%-2.12Mua8
0JGN ISHARES RUSSELL 2000 ETF ISHARES RUSSELL 2000 ETF
221.88-0.89%-2.00Mua1.994K
0JH3 ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
109.520.67%0.73Mua4.300K
0JHN ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN E
88.251.75%1.52Bán11.300K
0JHS ISHARES MSCI ACWI ETF ISHARES MSCI ACWI ETF
101.660.12%0.12Mua543
0JHW ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKE ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BO
112.420.06%0.07Mua7.582K
0JJC ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF ISHARES US HOME CONSTRUCTION ETF
72.333.80%2.65Mua262
0JJJ ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(E ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF
63.250.40%0.25Sức mua mạnh83
0JKC ISHARES SILVER TRUST ISHARES SILVER ETF
23.69-0.58%-0.14Bán2.242K
0JKH ISHARES MSCI INDONESIA ETF ISHARES MSCI INDONESIA ETF
19.95-0.99%-0.20Sức bán mạnh60
0JKO ISHARES MSCI IRELAND ETF ISHARES MSCI IRELAND ETF
56.44-3.10%-1.81Mua100
0JLA ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACT ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR ET
174.87-0.92%-1.63Mua61
0JLK ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
63.30-0.95%-0.61Bán112.059K
0JLS ISHARES MSCI RUSSIA ETF ISHARES MSCI RUSSIA ETF
43.84-0.63%-0.28Mua1.080K
0JLU ISHARES MSCI JAPAN ETF ISHARES MSCI JAPAN ETF
67.14-1.15%-0.78Bán143
0JLW ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PROD
48.022.01%0.95Mua900
0JNB ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF
33.203.16%1.02Mua601
0JRY KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHA KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ET
43.28-5.49%-2.51Mua336.473K
0KOI PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREAS PROSHARES ULTRASHORT 20+ YEAR TREASURY
17.460.75%0.13Bán3.328K
0KOJ PROSHARES ULTRASHORT S&P500 PROSHARES ULTRASHORT S&P500
8.601.42%0.12Bán1.400K
0KOK PROSHARES SHORT S&P500 ETF PROSHARES SHORT S&P500 ETF
14.90-0.73%-0.11Sức bán mạnh3.300K
0KP1 PROSHARES SHORT HIGH YIELD PROSHARES SHORT HIGH YIELD
17.93-0.77%-0.14Bán4.000K
0KPB PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YEAR TREA PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YEAR TREASURY
15.780.32%0.05Bán1.000K
0KPF PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS
34.577.19%2.32Mua30
0KQ0 PROSHARES ULTRA SILVER PROSHARES ULTRA SILVER
44.157.35%3.02Mua400
0KQK PROSHARES ULTRA FINANCIALS PROSHARES ULTRA FINANCIALS
61.404.92%2.88Mua50
0KQQ PROSHARES ULTRAPRO DOW30 PROSHARES ULTRAPRO DOW30
76.830.48%0.37Mua3.000K
0KQR PROSHARES ULTRAPRO QQQ PROSHARES ULTRAPRO QQQ
131.59-3.18%-4.32Mua1.219K
0KQS PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY
16.21-0.37%-0.06Sức bán mạnh9.865K
0KZC SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR S&P 500 ETF TRUST
438.70-0.64%-2.81Mua34.443K
0KZF SPDR GOLD SHARES SPDR GOLD SHARES
170.62-0.42%-0.72Mua18.506K
0L0S SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF
126.930.06%0.08Mua64
0L0X SPDR KBW REGIONAL BANKING (ETF) SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF
63.09-0.57%-0.36Bán212
0L13 SPDR S&P METALS & MINING ETF SPDR S&P METALS & MINING ETF
44.77-1.87%-0.85Mua2.170K
0L17 SPDR KBW BANK ETF SPDR S&P BANK ETF
50.381.16%0.58Mua1.486K
0L1F SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF
75.52-0.46%-0.35Mua203
0L1P SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE E SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
350.02-0.40%-1.42Mua43.896K
0L4P CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTO CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPD
181.10-0.91%-1.66Mua276
0L4Q ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND
49.15-2.50%-1.26Bán3.222K
0L4R FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND
36.940.07%0.03Sức mua mạnh4.476K
0L4T TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND
152.64-0.72%-1.11Mua10
0LJ5 UNITED STATES OIL FUND LP UNITED STATES OIL ETF
49.471.72%0.84Mua266
0LKM VANECK VECTORS RUSSIA ETF VANECK VECTORS RUSSIA ETF
29.002.28%0.65Sức mua mạnh121
0LLB VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF
259.13-0.30%-0.79Mua40
0LLE VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF
91.03-0.32%-0.29Mua566
0LLF VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF
190.63-1.96%-3.81Bán10
0LLK VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDE VANECK VECTORS INDIA SMALL-CAP INDEX ETF
39.782.13%0.83Mua76
0LLN VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS E VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF
46.464.79%2.13Mua2.630K
0LLQ VANECK VECTORS VIETNAM ETF VANECK VECTORS VIETNAM ETF
19.36-0.15%-0.03Bán170
0LLW VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUN
159.750.01%0.02Mua2
0LMD VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FU VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
86.60-0.07%-0.06Mua3.728K
0LME VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FU VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
52.191.42%0.73Sức mua mạnh191.080K
0LMF VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF
105.43-0.28%-0.30Mua67
0LMN VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FU VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
104.410.46%0.47Mua1.353K
0LMO VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US ETF
62.951.80%1.11Mua278.200K
0LMP VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK IND VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS FUND ETF
51.27-0.21%-0.11Bán131
0LMQ VANGUARD MSCI PACIFIC ETF VANGUARD FTSE PACIFIC FUND ETF
81.750.33%0.27Bán48
0LMR VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD FTSE EUROPE ETF
68.55-0.52%-0.36Mua290
0LMW VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND ETF
256.690.04%0.11Mua116
0LMY VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FU
410.67-0.01%-0.04Mua612
0LN3 VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND IDX F
82.830.05%0.04Sức mua mạnh11.137K
0LO6 VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD S&P 500 ETF
403.27-0.66%-2.67Mua40.418K
0LOD VANGUARD REIT INDEX FUND VANGUARD REIT INDEX FUND ETF
107.00-0.10%-0.11Mua25.128K
0LOS VANGUARD IDX FUND VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND
227.71-0.35%-0.80Mua2.062K
0MK3 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
14.512.10%0.30Mua6.654K3.479B16.980.60
0MKA GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD GAM PRECIOUS METALS - PHYSICAL GOLD-USD
1708.200.60%10.20Mua10
0MKJ ISHARES GOLD (CH) ISHARES GOLD ETF (CH) ETF
174.67-0.69%-1.21Mua2.030K
0MKL UBS INDEX SOLUTIONS GOLD (EUR) HE UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A
73.121.42%1.02Mua1.967K
0MKN UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS UBS ETF (CH) - GOLD (USD) A-DIS
58.781.02%0.59Mua740
0MO6 ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTI ISH STOXX EUROPE 600 CONSTR & MATERIALS
60.15-1.77%-1.08Mua49.736K
0MOO ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & L ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISUR
23.36-2.28%-0.55Sức bán mạnh200
0MS5 LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF C LYXOR DAILY SHORTDAX X2 - ACC EUR
1.481.09%0.02Bán46
0MT0 UBS ETFS PLC - CMCI COMP SF UCITS E UBS ETFS PLC - CMCI COMP SF UCITS ETF (C
65.201.32%0.85Mua7.717K
0MT6 SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT INDGDS& SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT INDGDS&SVCS
339.353.02%9.96Mua1.974K
0MTH SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT CONSTRC SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT CONSTRCTN&MA
475.100.78%3.68Mua10
0MTQ SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT AUTOMOB SOURCE STOXX EUROPE 600 OPT AUTOMOBILES&
484.450.42%2.00Mua29.592K
0MXC ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF
18.294.93%0.86Bán13.000K
0NQK SIEVI CAPITAL OYJ SIEVI CAPITAL ORD SHS
1.603.22%0.05Sức mua mạnh14278.529M8.630.15
0OKB ALANTRA PARTNERS SA ALANTRA PARTNERS ORD SHS
16.101.90%0.300519.536M
Tải thêm