Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

2463
Cổ phiếu
132.153B
Giá trị vốn hóa thị trường
400.726K
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
+0.75%
Hiệu suất Tháng
+20.39%
Hiệu suất Năm
+2.43%
Hiệu suất YTD
          
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
11264.001.19%132.00Mua0
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
135.871.18%1.58Mua45
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9104.00-0.06%-5.50Bán0
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4348.50-0.83%-36.50Sức bán mạnh0
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
15.38-2.70%-0.43Bán53.804K
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4486.005.28%225.00Mua4
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
4072.504.88%189.50Mua0
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1466.252.39%34.25Mua0
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
4008.503.54%137.00Mua0
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1601.251.52%24.00Mua0
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2653.002.27%59.00Mua0
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1179.754.70%53.00Bán0
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2451.754.73%110.75Mua0
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
26764.001.82%479.00Sức mua mạnh0
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
6440.502.38%150.00Mua176
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
4311.001.32%56.00Sức mua mạnh0
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
2267.0014.86%293.25Sức mua mạnh100
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
842.706.61%52.23Mua1.602K
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
17385.502.22%377.00Bán725
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3119.50-2.32%-74.00Bán0
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
4747.002.96%136.50Sức mua mạnh0
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
1275.250.04%0.50Mua50.000K
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1242.000.73%9.00Bán250
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
2208.0012.08%238.00Bán1.421K
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
28.5911.37%2.92Bán25.000K
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
4.03-10.63%-0.48Bán0
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
311.00-10.13%-35.05Bán24.157K
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15820.500.14%21.50Mua0
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2243.750.55%12.25Bán11.000K
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14597.500.43%62.00Bán20
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3227.000.28%9.00Bán2.298K
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.063.58%0.11Bán140.071K
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
275.772.75%7.37Sức mua mạnh52
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
3.59-2.59%-0.10Sức bán mạnh51.106K
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
13235.003.79%483.00Mua80
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
171.313.17%5.26Mua0
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
17.31-3.09%-0.55Bán0
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
308.382.40%7.21Sức mua mạnh0
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
3.26-2.37%-0.08Sức bán mạnh42.901K
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
17707.500.24%43.00Mua50
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3696.00-0.18%-6.50Bán0
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
34.720.07%0.02Sức mua mạnh22.816K
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
55.62-0.07%-0.04Sức bán mạnh4.891K
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
9.77-0.56%-0.05Bán3.890K
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
72.390.51%0.37Mua0
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
10999.503.75%398.00Sức mua mạnh0
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
278.60-2.94%-8.45Sức bán mạnh323.000K
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
22961.502.96%660.00Sức mua mạnh0
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
271.80-1.95%-5.40Sức bán mạnh56
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
25723.502.76%690.00Sức mua mạnh0
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2682.500.68%18.00Sức mua mạnh3.531K
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1289.75-3.32%-44.25Bán0
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
1.063.16%0.03Bán709.000K
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
32.2011.42%3.30Bán1.397M
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
216.201.67%3.55Mua121.956K
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
79294.503.72%2842.00Mua0
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.012.62%0.00Bán57.116M
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
16.70-3.93%-0.68Bán2.726K
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
22.04-3.64%-0.83Bán1.224K
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
3.873.64%0.14Mua0
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.4210.61%0.04Bán7.705M
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
14.06-10.16%-1.59Bán76.814K
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
299.75-2.27%-6.95Sức bán mạnh0
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1337.25-2.57%-35.25Bán0
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4296.000.55%23.50Sức bán mạnh52
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.801.10%0.03Mua434.720K
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
59.51-1.04%-0.62Sức bán mạnh18.337K
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
1086.00-9.61%-115.50Bán7.141K
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4597.50-0.45%-21.00Sức bán mạnh0
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
9.066.48%0.55Mua120
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9543.50-0.14%-13.00Mua202
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5244.001.26%65.00Bán0
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
24217.503.57%835.00Bán10.892K
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1007.50-3.61%-37.75Bán16.095K
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
184.95-2.32%-4.40Sức bán mạnh16.121K
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
1026.612.90%28.98Mua174
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.39-2.90%-0.07Bán495.716K
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
5.670.69%0.04Mua13.022K
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4796.001.59%75.25Mua0
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
62.080.96%0.59Mua674
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
2029.001.01%20.25Mua0
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
84.991.12%0.94Sức mua mạnh0
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6564.001.72%111.00Sức mua mạnh0
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
109.086.05%6.22Bán0
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
4.5319.36%0.74Bán0
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
211.000.96%2.00Mua92.436K370.400M9.140.230.00
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
58.084.64%2.58Mua176
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
53.804.87%2.50Mua2
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1060.000.95%10.00Bán51.817K345.843M14.180.810.00
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.000.00%0.00Mua0345.843M1.350.810.00
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2704.001.50%40.00Mua0
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
35.010.95%0.33Mua0
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
261.001.56%4.00Mua64.534K284.669M5.610.460.00
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
150.540.44%0.66Sức mua mạnh1.518K
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
116.311.53%1.75Mua0
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17776.001.48%260.00Mua0
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
230.120.82%1.88Mua0
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
27.50-5.17%-1.50Bán3.150K29.463M-0.02
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
111.500.90%1.00Mua334.456K354.126M41.860.030.00
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
100.000.20%0.20Sức mua mạnh88.362K143.558M0.00
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
64.620.96%0.61Mua0
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4988.251.50%73.75Mua2
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
601.000.33%2.00Theo dõi7.012K275.332M0.84
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4276.501.60%67.25Mua0
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.080.47%0.01Mua110.310K
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
90.400.11%0.10Bán25.323K
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
96.800.83%0.80Bán223.426K145.496M18.110.050.00
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2815.751.33%37.00Sức mua mạnh0
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
45.400.44%0.20Bán54.707K32.503M62.780.010.00
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
36.801.11%0.40Mua0
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
306.500.94%2.85Mua1.699K
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.22-0.01%-0.00Mua126.995K
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
608.881.46%8.75Mua0
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.400.61%0.04Sức mua mạnh21.687K
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
494.451.45%7.05Sức mua mạnh6.018K
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
50.120.42%0.21Mua0
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.13-0.35%-0.02Bán12.577K
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
223.550.68%1.50Mua0
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.59-0.01%-0.00Mua144.397K
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.390.00%0.00Bán06.485M-1.670.00
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán1.499K9.122M-1.690.00
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
778.001.04%8.00Bán90.802K841.949M34.580.220.00
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
30.090.85%0.25Mua0
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
910.952.11%18.85Sức mua mạnh7.598K
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
11.781.44%0.17Mua6.066K
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
409.000.37%1.50Mua60.616K64.453M-0.320.00
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.970.32%0.01Mua19.600K
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.880.86%0.07Bán3.412K
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.282.64%0.08Mua22.100K
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.890.07%0.00Bán0
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
10.55-0.45%-0.05Bán7.354K
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.581.69%0.04Bán0
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
11.893.17%0.36Mua26
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.430.09%0.02Sức mua mạnh2.100K
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.171.42%0.04Sức mua mạnh0
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
31100.001.11%342.50Mua0
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
224.50-0.44%-1.00Bán53.231K94.247M0.00
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
615.000.00%0.00Bán3.258K86.091M-0.100.00
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
113.25-0.22%-0.25Bán117.867K130.400M7.080.16
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1221.401.69%20.30Bán0
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
71.600.85%0.60Sức mua mạnh68.361K
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
15.811.04%0.16Bán0
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.080.00%0.00Bán08.858M-0.010.00
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
39.00-0.38%-0.15Bán275.311K94.574M2.240.17117.00
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
124.670.09%0.11Mua163
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.59-0.15%-0.00Bán400
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
48.49-0.04%-0.02Bán0
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
52.744.27%2.16Mua0
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
48.854.48%2.09Mua0
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
7.380.00%0.00Bán104.031K24.457M-0.020.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất