Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

2464
Cổ phiếu
133.106B
Giá trị vốn hóa thị trường
403.239K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+0.93%
Hiệu suất Tháng
+18.63%
Hiệu suất Năm
+1.64%
Hiệu suất YTD
          
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
11187.00-0.62%-70.00Bán0
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
134.92-0.66%-0.89Bán2.400K
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
9067.00-0.15%-13.50Sức bán mạnh0
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
4364.500.68%29.50Bán237
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
15.23-1.01%-0.15Bán5.280K
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
4274.50-3.13%-138.00Theo dõi145
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
3837.50-3.57%-142.00Mua0
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
1409.00-3.31%-48.25Bán0
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
3861.00-2.98%-118.50Mua0
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
1511.00-3.97%-62.50Bán0
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
2557.50-2.57%-67.50Mua3
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
1108.75-3.59%-41.25Bán0
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
2366.75-3.24%-79.25Bán0
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
26531.50-1.18%-315.50Mua9.242K
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
5948.50-4.26%-264.50Mua0
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
4227.500.70%29.50Mua0
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
2092.50-5.56%-123.25Sức mua mạnh100
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
853.152.57%21.39Mua2.247K
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
17166.00-1.31%-228.50Bán0
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
3163.001.30%40.50Mua0
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
4574.50-1.44%-67.00Mua0
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
1186.50-4.72%-58.75Mua2.083K
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
1341.504.52%58.00Bán782
3BLR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
2053.00-8.82%-198.50Bán8.366K
3BRL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY LEVE
26.70-7.85%-2.27Bán33.773K
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
4.308.23%0.33Bán7.009K
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
332.657.83%24.15Bán19.183K
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
16027.500.00%0.50Mua0
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2237.75-0.13%-3.00Bán0
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
14722.00-0.34%-49.50Mua0
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3226.500.19%6.00Bán0
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.1610.62%0.30Theo dõi27.503K
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
262.39-3.13%-8.46Mua304
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
3.773.02%0.11Bán100.420K
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
12496.50-1.09%-137.50Bán60
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
161.94-0.36%-0.59Bán0
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
18.270.27%0.05Mua0
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
293.11-3.11%-9.39Mua0
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
3.423.04%0.10Bán950
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
17887.500.34%60.00Sức mua mạnh0
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3656.00-0.37%-13.50Sức bán mạnh580
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
37.123.70%1.33Mua5.749K
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
51.92-3.70%-2.00Bán23.893K
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
9.883.21%0.31Bán3.503K
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
71.50-3.21%-2.37Mua0
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
10104.50-5.31%-566.50Mua0
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
304.755.20%15.05Bán9.777K
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
21963.50-3.15%-715.00Mua390
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
286.753.00%8.35Bán0
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
24534.00-3.15%-798.00Mua0
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2863.502.97%82.50Mua400
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1393.5016.05%192.75Mua0
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.97-14.69%-0.17Bán1.167M
3LOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LE (£)
31.30-7.12%-2.40Bán814.885K
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
224.801.56%3.45Mua109.436K
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
75981.50-2.08%-1612.50Mua5
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.01-14.24%-0.00Bán49.429M
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
18.0716.94%2.62Mua103.652K
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
20.98-2.95%-0.64Sức bán mạnh0
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
4.062.94%0.12Sức mua mạnh1.240K
3OIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERA
0.41-6.45%-0.03Bán11.721M
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
14.406.61%0.89Theo dõi140.560K
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
315.403.09%9.45Bán0
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
1409.50-0.39%-5.50Mua540
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
4003.00-4.43%-185.50Sức bán mạnh0
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
2.922.26%0.06Mua796.667K
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
57.08-2.30%-1.34Bán2.158K
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
1110.005.87%61.50Theo dõi22.439K
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
4403.00-3.00%-136.00Bán0
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
8.961.95%0.17Sức mua mạnh1.420K
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
9705.500.07%6.50Sức mua mạnh0
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
5145.50-1.44%-75.00Bán0
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
23717.50-2.00%-483.50Bán12.175K
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1028.501.93%19.50Mua29.364K
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
192.100.76%1.45Bán23.500K
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
986.66-1.55%-15.57Mua328
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
2.491.51%0.04Bán333.115K
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
5.700.26%0.01Mua20.181K
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
4727.00-1.10%-52.75Mua0
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
61.31-0.44%-0.27Mua106.989K
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
2002.00-0.55%-11.00Mua0
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
84.19-0.37%-0.31Mua558.730K
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
6493.00-1.07%-70.50Mua0
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
105.19-3.34%-3.63Bán0
5WTI SG ISSUER SG WTI X5 DAILY LONG GBP 2
4.31-4.85%-0.22Bán16.990K
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
208.00-1.42%-3.00Sức bán mạnh198.916K373.903M9.230.230.00
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
55.43-2.40%-1.36Theo dõi150
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
51.06-3.04%-1.60Bán0
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1070.000.47%5.00Mua15.935K350.411M14.380.810.00
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.000.00%0.00Mua0350.411M1.350.810.00
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2649.50-0.88%-23.50Bán0
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
34.35-0.20%-0.07Bán196.400K
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
255.00-2.30%-6.00Bán30.335K289.099M5.700.460.00
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
148.680.16%0.23Mua1.344K
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
114.66-1.16%-1.35Mua28
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
17524.00-1.02%-181.00Mua0
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
227.18-0.34%-0.78Bán0
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
27.500.00%0.00Bán027.939M-0.02
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
111.000.00%0.00Mua376.495K355.673M42.050.030.00
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
98.20-1.80%-1.80Bán119.565K143.846M0.00
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
63.47-0.18%-0.12Bán0
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
4893.50-0.90%-44.50Bán0
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
595.00-0.67%-4.00Bán13.867K275.332M0.84
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
4194.00-0.78%-33.00Bán0
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
1.07-0.23%-0.00Sức mua mạnh5.010K
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
90.400.11%0.10Sức bán mạnh18.179K
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
96.60-1.23%-1.20Bán122.016K148.224M18.450.050.00
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2786.50-0.91%-25.50Mua0
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
45.600.00%0.00Mua42.086K32.791M63.330.010.00
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
36.061.04%0.37Sức bán mạnh0
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
305.95-0.29%-0.90Mua0
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.230.10%0.01Sức mua mạnh258.641K
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
606.12-1.24%-7.62Bán0
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
6.32-0.24%-0.01Mua35.795K
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
487.90-0.89%-4.40Mua4.786K
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
50.060.36%0.18Sức mua mạnh0
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.160.40%0.02Mua1.320M
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
222.55-0.80%-1.80Bán0
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.610.18%0.01Sức mua mạnh109.034K
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.390.00%0.00Bán06.485M-1.670.00
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán1.499K9.234M-1.690.00
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
757.00-2.20%-17.00Sức bán mạnh265.509K846.323M34.760.220.00
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
30.200.78%0.24Mua0
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
885.85-1.58%-14.25Mua0
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
11.48-0.88%-0.10Mua30.639K
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
408.50-0.12%-0.50Mua9.031K64.690M-0.320.00
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.970.38%0.02Mua1.377K
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
7.86-0.56%-0.04Bán279
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
3.22-3.00%-0.10Bán70.000K
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.89-0.10%-0.00Bán0
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
10.510.24%0.03Bán1.000K
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.53-1.56%-0.04Bán0
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
11.69-2.38%-0.28Bán0
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.841.16%0.23Mua4.857K
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
3.171.54%0.05Sức mua mạnh75.000K
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
30965.00-0.95%-297.50Bán0
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
221.50-0.67%-1.50Bán16.549K93.202M0.00
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
600.00-1.23%-7.50Bán3.285K85.041M-0.100.00
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
106.75-5.53%-6.25Bán236.368K129.826M7.050.16
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
1191.80-1.43%-17.30Sức bán mạnh0
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
70.600.00%0.00Bán44.153K
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
15.46-0.73%-0.11Sức bán mạnh0
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.097.94%0.01Bán08.966M-0.010.00
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
38.30-1.54%-0.60Bán310.894K93.970M2.230.17117.00
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
124.910.13%0.17Mua9.100K
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.590.14%0.00Bán774
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
48.410.17%0.08Bán0
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
49.75-2.90%-1.49Mua62
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
45.83-3.53%-1.67Mua88
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
7.380.00%0.00Bán173.862K24.457M-0.020.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất