Quỹ Đầu tư (Công nghiệp)

225
Cổ phiếu
100.651B
Giá trị vốn hóa thị trường
308.587K
Khối lượng
+0.04%
Tỷ suất Cổ tức
−0.24%
Thay đổi
+2.21%
Hiệu suất Tháng
+2.00%
Hiệu suất Năm
+12.32%
Hiệu suất YTD
          
AAA ALL ASIA ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
0.400.00%0.00Bán0851.304K-0.000.00
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P
79.000.00%0.00Bán066.188M5.260.150.00
AAM ARTEMIS VCT PLC ORD 10P
38.000.00%0.00Bán019.948M-0.070.00
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
1085.00-0.46%-5.00Bán9.456K367.099M-0.220.00
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
102.000.00%0.00Mua0367.099M-0.220.00
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
249.500.20%0.50Bán76.818K277.564M20.190.120.00
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
107.500.94%1.00Bán213.035K345.227M-0.000.00
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
759.000.40%3.00Mua102.131K834.493M21.880.350.00
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
597.500.00%0.00Mua78785.430M-0.710.00
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
72.400.28%0.20Mua88.363K41.822M-0.030.00
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
469.001.52%7.00Bán28.361K272.747M11.030.420.00
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
612.50-0.81%-5.00Bán1.310K102.193M-0.370.00
ARR AURORA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
189.500.80%1.50Mua25.385K122.589M-0.210.00
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P
274.000.00%0.00Bán9.975K60.581M-0.490.00
ASEI ABERDEEN STANDARD EQUITY INCOME TRUST PLC ORD 25P
375.00-0.13%-0.50Bán62.020K184.112M35.030.110.00
ASL ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC ORD 1P
1246.000.00%0.00Mua104.402K1.118B-1.670.00
ATR SCHRODER ASIAN TOTAL RETURN INVESTMENT COMPANY PLC ORD 5P
364.00-0.41%-1.50Mua112.905K347.883M20.830.180.00
ATS ARTEMIS ALPHA TRUST PLC ORD 1P
274.50-0.54%-1.50Bán23.820K110.945M-0.320.00
ATST ALLIANCE TRUST PLC ORD 2.5P
805.00-0.12%-1.00Mua119.388K2.659B14.020.586.00
ATT ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC ORD 25P
1634.000.25%4.00Bán59.414K571.758M7.262.240.00
ATY ATHELNEY TRUST PLC ORD 25P
235.000.00%0.00Mua05.071M-0.494.00
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
35.500.00%0.00Mua0947.495K-0.023.00
BAF BRITISH & AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD SHS #1
35.500.00%0.00Bán9.015K8.875M-0.228.00
BBH BB HEALTHCARE TRUST PLC RED ORD 1P
130.001.17%1.50Mua377.352K549.483M9.290.140.00
BCI BMO CAPITAL & INCOME INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
317.00-0.63%-2.00Mua32.762K327.882M19.690.160.00
BEE BARING EMERGING EUROPE PLC ORD 10P
851.000.24%2.00Sức mua mạnh7.139K105.641M-0.530.00
BERI BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES INCOME TRUST PLC ORD 1P
71.800.56%0.40Mua114.628K81.775M-0.080.00
BGFD BAILLIE GIFFORD JAPAN TRUST PLC ORD 5P
826.001.10%9.00Mua83.474K755.112M-1.070.00
BGS BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC ORD 2P
178.201.25%2.20Bán217.033K492.056M-0.120.00
BGSC BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC ORD 25P
1366.00-0.29%-4.00Mua36.500K836.910M26.300.520.00
BGUK BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC ORD 25P
179.50-1.10%-2.00Mua72.438K273.195M1061.400.000.00
BHI BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC ORD 0.1P
92.50-1.07%-1.00Bán17.273K109.680M26.120.040.00
BHIB BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC B ORD 0.1P
92.50-0.54%-0.50Bán1.951K109.680M26.120.040.00
BHIU BMO UK HIGH INCOME TRUST PLC UNITS (COMPR 3 SHS 0.1P&1 B SHR 0.1P)
369.000.00%0.00Bán1.382K109.680M26.120.040.00
BHMG BH MACRO LIMITED ORD NPV (GBP)
2750.000.36%10.00Bán13.936K458.934M12.222.25
BHMU BH MACRO LIMITED ORD NPV (USD)
28.30-4.07%-1.20Bán1.837K458.934M12.222.25
BIOG BIOTECH GROWTH TRUST (THE) PLC ORD 25P
742.00-0.54%-4.00Bán59.703K342.794M22.240.340.00
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.100.00%0.00Bán280.892K1.893M1.560.001.00
BNKR BANKERS INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
944.00-0.32%-3.00Mua84.976K1.161B11.710.810.00
BPET BMO PRIVATE EQUITY TRUST PLC ORD 1P
363.00-1.09%-4.00Bán50.552K271.365M7.930.460.00
BRFI BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC ORD USD0.01
134.00-0.74%-1.00Bán145.189K324.908M-0.290.00
BRGE BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST PLC ORD 0.1P
384.50-1.66%-6.50Bán25.545K330.837M73.550.050.00
BRIG BLACKROCK INCOME AND GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
198.00-1.00%-2.00Sức mua mạnh1146.035M129.790.02
BRLA BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD US$0.10
464.50-0.54%-2.50Bán21.413K183.342M-0.300.00
BRNA BLACKROCK NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC ORD 1P
190.75-1.68%-3.25Mua29.580K150.057M9.880.20
BRSC BLACKROCK SMALLER CO TRUST PLC ORD 25P
1418.00-0.84%-12.00Mua60.554K684.681M-0.710.00
BRWM BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC ORD 5P
356.50-0.97%-3.50Bán125.391K634.667M25.460.140.00
BUT BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
840.00-0.71%-6.00Mua4.782K361.180M923.580.010.00
BVT BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC ORD 10P
72.500.00%0.00Bán0145.896M-0.000.00
CGT CAPITAL GEARING TRUST PLC ORD 25P
4330.000.00%0.00Bán19.625K435.605M15.852.730.00
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P
40.500.00%0.00Bán02.211M-0.310.00
CHAL CHALLENGER ACQUISITIONS LIMITED ORD GBP0.01
0.140.00%0.00Bán0376.602K-0.01
CIN CITY OF LONDON GROUP PLC ORD 2P
145.000.00%0.00Mua057.721M-0.1241.00
CLDN CALEDONIA INVESTMENTS PLC ORD 5P
3010.000.33%10.00Bán12.814K1.661B8.493.6162.00
CLNR CLUFF NATURAL RESOURCES PLC ORD 0.5P
1.451.75%0.03Bán1.488M20.035M-0.008.00
CLP CLEAR LEISURE PLC ORD 0.25P
0.22-4.35%-0.01Bán3.812M1.398M-0.015.00
CMHY CITY MERCHANTS HIGH YIELD TRUST LIMITED ORD NPV
193.00-0.52%-1.00Mua38.544K190.733M17.130.110.00
CRV CRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD1.00
2.950.00%0.00Bán05.928M-1.060.00
CTY CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
418.00-0.36%-1.50Mua347.569K1.600B-0.440.00
CYN CQS NATURAL RESOURCES GROWTH AND INCOME PLC ORD 25P
88.900.00%0.00Mua52.930K59.464M-0.420.00
CYS CHRYSALIS VCT PLC ORD 1P
57.250.00%0.00Bán016.323M119.020.000.00
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P
42.500.00%0.00Mua063.180M-0.04
D4G DOWNING FOUR VCT PLC GENERALIST ORD 0.1P
81.000.00%0.00Bán063.180M-0.04
D4H DOWNING FOUR VCT PLC HEALTHCARE ORD 0.1P
80.000.00%0.00Bán063.180M-0.04
D4OA DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 GEN A SHS 0.1P
1.000.00%0.00Bán063.180M-0.04
D4OO DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 GEN ORD 0.1P
2.010.00%0.00Bán063.180M-0.04
D4SA DOWNING FOUR VCT PLC DP2011 STR A SHS 0.1P
1.000.00%0.00Bán063.180M-0.04
DIG DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
267.00-0.74%-2.00Bán64.274K398.623M-0.120.00
DIVI DIVERSE INCOME TRUST (THE) PLC ORD 0.1P
91.00-0.44%-0.40Mua150.585K345.756M-0.060.00
DO1D DOWNING FOUR VCT PLC DSO D SHS 0.1P
15.500.00%0.00Bán063.180M-0.04
EDIN EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
579.88-0.36%-2.10Mua732.490K1.089B30.470.190.00
EFM EDINBURGH DRAGON TRUST PLC ORD 20P
409.00-0.49%-2.00Mua70.871K528.459M-0.230.00
EGL ECOFIN GLOBAL UTILITIES AND INFRASTRUCTURE TRUST PLC ORD 1P
149.75-0.83%-1.25Sức mua mạnh86.877K138.727M5.440.28
ELTA ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC ORD 25P
341.000.15%0.50Bán4.334K130.353M-2.3210.00
ENGI ENERGISER INVESTMENTS PLC ORD 0.1P
0.600.00%0.00Bán0743.478K-0.002.00
EPG EP GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST PLC ORD 1P
307.000.16%0.50Mua895127.558M-0.030.00
EUT THE EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
812.00-0.25%-2.00Mua10.502K327.589M-0.630.00
EWI EDINBURGH WORLDWIDE INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
192.00-0.67%-1.30Bán445.403K584.343M5.850.330.00
FAS FIDELITY ASIAN VALUES PLC ORD 25P
438.50-0.23%-1.00Mua40.140K318.591M-0.070.00
FASS FIDELITY ASIAN VALUES PLC SUB SHS 0.001P
37.20-1.33%-0.50Mua7.297K318.591M-0.070.00
FCIT F&C INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
710.00-0.42%-3.00Mua216.045K3.870B14.750.480.00
FCSS FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC ORD 1P
218.00-1.36%-3.00Bán487.698K1.213B-0.140.00
FEET FUNDSMITH EMERGING EQUITIES TRUST PLC ORD 1P
1135.00-1.30%-15.00Bán36.580K306.361M56.930.20
FEV FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC ORD 2.5P
246.50-0.40%-1.00Bán265.402K1.018B8.860.280.00
FGT FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ORD 25P
938.000.54%5.00Mua244.667K1.856B9.051.030.00
FJV FIDELITY JAPAN TRUST PLC ORD 25P
155.00-0.64%-1.00Mua63.366K208.825M-0.180.00
FSV FIDELITY SPECIAL VALUES PLC ORD 5P
260.50-0.76%-2.00Sức mua mạnh114.883K724.945M-0.020.00
FTSV FORESIGHT SOLAR & INFRASTRUCTURE VCT PLC ORD 1P
90.50-0.55%-0.50Theo dõi2.649K39.088M
GRIT GLOBAL RESOURCES INVESTMENT TRUST PLC ORD GBP0.01
3.250.00%0.00Mua01.364M-0.16
GROW DRAPER ESPRIT PLC ORD GBP0.01
453.00-0.66%-3.00Bán138.449K537.740M4.161.1628.00
GVP GABELLI VALUE PLUS+ TRUST PLC ORD 1P
136.000.00%0.00Mua41.545K133.664M15.120.090.00
HAST HENDERSON ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST PLC ORD 25P
270.50-0.55%-1.50Sức bán mạnh8.501K105.206M24.290.110.00
HEFT HENDERSON EUROPEAN FOCUS TRUST PLC ORD 50P
1250.000.00%0.00Mua12.097K268.728M291.170.040.00
HGT HG CAPITAL TRUST PLC ORD 2.5P
230.000.88%2.00Mua102.308K917.928M5.600.410.00
HHI HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC ORD 5P
172.00-0.86%-1.50Mua75.372K223.115M69.120.030.00
HINT HENDERSON INTERNATIONAL INCOME TRUST PLC ORD 1P
163.500.31%0.50Mua99.057K305.761M-0.030.00
HNE HENDERSON EUROTRUST PLC ORD 5P
1165.000.43%5.00Mua8.232K245.752M-0.930.00
HOT HENDERSON OPPORTUNITES TRUST PLC ORD 25P
913.000.00%0.00Mua2.305K72.138M253.260.040.00
HPAC HERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD 100P
67.500.00%0.00Mua501.575M-0.041.00
HRI HERALD INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
1306.00-0.46%-6.00Bán15.282K886.476M56.030.230.00
HSL HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
844.000.66%5.50Mua89.929K626.375M-0.670.00
IAT INVESCO ASIA TRUST PLC ORD 10P
281.00-0.35%-1.00Mua9.853K195.987M157.280.020.00
IBT INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY TRUST PLC ORD 25P
620.000.32%2.00Bán28.957K237.668M12.750.480.00
ICGT ICG ENTERPRISE TRUST PLC ORD 10P
872.000.00%0.00Mua14.327K601.480M7.381.180.00
IEM IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC ORD 10P
316.00-0.63%-2.00Mua170.956K603.450M9.670.330.00
IIT INDEPENDENT INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
516.000.00%0.00Mua11.118K283.059M-0.762.00
INPP INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LD ORD 0.01P
159.40-0.25%-0.40Bán2.081M2.373B14.950.110.00
INV INVESTMENT COMPANY PLC ORD 50P
303.000.00%0.00Mua014.459M-0.221.00
IPU INVESCO PERPETUAL UK SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ORD 20P
524.00-1.32%-7.00Mua8.973K174.444M-0.410.00
IVI INVESCO INCOME GROWTH TRUST PLC ORD 25P
274.001.11%3.00Mua16.202K158.675M15.710.170.00
IVPB INVESCO PERPETUAL SELECT TRUST PLC BALANCED RISK ALLOC SHS 1P
139.500.00%0.00Mua0127.458M-0.060.00
IVPG INVESCO PERPETUAL SELECT TRUST PLC GLBL EQTY INC SHS 1P
207.000.00%0.00Mua12.865K127.458M-0.060.00
IVPM INVESCO PERPETUAL SELECT TRUST PLC MANAGED LIQUIDITY SHS 1P
101.500.00%0.00Bán0127.458M-0.060.00
IVPU INVESCO PERPETUAL SELECT TRUST PLC UK EQTY SHS 1P
172.500.00%0.00Mua0127.458M-0.060.00
JAI JPMORGAN ASIAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
370.000.54%2.00Mua125.342K346.220M16.050.230.00
JAM JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
472.00-0.53%-2.50Bán290.850K1.004B9.590.490.00
JCH JPMORGAN CLAVERHOUSE INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
702.000.57%4.00Mua19.003K393.605M-0.160.00
JEFI JUPITER EMERGING & FRONTIER INCOME TRUST PLC RED ORD GBP0.01
98.400.51%0.50Mua83.256K88.181M-0.06
JEMI JPMORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS INCOME TRUST PLC ORD 1P
136.500.37%0.50Mua249.148K404.247M-0.030.00
JEO JUPITER EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST PLC ORD 1P
845.000.24%2.00Mua42.910K951.539M33.930.250.00
JESC JPMORGAN EURO SMALL CO. TRUST PLC ORD 5P
360.000.28%1.00Bán416.409K572.472M-0.320.00
JETG JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC GWTH SHS 3.90508P
285.00-0.70%-2.00Bán39.589K355.273M-0.020.00
JETI JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC INC SHS 2.06155P
151.00-0.98%-1.50Bán20.582K355.273M-0.020.00
JFJ JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
441.50-0.11%-0.50Bán53.166K712.717M-0.170.00
JGC JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ORD 0.1P
192.000.00%0.00Mua3.008K36.123M-0.020.00
JII JPMORGAN INDIAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
692.00-2.12%-15.00Bán97.297K739.345M16.560.430.00
JMC JPMORGAN CHINESE INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
320.000.89%2.83Mua30.059K232.650M-0.120.00
JMF JPMORGAN MID CAPITAL INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
1122.50-1.10%-12.50Mua21.740K269.101M-2.410.00
JMG JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
992.00-0.30%-3.00Bán128.202K1.211B-0.480.00
JMI JPMORGAN SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
225.00-0.88%-2.00Mua33.603K177.696M-0.260.00
JPB JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
71.500.00%0.00Mua10.350K23.970M30.430.02
JPE JPMORGAN ELECT PLC MANAGED GROWTH SHS 0.00422311P
852.500.00%0.00Mua0356.829M-0.000.00
JPEC JPMORGAN ELECT PLC MANAGED CASH SHS 0.001P
102.500.00%0.00Mua0356.829M-0.000.00
JPEI JPMORGAN ELECT PLC MANAGED INC SHS 0.001P
103.500.00%0.00Mua0356.829M-0.000.00
JPGI JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC ORD 5P
340.000.00%0.00Bán100.866K454.873M-0.260.00
JPS JPMORGAN JAPAN SMALLER CO TST PLC ORD 10P
403.00-0.98%-4.00Bán16.371K221.857M-0.380.00
JRS JPMORGAN RUSSIAN SECURITIES PLC ORD 1P
700.001.01%7.00Sức mua mạnh8.173K325.192M6.421.080.00
JUKG JUPITER UK GROWTH INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
279.00-1.76%-5.00Bán10.036K45.829M-0.520.00
JUS JUPITER US SMALLER COMPANIES PLC ORD 25P
1100.00-0.90%-10.00Mua16.354K151.320M-0.170.00
JUSC JPMORGAN US SMALLER CO. INV TST PLC ORD 2.5P
325.50-3.12%-10.50Mua34.061K193.000M22.220.150.00
JZCP JZ CAPITAL PARTNERS LIMITED ORD NPV
470.000.00%0.00Bán0364.129M-0.060.00
KIT KEYSTONE INVESTMENT TRUST PLC ORD 50P
1570.00-0.32%-5.00Mua20.911K212.921M-0.020.00
LME LIMITLESS EARTH PLC ORD 1P
9.750.00%0.00Mua33.101K6.377M-0.00
LMS LMS CAPITAL PLC ORD 10P
54.750.00%0.00Mua044.198M-0.064.00
LTI LINDSELL TRAIN INVESTMENT TRUST PLC ORD 75P
1340.00-0.37%-5.00Bán75269.000M7.88170.650.00
MAFL MINERAL & FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED ORD 1P (DI)
10.252.50%0.25Mua62.500K3.504M31.00
MAJE MAJEDIE INVESTMENTS PLC 10P
253.00-1.94%-5.00Mua11.881K136.886M104.790.023.00
MCP MARTIN CURRIE ASIA UNCONSTRAINED TRUST PLC ORD 50P
412.00-0.36%-1.50Bán2.845K145.401M43.180.100.00
MHN MENHADEN PLC ORD 1P
81.500.00%0.00Bán1.447K65.200M-0.01
MIGO MITON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC ORD 1P
261.50-0.19%-0.50Bán37.020K73.766M-0.010.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất