Hỗn hợp (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
750.532M
Giá trị vốn hóa thị trường
389.801K
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
−1.98%
Hiệu suất Tháng
+162.86%
Hiệu suất Năm
+135.35%
Hiệu suất YTD
          
0Q4C GESCO AG GESCO N ORD SHS
23.80-0.42%-0.10Bán258221.494M28.190.721695.00
0RS1 LANG UND SCHWARZ WERTPAPIERHANDEL A LANG UND SCHWARZ N ORD SHS
85.50-2.62%-2.30Bán285233.234M12.0565.00
0THK SILVER ONE RESOURCES INC SILVER ONE RESOURCES ORD SHS
0.5012.36%0.06Theo dõi50055.614M-0.01
INSP INSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD 0.001P
0.04-0.22%-0.00Bán190.090K1.901M
MMX MINDS + MACHINES GROUP LIMITED ORD NPV (DI)
8.650.00%0.00Mua249.590K23.469M26.210.00
SAR SAREUM HOLDINGS PLC ORD 0.025P
6.300.74%0.05Bán1.349M212.039M-0.00
TYM TERTIARY MINERALS PLC ORD 0.01P
0.241.96%0.00Bán18.164K2.781M-0.00
Tải thêm